Reklama

Schwarzenberg je hrozbou pro demokracii

Hnutí za přímou demokracii se ostře vymezuje ke skandálním výrokům ministra zahraničí za TOP 09 a prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga, vůči jakýmkoli snahám o morální revizi výsledků 2. světové války. Reaguje tak na jeho nepravdivá slova, že dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše jsou neplatné.

»Jeho poznámku, že dnes by byl Beneš souzen v Haagu (jako válečný zločinec), potom HzPD považuje za útok na samotnou existenci tehdejšího Československa. Karel Schwarzenberg mluvil o následcích, ale zcela opomněl příčiny, jež vedly k rozbití Masarykova demokratického státu a k ustavení protektorátu a slovenského fašistického státu. Zapomněl uvést, co představovala pro osudy milionů lidí 2. světová válka, kterou Československo nerozpoutalo. Vytržení poválečných opatření z celkového válečného rámce je nemyslitelné.

Jak ukazují práce i německých historiků, byla nacistická ideologie mezi sudetskými Němci přijímána v mnohem větší míře, než ve vlastním Německu. Tehdejší sudetští Němci nebyli schopni a ochotni přijmout princip rovnoprávného občanského soužití v jednom státě. Za těchto okolností byl jejich odsun nutností a nejhumánnějším řešením poválečné situace. HzPD se ovšem staví proti nacionalismu. Uvědomuje si, že během mezinárodně dohodnutého odsunu sudetských Němců došlo k řadě trestuhodných excesů.

Zmínění otázky Benešových dekretů ze strany Karla Schwarzenberga považuje HzPD za znepokojivý signál a možná i sondáž možnosti budoucího prolomení dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše. Zrušení dekretů prezidenta republiky od samého počátku jednostranným právním aktem České republiky není totiž nemožné, pokud by se našel dostatečný počet bezcharakterních poslanců. Následky morální i majetkové by byly pro ČR a celou Evropu katastrofální.

HzPD proto zastává názor, že takový člověk jako Karel Schwarzenberg by neměl být českým prezidentem,« uvádí mluvčí Hnutí za Přímou Demokracii Milan Valach.

Za HzPD Ladislav ŠTÍTKOVEC


V úterním vydání Haló novin na stránce »Píšete nám« ještě například shledáte tyto dopisy:

  • Pane Schwarzenbergu, Vy se chcete stát českým prezidentem?! Ve svém dopise občanům, potenciálním voličům, kandidát na prezidentský stolec Karel Schwarzenberg mj. píše: »Celý život jsem věnoval práci pro naši zemi, ať už v dobách komunistické diktatury nebo v časech rodící se demokracie.«... /Doc. PhDr. Ota LEV, CSc./
  • Opět abdikace národa? Chtěl bych citovat klasika, František Kožíka a úryvek z jeho knihy »Na křídlech větrného mlýna« z rozhovoru Zdenky Braunerové s Juliem Zeyerem… /Pavel KOZÁK, Letohrad/
  • K volbě prezidenta - Zásadně odmítáme stanovisko prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga, který veřejně podpořil našemu státu nepřátelské požadavky hnutí Němců, odsunutých po 2. světové válce z Československa podle rozhodnutí vítězných velmocí... /Účastníci aktivu Slovanského výboru ČR, Předsednictvo SV ČR – předseda Jan Minář/
  • Vážený pane Schwarzenbergu, Nebudu Vás volit, protože jste po revoluci uplácel, abyste dostal urychleně svůj majetek. Nebudu Vás volit, protože se necháváte oslovovat knížetem, ačkoliv byly šlechtické tituly zrušeny při vzniku ČSR jako monarchistický výdobytek… /Tomáš STUCHLIK, 18 let, občan ČR a student Gymnázia v Karviné/

Dopisy si můžete přečíst jako vždy na straně 11 buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích), nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.8, celkem 50 hlasů.

Ladislav ŠTÍTKOVEC

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.