Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 
Haló rady

Jak sjednat životní pojištění

V dnešní době, kdy téměř vše, co k životu potřebujeme, stojí nemalé peníze, je potřeba myslet na zadní vrátka. Být finančně zajištěný. Jenže skutečného finančního zajištění - lastního bydlení, stálého příjmu a dostatečně velkých finančních rezerv nelze dosáhnout hned a snadno, jestli vůbec. Proto je produktivní věk pro většinu z nás časem budování kariéry, ale také časem vytváření závazků. Pokud máte bydlení na hypotéku, auto na leasing, a to vše pro svou milovanou rodinu, víte, že peněz není nikdy nazbyt. Jenže stát se může cokoli a vy, nebo vaše zdroje financí najednou nebudou. Právě pro tyto případy existují životní pojištění. Protože ale i pojišťovny chtějí vydělávat, je velmi důležité při jejich uzavírání a spravování dobře rozmýšlet, na co se nechat pojistit a také na jakou výši.

Pojistka by mohla být vnímána jako pojistka elektrická. Elektrická pojistka přeruší obvod při nadproudu či zkratu. A životní pojistka má přerušit propad finanční při zdravotních problémech či smrti. Proto by měla být nastavena na ta rizika, která ohrozí finance přímo pojištěného, tedy vás.

S pojistkou by člověk také neměl váhat. Zejména pracující lidé v produktivním věku. Produktivní věk je doba, kdy mnozí nemají ještě majetek, peníze. Naopak při cestě k tomu být zaopatřen a dosáhnout něčeho, mají mnozí závazky. Jenže když se ztratí člověk, neztratí se závazek. »Mě se nikdy nic nestalo, tak proč si budu platit pojistku?« - to asi napadne hodně lidí. Statistiky jsou ale čísla, která vychází z reality, a jak můžeme vědět, že nebudeme součástí tabulky? Nemůžeme tomu zabránit, ale můžeme se na to připravit finančně = pojistit se. Vždy je potřeba se nebát mluvit a myslet realisticky. Když nebudu schopen splnit své závazky, protože budu nemocný nebo umřu a nechci v tom svoji rodinu nechat samotnou. Kdo to za mě zaplatí? A co mě to za života bude stát?

Ale pozor! Ve slově pojistka není nic jako spoření. Takže, když se to jmenuje pojistka, tak ať si to plní to co význam slova znamená. Pokud si chcete spořit, tak existují jiné možnosti! Při pojistce kombinované se spořením většinou zvláště v prvních letech více zaplatíte pojišťovně, než si skutečně naspoříte.

Možnosti pojištění

Existují desítky pojišťoven a také desítky možností, na co se nechat pojistit. Nejběžnější a nejzásadnější je »pojištění na smrt«, tedy pojistka, která bude vyplacena v případě smrti. S ní jde často ruku v ruce úrazové pojištění. Mnoho lidí ale má uzavřenu pouze úrazovou pojistku a také pojistku vztahující se pouze na smrt úrazem. Ruku na srdce - kolik lidí zemře při úrazech, například autonehodách a kolik na následek nemoci? Samozřejmě, že na druhý případ bohužel mnohem více. Možná, že již pojistku máte a platíte. Víte přesně, na co všechno máte nárok? Mít pojistku totiž ještě nemusí znamenat, že jste pojištěni. A naopak: životní pojištění nemusí znamenat, že jste pojištění jen pro případ ztráty života.

Znalost toho, za co dostanete od pojišťovny peníze, je docela zásadní. Buď dostanete spoustu peněz, když požádáte o to, na co máte právo, nebo ušetříte svoje nervy, když ani nebudete žádat o to, na co právo nemáte.

