Pro budoucno musí být jasné dokumenty, co se s majetkem státu dělo

Velkolepý dar bývalých představitelů vlády ČR, tak zvané církevní restituce prosazené proti vůli většiny obyvatel naší vlasti, stále vyvolávají emoce. Nemusím připomínat už to, že Nečasova a Kalouskova vláda ohodnotily pro účely »návratu majetku« církvím zemědělskou půdu 44,40 korunami za hektar a 27,70 korunami za hektar lesů oproti průměrné ceně 11,80 a 16,70, což svědčí o zvýhodnění církví a především katolické církve oproti jiným občanům, kteří kdy byli v průběhu tzv. restitucí oprávněnými osobami a o promyšleném záměru poškozujícím většinu obyvatel.

V současné době dochází k »vydávaní majetku« a prověřování žádostí o jeho vydání. Opět jako ne vždy je tento majetek vydáván ve smyslu přijatých zákonů a dar církvím je dokonce následně vydáván protizákonně. Sporných případů je dost. Proto i toto pondělí při poslaneckém dnu opět občané upozorňovali na velmi podivné převody anebo převody, které nemají své opodstatnění.

Musím připomenout znovu příklad pražských voršilek, které neoprávněně restituovaly část budov Národního divadla v Praze a obratem ho prodaly soukromé společnosti, aby se dnes znovu hlásily »o své právo« a dostaly majetek zpět do svého vlastnictví. Zřejmě proto, aby ho znovu mohly prodat a získat tak další nelegitimní zisk. »Chamtivost jim zaslepila oči i mysl«, jak by napsal mistr Jan Hus.

Jsou známy i požadavky »řádu německých rytířů« na vydání hradů a zámků Bouzov, Sovinec, Bruntál a lázeňské obce Karlova Studánka, ač řád byl majetku zbaven ústavní cestou, a to nejen na základě dekretů prezidenta dr. Beneše. Křížovníci zase požadují navrácení majetku, jenž byl zadlužen ve čtyřicátých letech u Živnostenské banky osmi miliony korun a z těchto důvodů podepsal s touto bankou generální cesi (postoupení majetku) a tím se dluhu zbavil, ale i přestal mít na něj nárok. Nebo augustiniáni ze Šardic. Ti zase měli svůj majetek v exekuci. Stát ho nakonec převzal s tím, že dluhy věřitelům zaplatil. Existuje i vážné podezření, že národní kulturní památka, kostel na Zelené hoře, byl vydán katolické církvi neprávem, protože byl převzat státem také na základě dekretů prezidenta Beneše, protože jeho vlastníkem v té době nebyla církev, ale Eleonora Kinská, jež ho vlastnila od roku 1930, a na ní se dekrety plně vztahovaly. Atd., atd.

Je známo, že již dnes developerské firmy jednají s církevními řády o prodeji získaného majetku, protože především katolická církev nemá síly, ale asi ani úmysl se o takto získaný majetek starat. Že tu nejde o dohady, dosvědčuje například případ fary a kostela v jihočeských Albrechticích, jež patřila a patří českobudějovickému biskupství a její stav je velmi špatný a dlouho se o ni nestará. Staticky je budova již nevyhovující a hyzdí okolí hřbitova s vyhledávanými malbami. A zřejmě biskupství očekává, že obec, která bude mít jako všechny ostatní obce jistě snížené příjmy po tak velkolepém daru státu církvím, s tím něco udělá. Podobných, ale možná i horších příkladů je nemálo.

Majetek, který zmíněná katolická církev má získat anebo již získala, neslouží totiž jen k pastoračním účelům, ale k finančnímu obohacení. Při tom se prý stát nadále bude muset podílet na opravě a udržování především turisticky zajímavých objektů (viz Stanovisko biskupské konference), jako kdyby se nestaral už v minulosti. Zase bych mohl uvádět do očí bijící příklady jak z nedávno minulé doby, tak z doby před listopadem 1989.

Musím v této souvislosti odmítnout tezi, že katolická církev po roce 1948 (1949) nebyla ve své činnosti zajištěna a žila převážně z »darů věřících«, což také lze číst ve zmíněném Stanovisku. Stačí si připomenout, že stát nesl veškeré náklady na její činnost, od mezd duchovních, přes provoz a výuku teologické fakulty, až k významné investiční činnosti s tím, že mnohé církevní památky byly z jeho prostředků opravovány a udržovány, když převážně ateistická země zabezpečovala náboženské potřeby věřících.

