Regiony zleva

Když voliči zůstanou doma, nic se nezmění

Ve Statutárním městě Chomutov vede kandidátku KSČM pro blížící se komunální volby Ladislav Drlý. Spolu s ním tvoří nyní tým zastupitelů KSČM v Chomutově Jaroslav Komínek, Vlastimil Waic, Libuše Zmátlová, Jiří Viták a Stanislav Mandát. Haló noviny v rozhovoru s jedničkou kandidátky zajímalo, co se komunistům za uplynulé čtyři roky podařilo prosadit z programu, který připravili pro právě končící volební období. Ladislav Drlý samozřejmě odpověděl i na další otázky našeho listu.

Co se vám tedy za uplynulé čtyři roky podařilo?

Chomutovské zastupitelstvo má 35 členů a je složeno ze sedmi politických uskupení. Mělo tedy obrovský potenciál k prosazování zájmů většiny občanů města. Bohužel koalice, která po volbách vznikla, dokázala tento potenciál využít pouze částečně. Neochota nebo neschopnost některých zastupitelů respektovat jiný než vlastní názor vedla k sestavení koalice ČSSD, ODS, TOP 09 a přeběhlíků od hnutí Severočeši. Tato koalice má v zastupitelstvu nejtěsnější většinu 18 členů. Proti ní stojí sedmnáctičlenná opozice tvořená KSČM, a hnutími Pro Chomutov a Nespokojení občané. K přijetí usnesení zastupitelstva je třeba 18 hlasů. Při absenci jediného koaličního zastupitele na jednání tak není koalice schopna prosazovat své záměry silou.

Klub KSČM tak byl postaven před volbu mezi politikou »tvrdé opozice«, kdy by byly blokovány veškeré návrhy koaličních stran, a politikou »konstruktivní opozice«, kdy při splnění určitých podmínek a po vzájemné dohodě je z naší strany možná podpora návrhů, které nejsou v rozporu s volebním programem KSČM, a jsou v zájmu občanů města.

Vzhledem k tomu, že jako prvořadý úkol ve volebním programu KSČM bylo zklidnění situace ve městě, zvolil klub pro svůj přístup ke koalici variantu druhou. Naší podmínkou však bylo vyšší zastoupení všech opozičních stran a hnutí ve výborech a komisích rady.

A co se vám v uplynulých čtyřech letech nepodařilo - co zůstáváte svým voličům dlužni?

Přes naši snahu se nepodařilo prosadit poměrné zastoupení všech uskupení v radě. Agresívně vedené předvolební kampaně ze strany nově vzniklých hnutí zahrnující osobní napadání i ničím nepodložené kriminalizování politických protivníků, Nečasova hrozba, že rozpustí místní organizaci ODS, pokud bude spolupracovat s komunisty, to vše vytvořilo bariéru, kterou se nám nepodařilo překonat.

S kým spolupracujete, a kdo může být vaším nejbližším partnerem po podzimních volbách?

Spolupracujeme s každým, komu jde o město a jeho občany. Nemáme uzavřené žádné dohody. A našimi zásadami, které přísně dodržujeme, je slušnost, naslouchání jiným názorům a diskutování o nich bez emocí, předsudků, osobních antipatií a bez vidiny vlastního zisku. Stejně se chceme chovat i po volbách, které nás čekají. Věříme, že naše dvouleté působení ve vedení Ústeckého kraje přesvědčilo voliče, že politika se nechá dělat bez skandálů, zloby…

Co chomutovským občanům nejvíce chybí, s jakými problémy se na vás nejčastěji obracejí?

Problémy, se kterými se na nás občané obracejí, jsou různé, a bohužel ne vždy řešitelné na úrovni zastupitelstva města. Rozhodně není v našich silách vyřešit úpadek bývalé chlouby Chomutova a zdroje sedmi tisíc pracovních míst, Válcoven trub a železáren. S těžkým srdcem se musíme smířit s tím, že trhy, které před listopadem 1989 odebíraly většinu produkce trub pro ropovody a plynovody, broušených tyčí z rychlořezných ocelí apod., obsadili výrobci z Německa a Japonska. A cesta zpátky není.