Všechny možnosti, na co konkrétně se můžete pojistit a v jaké výši, by vám měl dopodrobna vysvětlit člověk - finanční poradce, pojišťovák, se kterým pojistku sjednáváte. Pojistky dnes fungují jako stavebnice, sami si řeknete, na jaká rizika chcete krýt a na jaká ne, řeknete, které členy rodiny chcete pojistit, a řeknete, na jakou dobu chcete pojistit. Tyto nastavené parametry pojistky byste pak měli dostat vypsané při podpisu smlouvy, ale měly by být snadno na vyžádání i později přímo u pojišťovny, například v případě ztráty smlouvy.

Smrt

Ač se bavíme o životním pojištění, jeho hlavním bodem je pojištění smrti. Proč se pojistit pro případ smrti? Toto pojištění slouží převážně ke splacení závazků vzniklých za života pojištěného, které by jinak automaticky dědili pozůstalí. Závazky člověka, který už není se dají vymazat stejně vysokou finanční částkou = pojistnou částkou v pojistce v kolonce smrt.

Princip je jednoduchý. Pokud pojištěný zemře, pozůstalým (respektive tomu, koho pojistník určí - v příslušné terminologii osobám obmyšleným) náleží pojistné plnění. Částka je splatná ihned, neboť smrt je stav nevratný, a tudíž není na co čekat.

Kdy pojistku uzavřít? Nejlépe ihned, máte-li závazky - rodinu, hypotéku, půjčky. V tomto případě platí rovnice - čím větší závazky, tím vyšší pojistné krytí a tím dražší pojistka. Na druhou stranu pokud je člověk sám a nehodlá si pořídit žádné »pozůstalé«, je pro něj toto pojištění zbytečné. Peníze si sebou do hrobu nevezme.

Smrt úrazem

Toto riziko bývá zpravidla levnější než smrt z jakékoliv příčiny. V případě autonehody se u většiny pojišťoven pojistná částka v případě smrti úrazem vyplácí s 50% až 100% bonusem. Tato položka může být bonusem na běžné pojistce, nebo také jediný způsob sjednaného pojištění. Pokud dojde ke smrti úrazem při pojistce sjednané i na běžnou smrt, dostanou pozůstalí dvě částky. Například 500.000 Kč za smrt plus 200.000 Kč za smrt úrazem, protože pojištěný zemřel při autonehodě.

Existuje ale spousta vykutálených agentů pojišťoven, kteří s vámi uzavřou »výhodné pojištění pro případ úrazu a smrti«, které se ale vztahuje pouze na smrt úrazem. Zemře-li pak pojištěný například na infarkt, může celá jeho rodina nakonec pěkně ostrouhat. Na druhou stranu protože případů, kdy se umírá na následky úrazu, je podstatně méně než dalších úmrtí, je pojištění pro případ smrti úrazem levnější než pojištění pro případ smrti obecně. Dá se ale říci, že šetřit a »sázet na smrt úrazem« se nevyplatí. Mrtvý je pořád stejně mrtvý, a závazky a rodina zůstávají i nadále bez něj.

Trvalé následky úrazu

Tento bod je druhým nejčastějším tématem pojištění. Když se rozhlédnete kolem sebe, pravděpodobně nenajdete moc lidí, kteří toto pojištění využili. Je ale stejně nutné, jako pro případ smrti. Ba ještě nutnější. Úraz s trvalými následky může být z finančního hlediska větší problém než smrt. To z toho důvodu, že postižený už nechodí do práce (protože nemůže), ale stále je tu s námi, chce jíst, pít, cestovat a má i další výdaje. A ruku na srdce, státní invalidní důchod není ani z daleka tak velkorysý, že by pokryl všechny potřeby postiženého.

Na co vše se pojištění vztahuje? Můžou to být amputace různých končetin, méně viditelná omezení hybnosti kloubů nebo páteře nebo i »neviditelná« vnitřní zranění a další. Prostě všechny úrazy, po kterých se už nikdy nevrátíte do stoprocentní formy.

