Rozhovor s lékařem, podplukovníkem v záloze Markem Obrtelem, někdejším vojákem Armády ČR

Řekl jsem si, že nemohu mlčet

Dva dny před Vánoci jste rozeslal do některých sdělovacích prostředků svůj otevřený dopis, v němž jste požádal ministra obrany o možnost vrátit vyznamenání získaná na misích NATO. Kolik je to vyznamenání, a za co jste je vlastně získal?

Celkově jsem držitelem asi třinácti různých vyznamenání a pamětních medailí, přičemž si vážím toho, že naprostou většinu z nich jsem obdržel za skutečně odvedenou práci, nikoliv »z chodu nebo za účast«. Jelikož za misi polní nemocnice v Afghánistánu jsme nakonec medaili NATO neobdrželi, jsem držitelem dvou medailí NATO za čtrnáctiměsíční misi v operaci SFOR v Bosně a Hercegovině a za sedmiměsíční misi v operaci KFOR v Kosovu. Za afghánskou misi jsme byli odměněni českou medailí Za službu v zahraničí a dále jsem držitelem pamětní medaile k 50. výročí založení NATO. Jedná se tedy o dvě medaile NATO a dvě vyznamenání v souvislosti s misí a členstvím v NATO.

Ministerstvo obrany se ústy mluvčího vyjádřilo, že případné navrácení medailí je věcí samotného nositele. Už jste tedy medaile vrátil?

Prozatím jsem stále nedostal žádné oficiální vyjádření z ministerstva obrany, kterého bych se přece jen rád dočkal i přesto, že mi bylo do jisté míry »vzkázáno« přes média, jak bych měl postupovat. Na svém rozhodnutí vrátit medaile NATO samozřejmě nic neměním.

Vyjádřil jste se na české mainstreamové poměry velmi ostře proti NATO a Spojeným státům. NATO je podle vás zločineckou organizací. Jak tyto názory přijalo vaše okolí, bývalí kolegové či přátelé?

Aniž bych si cokoliv namlouval, musím říci, že k mému poměrně velkému překvapení byla velká většina ohlasů pozitivních. Když jsem se k tomuto kroku odhodlal, byl jsem si vědom toho - nebo spíše jsem byl připraven na to - že reakce mohou být hodně negativní a hodně tvrdé, i přesto jsem si však řekl, že nemohu mlčet. Přál jsem si, abych měl alespoň možnost diskutovat a své postoje případně těm, kteří o to budou stát, vysvětlit. Nakonec jsem si povětšinou vyslechl nebo přečetl spíše vyjádření, proč ten či onen chová podobné nebo stejné názory jako já a proč je dosud nedokázal veřejně prezentovat, a to bylo pro mne velmi posilující.

Nebudu skrývat na druhé straně to, že jsem skutečně obdržel také řadu velmi negativních postojů, především formou diskusí pod jednotlivými články v médiích, ale v naprosté většině formou vulgárních, velmi sprostých »výkřiků do tmy« bez jakéhokoliv zdůvodnění či smysluplné argumentace. Takové ohlasy mne nechávají zcela v klidu, neboť nemá cenu jim přikládat velkou váhu.

Naopak jsem si vážil konstruktivní kritiky svého vystoupení od lidí, kteří mi svůj postoj vysvětlovali nebo se případně zajímali o to, jak je možné, že já zastávám zcela jiná stanoviska v dané problematice. Tyto názory jsem si vysbíral a pokusil se nad nimi přemýšlet z různých úhlů pohledu a pochopit jejich nositele. V závěru ale mohu s klidným svědomím říci, že převažující ohlasy, které se ke mně dostaly, a to i od mých kolegů a vojáků v činné službě, jsou kladné. Myslím, že to leccos svědčí také o stavu naší společnosti, snad na tom nejsme ještě tak zle...

Každý si pokládá logickou otázku: proč jste se svými názory vystoupil veřejně až nyní, po osmi letech od vašeho odchodu z armády v roce 2006?

Ta věc je v podstatě velmi prostá, ačkoliv dnes vím, že by bývalo bylo lepší, kdybych své názory prezentoval dříve. Na svých prvních misích jsem zpočátku vnímal Alianci pozitivně, doopravdy jako obranný pakt, profesionální uskupení na vysoké úrovni jak vojenské, tak organizační, věnoval jsem se především zdravotnickým otázkám, působil jsem v mnoha mezinárodních týmech, absolvoval řadu cvičení, sbíral zkušenosti a seznamoval se s odlišnými dokumenty, postupy, organizačními strukturami apod. Na politicko-vojenské otázky a úvahy nezbývalo příliš mnoho času.