Jsme tedy v situaci, kdy společenský majetek má být převáděn na náboženské společnosti, na církve, ač často tento majetek jim byl v minulosti jen propůjčen. Má se - v mnoha případech se to už stalo - převést do vlastnictví těch, kteří velmi těžko na něj právo prokazují či právo na něj je sporné. Občané v místech, v obcích, to vědí. Upozorňují na to. Nemají však nikoho, komu by postoupili svá odhalení anebo upozornili na nezákonné postupy. Jde o věc, která nepatří do zájmu jedné politické strany. Protože však jsem téměř každý den příjemcem takových informací, pokusil jsem se spolu s dalšími iniciovat vznik Dokumentačního střediska, které by se zabývalo sběrem informací a zaznamenávalo by známé pohyby církevního majetku od dob moderního občanského práva, tedy od roku 1811 na našem území a to až po současné nezákonnosti či sporné přístupy v plnění zákona o tzv. církevních restitucích či při správě takto získaného majetku. V současné době vzniká proto Přípravný výbor složený z řady českých osobností a připravují se i jeho stanovy a další programové dokumenty. Věřím, že všichni ti, jimž jde o plnění zákonů, byť velmi sporných, tento krok pochopí a konečně budou moci mít místo, kam budou moci posílat svá stanoviska, jež poté budou využita k dalším jednáním a případně i k právním krokům.

Vojtěch FILIP, místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 242 hlasů.

