Místní komunikace U Pomahačů, která vede na nádraží ČD a ke hřbitovu, má zásluhou dešenické radnice »nový kabát«. Závěrečné asfalty se nyní pokládají i na další místní komunikaci. FOTO – archiv J. REJFKA

V žádném případě jsme nezklamali

Tři kandidátky a celkově 45 uchazečů o patnáctičlenné zastupitelstvo v městysi Dešenice na Klatovsku svědčí na jedné straně o zájmu lidí podílet se na věcech veřejných. Realita je ale trochu jiná, neboť většina volených zástupců sice souhlasí se záměry, dotačními tituly a řadou opatření směřujících ke změnám života městyse, ale na druhou stranu je část takových, kteří to zpochybňují, považují za zbytečné a především si neuvědomují, že většina peněz je přidělena účelově. Tedy nelze je využít na něco jiného, jak si například představují. A to nelze hovořit o extrémních případech takového typu, kdy se jednotlivci vyjadřují v tom směru, že »tak dotaci vrátíme«. Co potom chtějí ve prospěch občanů dělat? Rozhovor poskytl kandidát na starostu městyse Dešenice Jan REJFEK (KSČM).

 

Tři kandidátky v Dešenicích, je to hodně, nebo málo?

Domnívám se, že na naše poměry je to přiměřené. Jen mám obavu, že si někteří jednotlivci, kteří se vrhají do veřejného života, neuvědomují, co to obnáší. Já osobně zájem některých lidí vítám, neboť to může přispět ke stmelení občanů, a ne k jejich rozdělování. Proti mé osobě nikdo nic nemá, ale proti komunistům ano, ale nedokážou říci proč. Proto se často stává, že děláte všechno možné, ale dát lidi dohromady se vám nedaří...

V čem vidíte příčiny?

Ty vidím v rozdělené společnosti. I na vesnici se odděluje část lidí, kteří jsou movitější, tudíž si mohou všechno dovolit. Navíc mají příklad v našich politicích. Ti se takto často vyjadřují a tato atmosféra je přenášena i do života lidí na vesnici. Jestliže neustále bude část stran a hnutí omílat dokola, že s KSČM spolupracovat nechce a nebude, to je začátek oné příčiny. Tito lidé si neuvědomují, že ještě dnes, pětadvacet let od »sametu«, užívají výsledků bývalého zatracovaného režimu i na vesnici.

Daří se měnit tvář vesnice?

Daří, ale jde to velmi pomalu. Proklamovaná prohlášení, jak je třeba pomáhat obcím především v příhraničních oblastech, jsou jen propagandistickou hláškou. Je pravdou, že v Dešenicích si stěžovat nemůžeme. Za poslední čtyři roky bylo realizováno více než dvacet dotačních titulů v celkové částce více než 48 milionů korun. Ale přesto i u nás špatně vnímáme předražování staveb, složitost v zadávání veřejných zakázek, a to již v počátcích zpracování zadávacích řízení. To všechno stojí hodně peněz.

Co postrádáte nejvíce?

Vybudovanou základní infrastrukturu, tedy chodníky, odvodnění, bezpečnou propojenost se sousedy, v našem případě s městem Nýrsko. A jsou to také pracovní příležitosti. Bývalý statek, zaměstnávající cca 700 lidí, dnes nahrazuje několik soukromých zemědělců, kteří ale hájí své zájmy, bez ohledu na rozvoj městyse a jeho integrovaných obcí. Bohužel, nezaměstnávají téměř nikoho z místních občanů. Na dotacích však berou slušné peníze, které ale nikde nevidíte.

Co služby, v jakém jsou stavu?

Daří se udržet obchod, pohostinství, školku a školu, i poštu, i když jsou zde problémy. Česká pošta se nechová tak, jak se vyjádřil ministr Chovanec. Údajně nenachází vhodné adepty na obsazení pobočky, což považuji za nesmysl. Lékařská služba je využívána v Nýrsku, dopravní obslužnost je slušná, neboť občané využívají autobusových i vlakových spojení. Poskytujeme základní sociální služby starším občanům – seniorům, například jim vozíme obědy domů na náklady městyse.

Jaká je situace v odpadovém hospodářství?

Již několik let držíme poplatek na svoz odpadů ve výši 500 Kč na osobu a rok. Do poloviny roku 2015 vybudujeme kompostárnu se zajištěním svozového systému bioodpadů. I to může přispět k udržení ceny za svoz. Vodné hradí občané ve výši 20,22 Kč (za kubík), přičemž na začátku volebního období byla cena ve výši 18,70 Kč. Stočné občané zatím nehradí. Začnou v momentě užívání dnes již vybudované kanalizace na ČOV v Nýrsku, kdy se čeká na povolení užívání. Cena, již schválená v minulosti, je okolo 31 korun vzhledem k více než stomilionové investici do vybudování řadu.

Jste tedy v jakési cenové výhodě oproti jiným obcím. Uvědomují si to vaši obyvatelé?

Věřím, že ano. Při tvorbě cen šlo vždy o to, aby byly úměrné a sociálně únosné této oblasti i zdejší zaměstnanosti. Například cena za vodu je prý nízká. Možná ano, ale užíváme vlastní vodu a hospodaříme s pomocí firmy na vlastním vodovodním řadu, který byl podstatně modernizován a obnoven. Podobná opatření jsme učinili i ve vztahu k cenám odpadů. Všechny domácnosti dostanou zdarma kompostéry. Tedy ulehčí se popelnicím při svozu.

Vraťme se závěrem k vašim vyhlídkám ve volbách. Jaké jsou?

Chci připomenout, že si věříme. Kus práce jsme zde udělali, pomohli řadě lidí, vyšli jim v mnohých jejich žádostech vstříc. Právní pomoc, řešení nájemního bydlení, pomoc při hledání zaměstnání, zajištění lékařské péče, ale i sezónní zaměstnávání s využitím dotačních peněz, proškolení občanů v rámci projektu Informovaný senior, nebo například v brzké době zahajovaný šestý semestr Virtuální univerzity třetího věku, to je jen část opatření a akcí ve prospěch místních lidí. Snad to ocení tím, že nám dají opět své hlasy, nebo i další občané, kteří se připojí. Obhájení pozice z minulých voleb, případně částečné polepšení, se odrazí v jejich životě. V žádném případě jsme nezklamali.

(ah)

----------------------------------------------------------------

Starosta městyse Jan Rejfek zve všechny občany k besedě nad rozpočtem a strategickými záměry městyse na příští rok do KD Dešenice v pondělí dne 6. října 2014 od 18 hodin. Besedě bude přítomen a s některými zajímavostmi z jednání Poslanecké sněmovny vystoupí poslanec Ing. Karel Šidlo. Pro přítomné je připraveno občerstvení zdarma.

Dne 7. října se uskuteční od 18 hodin druhá beseda v Děpolticích. Zváni jsou všichni občané, kterým není lhostejný rozvoj života na vesnici.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.9, celkem 10 hlasů.

(ah)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.