Nositelka Ceny Milady Paulové Alena Kohoutková (uprostřed), senátorka Eva Syková (vlevo) a Marcela Linková z Národního kontaktního centra – ženy a věda SÚ AV. FOTO - Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Na vědu je třeba jít férově

Jak posílit postavení žen ve vědeckých institucích a vědeckém výzkumu, bylo na pořadu třetí národní konference o genderu a vědě, jež se konala v Praze a nesla název Jak na vědu? Férově!. Pořadatelem bylo Národní kontaktní centrum - ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Akce se zúčastnili zástupci státních a veřejných výzkumných a vysokoškolských institucí, jakož i činní vědci a vědkyně, kteří diskutovali otázku, jak dospět k rovným šancím ve vědě. Senátorka a vědkyně Eva Syková na tiskové konferenci poukázala na to, že česká společnost je podle ní velmi konzervativní, což se projevuje tím, že vzdělané ženy po dobu péče o své malé děti nepracují, »a to je základem problému«. Vědkyně nemají materiální podmínky pro své bádání, navíc neodvádějí po dobu mateřské či rodičovské dovolené státu daně a pojistné, a to hlavní - nepřinášejí společnosti své schopnosti. Vyzvala k přejímání dobrých vzorů z EU, např. ze severských zemí. »Pokud žena vystuduje vysokou školu a dokonce získá titul Ph.D., a pak zůstane několik let doma s dětmi, je to vyhození jejího potenciálu,« řekla lékařka, jež je sama jedinou ženou ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Nedávno jmenovaný předseda Grantové agentury ČR Ivan Netuka před novináři připustil, že se bude propříště v činnosti této agentury, poskytující vědcům a vědeckým týmům prostředky ze státního rozpočtu pro základní výzkum, více přihlížet ke specifickým potřebám mladých vědců a vědkyň, kteří mají rodinu. To totiž bylo v uplynulém období předmětem kritiky. Informoval, že v pětičlenném předsednictvu agentury zasedla nově žena, profesorka Stanislava Hronová, jež se bude také zabývat materiálními podmínkami pro vědeckou práci žen. Více o novinkách v práci Grantové agentury uvedl v rozhovoru pro náš list: Reflektujme více potřeby rodičů-vědců

Náměstek místopředsedy vlády a ředitel Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR Arnošt Marks naznačil, že vláda založí »institucionální systém«, jenž by průřezově dbal na zajištění podmínek pro vyšší pronikání žen do vědy. Tuto iniciativu přivítal mj. místopředseda Akademie věd a člen RVVI Pavel Baran. »Každý rok, kdy mladý vědec/vědkyně nemůže pokračovat v kariéře, je ztrátou,« řekl s tím, že je také třeba souběžně zdokonalovat systém péče o děti ve veřejných (školních a předškolních) zařízeních apod. Syková doplnila své vlastní zkušenosti, když začínala jako mladá vědkyně: ženy, které chtějí pracovat, potřebují »někam« umístit děti »ihned«, příp. již od jednoho roku věku dítěte. »Ovšem jesle prakticky nejsou a soukromá zařízení jsou finančně nedostupná,« zopakovala známou potíž.

Součástí akce bylo slavnostní předání Ceny Milady Paulové letošní laureátce, stavební inženýrce profesorce Aleně Kohoutkové z ČVUT v Praze. Cenou, pojmenovanou po první profesorce na našem území (1939), historičce a byzantoložce Paulové, ministerstvo školství každoročně vyzdvihuje úsilí a práci žen, které se věnují vědecké profesi. Pro letošek byly zvoleny technické vědy, aby se povzbudila mladá generace studujících.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 7 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.