Rozhovor Haló novin s Hanou Horskou, radní města Moravská Třebová (KSČM)

Autoritu si musí vytvořit každý sám svou prací

Jak úspěšní byli moravskotřebovští komunisté v komunálních volbách?

Dovolte mi vysvětlit, jak jsme fungovali v minulém volebním období. Tvořili jsme koalici spolu s ČSSD a zástupcem ED, já osobně jsem získala možnost zastupovat naši stranu v městské radě, což byla pro mě velmi cenná zkušenost. Naší koalici se podařilo ve prospěch občanů a města realizovat řadu významných akcí a splnit volební program.

V letošních volbách v našem městě kandidovalo osm politických subjektů, a tak došlo trošku více k roztříštění voličské základny. KSČM skončila podle počtu voličských hlasů na druhém místě a došlo opět k utvoření koalice ČSSD (7), KSČM (3) a SNK MT (1). I v tomto volebním období budu naši stranu zastupovat v radě města.

Protože už máte po ustavujícím zasedání vašeho městského zastupitelstva, zopakujte, prosím, kdo stojí v čele města, kdo jsou místostarostové?

Starostou je opět Miloš Izák z ČSSD, prvním místostarostou je Pavel Brettschneider z SNK, dalším místostarostou je Václav Mačát z ČSSD. Rada má sedm členů - pět sociálních demokratů, jedna komunistka a jeden člen SNK.

Kandidovalo v Moravské Třebové také hnutí ANO?

ANO bylo mezi osmi zmíněnými subjekty. Skončilo podle počtu voličských hlasů na třetím místě, získalo tři mandáty. Zůstalo v opozici.

Coby lídryně a dosavadní členka rady města jste se účastnila povolebních vyjednávání. Jaká byla?

Podle naší zásady jsme se jednání zúčastnili všichni tři zvolení zastupitelé KSČM. Jednali jsme s ANO a poté opakovaně s ČSSD.

S hnutím ANO bylo jednání slušné a věcné, nabídli jsme jim spolupráci v koalici KSČM + ČSSD + SNK MT + ANO, ale jejich požadavky neodpovídaly volebním výsledkům, což bylo odrazem jejich nezkušenosti s komunální politikou. Obdobně dopadlo ANO i při jednání s ČSSD.

Zástupci pěti subjektů, jako je KDU, TOP 09, ANO, ODS a Sdružení nestraníků, nám nabízeli vstup do koalice šesti subjektů (tedy téměř všichni proti ČSSD) s nabídkou funkce místostarostky pro mě. To jsem samozřejmě odmítla. I kolega Roman Cápal odmítl od nich nabídnutou funkci radního a Josef Odehnal (coby předseda městského výboru) spolupráci naší strany, KSČM, na takovémto komplotu.

Dále jsme jednali opakovaně se zastupiteli ČSSD, se kterými jsme v minulém volebním období vedli město, takže jsme se dohodli na koalici, koaličním programu i složení vedení města.

V dalším volebním období budu tedy opět zastupovat naši strany jako členka rady. V duchu této dohody proběhlo i ustavující zasedání nově zvoleného městského zastupitelstva, i když i tam ještě proběhly neúspěšné pokusy zvrátit situaci ve prospěch vzniklé opozice.

Jste čelnou političkou KSČM. Před časem vyšla zpráva Světového ekonomického fóra, že Česká republika v žebříčku hodnocení rovnoprávnosti žen a mužů ve společnosti opět klesla a v pořadí 142 zemí obsadila podprůměrnou 96. příčku. Co tomu říkáte?

Neznám sice kritéria a zdroje, ze kterých SEF při hodnocení vycházelo, ale je-li to tak, pak je to samozřejmě špatné.

Příčin je více. Jednou je zvyklost, že muž rodinu ekonomicky zaopatřuje a tradiční funkcí ženy bylo a zůstává, že se stará o rodinu a jako matka o děti (především, když jsou malé), tam je její funkce zcela přirozená. V nadsázce je možno říct, že si je těžko možné představit, že by muž kojil děti. Z toho vyplývá, že do veřejného života se může žena zapojit - pokud pečuje o děti - až ve středním věku, ale i to je možné, i když by to bylo náročné. No, a tam se pak projeví samozřejmě určitá ztráta zkušeností.

Navíc se u nás »podepsal« názor (zdůrazňovaný především po roce 1989), že by si žena měla nejdříve vytvořit postavení v zaměstnání a pak založit rodinu, což je z určitého pohledu racionální, ale pak tady narážíme na skutečnost, že někdy se pak stávají ženy matkami až hodně později.

Další příčinou je setrvávající názor podceňující schopnosti žen. (Na tomto názoru se v minulosti podepsaly různé náboženské ideologie. Extrémně to například nyní vidíme v tzv. Islámském státu nebo v tom, že římskokatolická církev dosud rovněž nedovoluje, aby se kněžími staly ženy.)

Podíváme-li se na to z úhlu voleb a politických stran a hnutí, myslím, že se situace v posledních letech značně změnila. Pokud budeme hodnotit KSČM, tak, myslím, v tomto směru nemáme žádný problém.

Hlavní problémy se týkají rozdílného oceňování žen a mužů na shodných pozicích a také v obtížném pronikání žen na rozhodovací místa. Můžete k tomu připojit svůj komentář?

Myslím, že zde žádný komentář není třeba. Každý, bez ohledu na to, je-li muž, nebo žena, by měl být odměňován podle výsledků své práce a míry odpovědnosti, kterou má. Stejně tak by to mělo být při umístění žen na rozhodovacích místech, a to v zaměstnání i v politice.

Jste profesí pedagožkou základní školy. Jak je zabezpečena vaše škola, uvědomíme-li si tragický skon studenta rukou psychicky nemocné pachatelky?

Případ, který se stal, je skutečně částečně odrazem systémové chyby při hodnocení nebezpečnosti psychicky nemocného člověka pro společnost a jeho zajištění, aby k takovým případům nemohlo docházet. V tomto směru se projevuje nadsazeně neobjektivní výklad pojmu svobody osobnosti.

Škola, ve které pracuji, je dle mého názoru zabezpečena dostatečně, ale myslím, že směřování tohoto tragického případu na otázku zabezpečení školy je účelové, protože tento případ se mohl odehrát kdekoliv, třeba i deset metrů před vchodem do školy, takže řešení je třeba hledat někde jinde.

Ministr školství hodlá zvýšit status pedagogů coby veřejných činitelů. Je to podle Hany Horské správný krok?

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 96 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.