Rozhovor s Karlem Klimšou, hlavním organizátorem Vratimovského odborného semináře

Reagujeme na to, co se děje kolem nás

Vratimovský seminář je tu zase. Kolikátý vůbec?

Přiznám se, že to nevím, a kdybych to teď, po těch letech chtěl spočítat, nebyl bych si jistý, že je to výsledné číslo přesné. Každopádně faktem je, že poprvé seminář proběhl v listopadu 1990 a od té doby každoročně - někdy jednou, někdy dvakrát do roka. Stal se součástí novodobých dějin KSČM a zanechal za sebou jakousi viditelnou stopu.

Proč vlastně se jmenuje Vratimovský, když se nekoná ve Vratimově?

Odpověď na tuto často kladenou otázku je vcelku prostá. Kdo si připomene atmosféru oné doby, asi pochopí, že začínat s takovým seminářem nebylo vůbec snadné. Mnozí se báli uprostřed té hysterie i »komunisticky mlčet«, natož dělat levicovou propagandu a hájit pravdu zdravého rozumu. Objel jsem tehdy celý okres a zkoušel, kde by nás vzali. Báli se. Jediný kulturní dům ve Vratimově nám poskytl prostory a nezbytnou součinnost. Člověk nemá být nevděčný, má si pamatovat, kdo mu poskytl pomoc v nouzi, a proto z úcty k této skutečnosti název Vratimovský odborný seminář zůstává. A to, i když jsme pak místo konání stěhovali dvakrát do větších a větších prostor, protože kapacita sálu přestávala stačit rostoucímu zájmu. Dnes si ve velkém sále Kulturního domu Frýdek (místní ho znají spíše pod názvem Dům kultury Válcoven plechu) sedne při stolovém uspořádání až 400 lidí. Vratimovské odborné semináře jsou prostě dobrá a všeobecně známá značka, tak nač název měnit.

A tentokrát bude kde? A kdy?

Seminář bude vlastně už za pár dnů, v sobotu 8. listopadu od 9.00 hodin ve zmíněném Kulturním domě Frýdek. Většina účastníků již bude cestu znát. Kulturní dům se nachází v místní části Frýdek-sídliště, na Heydukově ulici. Bude asi dobré připomenout, že prostory jsou otevřeny a prezence začíná od 7.30 hodin. Lidé jsou zvyklí chodit dříve, aby si dobře sedli, a vědí, že my i tak velkou akci začínáme vždycky přesně. Účastník u prezence zaplatí účastnický poplatek ve výši 100 Kč a zhruba v této hodnotě obdrží občerstvení. Zaparkovat poblíž Kulturního domu nebývá problém. Semináře obvykle končí okolo patnácté hodiny.

Jaký je vlastně jeho účel?

Každým seminářem se snažíme reagovat na to, co se děje kolem nás, ve společnosti, v republice, ve světě. Na to, co lidi nejvíce trápí a zneklidňuje, na co hledají odpovědi – pravdivé odpovědi. Letošní téma nám na pozvánky nadiktovala doba sama: »Kam směřuje současný svět?« Existuje mnoho důvodů k obavám a stejně tolik důvodů k tomu, abychom burcovali veřejné mínění. Předcházet nejhoršímu lze a je třeba, pokud je čas, dokud není pozdě. Že se svět sune špatným, nebezpečným směrem, je zřejmé. Cílem a smyslem seminářů je dát účastníkům co nejvíce kvalitních informací, rozšířit jejich znalosti. Bez nich je přesvědčení plytké, bez hlubších kořenů a jen těžko obstojí v konfrontaci s okolím a odolá manipulativní síle mnoha médií - jejich vytrvalému působení.

Čím se liší od jiných obdobných seminářů?

Možná tím, že se na seminář snažíme - a snad se nám to i daří - získat ty nejkvalifikovanější osobnosti. Odborníky, kteří požívají všeobecného respektu a úcty díky svým znalostem a schopnostem vidět dál a v souvislostech. A umět to říci tak, aby jim ostatní rozuměli. Mnohokrát jsem si u různých příležitostí uvědomoval, že mít pravdu nestačí, pokud o ní nejste schopni přesvědčit většinu společnosti.  Vratimovské semináře jsou, doufám, takovým malým příspěvkem k tomuto úsilí. Liší se od ostatních zřejmě i tím, že má svůj »klub přátel«, který mu založil a spravuje hojně navštěvované stránky www.vratimovskyseminar.webnode.cz, anebo tím, že před časem proběhl v Praze péčí Klubu společenských věd »Seminář o Vratimovském odborném semináři«. Liší se i zájmem, který k sobě poutá. Zkuste si zadat heslo »Vratimovský seminář« na internetu a vyběhnou vám ne desítky, ale stovky odkazů. Určitě patří k nejcitovanějším teoreticko-politickým akcím v republice.

