(Tajný plán perestrojky)

Operace Golgota – pokračování

Byl Gorbačov skutečně hlavní příčinou změn, které postihly bývalý SSSR a jeho spojence po celém světě? Desítky politiků a politických autorů tomu věří. Píše tak N. Ryžkov (Perestrojka – dějiny zrady), nebo J. Ligačov (Hádanka Gorbačov), B. Olejnikov (Kníže temnoty), V. Falin (Politické paměti), W. Gerns (Říjen a budoucnost lidstva), E. Honecker (Poslední zpověď) a desítky dalších. Mýlili se všichni tito velcí politikové?

Michail Gorbačov. ILUSTRAČNÍ FOTO - cs.wikipedia.org

Podle gen. Michaila Petroviče Ljubimova se všichni mýlili, protože hlavní příčinou nebyl Gorbačov, ten byl jen následkem. Hlavní příčinou byl dřívější generální tajemník KSSS J. V. Andropov, který Gorbačova v rámci skrytých aktivit KGB nechal »zplodit - vybrat - nasměrovat«.

Stručné vylíčení této tajné akce, nazvané samotným Andropovem »Akce Golgota«, nám v následujících řádcích podává generál KGB Michail Ljubimov, bývalý náčelník Prognostického odboru První hlavní správy KGB, jeden z nejskrytějších, ale také nejmocnějších mužů bývalého SSSR.

Články vyšly v časopise Soveršenno sekretno č. 2/1995 a poprvé je u nás přeložila a vydala bratislavská Alternativa.

***

Prosím, ať mi čtenář odpustí, ale kvůli dodržení etických norem jsem nucen upustit od uvádění skutečných jmen pracovníků agentury a celkem se nešířit podrobněji o některých zcela profesionálních technologiích naší práce. Proto konkrétní fakta se budou prolínat se zcela literárními fabulacemi a líčeními.

Tajné schůzky s J. V. Andropovem jsem míval až do konce jeho života v únoru 1984. Skutečně až do tohoto nejsmutnějšího dne v mém životě. Operace se stále podrobněji propracovávala. Andropov plán podepsal krátce před svojí smrtí. Dostal kódový název Golgota a členil se na čtyři části:

1. Systémový rozklad současného politicko-ekonomického mechanismu v naší zemi;

2. Převrat a protlačení nastolení kapitalistického systému dravého typu;

3. Usměrňované prodlužování chaosu a zmatku jako prostředku mobilizace rozvášněného davu pro boj s mocí pod socialistickými hesly;

4. Socialistická revoluce, podporovaná veškerým lidem, radikální anihilace kompradorské buržoazie a s ní spojených politicko-ekonomických struktur.

»Jistě, již v těchto fázích bychom mohli svrhnout všechny vážené ‚quotstariky‘, jako Černěnka či Grišina, Solomenceva či Ščerbického, i s Kunajevem, ale náš plán musel mít určité prvky idiotismu. V každém případě v první etapě je třeba ponechat stále u moci tyto milé starčeky, to zapálí v lidech vášeň pro reformy, my pak tyto vášně podpoříme, až vášeň pak bude pokračovat již sama. Celkově je první etapa v určitém smyslu nejzávažnější, neboť je nutné probudit k životu síly, které jsou nyní zahnané do hluboké ilegality. Čím se ve skutečnosti odlišuje socialismus od kapitalismu? Kapitalismus, hlásaje svobodu a demokracii, dává svobodu všem nejtemnějším lidským instinktům a homo sapiens, vážený Michaile Petroviči, na naše společné neštěstí je chamtivý, egoistický, podlý a načisto neschopný ke kolektivnímu spolužití. V dosavadním systému jsme tvrdě, až nepřirozeně, potlačovali podlou duši v homo sapiens. Proto, věřte mi, stačí jen trochu nadzdvihnout stavidla a všechny výkaly rychle vyplavou ven na povrch!«

»Ale přece - kdo bude v čele řízení této první etapy?« ptal jsem se J. V. Andropova, přestože po důkladném seznámení s tajnými »kádrovými« materiály z ASU ÚV KSSS jsem již měl vcelku jasnou představu, na jaké osoby se bude sázet.

»Je velkým štěstím, že v bývalém systému prakticky nebylo vzdělaných politiků a ekonomů. Na vysokých školách výuka politické ekonomie socialismu, kterého, jak dobře víme, de facto nebylo, úplně zdeformovala mozky dokonce takovým našim vynikajícím ekonomům, jako Aganbegijan nebo Šatalin. Bude potřeba celé nové pokolení k tomu, abychom ekonomice porozuměli, zejména pak trhu. Politiku v naší zemi také nemáme. Za politiku se považují jakési zákulisní hry aparátu. Proto se do čela první etapy dosadí Gorbačov, který byl na tuto úlohu připravován od začátku. Člověk poměrně mladý, nesmírně ctižádostivý (všimněte si, že nemůžeme potřebovat vojáky, kteří netouží být generály; takoví nemají v politice místo), hýřící přitažlivými, romantickými, ale líbivými hesly, jaké tvořil Dubčekův ‚socialismus s lidskou tváří‘. A propos, snad se pamatujete, jak perfektně se mohlo celé slavné pražské jaro (1968) lehce udusit? Celá první etapa by byla stále zastavitelná! Gorbačov má mnoho kritiků, kteří tvrdí, že je mnohomluvným mluvkou a že je nerozhodný. Ale nebyl také Cicero mnohomluvný? Překáželo to snad jeho politické kariéře? Naopak, historie nás učí, že lid miluje žvanila, zejména pokud slibuje ráj na zemi. A co se týče nerozhodnosti? Michail Sergejevič Gorbačov chápe politiku jako nekonečné lavírování mezi různými skupinami a seskupeními, což je dosti ideální typ pro stávající sovětskou politiku.«

»Souhlasím, Juriji Vladimiroviči, nadto je Gorbačov jediným člověkem v naší zásobě trumfů, který může být přijatelný pro Západ. Má uhlazené způsoby, je vždy dobře, po evropsku oblečený. Má jediný nedostatek: svým podřízeným soustavně tyká…«

»Správné připomínky. Pokud jde o tykání, neznepokojujme se. V angličtině neexistuje ‚ty‘, a proto se tento nedostatek neprojeví negativně na našich vztazích s hlavním partnerem – USA. Dále Raisa Maximovna – ze všech žen našich mladých vůdců nejvíce imponuje svojí elegancí a vkusem. A to je to, co zahubí i Gorbačova.«

»Náš lid těžko snáší vyparáděné ženy našich představitelů. Ale přesto, Juriji Vladimiroviči, stále mám jisté pochybnosti… Čím by bylo nejlépe začít reformy první etapy?« zeptal jsem se.

»Začátek jsme si již načrtli, nestavte se nepozorným! Jde o velmi vážnou věc. Gorbačov a jeho nejbližší musí od samého začátku zkompromitovat stranu před Ruskem tím nejidiotštějším krokem. Bojem proti alkoholismu! Pozoruhodné je, že M. S. Gorbačov sám nepije. Ale takový Ligačov, ačkoli je pro plně střízlivý způsob života, se někdy neudrží. Je to zcela čestný člověk a na jeho bedra padne celá tíha protialkoholické kampaně a tím i úplná diskreditace strany. Pamatujte si: boj proti alkoholismu nesmí být papírový, jak to ve straně bývalo. Třeba vyklučit vinohrady, zavřít a zdemolovat vinařské závody, lihovary, likérky, vylučovat ze strany, propouštět z práce, případně soudit a zavírat za opilý stav na veřejnosti. Začátek Golgoty se musí projevovat krajním idiotismem – to je velmi důležité. Neuškodí na veřejnosti přistižené opilce oblékat do pytlů a nechat celý den zametat ulice. Nekrvavá revoluce musí pracovat šokujícími absurditami, nelogickými protiklady a do nebe volajícími zhovadilostmi.«

Nato jsme se rozloučili.

***

 

Z autorova deníku:

Skon J. V. Andropova v únoru roku 1984 mi dodnes hlodá srdce. Na vytvoření příznivých předpokladů pro realizaci Golgoty (čím je noc tmavší, tím jsou zářivější hvězdy) byl určen Černěnko, který však do roka zemřel. Dubnové plénum roku 1985 jsme uskutečnili v plném souladu s plánem Golgota: za generálního tajemníka byl zvolen M. S. Gorbačov. Ještě za života Černěnka zastupoval SSSR v prosinci 1984 na setkání s M. Thatcherovou v Anglii. Pro vytvoření jeho mezinárodní reputace jsem před jeho návštěvou, pod cizím jménem, odjel do Anglie na setkání s místní agenturou, která zabezpečovala vliv KGB na britskou vládu a na královský dvůr. Anglie byla obvykle využívána na diskreditaci určených sovětských činitelů. Svého času byl do Anglie vyslán na služební cestu bývalý šéf KGB Alexander Šelepin, Brežněvův rival, proti kterému byly s naší iniciativou zorganizovány velké protisovětské demonstrace, což pochopitelně natolik narušilo jeho pozici, že byl brzy nato vyloučen z politického byra. Protože se o naší metodě dozvěděly anglické tajné služby, bylo nevyhnutelně nutné způsoby vlivu změnit. Madame Thatcherové bylo vnuknuto, že její případné příznivé výroky ve prospěch Gorbačova definitivně rozloží politické byro a podkopají sovětskou moc, čímž se velice potěšila a připravila Gorbačovovi vynikající reklamu. Samotné dubnové plénum roku 1985 se uskutečnilo bez jakýchkoli neočekávaných příhod. Skupina »stariků«, která vsadila na Grišina, se sice naježila, ale marně. Nejvýznamnější úlohu sehrál na tomto plénu Gromyko. Ještě před plénem jsme zabezpečili, aby se k němu přes naši agenturu soustavně dostávaly zprávy o tom, že Gorbačov si vysoce váží nejen Gromykovovy zkušenosti v zahraniční, ale i v domácí politice (přitom Gromyko nevěděl o poměrech ve vlastní zemi vůbec nic a na některých zasedáních plén ÚV KSSS se třeba divil, jak je to možné, že jsou města, ve kterých není k dostání maso aj.) a že s ním počítá jako se svojí oporou.

Tak se dostal do čela řízení celé země Gorbačov. Jeho oporou se stal Ligačov a Ražkov, který se sám považoval za dobrého ekonoma, podobně jako všichni naši ředitelé, kteří uměli z celé ekonomie jen všechny možné způsoby, jak žádat o peníze a vydávat rozkazy nalevo a napravo. Zatím nebylo jasné, co se Ševarnadzem, který byl příliš emocionální, ostatně jako všichni Gruzínci. Zřejmě bude nutné postupně na jeho bedra navalit tíhu vztahů se Západem. Můžeme si pak představit, jaký dojem asi vyvolá tento vznětlivý Gruzínec u chladných západních pragmatiků?

První fáze Golgoty ho bude ale v této pozici potřebovat!

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 71 hlasů.

redakční zpráva

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


suda.jan
2015-02-20 05:32
Všechny ty šlánky a lidské hodnocení ukazuje nejen na neznalost a
ovládání negativním stavem Ale Bůh nyní Pán Ježíš Kristus své
dílo dokoná a všuchni budou překvapeni.
F.Zeleny
2015-02-04 15:10
Doporučuji všem, kteří se zajímají o vývoj v SSSR po smrti Stalina
přečíst pečlivě "Vzpomínky a zamyšlení" M.Gorbačov
(česky vyšlo 2014). Tam je podrobně popsán i boj o moc a společenská
a ekonomická situace v zemi.
karel.kluz
2015-02-04 09:53
Proč ztrácet místo v "levicovém" deníku překladem parodie a
jakési pseudokritiky "konspitačních" teorií, které prý
podle autora ovládají Rusko. Pokud již uveřejnit, pak v úvodu s tím,
že jde opravdu o fiktivní, fantasmagorický pohled na kontrarevoluční
převrat v SSSR. Připadá mně to jako špatný vtip redakce, která
odmítá publikovat marxistické pophledy na vývoj vnitropolitické
situace i zahraniční politiky.
suda.jan
2015-02-04 04:26
Ten, kdo vymýšlí bajku tak utíká od reality. Tou realitou byla
"diktatura proletariátu" a pronásledování věřících. Již
jen pro to musel SSSR padnout.
suda.jan
2015-02-04 04:15
Jak jsem již napsal to všechno, zprávy a informace, to je jen
nedokonalé lidské posuzování a konání nevěřících materialistů.
To ale nemůže popřít existenci Boha dříve Nejvyššího, Stvořitele
a Spasitele, který je věčný mocný panovník, nyní v nové
přirozenosti Lidského Božství a v jediném jménu Pán Ježíš
Kristus, který stále a mocně koná a při tom respektuje princip svobody
a odpovědnosti. Sebe a vše činí stále novým a lepším s
odpovědností za život. Tedy i svůj plán Spásy tohoto stvoření,
lidí, kteří jsou v této zóně vymístění i zde na této planetě
Zemi, kde odpadnutí započalo před 30. miliony lety a nyní je v
závěrečné fázi ukončení negativního stavu a systému. První
naučení máme v Bibli, ale pokračovalo i tématickými články a
knihami, což pro naší potřebu a spásu shrnul v Novém zjevní PJK.
Nabízí všem možnost upřímného obrácení s pokáním, přijetí
konverze a spásy, následně nového pozitivního života. Kdo odmítá
Pána Ježíše Krista a jeho spásu, sám svým rozhodnutím se odsuzuje
do neživota. Plán "Golgata" již svým názvem ukazuje na Boha
PJK jako původního autora. Lidé pověření realizací tomu dali lidský
rozměr, možnosti a řešení. Je to dramatické, poznamenané
nepřátelským odporem, nenávistí, klamem i fašistickou zvrhlostí.
Ale vítězství nakonec bude Boží.
proximafb
2015-02-03 16:43
Přesně tak - mně to také připadá jako dobře vymyšlená sovětská
bajka.
ferdaholub
2015-02-03 15:55
Vážení,pokud bych měl věřit pokračování operaci Golgota, pak by
někdejší "ctitel Gorbačova", který nechal dokonce vybudovat
ne sice dlouhý,ale přece potřebný kus silnice, která již v době
výstavby dostala název"Gorbačovka", v dnešní době by jistě
nechal zabudovat i jistý systém, který by byl také k ničemu, protože
ten dotyčný se jistě ne svým prozřením tomu úseku vyhnul.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.