Kazachstán má nádhernou přírodu.
Poselství k národu od prezidenta Republiky Kazachstán na rok 2015

Nurly JOL - cesta do budoucnosti

Dne 11. listopadu 2014 na rozšířeném zasedání Rady politické strany Nur Otan prezident Kazachstánu Nursultam Abiševič Nazarbajev přednesl k národu poselství na rok 2015 nazvané »Nurly JOL - cesta do budoucnosti«. To, jakou cestou se bude vyvíjet devátá největší země planety, centrum euro-asijského »velkého« kontinentu, zejména v době, kdy se USA se svými spojenci snaží obklíčit Rusko a Čínu, určitě není bez zajímavosti. V řadě momentů by se pro nás poselství mohlo stát cennou inspirací. Dvojnásob před Zemanovou návštěvou Kazachstánu příští týden...

Základní pozornost v daném programovém dokumentu je věnována nové hospodářské politice a zajištění udržitelného hospodářského růstu v podmínkách nepříznivých vnějších problémů, rozšíření sociální podpory obyvatelstvu a posílení atmosféry jednoty a solidarity v rámci kazašské společnosti.

Strategie udržitelného rozvoje

Nové poslání je jasná a dobře promyšlená strategie efektivního a udržitelného rozvoje Kazachstánu během nestability světové ekonomiky a politiky, které zemi umožní nejen projít tímto složitým obdobím, ale také získat oporu na cestě k silnějšímu a trvalému růstu, k dosažení cílů strategie Kazachstán - 2050.

Nursultan Nazarbajev

Opatření jsou navržena tak, aby poskytla solidní základ pro další kroky při zařazení Kazachstánu mezi 30 nejvyspělejších ekonomik světa, na podporu rozvoje infrastruktury, rozvoje a realizace nových velkých projektů sociálního významu.

Zvláštní pozornost k současnému poselství prezidenta Republiky Kazachstán by se měla neodkladně zaměřit na následující body:

- V nových podmínkách krize světové ekonomiky je Kazachstán odhodlán přijmout účinné kroky k dalšímu zlepšení investičního prostředí a pokračování strukturálních reforem v kazašském hospodářství;

- i přes vzájemné politické sankce předních světových mocností a oslabení globální ekonomiky má Kazachstán v úmyslu zvýšit investice do základních fondů;

- Kazachstán bude i nadále plnit své společenské závazky v plné výši.

Hlavní body poselství prezidenta se vyznačují následujícími skutečnostmi:

A) Je třeba vyčlenit dalších 552 miliard dolarů na zvýhodněné úvěry pro malé a střední firmy a velké podniky. To zajistí realizaci projektů v potravinářském a chemickém průmyslu, strojírenství a také v oblasti služeb.

B) Pro uzdravení bankovního sektoru a výkupu »špatných« úvěrů musí být v roce 2015 provedeno dodatečné navýšení kapitálu Fondu problémových půjček ve výši 1,4 bilionu dolarů.

C) Pro získání nových investic je třeba bezpodmínečně vytvořit odpovídající podmínky. Za tímto účelem bude v roce 2015 vyčleněna částka 447 milionů dolarů na dokončení výstavby prvního souboru »suché přístavy«, infrastruktury zvláštní ekonomické zóny Khorgos-východní brána, národní průmyslově petrochemický technologický park v Atyrau a Zhambylu.

D) Na pokračování a úvěrování výstavby EXPO 2017 je v roce 2015 vyčleněna částka 221 milionů dolarů, k již převedeným 138 milionům USD.

E) Do zahájení EXPO 2017 je třeba vyřešit dopravní infrastrukturu města Astana. Letiště hlavního města letos dosáhne své maximální kapacity 3,5 milionu lidí. Proto je třeba zvýšit jeho kapacitu, v roce 2015 bude vyčleněna částka 160 milionů dolarů na vybudování nového terminálu a rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy. To umožní zvýšit jeho kapacitu do roku 2017 na 7,1 milionu cestujících ročně.

Novodobý NEP

Vezmeme-li v úvahu nová vnější rizika, potřebujeme pro hospodářský rozvoj Kazachstánu nové iniciativy na podporu podnikání a zaměstnanosti, zmiňuje kazašský prezident. Jádrem »Nové hospodářské politiky« bude plán pro rozvoj infrastruktury. Je rozpočítán na pět let a překrývá se s Druhým pětiletým plánem realizace státního programu urychleného průmyslově inovačního rozvoje, kterého se hodlá zúčastnit více než 100 zahraničních společností. Celkové investiční portfolio se skládá ze 33 miliard dolarů, z toho státní podíl činí 15 %:

1. Rozvoj dopravně logistické infrastruktury. Bude realizován v rámci makroregionů, dále na principu rozbočovačů. Rámec infrastruktury propojí Astanu s makroregiony hlavními silnicemi, železnicemi a leteckými společnosti na paprskovitém principu. Zejména je třeba realizovat hlavní silniční projekty. Jsou to západní Čína-západní Evropa; Astana-Almaty; Astana-Oskemen; Aktobe-Atyrau-Astana; Almaty-Oskemen; Karaganda-Zhezkazgan-Kyzylorda a Atyrau-Astrachaň.

Musíme i nadále pokračovat ve výstavbě logistického centra na východě a námořní infrastruktury na západě země. Ke zvýšení vývozního potenciálu v západním směru přes přístavy na pobřeží Kaspického moře bude přispívat velký trajekt z přístavu Kuryk a železniční trať Boržakty-centrum. Vláda dostala za úkol projednat otázky výstavby nebo pronájmu terminálových suchozemských kapacit a námořních přístavů v Číně, Íránu, Rusku a v zemích EU.

2. Rozvoj průmyslové infrastruktury. Realizace infrastrukturních projektů bude mít za následek silnou poptávku po stavebních materiálech, výrobcích a službách pro dopravu a komunikace, v energetické, bytové a komunální sféře.

V tomto ohledu je nutné jednak dokončit práce na výstavbě infrastruktury ve stávajících zvláštních ekonomických zónách. Vláda a lídři oblastí musí operativně přijmout opatření k realizaci projektů. A potom by měla být věnována pozornost oblasti výstavby nových průmyslových zón, zaměřených na rozvoj MSB a získávání dalších výrobních investic.

Dalším směrem je infrastruktura cestovního ruchu. Jeho hlavní výhodou je možnost vytvářet vysoký počet pracovních míst. Zde je vytvoření jednoho pracovního místa desetkrát levnější než v průmyslu.

3. Rozvoj energetické infrastruktury. V energetice bylo za posledních pět let v rámci programu industrializace mnoho vykonáno. Přesto omezení páteřní sítě způsobuje nedostatek energie v jižních oblastech země a zemního plynu ve středních a východních oblastech. Je třeba se soustředit na dva projekty. Postavit dráty vysokého napětí ve směru Ekibastuz-Semei-Usť Kamenogorsk a Semei-Aktogai-Taldykorgan-Almaty. To umožní kazašským elektrárnám vyrovnané zásobování energiemi po celé zemi.

4. Modernizace infrastruktury a sítí dodávek vody a tepla. Celková potřeba investic je nejméně 11 miliard ročně do roku 2020, ze všech zdrojů financování alespoň bilion dolarů.

Velký zájem o investice do modernizace bydlení mají dnes Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Asijská rozvojová banka, Islámská rozvojová banka, jakož i soukromí investoři. Je třeba zajistit jejich maximální zapojení prostřednictvím poskytování dlouhodobých investičních tarifů. Aby nedošlo k vysokému růstu tarifů, je třeba, aby byly tyto projekty spolufinancovány státem. V této souvislosti je k urychlení tempa modernizace systémů dodávek vody a tepla kromě již plánovaných prostředků třeba přidělit navíc až 552 milionů dolarů ročně.

