Ombudsman zkoumá etnické složení žáků praktických ZŠ

Výzkum etnického složení žáků základních škol praktických a vnímání etnicity okolím provádí tým veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského.

Zjišťuje, jestli nejsou romské děti diskriminovány, zda mají stejnou možnost získat dobré vzdělání, jako jiné děti. Pracovníci úřadu ombudsmana jezdí do škol a sledují, jaké děti do nich chodí. Neptají se jich, jestli jsou Romové, jestli se k tomu sami hlásí, a nezapisují si jména. Cílem není vytvářet seznamy, ani nejde o snahu zrušit základní školy praktické. Výzkum nezasahuje do práva na sebeurčení, ani do ochrany osobních údajů, proto prý není důvod k obavám. Pokud kterýkoli z rodičů má pochyby nebo otázky k výzkumu, může se obrátit na ombudsmana.

Varvařovský ze zkušenosti tvrdil, že když jsou Romové diskriminováni, není to proto, že se k romské národnosti hlásí, ale proto, že se na ně společnost dívá jako na Romy. Když podnikatel odmítne uchazeče o práci s tím, že Romy nezaměstnává, nebo hospodský odmítne někoho obsloužit se slovy, že Romy ve své hospodě nechce, neptá se jich, jestli se k romské národnosti hlásí. Podívá se na ně a řekne si: »To je Rom«. Proto ombudsman nezjišťuje, kdo se k romské národnosti hlásí, ale jeho výzkum je založen na pozorování – chce zjistit, kolik žáků zvláštních škol praktických může být vystaveno diskriminaci, protože je společnost za Romy bude považovat. Nechce chránit před diskriminací jen ty, kteří se k romské národnosti oficiálně hlásí.

Ombudsmanovi nepřísluší, aby hodnotil kvalitu vzdělávání na základních školách běžných, ani praktických, nepřísluší mu hodnotit, jestli je vzdělávací systém nastaven tak, aby děti ve škole dosahovaly nejlepších výsledků. Toto musí udělat odborníci z pedagogické obce. Povinností ombudsmana je hájit právo dětí na vzdělání a právo, aby v přístupu ke vzdělání bylo zacházeno se všemi stejně. Setkává se s případy, kdy učitelé a ředitelé škol uvádějí rodiče žáků v omyl, pokud jde o smysl a cíl výzkumu, podávají jim zkreslené informace o tom, že ombudsman údajně provádí sběr adresných etnických údajů, že pořizuje seznamy Romů apod. Nepřímo vyzývají rodiče, aby v den, kdy pracovníci ombudsmana přijedou, děti do škol neposílali. Ředitele škol Varvařovský vyzval, aby v případě, že budou rodiče o výzkumu informovat, jim poskytli pravdivé údaje.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.3, celkem 18 hlasů.

(vž)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.