Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Generální konzul Ruské federace navštívil Prostějov

Město Prostějov se právem pyšní vzácnou secesní architektonickou dominantou. Jedná se o významnou památku České republiky - Národní dům. Uskutečnilo se zde přátelské setkání s milými hosty. Pozvání do Prostějova přijali generální konzul Ruské federace v Brně Andrej Šaraškin a paní atašé Marija Semenovová.

Výkonný výbor Vlasteneckého sdružení antifašistů Prostějova spolu s vedením Národního domu připravili do posledního detailu důstojné přijetí ruských přátel k uspořádání besedy s občany.

Před zahájením zbýval čas na exkurzi do překrásných interiérů kulturního a společenského centra. Naši hosté příležitost a nabídku ochotného průvodce rádi využili a po návratu zpět do přednáškového předsálí nešetřili upřímným obdivem a chválou.

V průběhu následující besedy pak plně převládl zájem o dané téma Stav aktuální situace ve vývoji hospodářských, politických i zahraničních vztahů mezi státy EU, Ruskem a Ukrajinou.

Generální konzul odpovídal na všechny otázky s obdivuhodnou znalostí českého jazyka. Od několika diskutujících byl za to pochválen, a proto se velice skromně pochlubil, že stejně, jako na předchozích místech svého působení - v Jihoafrické republice, na Madagaskaru a v Guinejské republice se naučil anglicky a francouzsky považoval za správné, před zahájením své diplomatické mise v České republice, pilně se věnovat češtině a neustále se v české řeči zdokonalovat.

Převážná část otázek a odpovědí se pochopitelně týkala nedávné i současné situace na Ukrajině.

V průběhu besedy se opět potvrdilo, jak je lidem blízká naše společná historie zejména z období boje proti fašistickému násilí, myšlenka slovanské vzájemnosti, přání a naděje o zachování míru.

Přítomní besedující plně projevili souhlas s rozvážným přístupem prezidenta Putina a ministra zahraničí Lavrova proti provokacím a zřejmé snaze představitelů Spojených států amerických a NATO o vyvolání globálního, válečného konfliktu. Opakuje se scénář z nedávné doby, kdy pro rozpoutání americké agrese do Iráku bylo uplatněno přesvědčivé tvrzení o »přítomnosti zbraní hromadného ničení« (které nebyly doposud nalezeny).

Dnes, jako záminka k možnosti zahájení válečného konfliktu, by mohla snadno posloužit údajná skutečnost »o ruských vojenských jednotkách na území jihovýchodní Ukrajiny«.

Generální konzul ocenil výrok našeho prezidenta Miloše Zemana pronesený na summitu v Cardiffu ve Walesu, když tam odvážně odmítl a zpochybnil tvrzení nejvyšších představitelů NATO o přítomnosti ruské armády na ukrajinském území.

V průběhu besedy se hovořilo o současném stavu s uplatňováním sankcí Evropské unie proti Rusku.

Je potěšitelné, že Česká republika je jednou z těch zemí, která přibližně jen asi o 3 % omezila vzájemnou výměnu zboží a zároveň neopakuje chybu z počátku 90. let. Tehdy jsme zbytečně opustili navázané dobré obchodní vztahy se Sovětským svazem a nesmyslně pak přenechali trhy s Ruskem západním konkurentům. Později bylo třeba vynaložit mnoho úsilí k tomu, aby alespoň část ztracených pozic našeho výhodného zahraničního obchodu byla znovu získána zpět.

Čas pro přátelské setkání rychle uběhl a na závěr bylo předneseno a schváleno Společné prohlášení účastníků setkání, určené k odeslání diplomatickou cestou prezidentovi Ruské federace. Generální konzul po převzetí dokumentu ujistil všechny přítomné, že již následující den bude dopis doručen přímo do Moskvy.

Předání drobných dárků pak již proběhlo při srdečném loučení. Hosté i hostitelé si připomněli možnosti dalších příštích setkání a již teď se ujistili na jednom z významných termínů. Společně oslavíme na některém z památných míst 70. výročí ukončení 2. světové války a vítězství nad hitlerovským Německem.

Josef LIŠKA, předseda VSA Moravy a Slezska

Společné prohlášení účastníků setkání s generálním konzulem Ruské federace v Prostějově

My, občané České republiky, velice pozorně sledujeme události v oblasti společensko-politického vývoje ve světě. Se znepokojením jsme zaznamenali volný nástup fašizmu na Ukrajině a s upřímnými pocity lítosti vnímáme tragickou situaci a utrpení sta tisíců lidí žijících v této oblasti.

S obavami sledujeme přípravy Západu na zahájení válečného konfliktu. Představitelé států Evropské unie a vláda USA tolerují nebo i podporují zločinecké skupiny a nehumánní počínání samozvané kyjevské vládní junty, která se stala prostředníkem i nástrojem pro dosažení jejich imperiálních cílů.

Soustředěné úsilí směřují k oslabení pozitivního trendu hospodářského rozvoje Ruské federace, k jejímu rozčlenění a následné izolaci od světa.

V konečném důsledku se jedná nejen o zotročení ruského lidu, ale zároveň o ovládnutí nezměrného bohatství zdrojů celé ruské země.

Vážený pane prezidente Putine,

dovolte nám, dnešním účastníkům mírového shromáždění, vyjádřit Vám hluboký respekt a poděkování za rozvahu při posuzování provokačních kroků politiků Spojených států amerických, EU i NATO.

Na rozdíl od hegemonů Západu, usilujících za každou cenu o dosažení a realizaci absolutní světové nadvlády pomocí válečného konfliktu, uvědomujeme si, že třetí světová válka by byla tou poslední událostí pro převážnou většinu života na planetě Zemi.

Vyslovujeme přání, naději a podporu Vašemu mírovému řešení krize vyvolané silami reprezentujícími cizí imperiální zájmy.

Odmítáme prosazované snahy USA a NATO o další bezprostřední přiblížení k území Ruské federace.

Podporujeme Vaše mírová úsilí při jednáních o řešení vzniklých i vznikajících ohnisek napětí ve světě.

Věříme v zachování trvale pevného přátelství a solidaritu mezi našimi národy, věříme v příznivou, mírovou budoucnost našich zemí.

Za všechny přítomné

Vlastenecké sdružení antifašistů Moravy a Slezska

Klub českého pohraničí ProstějovJak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.9, celkem 28 hlasů.

Josef LIŠKA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama