Rozhovor Haló novin s Jaroslavem Komínkem, členem Rady Ústeckého kraje

Stát by měl řešit tranzitní dopravu přes Ústecký kraj

Máte v krajské radě na starosti silnice. Jak jste spokojen s jejich stavem na území kraje?

Úplně spokojen nejsem. Ovšem jsem rád, že se nám daří udržovat silnice alespoň v takovém stavu, v jakém jsou. Stát při vzniku krajů předal komunikace II. a III. třídy krajům ve stavu, který nebyl vůbec dobrý, a kraje se musí od té doby v rámci svých rozpočtů starat o zlepšení tohoto stavu.

A daří se to?

Myslím, že v rámci prostředků, které máme z rozpočtu kraje, jsme velmi na hraně. Potřebovali bychom ročně alespoň 600 milionů korun a nemáme ani 100 milionů. Ale nesedíme s rukama v klíně a nečekáme, co nám do něj spadne. Změnili jsme například systém výběrových řízení a v loňském roce jsme díky tomu opravili více kilometrů než v roce 2012. Správě a údržbě silnic jsme v předchozích letech pořídili několik desítek nových vozidel a díky tomu je provoz daleko efektivnější.

Je navýšení rozpočtu pro váš odbor jediným řešením?

Velmi by nám pomohlo, kdyby stát začal konečně řešit silnice I. třídy dálničního typu na našem území. Přestože jsme tranzitní území a přes náš kraj jezdí převážně tranzitní kamionová doprava a také na území Ústeckého kraje je největší koncentrace průmyslových, chemických a ropných společností, vůbec tomu neodpovídá síť těchto silnic. Zbytečně jsou přetěžovány a ničeny naše silnice a občané, kteří bydlí u těchto přetížených silnic II. a III. třídy, trpí kamionovou dopravou, která do jejich obcí vůbec nepatří.

Ale nějaké dálnice se u vás budují, nebo ne?

Ano. Ale můžeme si to zrekapitulovat. Sto kilometrů dálnice D8 z Prahy do Drážďan se staví už třicet let a dokončení je v nedohlednu. Rychlostní komunikace R7 z Prahy do Chemnitz je hotova pouze v několika úsecích a podle vyjádření ministerstva dopravy se zatím s dalšími úseky nepočítá. No, a částečně čtyřproudá silnice I/13, která vede z Karlovarského kraje do Libereckého, je na tom obdobně.

Od loňského roku máme novou vládu, nepokoušeli jste se ji s těmito problémy oslovit?

Víte, to je pro mě bohužel smutné téma. V této vládě jsou dva ministři, kteří bydlí v našem kraji, pánové Chládek a Brabec, a bohužel ani v programovém prohlášení, kromě D8, není o další infrastruktuře na našem území ani zmínka. Není mi také známo, že by nám s tím chtěli nějak pomoci. A to například ministr Chládek – senátor za volební obvod Louny - byl ještě před několika lety velmi aktivní kolem dostavby R7 kolem Loun. A ministr Prachař? Toho jsem několikrát žádal o schůzku a jen jednou odpověděl s tím, že mě »předal« svému náměstkovi. Šéf ŘSD je za poslední rok již několikátý… Je to takový začarovaný kruh.

Ale D8 snad už spěje do finiše?

Myslíte? Já se obávám, že nikoliv. Vezměte si jen poslední problém, kdy se na dálnici při loňských povodních sesul svah. Dodnes nebylo schopné ministerstvo rozhodnout, kdo zeminu odveze. Takže já se obávám, že D8 bude slavit i půlstoletí své výstavby.

Něco optimistického byste pro naše čtenáře neměl?

Určitě ano. Mnoho věcí jsem již naznačil. To, o čem jsme schopni rozhodnout sami, se nám daří zlepšovat. Mohl bych také připomenout úspěšná výběrová řízení na autobusové dopravce. Koncepci zařazení regionální turistické vlakové a lodní dopravy do naší objednávky…

Ústecký kraj je jediný, který v takovémto rozsahu uskutečnil výběrová řízení na autobusové dopravce na svém území.

Jak jste s nimi spokojen?

Soutěže se připravovaly několik let. Měli jsme obrovskou výhodu v tom, že jsme obdobnou soutěž realizovali již před osmi lety, takže jsme jen zlepšili to, s čím jsme nebyli spokojeni.

Například dříve ve smlouvách nebyla zcela přesně formulována velikost autobusů. Jeden dopravce, který působí na Chomutovsku a Lovosicku, to využil a pořídil zcela nevyhovující mikrobusy. Cestující si stěžovali, že se tam nevejdou s kočárkem, dále, že jsou v mikrobuse velmi namačkáni, a ani komfort cestování neodpovídal našim představám.

Nové smlouvy to řeší?

Ano, noví dopravci mají jasně definovanou velikost autobusu podle konkrétní oblasti, kterou budou obsluhovat, a podotýkám, že se vždy bude jednat o autobus, a nikoliv nějakou náhražku. To znamená čtyři řady sedadel a místo pro kočárek. Nejkratší autobus bude měřit 8,5 metru.

Co se ještě v cestování zlepší?

Všechny autobusy budou plně klimatizované, nízkopodlažní, budou v jednotném grafickém designu a budou mít elektronický informační systém včetně zvukového hlášení pro nevidomé - prostě moderní doprava srovnatelná s veřejnou dopravou ve vyspělé západní Evropě.

Nejpodstatnější ovšem bude jednotná jízdenka, kterou bude moci cestující uplatnit u všech našich dopravců a při pořízení časové jízdenky s platností na 90 dnů nahrané na čipové kartě bude mít cestující slevu cca 42 procent.

A co přestup mimo váš integrovaný dopravní systém?

Tak to už záleží na městech, která provozují MHD, jestli se budou chtít do tohoto našeho systému připojit. My je do tohoto nemůžeme nutit, je to mimo naše kompetence. Záleží na nich, jak kvalitní dopravu chtějí svým občanům nabídnout.

A jaký postoj k tomuto města zaujala?

Začátkem roku jsme všechna města, která mají provoz MHD, oslovili a jasně řekli, že v případě připojení jim budeme kompenzovat případný propad jejich tržeb. Opravdu nám záleží na cestujících, kteří budou chtít přestupovat z naší dopravy na MHD a využívat moderní hromadnou dopravu. Bohužel některá města k tomuto přistupují velmi laxně. Nejdále jsme v jednáních s Ústím nad Labem a Teplicemi, naopak nejhorší jednání nebo takřka žádná jsou s Děčínem, Chomutovem a Jirkovem. V menších obcích je to spíše formalita. S Českými drahami vedeme také intenzivní jednání.

Už máte uzavřeny všechny smlouvy? A jak se připravují dopravci na plnění nových smluv?

Kromě jedné oblasti máme uzavřené smlouvy již všude a všichni noví dopravci nás pravidelně měsíčně informují o své připravenosti. Podle posledních jednání budou mít všichni dopravci v prosinci již nové autobusy a nové odbavovací systémy. Někteří dokonce již dříve. Výhodou je, že s většinou dopravců, kteří pro nás plnili smlouvy doposud, budeme spolupracovat i nadále a proto je komunikace lepší.

Proč nemáte smlouvy uzavřené ve všech oblastech? Odpověď Jaroslava Komínka si přečtěte v středečním tištěném vydání Haló novin.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 42 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.