Chceme moderní, klidné a bezpečné město! Chceme žít!

Hodně čtenářů našich novin Květu Čelišovou dobře zná. Byla dlouholetou poslankyní, nejdříve České národní rady, posléze sněmovny. A také první a dlouholetou předsedkyní Levicových klubů žen - teď je už »jen« čestnou předsedkyní, dnes předsedá klubu zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu statutárního města Ústní nad Labem, aktivní je i v Radě seniorů ČR. V Ústí nad Labem nyní vede kandidátku KSČM do blížících se komunálních voleb.

Co se pěti zastupitelům KSČM v právě končícím volebním období podařilo na ústecké radnici prosadit?

V současném zastupitelstvu sice nejsme v koalici, ale nejsme ani úplně v opozici. Vysvětlím to. Až do minulého volebního období byli zastupitelé KSČM na ústeckém magistrátu v opozici. Pravicové vlády od roku 1990 nás nezapojily do žádného výboru či komise. V posledním období se však situace změnila. Poprvé v roce 2011 se nám podařilo společně s ČSSD a se třemi dalšími zastupiteli schválit rozpočet města připravený stávajícím primátorem Vítem Mandíkem (ČSSD). Rozpočet, v němž byla spousta věcí z našeho volebního programu - posílení financí do školství, do sociální oblasti, je postavený úsporně, protože město se za vlády předcházejících primátorů z ODS Petra Gandaloviče a Jana Kubaty hodně zadlužilo. Měli jsme úvěry na téměř dvě miliardy Kč, dnes se podařilo dluh srazit na 1,3 mld. Kč. Přitom jsme financovali pro město důležité akce. Po schválení tohoto rozpočtu na rok 2012 se změnila naše pozice v zastupitelstvu města, podařilo se odvolat všechny zástupce ODS v radě, ve výborech, v komisích. A šanci jsme dostali my.

Do koalice s ČSSD jsme však nešli. Ale řekli jsme, že vždy budeme podporovat rozumné věci pro Ústí, jako jsme to dělali vždy. Priorita pro nás byla, že jsme konečně po 24 letech byli zapojeni do práce výborů a komisí. Takže jsme mohli společně s ČSSD začít ovlivňovat chod města.

Takže tichá podpora?

Nejde vysloveně o tichou podporu, vyslovujeme se dost nahlas, jde-li podle nás o rozumnou věc. Dali jsme k dispozici odborníky do aktivů města, a s díky jsme odmítli nabízená místa ve vedení města. Umožnili jsme koalici ČSSD a nezávislých začít rozumně hospodařit, napravovat chyby z minula a hlavně zlepšovat obraz města. Podařilo se nám dostat velké investice do školství. Všem školám jsme uvolnili peníze na částečné rekonstrukce, na úplné rekonstrukce to kvůli zadlužení zdaleka nestačilo, ale každá škola dostala v průměru minimálně dva miliony. Větší rekonstrukce jsou naplánované do příštího volebního období - pokud uspějeme ve volbách, budeme je prosazovat. Dost peněz jsme prosadili do sportu - hlavně do sportovních oddílů. Všechny děti, které chodí do zájmových a sportovních kroužků, dostávají šeky jako příspěvek na činnost, protože někteří rodiče na tyto aktivity svých dětí nemají. Snažíme se, aby se z Ústí mladí lidé nestěhovali jinam.

Problémem je u vás obrovská nezaměstnanost, a také kriminalita.

Podpora sportu má být prevencí proti kriminalitě, která u nás roste. Postavili jsme novou tribunu fotbalového stadionu a udělali jeho další úpravy tak, aby konečně náš fotbalový klub Ústecká Arma měl moderní domovský stadion, předávali jsme ho 20. září veřejnosti k užívání. Podařilo se nám ve městě využít budovu po Činoherním studiu, které zaniklo jako příspěvková organizace města, zřídili jsme příspěvkovou organizaci města znovu s tím, že tam začínají mladé soubory hrát pro mládež a celý dům je využitý pro děti. Takové zařízení pro mladé nám chybělo, hlavně pro propagaci mladých ochotnických divadel. Věříme, že z těchto lidí vyroste nové kvalitní činoherní divadlo, jak tu bývalo v minulosti.

Povedlo se nám také dostat potřebné peníze do sociální oblasti - na domovy seniorů, pečovatelské domy. Prosadili jsme, že se ústečtí senioři mohou dvakrát či víckrát týdně setkávat ve velkém sále Národního domu, což je pro jejich činnost důstojné místo.

A pokud jde o nezaměstnané?

My jsme se na to nyní ve volebním programu zaměřili, a pokud výrazněji ve volbách uspějeme, chtěli bychom znovu přitáhnout další investory do města, jako se to podařilo v kraji.

Ulice, které obývají nepřizpůsobiví občané, jsou u vás stále v podobě, v jaké jsme je před lety vídali v televizních relacích?