5. Konsolidace infrastruktury související s bydlením. Vytváření aglomerací je spojeno se značným stěhováním obyvatelstva. To vytváří tlak na trhu práce a infrastruktury měst, včetně bydlení. Proto je třeba zkontrolovat přístupy k výstavbě nájemního bydlení. Stát bude stavět sociální nájemní byty a poskytovat je obyvatelstvu k dlouhodobému pronájmu s předkupním právem. Poskytování bydlení přímo, bez zprostředkovatelů a nízkoúročené půjčky maximálně sníží náklady na jeho pořízení. Bez akontace a s nízkými úrokovými sazbami hypoték bude bydlení více cenově dostupné pro široké vrstvy lidu Kazachstánu. Proto dodatečně navýšíme finanční prostředky na výstavbu nájemního bydlení o částku 994 milionů dolarů v období 2015-16, slibuje Nazarbajev.

6. Rozvoj sociální infrastruktury. Především se jedná se o řešení problému nouzových škol s výukou na tři směny. To je jeden z hlavních ukazatelů naší volební platformy. Prostředky plánované v tříletém rozpočtu neumožňují vyřešit tento problém do roku 2017. Vláda byla požádána o navýšení o 386 milionů dolarů. Dalším problémem je nedostatek školek. Pro podstatné snížení deficitu míst v předškolních zařízeních je třeba během tří let dodatečně převést 110 milionů dolarů. Lídři oblastí se tím musí maximálně zabývat a zapojit soukromý sektor.

V rámci programu industrializace bylo určeno 10 vysokých škol, které budou zajišťovat spojení vědy s odvětvími ekonomiky a přípravu pracovníků. Vláda byla pověřena vytvořením materiálně technického zabezpečení těchto škol a vyčlení k tomuto účelu do roku 2017 částku 55 milionů dolarů.

7. Je nezbytné nadále podporovat malé a střední podniky a podnikatelskou činnost. V současné době je k dispozici 552 milionů dolarů z Národního fondu na podporu a poskytování úvěrů malým a středním podnikům. To umožnilo vytvořit 4500 pracovních míst. Poptávka po těchto prostředcích překročila nabídku o 127 milionů dolarů. Byly vytvořeny bezprecedentní podmínky poskytování úvěrů za méně než šest procent za 10 let. Takové podmínky v naší zemi dříve nebyly.

Je třeba pokračovat na rozvoji malých a středních podniků jako hnací síly hospodářského růstu a zvýšit jejich podíl až na 50 % HDP do roku 2050. Proto je nutné efektivně využívat úvěrové linky pro malé a střední podniky poskytované ADB, EBRD a Světovou bankou v celkové částce 856 milionů dolarů v letech 2015-17.

Motor růstu

Nová ekonomická politika Nurly JOL (čti Nurly ŽOL) se stane motorem růstu naší ekonomiky v nadcházejících letech. Jen výstavba silnic vytvoří dalších 200 tisíc nových pracovních míst. A to znamená vyšší zaměstnanost a růst příjmů obyvatelstva. Nurly JOL bude mít mnohočetný vliv i na jiné sektory ekonomiky: výrobu cementu, kovů, strojů, asfaltu, zařízení a souvisejících služeb.

Silnice jsou záchrannou cestou pro Kazachstán. V našich obrovských prostorech kolem silnic vždy vznikal a rozvíjel se život. Musíme vytvořit takovou dopravní síť, aby z Astany směřovaly ze všech stran silniční, železniční a letecké trasy. Jako z tepny srdce. Jako od slunečních paprsků, umně přirovnal potřeby mocnosti Nazarbajev.

Nové magistrály, které postaví Kazaši, obnoví naši ekonomiku a společnost. Pevně spojí všechny kouty naší země s centrem. Urychlí a zvětší se dopravní toky. Zvýší se objemy tranzitního zboží přes naši zemi. Naši občané budou cestovat po moderních a vysoce kvalitních silnicích, budou se moci bezpečně a rychle dostat do všech oblastí. Zlepší se sociální infrastruktura, nové a moderní školy a nemocnice budou poskytovat vysoce kvalitní služby. Celkově to bude mít vliv na blahobyt a kvalitu života každého občana Kazachstánu. A co je nejdůležitější, vše to zůstane v naší zemi jako bohatství našich budoucích generací! zakončil oblíbený prezident.

(zr - rj)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 28 hlasů.

(zr - rj)
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.