Otázka pro předsedu Klubu společenských věd Lubomíra Vacka

Klub společenských věd pořádá o víkendu v čelákovickém manažerském centru konferenci k významu a funkci společenských věd. S jakým cílem a programem?

Cílem je zhodnotit současný vývoj filozofie, ekonomie, historie, sociologie, psychologie, politologie, kulturologie, informatiky, teorie řízení a dalších společenskovědních oborů.

Chceme s užitím dialekticko-materialistického pohledu odmítnout pronikání deformací a ideologických tlaků do procesu poznání a výkladu jednotlivých disciplín a zdůraznit nutnost objektivního rozvoje vědy a výzkumu.

Úvodní referáty zhodnotí současný vývoj a představí náměty pro další rozvoj společenských věd orientovaných pro potřeby politické praxe a efektivního řízení společnosti. Počítáme s diskusí o problematice společenského poznání, vztahu vědy a ideologie, teorie a praxe a o uplatnění společenských věd v řízení politické práce.

Např. Miloslav Ransdorf bude hovořit k metodologii společenských věd. Těžištěm by měly být příspěvky orientované na používání moderních metod badatelské práce. Neméně závažným cílem však budou jednání, jak vést veřejnost k hlubšímu a pravdivému poznávání společenských jevů.

(kru)


Zajímají-li vás další články v našem deníku, přečtěte si vše buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích), nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 30 hlasů.

(kru)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.