A s přechodem do režimu »po úrazu« mohou být spojeny i jednorázové náklady, které je třeba zaplatit okamžitě. Například pokud je postižený čerstvě na vozíku, je potřeba vyřešit jeho dopravu do bytu a z bytu, stavební úpravy záchodu a koupelny a možná i nákup nějakých dalších pomůcek. I náklady na rehabilitaci jsou pravděpodobnější ze začátku než po nějaké době. Můžete zkrátka potřebovat najednou docela »balík«. Pokud nemáte dostatečnou finanční rezervu, je určitě dobré myslet na pojistku. Jako průměrná částka pro přechod do stavu »po úrazu« se uvádí asi 500 000 Kč. Tuto částku pak pojišťovny násobí podle smluvených pravidel a podle závažnosti úrazu. U nejtěžších úrazů by pojistná částka na trvalé následky neměla klesnout pod několik milionů.

Invalidita

Tento bod se úzce váže s bodem vyšším, i když vzniknout může i po nemoci. Pozor ale u starších pojistek. Po nedávné změně zákona změnilo i rozlišení úrovně invalidity. Dříve se rozlišovaly pouze dvě možnosti – plná a částečná invalidita. Pokud máte tedy ještě »staré« podmínky, většinou to platí tak, že až nejvyšší stupeň je plná invalidita, za nižší stupně nedostanete od pojišťovny nic.

Důležité je i to, zda pojišťovna vůbec uznává »státní« definici invalidity, nebo má nějakou vlastní, která může být daleko přísnější: jinými slovy, máte menší šanci, že dostanete peníze. Navíc uznání invalidního důchodu může trvat podle zákona až tři měsíce, ve skutečnosti se ale (zvlášť pokud bude třeba doplňovat chybějící dokumentaci) může táhnout ještě mnohem déle. Důchod vám sice případně bude proplacen i zpětně, ale do té doby můžete zůstávat prakticky bez prostředků.

Pojišťovna naopak nabízí způsoby výplaty dva, buď se po uznání invalidity pojistka vyplácí jednorázově, nebo se po sjednané období vyplácí určitá částka pravidelně.

Denní odškodné

Denní odškodné je má mnoho variant a je proto důležité velmi dobře rozmýšlet, jaké má pro vás cenu a jaké není vůbec nutné. Můžete mít denní odškodné při úraze, při pobytu v nemocnici, při pracovní neschopnosti atd. Navíc jej můžete pobírat od prvního dne, nebo také až po měsíci trvání (například pracovní neschopnosti). Denní odškodné se typicky uvádí ve stokorunách, které dostáváte za každý den, který jste v nemocnici, práce neschopni atd. Na druhou stranu nejde o zrovna nízkou částku, pokud si budete chtít o denní odškodné pojištění navýšit. Lidé se paradoxně bojí více zlomené ruky, kterou mají za čtrnáct dní vyléčenou, než toho, že o ruku přijdou úplně. Na to pojišťovny hrají a tato položka bývá dost často předražená, vzhledem k tomu, kolik za úraz od pojišťovny dostanete.

Kdy pojistku uzavřít? Pokud pracujete doma, nebo můžete v případě nutnosti svou práci odložit, nebo zastat i z lůžka, není skoro důvod si dobu pracovní neschopnosti pojistit, obdobně pak i pobyt v nemocnici a podobně. A naopak servírka, masérka, truhlář, zedník a jiné profese, kde je nutná tělesná aktivita a manuální činnost, těmto lidem může pobyt doma z důvodu nemoci způsobit propad příjmu, takže je neschopenka na místě.

Obecně by denní odškodné měli mít sjednané lidé, kteří nemají moc rezerv a které by několikaměsíční výpadek příjmů finančně zahubil. Jinými slovy: pokud máte v bance dost peněz, nemusíte platit pojišťovně za denní odškodné na smlouvě. Z toho z logiky věci vyplývá, že je vždy lepší mít dostatečně velké vlastní finanční rezervy, které můžete použít v případě nečekaného finančního propadu, než platit byť několik stovek pojišťovně.

