Krajina v Podkrkonoší

Možnost sportovat pro všechny děti

Jako otec dvou dětí a bývalý aktivní sportovec (plavání, pětiboj a hokej) dobře vím, jak náročné je pro rodiny pokrytí nákladů spojených s volnočasovou aktivitou potomků. Vštěpování do podvědomí disciplíny, nutnost plnění povinností a chápání pojmu fair play považuji za velmi důležité při výchově mládeže. V případě mého zvolení do zastupitelstva bych se rád věnoval této tématice a zasadil se o prosazování spravedlivějšího přerozdělení finanční podpory podle jasných pravidel a s větším důrazem na dětský a mládežnický sport.

Výdaje rozpočtu města Trutnov na sport se pohybují kolem 17 mil. Kč ročně. Čerpání těchto prostředků není ale z mého pohledu vyvážené. Zatímco některé sportovní aktivity a kluby jsou městem preferovány, jiné jsou na samotném okraji zájmu. Děti, především ty z nízkopříjmových skupin obyvatel, prakticky nemají možnost se kvůli vysoké finanční spoluúčasti těmto sportům věnovat.

Rád bych se zaměřil nejen na co nejspravedlivější a vyvážené přerozdělení dotací, ale také na pravidelné kontroly efektivity využívání přidělených prostředků. Vzhledem k hlavnímu bodu volebního programu KSČM Trutnov, kterým je transparentnost ve všech činnostech města, včetně provedení auditu hospodaření a uzavření smluv v předchozích letech, doufám, že se podaří najít další zdroje pro podporu sportu.

Nechci slibovat nesplnitelné, přesto věřím, že se nám podaří alespoň částečně snížit náklady pro rodiče malých sportovců a umožnit každému zájemci o sport věnovat se tomu, co ho skutečně baví.

Josef TYLŠ, třetí na kandidátce


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 5 hlasů.

Josef TYLŠ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.