Pohled na účastníky besedy Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd, hovoří František Kovanda. FOTO - Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Uchovávají historickou paměť

Úspěchy v činnosti Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd (KSV) a její další plány byly na pořadu besedy KSV a Klubu historiků, která se konala v Praze. Významným mezníkem pro činnost sekce a s ní kooperující organizace bude 70. výročí osvobození Československa od fašismu v nadcházejícím roce.

Se sekcí regionálních dějin, jejímž neúnavným organizátorem je již pět let František Kovanda z Prahy, spolupracuje více než stovka aktivistů různého věku, profesionálních historiků i dobrovolných badatelů. Tento hodnotný lidský aktiv, který pracuje bez nároku na odměnu, shromažďuje, eviduje a zpřístupňuje písemnosti vážící se k regionálním dějinám naší země. Podle Kovandových slov se jedná již o tisícovku tiskovin, publikací a knih, dále o kartotéky významných osobností (1400 kartotéčních lístků) či pamětních desek, a jiné písemné doklady uplynulých desetiletí. Podle badatelky Evy Bartůňkové je ve fondu sekce silná literatura věnovaná poválečné obnově. »Pohled na 50. léta očima lidí, kteří konečně měli k večeři párek a chléb a nemuseli jej dělit na osm dílů, je pro nás velmi poučný,« řekla a vyjádřila naději, že nebude dlouho trvat situace, kdy »dějiny píše vítěz«.

Hlavní knihovník sekce Václav Tomeš informoval, že nejpočetnější ve fondu jsou písemnosti o historii okresů a krajů, nejvíce je zastoupen kraj Středočeský. Souhrnný katalog je zveřejněn na webu KSV, k dispozici je také v Knihovně Bohumíra Šmerala (ul. Politických vězňů 9, Praha 1).

Sekce věnuje velkou pozornost historii závodů a podniků. Velmi podrobně již zpracovala Prahu a Středočeský kraj, na čemž má největší zásluhu člen sekce Jan Mráz.

Zmapují mládežnické hnutí

Aktuálním úkolem, který si sekce předsevzala, je zpracování kroniky levicového a komunistického hnutí mládeže v letech 1990-2015. Na tom se budou podílet i ti, kteří jménem levicové mládeže v tomto období hovořili, např. Zdeněk Štefek, současný člen Rady Středočeského kraje. Štefek, jenž má »na kraji« v gesci kulturu, na besedě přiblížil, jak Středočeši pečují o historickou paměť na svém teritoriu. Velkým počinem bude otevření Památníku národního útlaku a odboje v horním zámku v Panenských Břežanech, který jako někdejší sídlo K. H. Franka bude reflektovat protifašistický odboj českého lidu, včetně komunistického odboje. »S Lidicemi a Terezínem to bude jakýsi trojúhelník historické paměti daného období,« poznamenal Štefek.

Řada podnětů zazněla v diskusi. Obdiv šíři témat sekce regionálních dějin vyjádřila historička Hana Kráčmarová. Důležitost práce s mládeží vyzdvihl Miroslav Maršálek z Jinec, který působí jako vedoucí v tamní úspěšné pionýrské skupiny. »Osvědčilo se nám např. na pochodech zařazovat otázky o přírodě, o regionu, zájem o to se pak přenáší i na rodiče dětí,« předal ostatním své zkušenosti.

Milan Richter z Národní rady Klubu českého pohraničí sdělil, že klub připravuje na 9. května 2015 velkou akci k připomenutí kulatého výročí vítězství nad fašismem. »Nebudeme lhát, že se na vítězství podíleli i další spojenci v protifašistické koalici, ale hlavním naším osvoboditelem je Rudá armáda,« zdůraznil. K nadcházejícímu výročí KČP již vydal stolní kalendář.

Fond, se kterým sekce regionálních dějin pracuje, je uložen v sídle občanského sdružení KSV (Politických vězňů 9, Praha). Tam je také přístupný veřejnosti. Současně sekce i nadále přijímá veškeré písemné podklady k historii čs. podniků, závodů, organizací, okresů i krajů naší země, které se tak mohou stát součástí historické paměti.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 48 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2014-09-01 15:29
Přehodný člověk: Sepsali ji Francouzi na přelomu tisíciletí. Vydalo
ji Orego 2000, vázaná také v Praze 2005. Mám ji doma, podívám se Vám
přesně... RJ
F.Zeleny
2014-09-01 08:53
Souhlasím s "prehodný.clovek", jako odezva na Cibulku měl být
vydán seznam "Kdo je kdo" - překabátěných členů KSČ a
aktivistů NF. Tehdejší vedení strany však nebylo akceschopné i když
to některé stranické organizace navrhovaly.
halonoviny
2014-08-30 19:13
S dovolením, Černá kniha kapitalimsu již dávno vyšla...
F.Zeleny
2014-08-30 15:00
Je to záslužná práce. Pravici dnes nejvíce vadí naše nedávná
minulost, protože sama vede stát od desíti k pěti. Proto různé debaty
o "zločinech" komunistů. V tomto duchu se zvláště
vyznamenává ČT. "vladimir.iljic" je jeden z dalších
"odborníků" na dějiny.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.