Náměstí ve Vrchlabí. FOTO - www.euro-glacensis.cz

Priority volebního programu KSČM v Dolní Olešnici, Úpici a Vrchlabí

Priority volebního programu KSČM v Dolní Olešnici

* Podpoříme výstavbu kanalizace;

* budeme usilovat o budování sportovního areálu v katastru naší obce;

* podpoříme vybudování cyklostezky a chodníku ke škole;

* chceme rozšířit vodovodní řad v obci;

* budeme usilovat o rozšíření počtu pracovníků pro správu a údržbu obce;

* budeme dbát o zachování obecních kulturních a společenských objektů a jejich údržbu a podpoříme zájmové a společenské organizace.

Priority volebního programu KSČM v Úpici

* Důsledně kontrolovat hospodaření města, zejména toky financí do inženýrských sítí města.

* Řešit využití dosud nevyužitých budov v majetku města.

* Zlepšit vzhled města (chodníky a cesty ve správě města, údržba hřbitova, veřejná zeleň, využít možnosti sankcí za porušení bezpečnosti u objektů v cizím

majetku…). Ve spolupráci s firmou Juta, a.s., řešit opravu lávky přes řeku u Sparty. Prosazovat opravu silnic ve správě kraje (Dr. Hejny, Pod městem, Regnerova). Zasadit se o opravu velkého splavu u Pálenky z důvodu zvýšení jeho bezpečnosti a zlepšení životního prostředí a hygieny.

* Využít všech možností k řešení romské otázky v Úpici. Podporovat všechny aktivity vedoucí ke zvyšování bezpečnosti ve městě.

* Podporovat rozumně připravené akce schválené dosavadní radou a zastupitelstvem města.

* Prosazovat větší finanční podporu společenským, kulturním a sportovním organizacím ve městě.

* Z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatel bydlících v DPS řešit rozšíření pečovatelských služeb.

* Podílet se aktivně na práci ve výborech a komisích městské samosprávy.

Volební program KSČM ve Vrchlabí

Zastupitelé za KSČM budou v městském zastupitelstvu podporovat:

* Rozvoj poskytovaných služeb ve zdravotnictví.

* Řešení rozvoje školských a předškolních zařízení, podpoříme rozvoj středního a učňovského školství.

* Vytváření podmínek pro udržení a rozvoj dalších pracovních příležitostí ve městě.

* Výstavbu bytů pro mladé rodiny s účastí města, individuální, družstevní.

* Hospodaření s vodou, které by vedlo k zlevnění vodného a stočného.

* Výstavbu sportovních zařízení včetně koupaliště.

(red)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 13 hlasů.

(red)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.