Pro budoucno musí být jasné dokumenty, co se s majetkem státu dělo

Velkolepý dar bývalých představitelů vlády ČR, tak zvané církevní restituce prosazené proti vůli většiny obyvatel naší vlasti, stále vyvolávají emoce. Nemusím připomínat už to, že Nečasova a Kalouskova vláda ohodnotily pro účely »návratu majetku« církvím zemědělskou půdu 44,40 korunami za hektar a 27,70 korunami za hektar lesů oproti průměrné ceně 11,80 a 16,70, což svědčí o zvýhodnění církví a především katolické církve oproti jiným občanům, kteří kdy byli v průběhu tzv. restitucí oprávněnými osobami a o promyšleném záměru poškozujícím většinu obyvatel.

V současné době dochází k »vydávaní majetku« a prověřování žádostí o jeho vydání. Opět jako ne vždy je tento majetek vydáván ve smyslu přijatých zákonů a dar církvím je dokonce následně vydáván protizákonně. Sporných případů je dost. Proto i toto pondělí při poslaneckém dnu opět občané upozorňovali na velmi podivné převody anebo převody, které nemají své opodstatnění.

Musím připomenout znovu příklad pražských voršilek, které neoprávněně restituovaly část budov Národního divadla v Praze a obratem ho prodaly soukromé společnosti, aby se dnes znovu hlásily »o své právo« a dostaly majetek zpět do svého vlastnictví. Zřejmě proto, aby ho znovu mohly prodat a získat tak další nelegitimní zisk. »Chamtivost jim zaslepila oči i mysl«, jak by napsal mistr Jan Hus.

Jsou známy i požadavky »řádu německých rytířů« na vydání hradů a zámků Bouzov, Sovinec, Bruntál a lázeňské obce Karlova Studánka, ač řád byl majetku zbaven ústavní cestou, a to nejen na základě dekretů prezidenta dr. Beneše. Křížovníci zase požadují navrácení majetku, jenž byl zadlužen ve čtyřicátých letech u Živnostenské banky osmi miliony korun a z těchto důvodů podepsal s touto bankou generální cesi (postoupení majetku) a tím se dluhu zbavil, ale i přestal mít na něj nárok. Nebo augustiniáni ze Šardic. Ti zase měli svůj majetek v exekuci. Stát ho nakonec převzal s tím, že dluhy věřitelům zaplatil. Existuje i vážné podezření, že národní kulturní památka, kostel na Zelené hoře, byl vydán katolické církvi neprávem, protože byl převzat státem také na základě dekretů prezidenta Beneše, protože jeho vlastníkem v té době nebyla církev, ale Eleonora Kinská, jež ho vlastnila od roku 1930, a na ní se dekrety plně vztahovaly. Atd., atd.

Je známo, že již dnes developerské firmy jednají s církevními řády o prodeji získaného majetku, protože především katolická církev nemá síly, ale asi ani úmysl se o takto získaný majetek starat. Že tu nejde o dohady, dosvědčuje například případ fary a kostela v jihočeských Albrechticích, jež patřila a patří českobudějovickému biskupství a její stav je velmi špatný a dlouho se o ni nestará. Staticky je budova již nevyhovující a hyzdí okolí hřbitova s vyhledávanými malbami. A zřejmě biskupství očekává, že obec, která bude mít jako všechny ostatní obce jistě snížené příjmy po tak velkolepém daru státu církvím, s tím něco udělá. Podobných, ale možná i horších příkladů je nemálo.

Majetek, který zmíněná katolická církev má získat anebo již získala, neslouží totiž jen k pastoračním účelům, ale k finančnímu obohacení. Při tom se prý stát nadále bude muset podílet na opravě a udržování především turisticky zajímavých objektů (viz Stanovisko biskupské konference), jako kdyby se nestaral už v minulosti. Zase bych mohl uvádět do očí bijící příklady jak z nedávno minulé doby, tak z doby před listopadem 1989.

Musím v této souvislosti odmítnout tezi, že katolická církev po roce 1948 (1949) nebyla ve své činnosti zajištěna a žila převážně z »darů věřících«, což také lze číst ve zmíněném Stanovisku. Stačí si připomenout, že stát nesl veškeré náklady na její činnost, od mezd duchovních, přes provoz a výuku teologické fakulty, až k významné investiční činnosti s tím, že mnohé církevní památky byly z jeho prostředků opravovány a udržovány, když převážně ateistická země zabezpečovala náboženské potřeby věřících.