Dokonce je to narůstající problém. Tím, že tito lidé nemají práci, množí se ve městě kriminalita, celé lokality jsou vybydlené, totálně zlikvidované, ať je to oblast Předlic nebo sídliště Mojžíř. Musí se to řešit centrálně, legislativou, úpravou sociálních dávek, pracovních podmínek. Je třeba zvýšit počet lidí, kteří se zapojí do veřejně prospěšné činnosti. Nutná je větší ostraha. Částečně se nám daří natrvalo vracet služebny policie do těchto lokalit. To bylo v minulosti zlikvidováno, a policisté, kteří na služebny dojížděli, neznali problematiku místa. Chce to ohlídat i plnění občanských povinností, které by měly pro všechny platit stejně…

Je nutné jednat s investory a hned do podmínek si dát, že žádáme o zaměstnání části těchto lidí, protože není šance pro všechny. Tragédie je, že už nám roste druhá generace, která se nenaučila pracovat. Bohužel se množí i případy, že rodiče neposílají děti do školy, negramotnost stoupá.

Nelze na docházku dětí do školy vázat sociální dávky?

V této oblasti je nutné změnit legislativu. Ale u nás je přece povinná školní docházka!

Dosud má KSČM na ústecké radnici pět zastupitelů. Co pro vás znamená, že Ústecký kraj má komunistického hejtmana?

Jednání s krajem si pochvaluje vedení města, radní i primátor Vít Mandík. Komunikace i vzájemná spolupráce je velmi dobrá. KSČM má nyní v zastupitelstvu města dobrou pozici. Vše, co se projednává v radě nebo v zastupitelstvu města, je s námi předem konzultováno. A máme tu sílu, že věci, které nejsou v souladu s naším volebním programem, můžeme odmítnout, a pak vůbec do jednání zastupitelstva nejdou. Je třeba říci, že z 90 procent je náš volební program kompatibilní s programem ČSSD. Ta je nejsilnějším členem stávající koalice v Ústí. Náš podíl na »vládě« spočívá v tom, že máme předsedu kontrolního výboru a máme možnost pracovat ve výborech a komisích ústeckého magistrátu.

Nakolik musíte ve městě bojovat s hazardem?

Otázka hazardu nyní hýbe nejen naším městem, někde je snaha ho úplně vymýtit. My jsme zvažovali tuto možnost, čekáme, zda vláda a parlament schválí nějaký konkrétní zákon, nejde hned přijmout nulovou toleranci.

Jako bývalá učitelka s hazardem nesouhlasím, KSČM vždy byla proti, když hlavně ODS podporovala herny a jejich majitelům prodávala domy. Zřejmě už pochopili, i oni jsou teď proti hazardu. V každém případě je nutné vymístit hazard z blízkosti škol a podobných zařízení z centra města. Ve volebním programu navrhujeme, že pokud zůstanou nějaké herny kvůli uzavřeným smlouvám, nemohou být třeba ani u supermarketů. Také se tam musí zvýšit dohled apod.

Ústí, řada jeho občanů - i vy osobně - byla postižena povodněmi. Jak jste na tom s protipovodňovými opatřeními?

Peněz je málo, alespoň se dokončila protipovodňová opatření v centru města. Je potřeba změnit protipovodňová opatření na střekovské straně, kde byla postavena jen nízká ochrana. Ústí je rozložené po celém údolí Labe, a my, kteří jsme mimo centrum, nejsme proti velké vodě nijak chráněni, bydlíme ve skalnatém údolí, kde není šance nějakého odvodu vody. Projednávali jsme už i možnost pravidelného čištění Labe, což do roku 1989 bylo samozřejmé, poté už nikoli. Po povodních 2002 a 2013 musí být na dně řeky všechno možné, koryto je nutné vyčistit.

Musím však pochválit, že se oproti roku 2002 moc zlepšil Integrovaný záchranný systém. Když přišla loňská povodeň, byla tu okamžitá pomoc. I proto vítám zvýšení platů hasičům, u nás odvedli obrovskou práci.

Komunisté chtějí, aby Ústí bylo moderní, klidné a prospěšné město. Ač to vypadá jednoduše, je něco takového vůbec možné prosadit?

Chci věřit, že se to podaří. V Ústí nad Labem letos kandiduje 14 politických stran a nových hnutí a uskupení. Nově vzniklá uskupení sice rozmělní při nízké účasti Ústečáků u voleb volební zisky, postavení stávajících stran. Ale je tam řada mladých a vzdělaných lidí, a věřím, že nezůstanou jen u proklamací, vždyť máme stejný cíl. Naše město je v krásném místě, krásné je jeho okolí, příroda, máme všechny předpoklady, aby bylo pěkné a moderní. A také bezpečné. To souvisí s narůstající kriminalitou nezaměstnaných z řad nepřizpůsobivých občanů.

Pokud jde o pojem moderní - chceme více zeleně. Velká náměstí bez kousku zeleně jsou neútulná, střed města se po pracovní době, kdy se lidé rozptýlí do sídlišť, vylidňuje. Chce to více předzahrádek, soustředit galerie, muzeum, kulturu, která je u nás hodně roztříštěná, pod jedno koordinační centrum. To jsme dávali jako námět už nyní. Musíme se zamyslet i nad úlohou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ta může výrazně ovlivnit intelektuální tvář města, obohatit kulturní a společenský život. Navíc v kraji chybí lékaři, právníci. Město musí podpořit úsilí univerzity o další rozvoj.