Oči mi otevřely skutečně až první »mírové« a bojové mise, kdy jsem mohl v přímých souvislostech vidět realitu našeho počínání. Klíčová pro mne byla moje poslední mise v operaci KFOR v Kosovu, která mne v kontextu těch předchozích naprosto přesvědčila. Vrátil jsem se z ní znechucený, zklamaný, vyhořelý, dokonce to vedlo následně k mému odchodu z generálního štábu a poté i z armády, v níž jsem přestal vidět perspektivu přesto, že moje profesní dráha vojáka byla v té době, myslím si, velmi dobře nastartována.

Klíčovým momentem k veřejnému vystoupení se však stal nově vzniklý konflikt na Ukrajině, který nese stejně jako zmíněné Kosovo tytéž znaky amerického rukopisu, navíc je zcela markantní, jak události pozitivně vnímané v Kosovu jsou tvrdě odsuzovány na Ukrajině, přičemž se jedná de facto o jedno a totéž. Těch podnětů je samozřejmě ještě více. V té chvíli jsem si řekl, že nemohu mlčet.

Musím se detailně zeptat na některé formulace ve vašem prohlášení. Například NATO a USA mají »zrůdné zájmy«. Co konkrétně jimi myslíte?

Velmi stručně a z mého pohledu již opakovaně řečeno – pod pláštíkem »boje za lidská práva, svobodu a demokracii« se skrývají naplánované agrese po celém světě. Země, která se stane z jakéhokoliv důvodu nepohodlná nebo »neposlouchá« nebo v ní má světový hegemon nějaké zájmy, je vnitřně rozvrácena mediální kampaní, barevnými revolucemi, brnkáním na citlivé struny, etnickou nesnášenlivostí, náboženskými rozdíly a bůhvíčím ještě, destabilizována, najdou se záminky, tedy velmi často podvrhy, anebo se využije předem rozdmýchané vlny násilí na obyvatelstvu a NATO vstupuje se svými jednotkami, doprovázeno humanitárními organizacemi a pozorovatelskými misemi pod nálepkou peace making nebo peace keeping operation jako ochránce lidských práv a svobod. Velmi často brzy po jednotkách přicházejí »byznysmeni« a začnou řešit obnovu země, tedy realizovat své zájmy. Za tímto procesem pak zůstávají »spálené země« a miliony mrtvých.

Vyjádřil jste se k dezinformačním kampaním a »záměrnému informačnímu embargu na klíčové události«. Kdo je původcem těchto kampaní?

Původcem dezinformačních kampaní je zpravidla ten subjekt, který v zárodku naplánuje celou kaskádu dějů, vedoucích ke konečnému cíli, a tím je zpravidla ona zmíněná destabilizace země a její následné rozvrácení a navazující »záchrana«, a tím de facto její porobení a zneužití. Dezinformační kampaň je nedílnou (ne-li hlavní) součástí operace a často se skrývá dokonce pod názvem PSYOPS (psychological operations) a podobně.

Typickou dezinformační kampaň můžeme vidět například u nás doma, vedenou proti panu prezidentu Zemanovi, kterého je třeba očernit a shodit v očích veřejnosti jakýmkoliv způsobem, protože dle jisté skupiny obyvatel této země, vedené »vnějším subjektem«, pan prezident svým jednáním a vystupováním ve prospěch ČR nezapadá do vytčeného rámce.

Informační embargo na důležité události doma i ve světě, které opět nezapadají do onoho rámce a veřejnost je nemá nebo dokonce nesmí vědět, mají pak na svědomí především politici a mainstreamová média v čele s TV.

Ve vašem stanovisku viníte i vládu ČR a její kompetentní orgány z nečinnosti v otázkách zabránění vzniku globálního konfliktu. V čem zmíněnou nečinnost spatřujete? Přece jen česká pozice je trošku jiná než pozice zbytku EU, nemluvě již o pozici prezidenta Zemana.