Jsme tedy v situaci, kdy společenský majetek má být převáděn na náboženské společnosti, na církve, ač často tento majetek jim byl v minulosti jen propůjčen. Má se - v mnoha případech se to už stalo - převést do vlastnictví těch, kteří velmi těžko na něj právo prokazují či právo na něj je sporné. Občané v místech, v obcích, to vědí. Upozorňují na to. Nemají však nikoho, komu by postoupili svá odhalení anebo upozornili na nezákonné postupy. Jde o věc, která nepatří do zájmu jedné politické strany. Protože však jsem téměř každý den příjemcem takových informací, pokusil jsem se spolu s dalšími iniciovat vznik Dokumentačního střediska, které by se zabývalo sběrem informací a zaznamenávalo by známé pohyby církevního majetku od dob moderního občanského práva, tedy od roku 1811 na našem území a to až po současné nezákonnosti či sporné přístupy v plnění zákona o tzv. církevních restitucích či při správě takto získaného majetku. V současné době vzniká proto Přípravný výbor složený z řady českých osobností a připravují se i jeho stanovy a další programové dokumenty. Věřím, že všichni ti, jimž jde o plnění zákonů, byť velmi sporných, tento krok pochopí a konečně budou moci mít místo, kam budou moci posílat svá stanoviska, jež poté budou využita k dalším jednáním a případně i k právním krokům.

Vojtěch FILIP, místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 242 hlasů.