Na druhou stranu peníze nevrátí zdravotní stav do stavu před problémem, mohou však ovlivnit léčbu, pokrýt výdaje a závazky. Záleží tedy na prioritách a možnostech každého z nás

Kolik to stojí?

Pojištění možná nebude zrovna levná záležitost, má-li splňovat vše, co od něj žádáte. Proto je při jeho sjednávání vždy důležité uvažovat realisticky a zvažovat nejen všechna pro a proti jednotlivých bodů pojistky, ale i výše cílových částek. Prostě si pojistku poskládat tak, aby vyhovovala nejen požadavkům, ale i finančním možnostem plátce. Proto je důležité sjednávat ji s kvalitním a rozumným agentem pojišťovny, který vše nejen vysvětlí a ukáže, ale také nebude naléhat a nutit nesmyslné položky. Ideální je porovnat si nabídku více pojišťoven například na internetu.

Výsledkem by měla být pojistka, která vás nebude ruinovat a v případě plnění by peníze, které přijdou z pojistky, měly umožnit pocit svobody, při stavu, kdy není vše, jak bychom chtěli.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proč mám mít životní pojistku?

Příběh..

Kamil...42let

Každý den jsem se vzbudil a šel do práce, nenapadlo mě nikdy, že přijde den, kdy tam budu chtít jít, ale nebudu moci…

Řešil jsem nějaké svoje osobní problémy, a každý den začínal staženým žaludkem a stresem. Večer mám rád vanu plnou vody, ale na tohle poležení nikdy nezapomenu. Ležím ve vaně a cítím brnění ve tváři.

Když jsem se ráno podíval do zrcadla vypadal jsem jako po mrtvici.

Přes velké úsilí mrknou, nebo se jen zašklebit se mi to nepovedlo.

Oko se nedalo ani přivřít, pravá strana nosu se nehýbala a koutek rtů byl povadlý dolů. Lékaři mě hned hospitalizovali se zánětem trojklanného nervu. Jsem elektrikář, a protože si léčení žádalo klid, teplo a rehabilitace, nechodil jsem do práce 8 měsíců, než se mi vrátil cit do pravé části obličeje….

8 měsíců se můj příjem zmenšil skoro o polovinu, ale výdaje byly větší a to právě kvůli zdravotním problémům.

Tyto rizika jsou vždy dočasná a vedou k vyléčení, ale pokud tomu tak není a po úraze či nemoci zůstane tělo poškozeno trvale, pak je finanční ztráta mnohem větší a pojistka Vám toto riziko zajistí trvalými následky úrazu a invaliditou.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příklad 1:

Mám hypotéku, pracuji manuálně a moji nepřítomnost v práci poznám na své výplatní pásce. Taky mě děsí, že se nebudu moci hýbat či mě postihne některý ze strašáků závažných nemocí. Když se prodlouží můj pobyt v nemocnici, tak bych byl rád, kdyby to za mě pojistka zaplatila.

Pak by měla životní pojistka vypadat takto:

Ano Smrt

Ano Invalidita

Ano Úraz a trvalé následky po úraze

Ano Neschopenka

Ano Hospitalizace

Příklad 2:

Bydlení mám vyřešené, hypotéku neplatím, pouze údržbu a provoz. Pracuji na počítači a v případě nutnosti mohu pracovat i z domova. Mám ale dvě děti, tedy rodinu, jejíž rozpočet by bez mého příjmu fungoval jen stěží.

Pak by měla životní pojistka vypadat takto:

Ano Smrt

Ano Invalidita

Ano Úraz a trvalé následky po úraze

Ne Neschopenka

Možná Hospitalizace

Helena KOČOVÁ
FOTO - archiv


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.9, celkem 7 hlasů.

Helena KOČOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama