Rozhovor Haló novin s Josefem Dubnem, tiskovým mluvčím Státní veterinární správy ČR (SVS)

Veterináři chrání zdraví zvířat i lidí

Od začátku října musejí dovozci živočišných i vybraných rostlinných produktů kvůli kontrole informovat o dovozu zásilky dva dny předem místo 24 hodin. Jaké máte poznatky z tohoto opatření?

Jde o novelu nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení. Za dva měsíce trvání těchto kontrol SVS z důvodů nesplnění veterinárních parametrů neuvolnila do oběhu zhruba 35 tun potravin, což svědčí o nejednotném přístupu jednotlivých členských zemí k legislativě. Do republiky nebyly v uplynulých týdnech vpuštěny například čtyři zásilky vepřového a hovězího masa a vnitřností z Rakouska, mražené kuřecí a smetana z Polska či zásilka vajec z Německa a italské hovězí vnitřnosti.

Zaměřují se kontroly na potraviny z určitých zemí?

Všechny tyto kontroly jsou prováděny nediskriminačně, tj. namátkově, bez zaměření na konkrétní země či producenty, a je kontrolováno zhruba 14 % příchozích zásilek. Je třeba dále uvést, že za prohřešky, ponejvíce administrativního rázu, již krajské veterinární správy vyměřily příjemcům zásilek pokuty za zhruba 14 milionů korun. Letos počítáme, že bude na pokutách vybráno téměř dvakrát tolik, než v roce 2013, kdy byly uloženy pokuty ve výši 24 milionů. SVS samozřejmě nesoutěží, kdo uloží více pokut, jde přece o to, aby všichni chovali zvířata odpovídajícím způsobem a výrobci dodržovali podmínky zdravotní nezávadnosti. A to se dost daří. Nicméně celá řada administrativních pochybení by mohla být podhoubím pro další, závažnější prohřešky.

Rozporuplné reakce vyvolala další novinka – veterinární kontroly restaurací.

V souvislosti s novelou zákona o potravinách budou veterinární inspektoři moci kontrolovat i stravovací zařízení, která nabízejí zvěřinu. Bude to náročné a o způsobu kontrol a jejich organizaci probíhají jednání s orgány ministerstva zdravotnictví a také s pracovníky Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Na co se dozor zaměří? Především na to, že pouze restaurace registrované SVS jako maloobchodní zařízení určené pro zacházení se zvěřinou mohou kupovat zvěřinu v kůži nebo peří, avšak nikoli v maloobchodní prodejně, ale přímo od uživatele honitby. Zvěřina musí být prohlédnuta proškolenou osobou a musí absolvovat potřebná vyšetření (divočáci na svalovce - trichinely). To bude předmětem státního veterinárního dozoru.

Stejně tak další potravinářské podniky, které jsou registrovány krajskou veterinární správou jako maloobchodní zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, mohou v rámci své maloobchodní činnosti dodávat maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře, které bylo prohlédnuto pouze proškolenou osobou, jinému maloobchodnímu zařízení v rámci své okrajové a omezené činnosti.

Od Nového roku se prý chystají také změny v cestování s domácími miláčky...

Od 29. 12. 2014 cestování psů, koček a fretek po EU řeší nové nařízení upravující pasy pro tzv. zájmová zvířata. Tato záležitost sice není přímo předmětem státního veterinárního dozoru, nicméně uvedu některé změny, a co se od nich očekává.

Nové pasy, které budou soukromí veterinární lékaři vydávat od konce prosince pro zájmová zvířata, s nimiž majitelé hodlají cestovat po EU, budou obsahovat prakticky stejné rubriky jako dosud. Došlo však ke snížení počtu kolonek pro uvedení majitele ze tří na dvě, a majitel bude povinen údaje v pase, vyplněné veterinárním lékařem, stvrdit svým podpisem.

První strana s identifikací zvířete (tj. stránka s uvedeným číslem mikročipu nebo tetování) bude po vepsání údajů přelepena samolepící fólií, aby nebylo možné přepisovat nebo přelepovat identifikační čísla zvířete. Tím se zamezí možné záměny identity zvířete a sníží se tak riziko podvodného jednání.

A ještě přibyly kolonky pro uvedení kontaktních údajů soukromého veterinárního lékaře, který pas vystavil.

Tyto úpravy samozřejmě pas o něco prodraží, o pár desetikorun, takže majitele zvířat to příliš nepostihne. EU se rozhodla vylepšit pasy nejen proto, aby se znesnadnilo falšování, ale měly by také poskytovat cestujícím větší komfort. Takže pozor, od 29. prosince 2014 se vydávají jenom nové pasy. Je třeba ale dodat, že pasy vydané před tímto datem nepozbývají platnosti! Nejde o žádnou výměnu dokladů, kterou by musel každý majitel pejska, kočičky či fretky neprodleně provést.

Co si máme představit pod pojmem »zvířata v zájmovém chovu«?

Jsou definována jako psi, kočky a fretky a ostatní zvířata vyjmenovaných skupin (hlodavci a králíci jiní než ti, kteří jsou určeni k produkci potravin, z ptáků všechny druhy kromě drůbeže, plazi, obojživelníci, okrasní vodní živočichové chovaní k okrasným účelům v nekomerčních akváriích, bezobratlí s výjimkou včel, čmeláků, měkkýšů a korýšů.

Cestování se zvířetem zákon poněkud toporně nazývá »neobchodní přesun«.

Neobchodní přesun zvířete v zájmovém chovu je takový přesun, jehož cílem není prodej ani převod vlastnictví zvířete. Zvíře po celou dobu neobchodního přesunu doprovází svého majitele, který je uveden v identifikačním dokladu zvířete, nebo fyzickou osobu, kterou majitel písemně zmocnil, aby jeho jménem neobchodní přesun zvířete provedla. Běžný limit je maximálně pět zvířat, výjimkou je účast na soutěžích, výstavách nebo sportovních akcích či přípravě na tyto akce. Tyto skutečnosti ovšem musí majitel zvířat doložit.

Co se stane, pokud někdo tato pravidla nedodrží a bude některým z veterinárních orgánů dopaden?

Pokud kontroly prováděné příslušnými celními nebo veterinárními orgány odhalí, že zvíře v zájmovém chovu nesplňuje obecné a specifické požadavky EU a požadavky českých právních předpisů, použije příslušný orgán jednu z následujících možností:

- zvíře odešle zpět do země nebo na území, z něhož bylo odesláno, nebo

- zvíře izoluje pod úřední kontrolou po dobu nezbytnou pro dosažení souladu se stanovenými podmínkami, nebo

- v krajním případě, pokud navrácení zvířete není možné nebo jeho izolace není z praktických důvodů proveditelná, nařídí utracení zvířete. Výše uvedená opatření se provádějí na náklady majitele a majitel ani oprávněná osoba nemají nárok na finanční odškodnění.

Mají se podle Dubna naši chovatelé obávat některých nebezpečných nákaz? Čtěte více v úterních tištěných Haló novinách.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.4, celkem 8 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.