Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, ředitelka Muzea dělnického hnutí Libuše Eliášová a ředitel Historického muzea NM Marek Junek na tiskové konferenci.

Národní muzeum přebírá paměť revolučního hnutí

Mimořádná, unikátní, jedinečná, s nevyčíslitelnou hodnotou. Takovými slovy nešetřili generální ředitel Národního muzea (NM) Michal Lukeš a ředitel Historického muzea NM Marek Junek, když informovali, že centrální muzejní instituce v těchto dnech přebírá velký objem předmětů a dokumentů, dokládajících revoluční, dělnické a komunistické hnutí na našem území. Dosud je spravovalo Muzeum dělnického hnutí (MDH).

Lukeš poznamenal, že posláním Národního muzea je dokumentace současnosti tak, aby bylo budoucím generacím zanecháno co nejucelenější svědectví o naší době. »Současná generace tak nese odpovědnost nejen za 21. století, ale též za složité, mnohdy i tragické století minulé,« řekl s tím, že akvizice sbírky je mimořádná nejen pro Národní muzeum. Sbírka má být zachována jako celek a bude podle ředitelových slov vřazena do širšího kontextu sbírkových fondů muzea. NM v blízké budoucnosti exponáty využije na výstavy, zřejmě i v rámci 70. výročí osvobození od fašismu, případně i na putovní výstavy. Sbírky budou přístupny badatelům.

Ředitelka MDH Libuše Eliášová konstatovala, že se jedná o bezúplatné darování (na základě smlouvy o spolupráci a darovací smlouvy) a že věří, že NM jako renomovaná profesionální instituce bude o všechny archiválie odborně a objektivně pečovat. »Po listopadu 1989 o sbírku - vzniklou z někdejšího Muzea Klementa Gottwalda, Muzea V. I. Lenina, Muzea Julia Fučíka a některých dalších muzeí, ale i dary podniků, úřadů, státních institucí a pracovních kolektivů - stát nejevil zájem,« připomněla divoké časy 90. let. Na otázku našeho listu zcela vyloučila jakékoli »zašantročení« kolekce nebo jejích částí.

MDH vzniklo v roce 1990 jako muzeum novodobé historie, zaměřené na sociální dějiny 19. a 20. století, z fondů rušených muzeí. V uplynulých 24 letech přijímalo další exponáty, především však je uchovávalo jako movité kulturní dědictví pro potřeby badatelů, přípravy publikací, výstav, natáčení filmů apod. Archiválie jsou předány v dobrém stavu.

Co obsahuje?

Sbírka obsahuje na 700 000 rozličných předmětů, památky hmotné, listinné, předměty dokládající každodenní život v 19. a 20. století aj. Nacházejí se v ní umělecká díla z období socialistického realismu, sociální umění, umění s pracovní tematikou, plastiky, sochy, obrazy, gobelíny, archivy osobností, například spisovatele a novináře Julia Fučíka (včetně originálu Reportáže, psané na oprátce). »Ve sbírce je dále například unikátní dílo Emila Filly, dílo malíře a grafika Adolfa Zábranského, sbírka historických praporů od roku 1848, sbírka plakátů, jediné dva dochované exempláře plakátu Karla Teigeho věnovaného 10. výročí VŘSR, sbírky hmotných předmětů – např. uniforem a militarií, knihy, dary bývalým prezidentům, především však unikátní fotoarchiv,« provedla aspoň částečný výčet ředitelka MDH, podle níž je cílem předání všech těchto cenností snaha uchovat je, digitalizovat a umožnit dalším generacím, aby měly možnost se s nimi také seznámit. Sbírka se již začala stěhovat z pražských Vokovic, kde MDH dosud sídlilo, do depozitáře Národního muzea v Terezíně.

Jedna z nejvýznamnějších akvizic

Pracovnice Národního muzea drží originály prvních listů Reportáže, psané na oprátce Julia Fučíka.