Ano, s tím souhlasím, že pozice naší země je dnes přece jen o něco jiná, než tomu bylo dříve, a lze to přičíst k dobru i současné vládě a některým jejím stanoviskům z poslední doby. Já jsem svůj odpor ve svém vyjádření cílil plošně, zahrnoval tedy vládu jako celek za posledních, řekněme, 20 let. Za tu dobu byla učiněna řada kroků, které nesly a nesou stále »pach toho tělesného otvoru«, kam jsme se prostřednictvím převážné části naší politické reprezentace snažili vecpat a které nás pak vehnaly právě do takových svízelných situací, jako je účast na vraždění Srbů, schvalování agrese proti suverénním a svébytným státům bez jakýchkoliv důkazů (před agresí i po ní) s tím, že tyto státy porušují mezinárodní právo, promptní uznání Kosova jako samostatného státu a naopak tvrdé odmítání separace východní Ukrajiny poté, co je americkou CIA (NSA) a fašistickou klikou Ukrajiny proveden převrat a svržen legitimně zvolený prezident a vláda, s čímž východní oblast Ukrajiny nesouhlasí.

Patří sem také obrovitá snaha o umístění amerického radaru v Brdech, dostavba Temelína, schvalování řady smluv a dokumentů, omezujících pravomoci a suverenitu ČR v souvislosti s EU (tedy opět USA). To všechno a mnoho dalších »aktivit« nás pak stále více vtahuje do všeobjímající náruče USA a vráží klín mezi řadu evropských států, mezi Evropu a Rusko a v konečném důsledku oslabuje obranyschopnost Evropy jako celku proti snahám o globální konflikt vyvolaný USA, ovšem na území Evropy. Nejednotnost a rozpolcenost Evropy nás činí také pochopitelně zranitelnými i vůči aktivitám islámských fundamentalistů, jejichž vznik podpořila (nebo spíše způsobila) převážně politika USA.

Pana prezidenta Zemana bych z tohoto odstavce vyjmul zcela, protože jeho postoje a skutky ve funkci hlavy státu mluví samy za sebe a rozhodně mu nelze vyčítat nečinnost v této oblasti.

Politici v ČR nejsou všichni stejní, máme zde i levicovou opozici. Odmítání NATO opakovaně deklarují komunisté, ale kriticky se vyjadřují i další politici z levé části spektra. Jsou tyto hlasy slyšet i do armádního prostředí?

Ano, i zde je třeba říci, že vaše připomínka je zcela správná. Já jsem ve svém otevřeném dopise napsal, že »většinou našich politiků pohrdám a nevážím si jich«, takže jsem si sám u sebe ponechal prostor pro ty, kteří se snaží svou práci dělat poctivě a s čistým svědomím pro dobro našeho státu. Na podkladě svých zkušeností já sám za sebe vůbec neposuzuji lidi, tedy ani politiky, podle toho, jakou průkazku nosí, za kterou stranu působí, ale podle jejich činů, pokud jsem schopen toto posoudit. Proto vnímám i to, že napříč politickým spektrem se vyskytují i takoví politici, kteří mohou mít svědomí čisté. Co mohu potvrdit a vím to jistě, že když jsem pracoval na Generálním štábu AČR, podílel jsem se velmi často na zpracování materiálů do vlády, které pak předkládal ministr obrany, stran vyslání jednotek AČR do zahraničních misí. Ve sněmovně pak skutečně vyslání nikdy neprošlo přes poslance KSČM, v tomto ohledu jsou tito lidé bez viny na tom, co se odehrálo.

Uvádíte, že v Kosovu jste pojal podezření, že cesta NATO není správná. A co bombardování Bělehradu? Proti němu, a proti osamostatnění Kosova v rozporu s mezinárodním právem byly i v naší zemi protesty. Vždyť jste se mohl zapojit...

Jak už jsem uvedl mnohokrát pro různá média, Kosovo bylo tím zlomem v mém chápání politiky NATO. Bombardování Srbska je pak jedním z nejsilnějších argumentů pro tvrzení, že NATO a zejména USA páchají ty nejhorší zločiny na lidech, včetně občanů evropských zemí. K tomu jsem se myslím jasně vyjádřil již ve svém otevřeném dopise.

Svou účast na protestních akcích proti osamostatnění Kosova jsem opravdu podcenil, ale přiznám se, že v dané chvíli ani nevím, kdy a na jaké úrovni u nás vlastně proběhly. Je pravdou, že po odchodu z armády jsem byl do března roku 2010 velmi zaneprázdněn jinou náročnou prací. I to může být důvod, že jsem tyto akce nepostihl.

Je závažné vaše sdělení, že »každý, kdo se jakkoliv postaví na odpor mocenským zájmům USA, byť by tím hájil identitu, ekonomiku a suverenitu svého národa, musí být vymazán z mapy světa«. Kdy jste dospěl k tomuto poznání?

Především v posledních deseti letech, kdy se podrobněji zajímám o souvislosti vojenských konfliktů ve světě. Z užšího pohledu je to pak posledních čtyři nebo pět let. Informace samozřejmě nečerpám z MF Dnes ani z ČT, což zabere velmi mnoho času.

Byl jste výjimkou, nebo jsou i další lidé v armádě s podobnými názory, kteří se však bojí odchýlit z oficiální linie?

Určitě jsou. Teď, když jsem napsal svůj dopis, se mi dokonce i někteří z nich ozvali a tento názor mi sdělili. Pro vojáka v činné službě je ale poměrně obtížné své (diametrálně odlišné) názory veřejně sdělovat, nebo je dokonce medializovat. Má zřejmě jedinou šanci – odejít.

V rámci našeho nasazení mimo území ČR jsme si každý z nás spíše nesli »svůj kříž« asi sami a tiše, protože splnění úkolů mise vyžaduje perfektní souhru v týmu, spolehnutí jeden na druhého, každý musí odvést svou práci beze zbytku a nelze rozložit morálku jednotky úvahami o tom, jestli máme na rukou krev NATO..., i když ji máme... O to horší pak může být pro některé vojáky konfrontace sebe sama po návratu domů.

Podrobil jste drtivé kritice »politiky, kteří v roli loutek světových mocipánů zadlužili, rozprodali, rozkradli a vnitřně rozvrátili naši zemi a pohřbili veškeré morální hodnoty a uvrhli nás do chapadel NATO a USA«. To je kritika polistopadových struktur, předpokládám.

Ano, toto je kritika polistopadových struktur. Téma této otázky by z mého pohledu vydalo nejméně na jeden dlouhý samostatný rozhovor a zasluhovalo by multispektrální analýzu celého polistopadového vývoje, včetně skutečných kořenů »sametové revoluce«, ne proto, aby se zjistilo, jestli to, co jsem napsal, je skutečně pravda, ale aby tvrzení byla dokonale podložena a vysvětlena těm, kteří si to ještě sami ani v koutku duše nemyslí, ale tipoval bych, že je jich už málo, většina normálně myslících jedinců to dnes již pouze účelově popírá.

Jak jako voják hodnotíte ukrajinskou krizi?

Opět velmi náročné a dlouhé téma. Musím ale poopravit platformu svého hodnocení, jako bývalý voják a dnes pouze občan ČR, kterému není jedno, jak se vyvíjí mezinárodně-politická situace a jakou roli v tom hraje jeho vlastní země a její politická reprezentace. Neváhá tomu obětovat přinejmenším několik hodin denně na studium různých pramenů.

V prvé řadě – Ukrajina je uměle vyvolaný konflikt, jako řada jemu předcházejících, přičemž je opět psána americkým rukopisem, s tím rozdílem, že se stává nástupištěm na Rusko a již zcela otevřeně ohrožuje Evropu a vlastně i celý svět. Jsou zde používány stejné praktiky, manipulace, lži, provokace k vytvoření záminek pro následné akce, podvržené »důkazy«, mediální dezinformace, je zde zneužito místní obyvatelstvo ke krokům předem naplánovaným a pod »vlivem veřejného mínění« následně realizovaným. Co je jisté, je to, že osud ukrajinského lidu je to poslední, o co tady jde.

Můj osobní názor je takový, že pachatelům ukrajinské krize šlo o co nejrychlejší ovládnutí veřejného mínění Ukrajinců, kteří by odmítli Rusko, zatoužili po náruči EU a v rámci »potřeby ochrany proti možné ruské agresi« vstoupili, pokud možno, do NATO, čímž by se Spojeným státům otevřela opět cesta na východ, a to až na samotné ruské hranice. S takovými komplikacemi, jakých jsme svědky na východě Ukrajiny, asi tajné služby USA zase nepočítaly. Proto musel být obětován také například let MH017 a s ním skoro 300 nevinných civilních cestujících, aby svět konečně jednomyslně odsoudil proruské separatisty a společně s nimi Rusko, které je vyzbrojuje. A zase vedle...