Vojtěch FILIP

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


suda.jan
2014-11-03 18:24
Když je něčeho příliš, tak je toho moc. Někteří diskutéři zde
nediskutují k danému článku, tématu, ale dělají sami z HaNo Dikobraz
a to je příliš. Ale tím se sami odhalují a odsuzují Před Bohem, ve
kterého zřejmě nevěří. To poznají na Posledním Božím soudu Pána
Ježíše Krista. Ještě každý má možnost činit pokání.
zlaty.zajic
2014-11-03 17:29
Je to celkem dobrý nápad to Dokumentační středisko, doufejme, že jeho
právníci udělají v těch věcech aspoň trochu pořádek a zarazí
chamtivou církev, aspoň trochu.
halonoviny
2014-11-02 20:34
No mně je z nenávisti Zaremby spíš smutno, Přehodný člověče... RJ
yucon.fox
2014-11-02 20:17
PavelZaremba: Jak víte, že je prehodny.clovek pracující důchodce?
halonoviny
2014-11-02 20:03
Doplním Jirku Pragera... K tzv. církevním restitucím už došlo na
začátku 90. let a církevní preláti tehdy potvrdili, že už je vše
vyrovnávo a další majetek požadovat nebudou. A ejhle, 20 let uplynulo
a... RJ
halonoviny
2014-11-02 19:45
Donalde, zklamu vás. Jakékoli hodinky, natož zlaté, považuji v době
mobilních telefonů za buržoazní přežitek... Žádné nenosím a ani
nosit nebudu! RJ
suda.jan
2014-11-02 19:20
Vojtěchu, díky za Dokumentační středisko. Měli by v něm působit¨i
právníci. Mělo by sloužit nyní k nápravě.
yucon.fox
2014-11-02 17:24
Paralidi je množné číslo od paračlověk. Úmyslně vsunuté
"a" je mimikr, zastírací manévr pračlověka neboli
neandrtálce. Jo, a ještě také exituje paragon, paraořech, paragliding,
parašutismus a .......... Mám kliku, navštěvuji jen jeden hřbitov,
což stíhám i jako pracující důchodce.
pleningeri
2014-11-02 09:19
Od restaurace kapitalismu Uplynula více než polovina času, po který
tady "vládl komunismus". Antikomunisté jako robin.salomon +
vanguard + donald.kacerowski + jejich soudruzi v
"demokratických" stranách toho moc nepředvedli. Můžeme
cestovat pokud na to máme, můžeme svobodně volit ale je to stejně k
ničemu protože po volbách se sliby zapomínají, můžeme si koupit i
banány, ale na maso již nezbývá, dar církvím neměla žádná strana
ve volebním programu a přesto církev dostane majetek, který ji nikdy
nepatřil, ... Primitivní antikomunisté to mají jednoduché - č. 1.: za
všechno mohou komunisté, č. 2.: pokud tomu tak náhodou není, platí
č. 1.
michal.kl
2014-11-02 08:06
Vanguard – pro církev platí ústy jejich zakladatele následující
.Řekl jim: „ Nic neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani
peníze…Lukáš 9 Neskládejte poklady na zemi…Matouš 6.19
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Matouš 6.24 Velikou službu církvi
tedy představuje ztráta jejího majetku. Donald K.- je-li základem
Vašeho antikomunismu ztráta majetku, tak v logice by jste se měl stát i
nepřítelem těch, kteří masivním vyvlastňováním v 90 letech Vás a
vaše blízké na Vašich daních připravili na daních, které platíte,
o podstatnou část. Navíc i na Vás je podíl na státním dluhu. Jen
těch tunelů, co se zaplatilo.. Tehdejší komunisté vyvlastňovali s
ideou prospěchu všem, v 90 letech se vyvlastňovalo ve prospěch
vyvolených…
yucon.fox
2014-11-01 22:49
Tady je jejich seznam: http://www.nwoo.org/2012/11/08/wanted-criminals/
yucon.fox
2014-11-01 21:24
Ten majtek vydalo proti vůli 80% občanů 101 vlastizrádných poslanců,
z nichž jeden neměl ve sněmovně co pohledávat, neboť byl v té době
pravomocně odsouzen. Navíc po politických čachrech s mandáty tří
poslanců za ODS.
e173rb
2014-11-01 18:44
Velice chvályhodný je zmíněný pokus o vznik zmíněného
Dokumentačního střediska. Jen by nemělo zůstat u pokusu a s nálezy
zločinného jednání, ať už představitelů státu, nebo církve, jít
do důsledků a bezpodmínečně se zasazovat o odsouzení všech, kteří
se na zločinu podíleli. Ať už úmyslně, nebo z nedbalosti. Pokud je
zločiněc chycen za ruku a nenásleduje spravedlivý trest, je to jen
výzva k dalšímu zločinnému jednání. To je ostatně velice častá
realita a problém celého poplyšového období. Osobně bych přivítal
důkladné prošetření VŠECH podezřelých či nejasných případů
restituce a zejména privatizace majetků po roce 1989. V tom se děly
nehorázné podvody doslova mafiánských spolků insiderů, kteří
"spolu mluví", od úrovně obecní, až po úroveň státní.
Ale to už jsem se zasnil příliš...
halonoviny
2014-11-01 17:57
Jendo, tentokrát Vám vytknu jen to, že Salmonelovi tykáte. To je
nekorektní, pokud se neznáte osobně. Jinak souhlas. RJ
jenda2009
2014-11-01 17:08
.....Milý Salmonelone, nevyjadřuju se zde v HaNo tak často a spíš
čtu. A pokud musím na něco zde odpovědět, tak na články tak ubohých
antikomunistických dementů jakým jsi ty. Nikdy jsem nebyl komunista a
nejsem, takže si nyní přečti názor NEKOMUNISTY. Jako dělník jsem
před rokem 89 měl práci u stroje, měl jsem důstojné bydlení,
překrásný plat na tehdejší dobu, školství pro děti zadarmo a
