Zleva Suzana Exnerová, Květa Čelišová a Soňa Marková na jedné z akcí Levicových klubů žen. FOTO – Eva HOLEČKOVÁ
ŽENY A SPOLEČNOST

Když nás bude více, budeme mít větší sílu

V těchto dnech je tomu 20 let, co Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo občanské sdružení Levicové kluby žen. Haló noviny při té příležitosti oslovily čtyři ženy, které v uplynulém dvacetiletí stály postupně v čele LKŽ, a položily jim tři anketní otázky.

  • 1. V kterých letech jste stála v čele LKŽ?
  • 2. Na který okamžik v době svého předsednictví vzpomínáte nejintenzivněji, co vešlo do vaší paměti a pevně v ní zůstává?
  • 3. Jaké místo podle vás zaujímají LKŽ v kontextu našeho pokrokového ženského hnutí?

Hana POKORNÁ-ENTLEROVÁ

Čas letí a už je tomu 20 let, kdy se sešly ženy, kterým nebylo lhostejné, co se kolem nich děje, a řekly si, že chtějí »do toho mluvit«. A tak vznikly první Levicové kluby žen. Po necelém roce jejich fungování schválily představitelky klubů žen organizační řád LKŽ a ustavily Radu LKŽ se třemi představitelkami: Hana Entlerová, (předsedkyně klubu žen na Praze 2), Ivana Michenková (předsedkyně klubu Jožky Jabůrkové v Ostravě) a Jana Langerová (předsedkyně klubu v Ústí nad Orlicí).

Co jsme tehdy považovaly za důležité? Vyjímám jen jednu tezi, která neztratila ani dnes na aktuálnosti. Zaručení práva všem ženám svobodně se rozhodnout, zda chtějí pracovat, nebo zůstat v domácnosti. To musejí umožňovat rodičovské příspěvky a síť kvalitně fungujících a všeobecně dostupných jeslí a školek. Dnes, po 20 letech, vidíme, že tato teze nic neztratila ze své aktuálnosti. I proto je činnost LKŽ stále aktuální.

Ve vzpomínkách se mi vracejí aktivity klubů žen z Ostravy, Přerova, Nymburka, Olomouce, Náměště nad Oslavou, Kladna, Znojma, Berouna a dalších. A také diskuse s představitelkami ženského hnutí z Polska, Francie či USA, básničky Honzy Valného, které věnoval ženám, recitace Jiřiny Švorcové či knížky Karla Sýse a Jaromíra Pelce.

Jsem ráda, že levicové hnutí žen zůstává v duchu těch, které ho zakládaly - milé, společenské, demokratické, sociálně cítící, které podává ruku všude, kde je to potřeba. Prostě symbolizuje podané ruce.

Květa ČELIŠOVÁ

V roce 1993-1994 došlo k odtržení strany Levý blok od KSČM. Byla jsem požádána ženami z Levicových klubů žen, zda bych se neujala, jako jediná poslankyně za KSČM, vedení LKŽ. Hana Entlerová se s KSČM rozešla.

Nejsilněji vzpomínám na první polistopadové pietní akty v Lidicích, několik set žen z celé republiky, bílé halenky, černé sukně, bílé květiny, držela jsem vždy za ruce lidické ženy. Zprvu s námi byly všechny, které přežily. Byla v nich obrovská síla, pokora... Později to bylo odhalení Památníku dětí. Plakaly jsme všechny, tady jsme si uvědomovaly, kdo jsme, kterým směrem chceme dále pracovat. V paměti mi také hrozně silně utkvěla první oslava MDŽ (v době, kdy byla v ČR zakázána) v Parlamentu ČR. Ta se snad nedá slovy ani vyjádřit - těšily jsme se na sebe, dodávaly jsme si sílu pro další složitá období, vážily jsme si jedna druhé a našich hostů.

Měly jsme obrovskou chuť pomoci naplňovat volební program KSČM. Byly jsme všude, kde bylo třeba. Desítky dětských táborů, Helfštýn, Terezín, Slavnost Haló novin, plesy, První máje... Každoročně několikadenní celostátní setkání, pokaždé v jiném kraji. Na atmosféru na nich se zapomenout nedá.

Stále v akci – takové jsou členky LKŽ Plzeň. Snímky jsou z krajského semináře pořádaného na Kamzíku, šumavské chatě Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Plzeň. FOTO – Jiřina KLÍROVÁ

Troufnu si říci, že v kontextu našeho pokrokového ženského hnutí patříme minimálně vedle Českého svazu žen. Vznikaly jsme zejména tam, kde právě stagnovala práce ČSŽ, který se v polistopadovém období hledal. Ženské hnutí bylo po listopadu 1989 doslova rozbito, ztratilo svoji sílu. Vytvořily se desítky nových ženských organizací různého zaměření. Kladně hodnotím vznik sjednocujících organizací, jichž jsme členy (asociace, genderové hnutí ad).

Čtenáři, to není vše, kdo ještě odpověděl na ony tři otázky. Dalšími dotázanými byly Soňa MARKOVÁ a Suzana EXNEROVÁ. Můžete si jejich odpovědi přečíst na této straně 4 (ŽENY A SPOLEČNOST), kde dále naleznete kalendárium LKŽ, nyní zaměřené na oslavy MDŽ. Kromě toho tam shledáte náš pravidelný sloupek CO PRÁVĚ DĚLÁME. Tentokrát jde o plzeňská děvčata. To vše buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích), nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.8, celkem 36 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.