Chtěli bychom mít ve městě akvapark, plaveckou halu z roku 1973 budeme alespoň rekonstruovat. Vše pro akvapark už bylo připraveno, ale kvůli ROP byly pozdrženy finance.

Díky česko-německým projektům a podpoře kraje zase máme spousty cyklostezek, které mladí s dětmi rádi využívají k výletům.

Co je hlavním předvolebním tématem ve vašem městě, na řešení jakého problému by se noví zastupitelé měli shodnout?

Chtěli bychom prosadit, aby senioři nad 70 let, děti do deseti nebo 12 let měli jízdné zdarma a studenti zlevněnou dopravu. Problém máme s průjezdností Ústí, chtěli bychom odstavná parkoviště a město více autům uzavřít. Je třeba vybudovat autobusové nádraží, za vlády ODS se prodalo, společnost, která ho vlastnila, ho prodala dál, a dnes autobusové nádraží v Ústí neexistuje. To musíme řešit, máme už vyhlídnuté dvě tři lokality. Největší zátěží začíná být spolužití občanů s nepřizpůsobivými. Nepokoje, které v některých místech kraje jsou, se blíží k nám, a přerůstá to až v rasistické útoky.

Je to i otázka ubytoven. Dnes nikdo nechce ubytovny ve své čtvrti. Městu se podařilo odkoupit ubytovnu od soukromníka v čtvrti Krásné Březno, která patří mezi problémové lokality. Chceme tam udělat startovací byty pro mladé nebo sociálně potřebné, ale za podmínek, že výběr peněz nebude na osobu, ale bude záležet na velikosti bytu a půjde jen o jednu částku.

Byla jste 16 let poslankyní ČNR a sněmovny. Přes 40 let pracujete v komunální politice, jste i členkou Rady seniorů…

Byli jsme s předsedou Rady seniorů Zdeňkem Pernesem a předsedou SON Milanem Tarabou u ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a povedlo se nám to, že důchodcům budou od ledna valorizovány penze.

Co byste u vás nejvíc potřebovali od parlamentu nebo vlády?

Ze všeho nejvíc bychom potřebovali zprovoznit dálnici D8. To je dlouholetý problém, dálnice se buduje už 25 let, měla být dávno hotová, a je to přes rok od sesuvu půdy na téměř dokončený úsek. Pan ministr Antonín Prachař u nás sice byl, ale dálnice dál »nejede«, město to zatěžuje. Navíc by fungující dálnice možná přinesla i pracovní místa pro Ústí. Tisíce aut nyní projíždějí okreskami, kdo to nezažil, nechápe. To vytýkám vedení ministerstva dopravy.

Druhá oblast je sociální. Legislativu je třeba změnit, paní ministryně vyjíždí často do problémových lokalit, ale to nestačí, je třeba změnit zákony. Lidé, ač je to už fráze - musí mít pocit, že se jim vyplatí pracovat, ne brát dávky.

Jaké šance má KSČM v nadcházejících komunálních volbách v Ústí?

Jsem optimistka. Po dobrých výsledcích v krajských volbách bych si přála, aby lidé v kraji byli nadále rozumní, aby nám dali svůj hlas. Děkujeme všem, kteří nás v kterýchkoli volbách podporují. Osobně věřím, že bychom mohli uspět tak, abychom byli výraznými hráči na politické scéně na příští léta.

Marie KUDRNOVSKÁ

-----------------------------------------------------------------------------------------

Z volebního programu KSČM v Ústí nad Labem

Bezpečnost, boj s kriminalitou

Cíl: Bezpečné město - občan se musí cítit bezpečně v celém městě, nejen v centru

Doprava, bezpečnost a plynulost silničního provozu

Cíle: Hromadná doprava jako služba občanům musí být samozřejmostí

Plynulá a bezpečná doprava - všichni bez rozdílu musí respektovat předpisy

Životní prostředí a urbanizace

Cíl: Návrat zeleně do centra – zeleň proti betonu

Hospodaření s majetkem města

Cíle: Informace občanům o prováděných majetkových operacích

Odpovědnost volených zástupců a úředníků za výkon veřejné moci na daném úseku

Podpora podnikání, snižování nezaměstnanosti

Cíle: Vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání u firem z Ústí nad Labem

Město se musí chovat jako podnikatelský subjekt

Školství a zdravotnictví

Cíle: Rozšířit kapacity mateřských škol ve městě

Zajištění dostupné lékařské péče pro občany města

Sport, kultura, volný čas, mládež, senioři

Cíle: Vytvoření podmínek pro rozvoj »malých« sportů a zapojení co nejširšího množství občanů do aktivní sportovní činnosti, kulturní rozvoj města

Co největší možnosti pro využití volného času občanů města


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.7, celkem 9 hlasů.

Marie KUDRNOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.