zdravotnictví taktéž zadarmo s léky za 1. Korunu. Nyní jsem už po
třetím vyhození na dlažbu ze zaměstnání, kdy pracuju za
ušmudlaných 10.000 čistého. Zdravotnictví na hunťe a jen pro
majetné, o školách a financování dětí v tomto ohledu raději ani
nemluvím. A léky? Zřejmě nakupuješ ve vybraných a značkových
obchodech a pobíráš nejen královský plat ale i odměny za
provokatérské články na levicových webových stránkách. Pokud mne
pamět neklame, v dětství ani ve školách které jsem procházel
nepamatuju, že by po mne někdo chtěl nějakou podobnou hovadinu o
jakémsi tvém z palce vycucaném prohlášení dětí z pomocné školy.
Mimochodem, co to tady plácáš o jakémsi zlatu za socíku? To mi spíš
pověz a nám zde všem, kam se podělo České zlato po roce 89 které
rozkradli a zašantročili tobě podobní. HaNo mi občas připomínají
že své články píšu poněkud tvrdě. Ale na betonovou a tupou palici
jako je ta tvá, jinak nelze. Věř mi že by ti prospělo být na
Pracovním úřadě aby sis okusil chlebíček nás poctivých lidí. Jinak
a to nyní bez urážky, abych ocitoval hodnocení tvého příspěvku zde
slovy své již zemřelé bybičky, které jsem si vždy moc vážil.
"Jsi výstavní vůl.".....
robin.salomon
2014-11-01 16:50
Pane Zelený, znáte taky tak dobře historii berijovců, nebo jste jenom
odborníkem na Inky?
robin.salomon
2014-11-01 16:47
O jakém socialismu píšete, že jsem tak smělý? :-)) Není to tak
dávno, co jsem četl v národním archivu města Prahy vskutku dojemnou
rezoluci od žáků zvláštní (pomocné) školy, ve které se tito žáci
zavázali k tomu, že si "republiku nenechají rozvrátit",
načež připojují své podpisy. Úplně na mě dýchla nostalgie starých
časů. Tak si říkám, zda se to nebude někdy opakovat, zda opět budou
psát uvědomělí socialisté podobné rezoluce, nebo zůstanou u
žvanění o "sociálním státu", jehož výdaje se zatáhnou ze
zabaveného zlata, jak mně kategoricky ujistila v jiné diskuzi kovaná
komunistka. Růžové lenonky jí slušely, ale nehodily se k těm laciným
botám a druhořadém svrchníku...Komunisté mají poslední, co vyčítat
katolíkům resp. Vatikánu. Tato propaganda, kterou zde čtu, se razila
kdysi ve školách, že náboženství je k ničemu, že ničemu a nikomu
neprospívá. Staré a otřepané žvásty. Plojhaři se - žel - našli za
každého režimu. Nebo to bylo ve státním podniku Klenoty?
robin.salomon
2014-11-01 16:16
Vážení, bylo by moudré napsat konkrétně, o jaké stavby jde.
Nebuďte, vážení komunisté, dogmatičtí, a poukažte mně na
konkrétní stavbu, která byla ukradena, a komu. To, že se někteří
zdejší agitátoři staví nad ústavní soud, mě nepřekvapuje. Buď
budeme pohádkáři, lanařící voliče na populistická gesta o jedné
pojišťovně a jedné bance, pokud možno s okamžitým vystoupením z EU
a NATO, nebo budeme realisté a dokážeme na konkrétních příkladech, o
jaké stavby se jedná. Na jedné straně se katolíkům vyčítají
dogmata, ale mezi voliči právě komunistů jsou zřejmě taky
dogmatisté. Všichni vědí, a to naprosto bezpečně, že církev kradla,
vraždila, majetky nabývala amorálně. To je hezké. Skuteční
komunisté nepáchali zvěrstva? Tak to je opravdu názor, který si
zaslouží zvěčnit a vytesat do mramoru. To, že se scházejí komunisté
u pomníku Klémy, který měl pod čepicí, dokazuje pouze a jen myšlení
současných komunistů. Někteří chrápou v EU za 200 tis. měsíčně
bez náhrad, přesto jsou zadlužení. Bývalí práskači a donašeči
nám kážou o morálce. Je to dojemné, je natolik dojemné, že
někteří velmi rádi leští kliky na ambasádě KLDR, roní slzy,
kterým se nevyrovnají ani slzy nebohých korejských matek, když
vzpomínají na soudruha Hoffmanna, jemuž buržoazní štváči k smrti
uhnali manželku. :-)) Poté mi přijde soudružka Vostrá u Zetoru jako
dobrý oddych...když už ta gulášovka ve Strakovce nebyla...
halonoviny
2014-11-01 15:29
Pan Salomon evidentně fakta slyšet chtít nebude. Když už
antikomunisté jako on neví, kudy kam, vytáhnou Martu Semelovou, ačkoli
je jen předsedkyní jedné krajské organizace strany, tudíž není
členkou nejužšího vedení KSČM... Církve majetek nevlastnily, pouze
spravovaly, vlastnictví byly zbaveny už za Rakouska-Uherska - v tomto
ohledu bylo tedy potvrzení ústavního soudu účelové či chybné. A co
se týče komunistů, skuteční komunisté zločiny nepáchali. Ty mají
na svědomí kariéristé a prospěcháři v KSČ nalezlí, jež původní
ušlechtilé ideje svými osobními ambicemi, které postavili nad zájmy
celku, zdiskreditovali. R. Janouch
F.Zeleny
2014-11-01 14:25
Pokud komunisté připravili církev o majetek tak učinili dobře,
protože tento majetek není od Boha, nýbrž byl vytvořen občany.
Katolická církev přišla v průběhu dějin k majetku loupežemi a
křižáckými válkami. Kupř. při kolonizaci Ameriky katoličtí
misionáři nakradli zlato Inků - dnes je z něj postaven zlatý oltář v
Seville. Svatovítský chrám postavil stát nikoliv církev atd.
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.