Marcela Linková a Národní kontaktní centrum mají velkou zásluhu na pokroku v lepších pracovních podmínkách pro rodiče-vědce. FOTO – NKC

Mladým vědkyním se bude pracovat lépe

Dobrá zpráva přišla z Národního kontaktního centra (NKC) – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Vláda minulý týden schválila upravené podmínky pro tzv. juniorské granty Grantové agentury ČR tak, že jsou příznivější pro vědkyně a vědce s rodičovskými povinnostmi.

NKC dlouhodobě kritizuje nastavení pravidel soutěží o podporu výzkumu z veřejných prostředků, které dosud neřeší situaci souběhu rodičovství a vědecké práce. »Díky spolupráci s Oddělením rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR jsme mohli připomínkovat nové nastavení juniorských grantů a řada našich připomínek byla vypořádána pozitivně,« může se pochlubit vedoucí NKC – ženy a věda Marcela Linková (na snímku).

Tzv. juniorské granty jsou určeny pro vynikající vědkyně a vědce na začátku profesní dráhy. NKC upozorňovalo na problematické nastavení podmínek, které znevýhodňovaly osoby s rodičovskými povinnostmi, především tedy vědkyně, které jsou také maminkami. »Podobně jako v případě již zrušených postdoktorských grantů, jejichž diskriminující povahu potvrdil na základě našeho podání v roce 2013 ombudsman Pavel Varvařovský, i zde byla kritéria nastavena neférově, a měla dokonce ještě silnější negativní dopad na vědkyně a vědce s rodičovskými povinnostmi,« komentuje Linková. NKC proto v březnu minulého roku, po zveřejnění pravidel, adresovalo Grantové agentuře otevřenou výzvu ke změně pravidel těchto grantů, k níž se připojilo na osm stovek osob z řad akademické veřejnosti.

Co se nyní změní?

Nová pravidla juniorských grantů ruší věkovou hranici pro účast v soutěži, jež znevýhodňovala především vědkyně, které odcházely na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Bylo umožněno rozdělit požadovanou půlroční stáž na dvě (v odůvodněných případech lze udělit výjimku z absolvování stáže). Výzkumy totiž jasně ukazují, že mobilita vědkyň s dětmi je z důvodu jejich pečovatelských povinností velmi omezená a v ČR patří dokonce mezi nejnižší v Evropě. Zavádí nárok na znovuzískání řešitelství grantu po návratu z mateřské či rodičovské, a zajišťuje tak, že vědkyně/vědec může vysoutěžený projekt také dokončit.

»Nyní došlo k narovnání podmínek pro osoby s rodičovskými povinnostmi a my se budeme soustředit na další palčivá témata, která se týkají postavení žen v české vědě. Jako velký problém se jeví například nezveřejňování statistik o úspěšnosti žen a mužů v grantových soutěžích, běžné u zahraničních grantových agentur, nebo absence strategického řešení nízkého zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a expertních panelech,« uzavírá Linková.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 9 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


trautenbergkarel
2015-02-06 12:43
Je to dobře, že pracující lid poskytne se svých nuzných platů
peníze, aby mladé vědkyně, které mají malé vědčátka s mladými
vědci, nebyly znevýhodněny. Třeba jednou v budoucnu vědci s
vědkyněmi vymyslí ve spolupráci s bývalými vědčátky, jak zvednout
platy mladým dělníkům a dělnicím, aby mohli ještě více přispívat
na mladé vědkyně a vědce.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.