Vývoj marxismu – potřeba dalšího rozvoje

Reaguji na článek Lukáše Kollarčíka »Politické vzdělávání v KSČM, současný stav, pohledy do budoucna a potřebné změny«.

V článku autor píše, že máme nejkomplexnější učení všech dob – marxismus-leninismus. Dle mého názoru to bývalo nejkomplexnější učení, v dnešní době má však trhliny, protože se toto učení stalo konzervativní v rozporu se svou základní filozofií, která říká, že je to učení vědecké, které je stále živé. Konzervativním se stalo v okamžiku, kdy zavrhlo učení Sigmunda Freuda a následně tabuizovalo nové poznatky z oblasti lidských motivací, označilo je jako součást nematerialistické filozofie, či jako součást »západní propagandy«. Freud odhalil existenci a popsal činnost nižších psychických struktur, i když jeho výklad byl idealistický, přesto posunul psychologii jako vědu kupředu.

Současná neuropsychologie, což je vysoce materialistická věda, prokázala fyzickou existenci mozkových struktur, které zodpovídají za psychickou činnost popisovanou Freudem. Marx ani Lenin neměli tyto a podobné informace k dispozici, z tohoto důvodu je nemohli ani zahrnout do svých prací. Proto jsou potřebné změny v učení marxismu-leninismu. V žádném případě se nejedná o popření stávajícího učení, ani o popření ekonomicko-sociálního pohledu, ale jde o rozšíření učení o nový pohled na společenské jevy, jimž je pohled psychologicko-sociální. Dvě otázky za všechny: »Mívají vyhraněně pravicoví politici bohatě rozvinutou schopnost empatie?« Jedná se o schopnost vcítit se do situace druhých osob, je to schopnost sociální, která se rozvíjí v raném dětství vhodnými stimuly. Základním předpokladem však je citové uspokojení základních psychických potřeb dítěte, jinak citově strádá, zajímá se o vlastní potřeby a nezajímá se o prožívání a potřeby druhých. »Dovedou se vyhraněně pravicoví politici vcítit do situace osob v jiném postavení, jako jsou důchodci, dlouhodobě nezaměstnaní, ekonomicky slabí občané, tělesně nebo psychicky postižení aj.?«

Když se v minulosti prokázalo, že Slunce není středem vesmíru, padl heliocentrismus. To však neznamená, že celé heliocentrické učení bylo špatné. Heliocentrismus posunul hranici poznávání vesmíru, když prokázal, že planety obíhají kolem Slunce. Lenin posunul hranice marxistického poznávání světa. Vývoj lidského poznávání jde kupředu a je na čase opět posunout hranice učení marxismu-leninismu kupředu. Toto se týká zejména procesů psychické socializace osobnosti z pohledu evolučního, vývoje osobnosti od narození po dospělost a ve vztahu k socializaci společnosti z pohledu psychologie. Psychologicko-sociální procesy ve společnosti považuji za spojovací článek mezi kapitalismem a komunismem, který Marx i Lenin přeskočili. Na základě těchto procesů lze lépe porozumět přechodové fázi mezi kapitalismem a komunismem a navrhnout reálnou cestu k vizi demokratické a sociálně spravedlivé společnosti. Zde není potřeba provádění samostatných základních výzkumů, stačí jen aplikovat poznatky z dostupné psychologické literatury.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.9, celkem 26 hlasů.

Stanislav HENDRYCH

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.