Konflikt na Ukrajině se momentálně nachází na mrtvém bodě, mimo ruských konvojů s humanitární pomocí a ruského uhlí se k postiženým nedostala téměř žádná smysluplná pomoc a Evropa tápe. USA »potají« a bez zájmu sdělovacích prostředků (alespoň tedy těch našich určitě) stěhují hory vojenské techniky do Pobaltí a na Ukrajinu, mění svoji »válečnou legislativu« doma ve Washingtonu, urychleně mění strategii působení svých sil v Afghánistánu, ale jinak se nic neděje a my jsme si popřáli šťastný nový rok 2015 a nějakou válku si vůbec nepřipouštíme, alespoň v mainstreamových médiích tedy určitě ne.

Na prezidenta Zemana se snesla kritika, když přirovnal banderovský pochod v Kyjevě s někdejšími nacistickými pochody. Podpoříte prezidenta i v tomto tak, jak jste jej podpořil ve vašem prohlášení?

Nemám důvod měnit svůj názor na pana prezidenta. Tak, jak jsem uvedl ve svém otevřeném dopise, vážím si ho za to, že ve funkci hlavy státu pojmenovává problémy jménem, snaží se je vidět takové, jaké doopravdy jsou, a koná ve prospěch naší republiky. Ať už v oblasti ekonomické, tak i v oblastech naší globální bezpečnosti. Pochod banderovců vidím stejnýma očima jako pan prezident a jejich sounáležitost s fašisty – já mám tu výhodu, že jsem měl dědečka, na kterého jsem byl jako malý kluk velmi hrdý, protože byl četník, měl uniformu, hodnost, šavli, do roku 1948 sloužil u četnictva, než byl propuštěn a četnictvo zrušeno, a ten mi nespočetněkrát vyprávěl o nasazení četnictva proti banderovcům a o všem, co s tím souviselo. Mně nemusí o těchto lidech nikdo nic dalšího říkat.

Čím to je, že se mediální scéna ve své většině staví na stranu USA a NATO a straší Ruskem?

Na to se ptám sám sebe už hodně dlouho a odpověď nenacházím. Mainstreamová média neslouží lidem, nectí objektivitu a nezávislost, nedávají prostor pluralitní společnosti plošně. Jsou soukromá, zaprodaná a manipulovaná, jinak si to neumím vysvětlit. Ten, kdo je zaprodal, dostal asi v minulosti »nabídku, kterou nemohl odmítnout«, to není ze mne, to je Mario Puzo: Kmotr...

Jaká je podle vás pozice Ruské federace v současném světě?

Ruská federace se po letech, kdy byla zcela na kolenou, rozkradená, zkorumpovaná, demoralizovaná, dokázala znovu zvednout a z velké části díky svému současnému prezidentovi Vladimiru Putinovi je opět rodící se světovou velmocí. Z jedné nedávné švédské statistiky vyplynulo, že z celkového počtu 29 konfliktů na světě za sledované období za 27 z nich mohou Spojené státy, jejich tajné služby, ministerstvo zahraničí a ambasády! Rusko na seznamu nefigurovalo ani jednou.

Ruská federace dokázala zmnohonásobit svůj HDP, životní úroveň obyvatel výrazně stoupla, Putin dokázal dostat zpět pod státní kontrolu strategické zdroje energie a surovin, vypořádal se se zločineckou oligarchií a zavedl jasnou právní platformu.

A pak si zde dovolím citovat pana Hájka z Protiproudu, protože toto vyjádření naprosto sdílím: »Sílící Putinovo Rusko vykročilo podobným směrem. A navíc si dovolilo neslýchané: Rozhodlo se být suverénem svého osudu. Odmítlo západní dekadenci a prohlásilo, že si ve své zemi chce uchovat původní hodnoty evropské civilizace: Její křesťanské kořeny, klasickou rodinu, přirozené vztahy mezi mužem a ženou, obranu dětí před rozkladnými sexuálními deviacemi, a tak dále a tak dále. Prostě odmítlo ideologii Nového světového řádu s americkou ‚dolarovou‘ ekonomickou hegemonií. A rázem se tak pro Washington a Brusel opět stalo ‚říší zla‘. Začala nová (zatím jen) studená válka.«

Pokud nesouhlasíte s NATO, jak byste zajistil bezpečnost ČR?

Armáda našeho státu byla kdysi schopna se mnohem lépe postarat o zajištění bezpečnosti našeho státu, stejně jako orná půda naší země nás kdysi dokázala uživit, ale je pravdou, že doslova ubránit naše území nedokázala ani tenkrát, což je vcelku logické. Moje představa o zajištění bezpečnosti naší země nebude asi nijak revoluční ani neznámá, zato si myslím, že je zcela logická. Měla by to být jakási kolektivní obrana Evropy, ale Evropy celé, tedy včetně Ruska, které je také státem Evropy. Jejím cílem by měla být nedotknutelnost evropského teritoria ze strany vnějšího agresora a hájení politicko-hospodářských zájmů Evropy na území Evropy. Obranná strategie by neměla dopustit, aby se z Evropy stalo válčiště kohokoliv proti komukoliv a už vůbec ne, aby sloužila jako tzv. protiraketový štít. Komu asi?

A už vůbec, ale vůbec ne, aby sloužila jako nástupiště USA ve válce proti Rusku proto, že americká ekonomika je v troskách, FED tiskne bezcenné papírky, které se tváří jako světová finanční rezerva a Rusko jako obrovský nenasycený trh to má zachránit, tedy za předpokladu, že bude dobyto jeho území a zavedeny americké pořádky – jaké? O tom se nemohu zmiňovat, protože bych se mohl dostat »na hranu«, a to věru nechci...

Monika HOŘENÍ

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 322 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


znovacek
2015-01-20 12:41
Je zde příliš mnoho rychlokvašek co prohlašují o zdiskreditovaných
41 letech. Stačí si zběžně pročíst Komunistický manifest a to
nemluvím o bibli komunismu Co dělat. V současné době se opět jedná o
lavírování mezi imperialisty, ke kterým se bohužel zařadilo i Rusko.
Opět se musí vybírat mezi zastánci míru a války a využít rozporů
mezi největšími imperiálními dravci, včetně náboženského boje,
který byl za 2.SV jedním z rozhodujících činitelů, po třídním
uvědomění, vítězství nad Němci.
e173rb
2015-01-19 19:08
proximafb: "když tiskárny běží naplno a tisknou dolary, tak
hodnota dolaru stoupá?". To se dějou věci, že? Každá jiná země
by tím vyvolala obrovskou hyperinflaci, ne však USA. Holt země
neomezených možností. Nemožné na počkání, zázraky do tří dnů.
Dluhy USA jsou už dávno nesplatitelné, tudíž USA jsou de-facto v
bankrotu, ale rating USA je AA+. Laik se diví, odborník žasne, jak se
nám vybarvují ty "neviditelné ruce trhu". Skoro jako by je
někdo vedl pěkně za pacičku a trh to rozhodně nebyl. Aspoň že
proximafb má ve všem jasno.
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/jak-vlastne-funguje-to-slavne-kva
ntitativni-uvolnovani-914790 Co se peněz ze zahraničních misí týče,
tak to není žold od žádných imperialistických vrahounů, ale mzda
vyplácená z peněz daňových poplatníků v ČR. Češi si musí své
posluhování ještě pěkně zaplatit ze svého. Nemluvě o dalších
povinných odvodech na financování paktu NATO, nákupech a provozních
nákladech techniky a ostatního zajištění.
halonoviny
2015-01-19 16:50
Z. LUDKA: Mně osobně oslovení soudruhu nevadí, ale bohužel 3/4 národa
vadí silně, protože ho tu kdosi za 41 let minulého režimu svým
způsobem zdiskreditoval... R. Janouch
joska.korinek
2015-01-19 15:29
Proximavbe, kdybyste dovedl číst a nehledal prvoplánově něco, co
můžete někomu omazat o hubu, poznal byste, jak jsem to myslel.
proximafb
2015-01-19 12:57
Pane Bluemane, pplk. Obrtel v žádném případě žold vydělaný od
imperialistických vrahounů nevrátí. Tyto peníze mu nesmrděly a
nesmrdí. Jen odevzdá bezcenné vylisované plíšky a bude se tvářit
jako hrdina.
proximafb
2015-01-19 12:51
Pane Kořínku, když tiskárny běží naplno a tisknou dolary, tak
hodnota dolaru stoupá ? To vás učili ve VUMLu ? Podívejte se občas na
kurzovní lístek, ať se tady neztrapňujete !
joska.korinek
2015-01-18 22:21
Pajo z Canady, jsem o deset let starší a stále jsem slýchával, jak je
na tom USA dobře a dolar že je nejlepší měna. Vysvětlovat vám
cokoliv asi cenu nemá, protože vám je nejspíš všechno jasné. Hlavně
že je dolarů jako písku v moři. Aby ne, když tiskárny běží dnem i
nocí. Pohled na naši republiku, kterou vlastizrádci okrouhali a nazvali
Českem, není veselý. Je vykradená a morálka lidí upadá. Zasloužili
se o to právě obdivovatelé Ameriky, zmocnivší se moci způsobem,
jímž se USA všude propracovávají k ovládnutí světa. Najdou někde
ochotného vlastizrádce, podporují jej dolary pro vytvoření disentu a
postupně rozloží režim země. Když to nejde sametově, jako u nás,
rozbijí všechno bombardováním. V kraťoulinké historii USA toho moc
jiného ti váleční zločinci nevymysleli. – A hodláte-li ještě
něco dodat, pořiďte si klávesnici s interpunkčními znaménky. Bez
nich si v té Canadě komunikujte s medvědy.
pavelpoch
2015-01-18 18:22
Pane Jozko Korinku,nevim kterou stranickou bunku zastupujete ale hlavne by
jste se mnel podivat na to jak si vede USA dolar a hlavne me
vysvetlit,proc.Je me 66 let a od te doby co jsem zacal chapat svet jsem
slysel,jak je na tomUSA spatne a brzy skrachuje.Radsi by jste si mnel vzit
optiku, na tu Vasi Tezkou republiku a misto toho placani na nic a na
h...zacli neco delat,nez jenom narikat a svadet vsechno na Ameriku.S
pozdravem Paja z Canady.
joska.korinek
2015-01-18 15:39
Že za kdejakou velkou lumpárnou kdekoliv ve světě, na kterou doplácí
většinová společnost, stojí USA, neví pouze ti, co se nezajímají
téměř o nic, netýkajícího se bezprostředně v té chvíli jich
samých. Jsou to lidé nepřemýšliví (jemně řečeno). Ti, kteří to
ví, ale neříkají to, jsou pokrytci nebo zbabělci, nejčastěji směs
obojího. No a ti, co to popírají, často velice halasně, to jsou
právě ti darebáci, kteří se chtějí zavděčit zločincům a tím si
zasloužit svolení něco si uždibnout z očekávané kořisti. Bohužel
jich je dohromady (z těch tří skupin) proti těm, co se netají odporem
k vyvolávačům nepokojů a válek, příliš mnoho. Proto svět vypadá
čím dál hůř. – A domnívá-li se někdo, že uprostřed Evropy
nemůže dojít k válce, velice se mýlí. Kapitalismus totiž problémy
jinak řešit n e u m í !
Yurri7
2015-01-18 15:01
Já jsem myslel, že komouše do svých řad už Armáda ČR nenabírá,
tak jak se tam dostal tento exot..?
e173rb
2015-01-18 10:45
Velmi mile mne pan Obrtel svým činem překvapil. Vůbec bych se nenadál,
že i v armádě mohou existovat lidé s vlastním názorem a navíc takto
odvážní. A že je třeba skutečně mimořádné odvahy takto vystoupit
v dnešní době, kdy člověk stojí, oproti dřívějšku(snad vyjma
nacistické okupace), nejen panujícímu režimu, ale, což je horší, i
nebývale propagandisticky zpracovanému obyvatelstvu. Je to velká odvaha
i přesto, že se k tomu odhodlal až poté, kdy mu již nehrozí profesní
likvidace. Tak snad to s tím naším národem ještě není tak zlé.
Potěší také to, že nachází souznění u zřetelně spíše
inteligentnějších lidí, než u lidí kteří nejen že neví jaký je
stav a vývoj hospodářství USA, ale netuší ani že existuje rozdíl
mezi ekonomií a ekonomikou. Pozdrav do kolonie "Česko" z
protektorátu "Freiland Bayern".
joska.korinek
2015-01-18 10:06
Pajo Pochu, asi se k vám do Kanady ještě nedoneslo, že Sovětský svaz
už není. A na tu ekonomiku USA nejspíš koukáte „americkou
optikou“. Žasnout nejspíš budete vícekrát.
pavelpoch
2015-01-17 22:59
Pane Marek Obrtel.Pozorne jsem si precetl Vas clanek a nemam co k tomu
napsat.Kam na to vsechno chodite, na ty zarucene zpravy,clovek jenom
zasne.Nejlepsi je ta posledni,ze USA ekonomie je v troskach a Vy take.Kde
je potom sovetska ekonomie,asi v pr....Pozdrav do Tezka z Canady Vas Paja.
vacstan
2015-01-17 20:00
Situace v naší slovanské zemičce je, i úměrně k úrovni pokrokové
doby, určitě horší a napjatější, než v dobách těsně před
začátkem druhé světové. Tenkrát mnozí lidé mlčeli, aby neztratili
to málo, co ještě mají. Dnes jich mlčí mnohem víc, protože stačí
jen slovo, a ztratí nejen to co nakradli, ale možná i existenci. A
přitom přece vědí, že PRAVDA a LÁSKA musí zvítězit. Takže
žádný koncentrák je už nemůže potkat . . . . A k tomu prezidentovi:
Pro karel.kluz: nadnárodní Sociální Ekonomická Právní Univerzální
Společnost - S E P U S - potřebuje lidi do všech oblastí života. Buď
jejím prezidentem. Jak jednoduchhé, viď !!!
Z.LUDKA
2015-01-17 18:42
Podle mého názoru,by se měli oslovovat soudruhu,pokud jsi nejsem jistý
tak oslovení pane nebo přezdívkou nebo jménem které je uvedené v
diskuzi.Jen tak pro zajímavost,jménem soudruhu se oslovovali už v
18.století třeba v knihách Julese Verne,pochází od složeniny slov
můj druh.
halonoviny
2015-01-17 16:56
K. Kluz: Protože Vás (Tě, děkuji) považuji za redakčního
kolegu-dopisovatele. Oslovování soudruhu se hodí podle mne do soukromé
korespondence, ale ne na veřejný diskusní prostor webu celostátního
deníku. A stejné je to s tím imperialismem. Chceme-li získat nové
čtenáře, oslovit je, měli bychom se naučit používat převážně
slovník 21. století. Slovník 70. let opravdu ve finále působí spíš
kontraproduktivně... RJ
Z.LUDKA
2015-01-17 16:04
Podle mého názoru tady musíme rozpoznat o kterého prezidenta se tady
jedná.Jeden lhář a vlastizrádce nás dostal tam kde jsme v útočném
paktu NATO a v dalším spolku EU.Po revoluci jsme zrušili RVHP a
Varšavskou smlouvu s tím,že NATO bude rozpuštěno.Co se však stalo z
jednoho spolku jsme se dostali a do druhých ještě horších jsme
vlezli.Dokázali jsme rozdělit proti vůli občanů rozdělit
Československo,atd.Druhý prezident,který se snaží podle mého názoru
z tohoto marastu vyhrabat,Tak mu pravičáci a lidi který nemají svůj
ucelený názor,házejí klacky pod nohy.Proto podporuji komunisty i
prezidenta Zemana.
karel.kluz
2015-01-17 10:29
Nevím, proč mně oslovuješ pane kolego. Komunisté již nejsou
soudruzi? Píši a opakuji výraz imperialismus proto, že ho nepoužívá
z redaktorů HN již téměř nikdo. A za druhé, nejde přece o slohová
cvičení, ale to Ty jistě nemáš, jak Tě znám, na mysli. Komunista
Karel Kluz
htc-artemis
2015-01-17 03:11
http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/zpravodajstvi/
halonoviny
2015-01-16 19:18
Ad K. Kluz: Pane kolego, Haló noviny neodmítají pravdivá hodnocení
současné imperiální politiky USA a NATO, jen je třeba při psaní
takových článků se soustředit na formu, jak je to napsané. Nemůžeme
mít na 100 řádkách 30x slovo imperialismus (i když je to pravda)... RJ
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.