Vojtěch FILIP

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


prehodny.clovek
2014-11-03 18:49
Je tedy fakt,že tato diskuse občas konkuruje stránkám Dikobrazu.Ale to
je dobře,a znovu opakuji,tímto,pokud se opravdu nevyskytují vyložené
vulgarity(viz.náběh "PavelZaremba" v 17.53),tak se tento web
stává čtivějším,jak je zřejmé z tohoto tema církevních
restitucí.A bylo by dobře,kdyby se přeneslo i do vlastních
HaNo.No,sklouzává se to tu i k osobním invektivám,ale to je též
dobře.Protože,jestliže si HaNo budou z opatrnosti hrát na
"hodné",tak budou ani ryba ani rak.A to není dobře.Chce to
jiskru,jinak nečlenové KSĆM a nesympatizanti mávnou rukou a opět
řeknou:Nojo,HaNo.Já si opět teď dovolím jednu osobní invektivu,a to k
"mému oblíbenému PavelZaremba". Nerad bych Vás potkal s
Carmen(jestli víte vůbec co to je) a Escamilliem v Seville.Představuji
si Vás totiž jako toho rozzuřeného bejčka,co útočí na ten rudý
fábor.Míru zdar!
suda.jan
2014-11-03 18:24
Když je něčeho příliš, tak je toho moc. Někteří diskutéři zde
nediskutují k danému článku, tématu, ale dělají sami z HaNo Dikobraz
a to je příliš. Ale tím se sami odhalují a odsuzují Před Bohem, ve
kterého zřejmě nevěří. To poznají na Posledním Božím soudu Pána
Ježíše Krista. Ještě každý má možnost činit pokání.
zlaty.zajic
2014-11-03 17:29
Je to celkem dobrý nápad to Dokumentační středisko, doufejme, že jeho
právníci udělají v těch věcech aspoň trochu pořádek a zarazí
chamtivou církev, aspoň trochu.
prehodny.clovek
2014-11-03 17:13
K PavelZaremba.Hodil jsem druhou kost,opět ji nějaký čokl sežral.Ta
nenávist Vás ale opravdu musí žrát...
prehodny.clovek
2014-11-02 20:47
K HaNo,resp.R.J.Děkuji za útěchu.Vy zřejmě máte noční a já jdu
spát.No,také jsem míval noční,takže to dovedu pochopit.Lidi ovšem
nezměníte,každý má svoje vrtochy,v politice to chce být ale
nezapšklý,i když bylo někomu ublíženo nebo přišel o nějakou
funkci.Takže zatím,Míru zdar!
halonoviny
2014-11-02 20:34
No mně je z nenávisti Zaremby spíš smutno, Přehodný člověče... RJ
prehodny.clovek
2014-11-02 20:28
K PavelZaremba.Otázka od Jirka_Prager z 20.17 je pozoruhodná a ani mě
nenapadla.Jak můžete vědět,že jsem pracující důchodce?Kdo Vám to
řekl?Tady je konec srandy.Vy tedy lezete do mých osobních dat?Tohle je
pomalu na soud.
yucon.fox
2014-11-02 20:17
PavelZaremba: Jak víte, že je prehodny.clovek pracující důchodce?
prehodny.clovek
2014-11-02 20:06
K HaNo,resp.R.J.Děkuji,že jste můj příspěvek z 18.15.nevyškrtl.Je
vidět,že se také bavíte.Jo,také si myslím,že nosit zlaté hodinky,je
buržoazní přežitek.Míru zdar!
halonoviny
2014-11-02 20:03
Doplním Jirku Pragera... K tzv. církevním restitucím už došlo na
začátku 90. let a církevní preláti tehdy potvrdili, že už je vše
vyrovnávo a další majetek požadovat nebudou. A ejhle, 20 let uplynulo
a... RJ
halonoviny
2014-11-02 19:45
Donalde, zklamu vás. Jakékoli hodinky, natož zlaté, považuji v době
mobilních telefonů za buržoazní přežitek... Žádné nenosím a ani
nosit nebudu! RJ
suda.jan
2014-11-02 19:20
Vojtěchu, díky za Dokumentační středisko. Měli by v něm působit¨i
právníci. Mělo by sloužit nyní k nápravě.
prehodny.clovek
2014-11-02 18:15
No,opravdu se bavím.Předhodil jsem kost v podobě "paralidí" a
na tu kost už se nějací čoklíci nachytali.No,ale prosím,byl bych
nerad aby mi někdo zde vysvětloval význam slova
"paranormální".A paranormální jevy mohou souviset s těmi
církvemi,od kteréhož to tematu jsme se rapidně odchýlili.Doufám,že
tento příspěvek mi HaNo,resp.R.J. nevyškrtnou.
yucon.fox
2014-11-02 17:24
Paralidi je množné číslo od paračlověk. Úmyslně vsunuté
"a" je mimikr, zastírací manévr pračlověka neboli
neandrtálce. Jo, a ještě také exituje paragon, paraořech, paragliding,
parašutismus a .......... Mám kliku, navštěvuji jen jeden hřbitov,
což stíhám i jako pracující důchodce.
prehodny.clovek
2014-11-02 15:59
K PavelZaremba.Ano,důchodci můžou šmatlat po hřbitovech.Zrovna tak
můžou šmatlat po hřbitovech jak důchodci kovaní komunisti,tak
antikomunisti.No,nevím,proč bych měl držet smutek(to bych měl jako
vyvěsit černý prapor?) za to,že jsem nesledoval,že StB sledovala
paralidi?Ale tak mi prosím odpovězte na tu otázku,že když někdo
mluvil k tomu mrtvému u hrobu,tak kdo jmenovitě skončil u té