Pak jsou tu problémy, které jsou sice také mimo kompetence městských zastupitelů, ale spojením sil občanů a zastupitelů na všech úrovních a ze všech politických stran lze vytvořit tlak na kompetentní orgány a přinutit je jednat v zájmu občanů.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

Jako příklad uvedu zrušení biologické léčby onkologických pacientů v chomutovské nemocnici. Přesto, že tato nemocnice biologickou léčbu běžně, a ke spokojenosti svých pacientů prováděla, bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) jedním jediným podpisem rozhodl o tom, že pacienti z Chomutovska, Lounska, Mostecka, ale také z Karlovarska, budou za touto léčbou dojíždět do Ústí nad Labem. Jen díky soustředěnému tlaku všech poslanců, senátorů, krajských i obecních zastupitelů podpořených petičními akcemi občanů, se podařilo po mnoha měsících toto rozhodnutí zvrátit a bioléčbu v Chomutově obnovit.

Nejjednodušší je řešení problémů, které vznikají tím, že úředníci města občas hovoří jiným jazykem než občané. Zde obvykle stačí vyslechnout přání občana i stanovisko úředníka a přetlumočit je tak, aby tomu obě strany rozuměly.

V minulých komunálních volbách komunisté v Chomutově uspěli lépe než v předchozím období. Co myslíte, bude se to letos opakovat?

KSČM v Chomutově, na rozdíl od našich tradičních politických soupeřů ODS a ČSSD, a přes prognózy, že příznivci KSČM postupně vymřou, získala v posledních volbách více hlasů. Leč na politickou scénu vstoupila nová hnutí, takže se nárůst počtu voličů neprojevil v odpovídajícím počtu zastupitelů. Letos do chomutovského zastupitelstva kandiduje o tři subjekty více než v minulých volbách. Některé jsou zcela bez šance, přesto hrozí, že se mandáty ještě více rozmělní a pak bude skutečně záležet na tom, zda se noví zastupitelé dokážou mezi sebou domluvit napříč politickým spektrem. V rukou to mají voliči.

Jakým způsobem získáváte na svou stranu voliče - nestraníky?

Osobně zastávám názor, že předvolební kampaň začíná bezprostředně po skončení voleb. Pokud politická strana nebo hnutí nedokáže voliče přesvědčit během čtyřletého volebního období, pak to vymýváním mozků pár dnů před volbami nezachrání. Chceme-li, aby nás občané volili, musí znát nás, naše názory, musí vidět naši práci.

Z jakých akcí vás nejen vaši voliči, ale občané všeobecně znají, co jste pro ně pomohli zabezpečit?

Ústředním tématem minulé předvolební kampaně byl podnájem Kamencového jezera na 50 let firmě těsně navázané na ODS. Všichni tento podnájem kritizovali a odsuzovali, ale jen zastupitelé KSČM usilovali o jeho ukončení. V současné době máme v rukou stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dokonce i Evropské komise, že pronájem není v pořádku. Čekáme jen na nové zastupitelstvo a novou radu, abychom tuto kauzu dotáhli do konce. A to je důvod, proč by lidé měli k volbám přijít. Současná osmnáctičlenná koalice nemá zájem řadu věcí řešit. Tím, že voliči zůstanou doma, se to nezmění.

V Chomutově si KSČM udržuje dobrou značku - mj. jde o senátora Homolku. S kterými organizacemi spolupracujete?

Spolupracujících organizací je celá řada. Netroufám si však jmenovat žádnou. Je před volbami a nechci žádnou společenskou ani zájmovou organizaci zatáhnout do politických hrátek.

Co byste především vypíchl z volebního programu KSČM? Na co se především soustředíte?

Před sestavováním volebního programu jsme nejprve vyhodnotili, jak plníme ten současný, který jsme připravili pro toto volební období, a zvážili jsme naše reálné možnosti. Výsledkem je třináctibodový program, zahrnující již rozpracované akce i akce nové. Je konkrétní, ušitý na míru občanům Chomutova, a pevně věříme, že je osloví. Na kandidátce nabízíme známé tváře, zkušené politické harcovníky, jejichž názory lidé znají. Ale také jsme do volebního klání vyslali politické nováčky, od kterých očekáváme nové pohledy na řešení problémů města.

Jak organizujete kampaň, co je jejím základem?

Jak jsem již uvedl, naše předvolební kampaň začala už před čtyřmi lety. Teď se soustřeďujeme na seznámení občanů města s výsledky naší čtyřleté práce a našimi cíli pro nové volební období. A největší protivník ve volbách? Dalších dvanáct kandidujících subjektů a neochota lidí jít k volbám.

Marie KUDRNOVSKÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 11 hlasů.

Marie KUDRNOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.