Kdo na něm už vystupoval?

Tak to je sakramentsky těžká otázka. Byly to desítky osobností, desítky velkých lidí, které jsem znal a vážil si jich. O svoje znalosti a moudrost se s účastníky dělili např. prof. A. Červinka, Zd. Hába, V. Věrtelář, arm. generál M. Vacek, generálové Zd. Havala a O. Marek, prof. R. Doleček a Fr. Varadzin, experti ČMKOS Vít Samek a Jaroslav Ungerman, politologové a odborníci na mezinárodní vztahy Zd. Zbořil, J. Eichler, V. Jumr, St. Svoboda, M. Ransdorf, B. Ondruš, K. Ondriáš, skvělí zemědělští odborníci Fr. Čuba a J. Hurta, generální tajemnice KS Řecka Aleka Papariga, partyzánský velitel D. Murzin, dlouholetá integrující osobnost německé levice expremiér Hans Modrow, představitelé komunistické a radikální levice z řady zemí, např. Kuby, Ruska, Ukrajiny, Polska a samozřejmě přátel nám nejbližších ze Slovenska. Ty ale stále považujeme ne za hosty z ciziny, ale za naše v tom nejlepším slova smyslu. Na seminářích jsme téměř pravidelně vítali předsedy KSČM, ať už M. Grebeníčka či V. Filipa a také předsedy KSS. Na mnohé jsem určitě a neúmyslně zapomněl, člověk si najednou vše rychle nevybaví, tak se upřímně omlouvám. Co si ale vzpomínám je, že ty, Jaroslav Kojzar, jsi byl také u toho, u těch prvních seminářů, a jestli se nepletu, na nich i vystupoval.

Navíc k seminářům patří i to, že některé hodnotné texty dostanou účastníci písemně. Před rokem to byl materiál doc. Františka Čuby a pozdrav expremiéra Lubomíra Štrougala, který obsahoval i ocenění významu semináře a jeho pohled na současný vývoj v zemi. Spravedlivé je zmínit, že mezi páteřní osobnosti seminářů patří profesoři O. Krejčí a J. Keller, kteří chyběli na málokterém z nich a jejich vystoupení pomáhala po léta budovat kredit »Vratimova«.

A tentokrát?

Tentokrát na semináři, nad kterým převzali záštitu poslankyně EP Kateřina Konečná, 1. místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek a redakce Haló novin, přivítáme a uslyšíme prof. Oskara Krejčího, který promluví o souvislostech tragických událostí na Ukrajině. Novinářka Tereza Spencerová pohovoří o tom, jaká je dnešní realita v zemích, kterými se přelilo tzv. arabské jaro. »Jaká je odpověď levice na globální kapitalismus?« je název vystoupení známého slovenského politika, politologa a publicisty Luboše Blahy a na podobné téma - »Nutnost hlubokých změn a levice« - bude hovořit i bývalý ministr zdravotnictví, levicový občanský aktivista Ivan David. Nesmírně zajímavá a přínosná budou i vystoupení dvou špičkových ekonomických expertů doc. Ilony Švihlíkové a prof. Petra Staněka. Blok úvodních slov našich vzácných hostů uzavře prof. Jan Keller, který pohovoří na téma veskrze aktuální a žhavé: »Česko 25 let poté - smutná bilance«. Odpolední část je jako vždy vyhrazena zodpovězení dotazů.

Kdybych se rozhodl v sobotu přijít, co mám udělat?

Sednout do auta, autobusu, vlaku a přijet do Frýdku-Místku. Každopádně si vzít poznámkový blok, protože tam zazní obrovská suma cenných informací. Jsme rádi a vážíme si toho, že na seminář přijíždějí i lidé z velkých dálek. Těší nás, že přichází i stále více mladých lidí a někteří z nich, jak mi sdělují, si právě díky Vratimovským seminářům našli cestu do strany a k levicovým myšlenkám. Letos poprvé zasednou v sále i posluchači 1. ročníku Univerzity Jana Švermy – pobočka Ostrava, jejíž výuku jsme v kraji před pár týdny zahájili. Takže v sobotu 8. listopadu nashledanou. Věřím, že nikdo nebude litovat cesty, ani času.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 146 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


suda.jan
2014-11-15 00:04
Přináší fakta a jsou i další současná a je třeba na základě
historického i současného poučení činit urychleně adekvátní
opatření.
F.Zeleny
2014-11-05 09:21
Vratimovské semináře jsou velmi podnětné. Bohužel odborné zázemí
strany jeho náměty nechává bez povšimnutí.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.