StB?Jo,ještě nedávno,jsem prosil,aby redaktoři nemazali příspěvky,a
to jak kovaných komunistů i antikomunistů,to i proto,že díky
některým komenátářům HaNo někdy nahrazují slavný časopis
Dikobraz.Díky Vašim příspěvkům se asi bavím nejen já,ale určitě i
redaktoři a možná i jiní čtenáři.No,dlouho jsem se tak nezasmál.
prehodny.clovek
2014-11-02 11:58
K PavelZaremba.Také jsem navštívil hřbitovy,i když jenom tři,a to
během čtrnácti dnů,nikam jsem nespěchal,protože ti mrtví si to
zaslouží.Nehnal jsem se po čtyřech hřbitovech během jednoho dne.I
jiní lidé,než já,jak jsem pozoroval,si povídali s těmi mrtvými(to
musí být těch duševně nemocných!).Ovšem nedovedu posoudit,zda si
povídali debilně nebo ne.A já též neočekávám,že by se se mnou moji
zemřelí předkové bavili,ale přece jenom,"pokec" s nimi
můžeme zařadit právě do těch vzpomínek.A prosím Vás,nerozumím
tomu,že by tyto "pokecy" končily u StB.To bych musel s StB
debatovat asi čtyřicekrát.Můžete mi tedy popsat jmenovitě konkrétní
příklad?
prehodny.clovek
2014-11-02 10:42
K PavelZaremba.Ten,který si povídá s mrtvým presidentem může být
duševně zdráv,ale i nemusí.Zrovna tak lidé,kteří si s tím
presidentem nepovídají.Ti,co si ale s mrtvým presidentem povídají,ale
i s jinými pohřbenými nebudou zřejmě též duševně zdrávi(a že je
jich hodně).Tzn.,že obzvlášť nebudou zdrávi právě
věřící,kteří si s těmi mrtvými rádi popovídají.Ti ovšem patří
k některé z církví a to znamená,že vlastně ty věřící a církev
urážíte.A urážíte vlastně i lidi,kteří vůbec chodí na ty
hřbitovy(vida,dnes jsou dušičky),protože ti projevují úctu k
zemřelým a vzpomínají na ně,takže podle vás by ty mrtvé neměli
navštěvovat?Vždyť navštěvovat mrtvoly bude podle Vás také zcestné?
prehodny.clovek
2014-11-02 09:47
K pleningeri.Je v pořádku,že se zde můžou vyjadřovat
antikomunisté(ale i ti kovaní komunisté).To proto,abychom odhadli jejich
myšlení,někdy oprávněné,někdy vyloženě zcestné,popř.ovlivněné
školstvím,medii,ostatními lidmi,atd.Ostatně,přiznejme si,v socialismu
to bylo to samé.A některé jejich pochodové myšlenkové procesy
vyvrátili,tak jako se snaží oni nám.A máme přece jenom tu
demokracii(ovšem v některých případech jak pro koho).Ještě k
"vanguardovi".Bude to sice antikomunista,ale cením si jej,že na
rozdíl od ostatních antikomunistů(a některých kovaných
komunistů)projevil alespoň trochu citu,když byl zavražděn ten Petr z
toho Žďáru n.S.Takže,prosím,neházejme ty antikomunisty do jednoho
pytle.Práci čest!
prehodny.clovek
2014-11-02 09:33
K Jirka_Prager.Udělal jsem si čas a přečtl jsem si seznam
"vlastizrádců" na Vaše doporučení.Nemůžu ovšem jmenované
osoby považovat za vlastizrádce,jsou to jenom lidé,kteří v zápalu
boje "za spravedlnost"nevěděli,co činí.Spíše bych je nazval
"blahoslavené,chudé duchem".Za vlastizrádce spíše považuji
V.Klause a V.Mečiara & spol.Masaryk,Beneš a Štefánik se musejí v
hrobech obracet.Nakonec,až pojedu znovu do Lán,tak si ještě jednou s
T.G.Masarykem na jeho hrobě o tom popovídám.A třeba i o jeho heslu
"Nebát se a nekrást".Takže,ti třeba ,co seděli nebo sedí na
presidentských křeslech ČR a SR by si měli posypat hlavu popelem a
neohánět se těmito historickými postavami.No,jinak by KSĆM kromě toho
"Dokumentačního střediska"(výborný nápad!) by měla i
založit "Dokumentační středisko zlodějů",ve kterém by
uvedla seznam vykradených podniků(ale i v "malé privatizaci")
v rámci kuponové privatizace.A pokud možno jména a bližší okolnosti
těch lidí,kteří se toho vykrádání zúčastnili.Zatím se zdá,že by
to bylo k ničemu,ale v budoucnosti to bude nádherná pomůcka.
pleningeri
2014-11-02 09:19
Od restaurace kapitalismu Uplynula více než polovina času, po který
tady "vládl komunismus". Antikomunisté jako robin.salomon +
vanguard + donald.kacerowski + jejich soudruzi v
"demokratických" stranách toho moc nepředvedli. Můžeme
cestovat pokud na to máme, můžeme svobodně volit ale je to stejně k
ničemu protože po volbách se sliby zapomínají, můžeme si koupit i
banány, ale na maso již nezbývá, dar církvím neměla žádná strana
ve volebním programu a přesto církev dostane majetek, který ji nikdy
nepatřil, ... Primitivní antikomunisté to mají jednoduché - č. 1.: za
všechno mohou komunisté, č. 2.: pokud tomu tak náhodou není, platí
č. 1.
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.