Velkou radost z převzetí vyjádřil ředitel Historického muzea NM Marek Junek. »Je to neocenitelný fond, který dokumentuje dějiny,« uvedl a zdůraznil, že tento dar považuje za jednu z nejvýznamnějších akvizic v historii Historického muzea NM. Muzeum navýší personálně své řady, aby mohla proběhnout inventarizace, základní konzervování, restaurování a digitalizace, vznikne také katalog, sbírka zůstane zachována jako samostatně vedený celek pod názvem »Sbírka Muzeum dělnického hnutí«.

Součástí tiskové konference byla malá výstavka cenných sbírkových předmětů – prvních motáků Fučíkovy Reportáže, chlebová figurka vyrobená Antonínem Zápotockým ve vězení, pero, jímž byla podepsána kapitulace německých vojsk v Praze 8. května 1945 aj.

I veřejnost se může ptát na všechny okolnosti této kolekce, a to prostřednictvím on-line rozhovoru s ředitelem Historického muzea NM, který proběhne ve čtvrtek na www.muzeum3000.cz.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 40 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Vaclav.Stiborek
2014-09-05 21:09
Případ Ransdorf- Eliášová je hlavně vizitka vztahů ve vedení KSČM.
Koho Filip vnímá jako soupeře, Eliášovou nebo Ransdorfa? Sbírky MDH
jsou definitivně v trapu, protože jak řekl ředitel Národního muzea,
duplikáty se budou nabízet jiným institucícm. Kolik duplikátů jakých
předmětů sbírky obsahovaly, se už nikdo nedozví, protože Eliášová
nikdy neprovedla evidenci, natož inventarizaci. Eliášová je legální
zloděj, stejně jako byl svého času třeba Macek s Knižním
velkoobchodem.
http://muzeum3000.nm.cz/aktuality/narodni-muzeum-prevzalo-sbirky-muzea-deln
ickeho-hnuti . Rozbalte si rozhovor s ředitelem Historického muzea NM.
janmakovicka
2014-09-05 20:17
Případ Ransdorf - Eliášová není pro KSČM dobrá vizitka, ještě ke
všemu před volbami.Bohužel.
jiri.polansky6
2014-09-04 17:24
Vanguarde, vy se ptáte, proč Haló noviny neinformují o této
důležité události v dějinách MDH? Soudruh šéfredaktor Kojzar to už
vysvětlil: "Nemáme ve zvyku hrabat se v senzacích. Tím spíš ne,
když účelově poškozují obraz autentické levice". Logiku to
sice postrádá, ale odpověděl vám, a to je od něj hezké.
grad.88
2014-09-04 11:52
Odvolána být měla, ale kým? Soudy měly opět tolik času, až se jí
podařilo sbírky, na jejichž záchraně neměla sebemenší finanční
podíl, zašantročit. Tady má na hlavě metrák másla i KSČM.
Ransdorfovi nepomohla vůbec s ničím a sbírky teď nepatří
komunistům, jak by se patřilo, ale státu. Jen soudružka Eliášová je
vysmátá a může jít v klidu do důchodu. Jak je vidět, amorálnímu
jednání v našem státě pšenka stále kvete.
janmakovicka
2014-09-04 11:28
Jak je možné po tom všem,že paní Eliášová je stále ředitelkou
MDH? Neměla být tato dáma již dávno odvolána?
madalenova
2014-09-03 16:29
Pro redakci Haló novin, jmenovitě pro šéfredaktora Kojzara: to přece
nemůžete myslet vážně, prosím vás. To, že Ransdorf měl v Haló
novinách stopku, je veřejně známo, vždyť se stačí podívat do
archivu. Kdo ji vydal, je taky známo, ostatně jste to právě potvrdili.
To, že se nesměl na vašich stránkách vyjádřit ke svým kauzám, je
známo taky, musel se obrátit formou inzerce na konkurenční deník
Právo. Vy jste odmítli pomoct neprávem osočenému člověku, aby se
obhájil před očima veřejnosti. Přiznali jste, že že vám jeho
