Zemřel Zdeněk Klanica

V úterý po dlouhé těžké nemoci zemřel bývalý místopředseda ÚV KSČM a jeden z nejpřednějších českých archeologů docent PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc.

Narodil se 28. 11. 1938 v Troubsku u Brna, vystudoval historii a archeologii na Masarykově univerzitě v Brně a po absolutoriu přijal místo odborného asistenta v Archeologickém ústavu ČSAV. Už v roce 1963 se stal zástupcem vedoucího výzkumu v Mikulčicích, aby v letech 1975 až 1990 vedení zdejšího výzkumu úplně převzal. Zároveň vedl výzkumné práce i na lokalitách Nechvalín, Mutěnice, Prušánky atd. Jeho odchod z tohoto pracoviště byl vyvolán politickými změnami v naší zemi a on, jako člen KSČM, jenž zůstal věren svým politickým názorům, musel být pod tlakem odvolán.

Zdeněk Klanica

Nezatrpkl, dál odborně pracoval, psal články týkající se Velké Moravy (připomeňme, že byl autorem scénáře a katalogu Velká Morava, jež velmi úspěšně reprezentovala naši republiku v Leningradu, Moskvě, Kyjevě, Sofii a Londýně), vydal několik publikací, jež byly oceněny v mnoha zemích Evropy. Namátkou jmenujme jeho Počátky Slovanů, Tajemství hrobu moravského arcibiskupa Metoděje, Torzo mozaiky, Počátky slovanského osídlení našich zemí či Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště. Publikoval na dvě stě odborných studií, které byly zveřejněny nejen v odborném tisku u nás, ale i v Bulharsku, Francii, Jugoslávii, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku, Rusku, Ukrajině a Velké Británii. Připravoval i odborné výstavy v řadě míst naší vlasti. Proto byl v současnosti navržen Poslaneckou sněmovnou na vyznamenání Za zásluhy, které uděluje prezident republiky.

V roce 1992 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění, později pak se stal členem Poslanecké sněmovny PČR vždy za KSČM, jejímž byl místopředsedou. Úzce spolupracoval s Haló novinami. Teprve počínající nemoc omezila jeho spolupráci.

Naše věda a Komunistická strana Čech a Moravy v osobě Zdeňka Klanici ztrácí nenahraditelného člověka. Čest jeho památce.

(kz)


(kz)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


kozpav
2014-07-31 09:03
Čest jeho památce.
Z.LUDKA
2014-07-31 01:35
Znal jsem ho osobně,je ho škoda.Čest jeho památce.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.