Hrubec: Někteří to vnímají jako odmítnutí kapitalismu, jiní jako jeho doplňování o sociální rozměr.

Participativní rozpočet jako občanská alternativa

Co je to participativní rozpočet? Jaké jsou jeho možnosti v kapitalistické společnosti a jsou zkušenosti jiných zemí využitelné i v České republice?

Na tyto otázky nabídl odpovědi seminář pořádaný v Praze občanským sdružením Alternativa zdola (AZ) a Společností pro evropský dialog za součinnosti Nadace Rosy Luxemburgové.

Stručně řečeno, participativní rozpočet je takový veřejný rozpočet, na jehož přípravě se formulováním svých představ a potřeb podílejí občané. »Někteří to vnímají jako odmítnutí kapitalismu, jiní jako jeho doplňování o sociální rozměr,« uvedl Marek Hrubec z AZ, podle něhož současný establishment zdůrazňuje jen politickou pluralitu, ale nikoli ekonomickou.

»To, v čem žijeme, je ekonomický totalitarismus,« dodal a provedl malý exkurz do forem participace občanů.

Zatímco před rokem 1989 se u nás uplatňovalo plánování vycházející z centra, zapojení všech občanů do obdobných procesů coby alternativní, avšak netržní forma, se nazývá parecon (zkr. participativní ekonomika).

Aktuální nevýhodu této netržní formy podle něj překonává podniková ekonomická demokracie (použitelná i v současném tržním prostředí), jejímž principem je spolupodíl zaměstnanců na vlastnictví podniku. Kompromisem mezi těmito formami může být samosprávná ekonomická demokracie.

Hledejme spravedlivější model, než nabízí kapitalismus

»Lidé v otrokářském řádu taky nevěděli, co bude dál, a přesto usilovali o zrušení otroctví,« míní Hrubec, který je přesvědčen, že je třeba hledat jiné, nové formy, jež jsou spravedlivější než kapitalistická tržní forma.

Proto se, nehledě na současný převládající kapitalistický řád a nízkou míru angažovanosti občanů, participativní demokracie může již nyní stát pilířem budoucího spravedlivějšího uspořádání, vysvětlil.

Jeho přednášku doplnil rozvojový odborník Tomáš Tožička (AZ), podle něhož jsou »participativní rozpočty jedním z nástrojů, jak přiblížit veřejné rozpočty lidem. Pěstují politickou kulturu a vytvářejí občanskou společnost«.

Participativní rozpočtování vzniklo v brazilském Porto Alegre v roce 1989 v »režii« tamní levicové strany. V současnosti se na tomto programu podílí na 400 tisíc občanů. Že participativní rozpočtování není utopií, dokazují mnohá města v Itálii, Velké Británii, v Lisabonu (jediné hlavní město evropského státu, kde to funguje) či v Německu, kde se uplatňuje.

Idea se rozrostla po celém světě pod vlivem Světového sociálního fóra. »Změna přichází tehdy, když se na lidi ze strany moci ‚kašle‘, ovšem to samo nestačí. Lidé také musejí vidět možnost alternativy,« míní Tožička, který tím poukázal na nutnost formulování alternativních programů.

Slováci jdou příkladem

Participativní rozpočtování začíná pomalu nacházet živnou půdu i u našich východních sousedů. Starosta Bratislavy umožnil, aby bylo jedno procento z rozpočtu města rozděleno podle zformulovaných potřeb Bratislavanů. Kromě toho se projekt připravuje ve studentském městečku Mlýnska Dolina a v Ružomberku.

Podle slovenského experta Petera Nedoroščíka, který na semináři vystoupil, by revolučním krokem bylo, kdyby participativní komunity nahradily současný systém tvorby rozpočtů ve městech a obcích. Participativní rozpočtování je ideální pro sociální oblast, kulturu a školství, které nejvíce dopadají na občany.

Jaký smysl pro lidi může participativní rozpočtování mít, ukazuje zkušenost z Porto Alegre, kde po jeho zavedení byly zdvojnásobeny právě tyto výdaje.

»Participativní rozpočty jsou jednou z cest, jak zajistit naplňování ekonomických a sociálních práv, která vedle práv politických patří mezi lidská práva,« uvedla k tématu koordinátorka AZ Ilona Švihlíková. Téma, které se zabývá vyšším zapojením občanů do procesu rozdělování veřejných peněz, by rozhodně mělo zajímat představitele samospráv, kteří se hlásí k autentické levici.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 34 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.