skandalizace byla ukradená, neboť " nemáte ve zvyku hrabat se v
senzacích, které účelově poškozují obraz autentické levice".
Ale nehnuli jste prstem, aby se ten účelově poškozený obraz levice
napravil. To není jen nesoudružské jednání, to je jednání podlé a
nízké.
halonoviny
2014-09-03 15:05
Madalenanova: Dobrý den, nemažeme nepohodlné příspěvky, ale občas i
ty podpásové, které někoho napadají z něčeho nepodloženého atp.
Toto Váš případ není. Takže zde odpověď šéfredaktora HaNo Petra
Kojzara: 1) Ss. Filip ani Vostrá nezasahují do obsahu HaNo, i když M.
Vostrá by coby předsedkyně představenstva Futury, a. s., na to měla
právo. To ovšem nevyužívá. 2) M. Ransdorf dal v tomto případě
rozhovor jinému periodiku, který my nemůžeme převzít - to by bylo
neprofesionální. Pro HaNo se k tomuto tématu Ransdorf nevyjádřil,
tudíž jsme ho nerozebírali. I proto, že nemáme ve zvyku hrabat se v
senzacích. Tím spíš ne, když účelově poškozují obraz autentické
levice.
vitasovak
2014-09-03 13:42
Paní ředitelce Eliášové a jejímu bratrovi nezbylo nic jiného, než
sbírky předat jinému subjektu proto, že Ransdorf po roztržce přestal
hradit veškeré provozní náklady muzea i plat paní ředitelce
Eliášové, jak na to byla paní ředitelka mnoho let zvyklá. Je hezké,
že paní ředitelka Eliášová "na otázku našeho listu zcela
vyloučila jakékoli »zašantročení« kolekce nebo jejích
částí." Mě by spíš zajímalo, proč se "náš list"
neotázal, proč paní ředitelka Eliášová neplnila své zákonem dané
povinnosti, tedy proč nevypracovávala výroční zprávy ani účetní
uzávěrky a proč neudělala za dlouhá desetiletí evidenci předmětů a
inventuru.
madalenova
2014-09-03 08:57
Ad. grad.88: Děkuji za zajímavou informaci, která potvrzuje
několikaletou cílenou Ransdorfovu skandalizaci. Rozhovor v Patriotovi je,
jen na to musíte jít oklikou přes vyhledávání:
http://www.prazskypatriot.cz/vyhledavani/?q=ransdorf . Otázka pro Haló
noviny: z jakého důvodu jste tento rozhovor neotiskli vy? Zakázal vám
to Filip, Vostrá nebo Mrencová? Nebo je vám lhostejné vláčení
jednoho z nejznámějších komunistických jmen všemi médii? O podání
žaloby Eliášové informovali všichni, Nova opakovaně a svým osobitým
stylem, a vy jste se neobtěžovali otisknout ani čárku. Doufám, že
dostanu odpověď a ne že mě smažete, jako mažete nejen vulgární, ale
i nepohodlné příspěvky.
grad.88
2014-09-03 01:32
Vida, tak i Patriot "závadný text" odstranil. Uložený
rozhovor najdete na www.ransdorf.com v sekci Kauzy na straně 2 pod názvem
Muzeum dělnického hnutí.
grad.88
2014-09-03 01:29
Sbírky se zachovaly pouze díky Ransdorfovým soukromým penězům, ze
svých peněz platil nájem, přikupoval předměty a platil i ředitelku
Eliášovou. Ta na něj podala trestní oznámení tehdy, když ji
opakovaně žádal, aby v souladu se zákonem provedla inventarizaci,
kterou odmítala udělat a neudělala přes dvacet let. Nyní se sbírky
MDH rozpustí ve sbírkách Národního muzea a nebude v lidských silách
dohledat, co soudružce Eliášové zůstalo za ty roky za nehty.
http://www.prazskypatriot.cz/muzeu-delnickeho-hnuti-v-praze-jsem-neskodil-a
le-pomahal-brani-se-europoslanec-ransdorf/. Ransdorfovo vyjádření,
které by očistilo jeho pošpiněné jméno, odmítly odvysílat všechna
média a otiskout všechny noviny včetně Haló novin. Výjimkou byl pouze
lokální Pražský patriot.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.