V popředí zleva Zuzana Böhmová, Václav Šmíd, Ivana Copková, Jaroslav Šlambor, Jana Kirchnerová, Lukáš Koudelík, ve druhé řadě zleva Jaroslav Čížek, Josef Augustin, Zdeněk Gottwald, Zdeněk Vysloužil. FOTO - Tomáš FRAUS
Regiony zleva

Pojďme společně přiložit ruku k dílu!

V končícím volebním období měla KSČM v Prostějově, městě, které je přirozeným centrem průmyslu, kultury, sportovního a společenského života našeho regionu, pět mandátů z 35 zastupitelů. V důsledku volebních výsledků v roce 2010 pracoval zastupitelský klub v opozici tak, jak tomu je již nepřetržitě od převratu v roce 1989, tedy 25 let. Velká koalice ČSSD a ODS vládne v Prostějově trvale od voleb v roce 1998, tj. 16 let.

Za klub mohu konstatovat, že jsme po celé volební období pracovali s přesvědčením, že jsme byli našimi voliči zvoleni pro to, abychom naplňovali volební program. Opoziční práce z našeho hlediska neznamená nic nepochválit a pouze vše kritizovat. Po celé období jsme se snažili být objektivní, ale také zdravě kritičtí, a přicházeli jsme s konstruktivními návrhy. Na rozdíl od koaličních zastupitelů z ODS a ČSSD, kteří na jednáních zastupitelstva vystupovali minimálně, náš klub vystupoval na jednáních po celou dobu aktivně, což se pochopitelně v řadě případů vládnoucí koalici nelíbilo. Jednání však probíhala téměř vždy korektně, a proto se nám dařilo prosadit řadu bodů z našeho programu. Aktivně v roli opozice působili v zastupitelstvu též někteří zastupitelé za TOP 09, ale jejich radikalismus nevedl k zamýšleným výsledkům. V letošním roce se koaliční ODS dokonce rozštěpila. V jejím klubu zůstali z osmi pouze tři zastupitelé. Koalice ČSSD a ODS však pokračuje do konce volebního období. V roce 2013 odešel z rady její člen za ČSSD, neboť vstoupil do hnutí ANO.

Josef Augustin

Naši zastupitelé a námi doporučení odborníci působili ve dvou výborech zastupitelstva, v jedné komisi zastupitelstva a ve dvanácti z patnácti komisí rady. Náš člen Jaroslav Šlambor byl po celé volební období předsedou kontrolního výboru zastupitelstva.

Naše návrhy, stanoviska a činnost vycházely důsledně z volebního programu KSČM. Podporovali jsme v průběhu čtyř let všechna rozumná řešení a projekty a nedívali se příliš na to, kdo je předkládá. Zajímalo nás vždy to, zda přijímaná usnesení budou prospěšná většině občanů Prostějova.

Prostějov měl po celé volební období vyrovnaný rozpočet. Naši zastupitelé hlasovali pro takto koalicí navržený rozpočet, neboť finanční prostředky z rozpočtu byly každoročně vyčleněny též na akce a projekty, které byly obsaženy i v našem volebním programu a které se nám v řadě případů podařilo do rozpočtu prosadit. I v novém volebním období chceme pokračovat v politice vyrovnaných rozpočtů.

Podpora investicím, jež ulehčí lidem život

Klub KSČM vždy souhlasil a bude souhlasit s investicemi, které ulehčí život našim občanům, jako jsou opravy chodníků, budování cyklostezek, budování a vylepšování dopravní infrastruktury, péče o zeleň a městské parky, rozšíření botanické zahrady, postupná oprava zámku a historických objektů města. Naši zastupitelé např. navrhli vybudování nových parkovacích míst pro pacienty a návštěvníky nemocnice, dobudování a propojení cyklostezek, dovybavení sportovišť v části města Čechovice, regeneraci městských sídlišť, zateplení městských domů, využití zámku pro školství, kulturu a společenské aktivity, trvalou péči o kulturní dědictví města.

Ve volebním programu končícího volebního období jsme chtěli prosadit například rozšíření stávající sítě MŠ a jeslí, zahájení výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny, sociálních bytů a domů pro seniory, vybudování obchvatu města ve spolupráci s Olomouckým krajem, podporu města pro amatérské kulturní projekty, finanční podporu rekreačního sportu a volnočasových aktivit, bezpečnost občanů a jejich majetku ve všech částech města, širší využití fondů EU, průhlednost výběrových řízení organizovaných městem apod. Avšak zdaleka ne všechny cíle našeho volebního programu se podařilo naplnit. Dosud nerealizované cíle stávajícího volebního programu přecházejí, doplněné o nová témata, do našeho programu pro období let 2014-2018.

Účast zastupitelů KSČM na jednotlivých jednáních zastupitelstva byla nejlepší. Zastupitelé informovali o své práci na veřejných schůzích občany města. Někteří z nich publikovali články v různých periodikách. Nyní předstupujeme před voliče se »závěrečným účtem« ze své činnosti i s volebním programem, který dle našeho přesvědčení osloví širokou veřejnost a zajistí další rozvoj města. Prostějovská organizace KSČM se na komunální volby připravila zodpovědně a kandidáti, kteří byli nominováni (na snímku), nepochybně dokážou svou prací, že KSČM je pevnou součástí politického spektra v Prostějově.

Vážení čtenáři, pojďme společně přiložit ruku k dílu! Pojďme k volebním urnám projevit důvěru našim kandidátům. Vaše důvěra nám dá odvahu k další aktivitě, novým nápadům, pracovitosti a důslednosti při prosazování našich společných cílů. To platí nejen pro naše město Prostějov, ale všechny obce naší republiky.

Josef AUGUSTIN, zastupitel a druhý na kandidátce


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 8 hlasů.

Josef AUGUSTIN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.