Reklama
--> 

Kubát v Bruselu o zákazu činnosti KS Ukrajiny

Na zasedání levicové frakce GUE/NGL v Bruselu vystoupil ve středu Čestmír Kubát, advokát a člen týmu právních zástupců v procesu o zákazu činnosti Komunistické strany Ukrajiny, aby členům sdělil osobní zkušenosti a poznatky - jakožto přímý účastník probíhajícího soudního řízení. Téma se setkalo s velkým zájmem a pozorností.

Fašistický režim

Kubát seznámil posluchače s tím, že po protiústavním převratu v režii USA v r. 2014, na jehož základě vznikl na Ukrajině fašistický režim, byla podána žaloba u Okružního administrativního soudu města Kyjeva, kterou se žalobci, Ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny a Státní registrační služba Ukrajiny, domáhají zákazu činnosti KS Ukrajiny. V žalobě se komunistické straně, jejím předákům i členům strany vytýkají zejména akce zaměřené na porušování svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, vytváření stranických polovojenských skupin, změnu ústavního pořádku násilnými prostředky, propagaci války, násilí a vyvolání etnické nenávisti atd.

Z důkazů navrhovaných žalobci k provedení před soudem je zjevné, že jimi vytýkané skutečnosti prokázat nelze. Žalobci proto spoléhají na politický a mediální tlak, fyzické útoky na právní zástupce a dokonce na trestní stíhání soudců a protiústavní razii u soudu. Na Ukrajině se vede boj o podřízení moci soudní moci výkonné a komunistické straně je upíráno základní lidské právo na spravedlivý proces.

Útok na soud

Dne 18. února t. r. se soudce prohlásil za vyloučeného z projednávání a rozhodování věci, protože v takových podmínkách nemůže spravedlivě rozhodovat. Dne 16. a 17. února totiž Policejní útvar pro boj s organizovaným zločinem a přestavitelé generální prokuratury provedli na uvedeném soudě razii, během které v rámci přípravného trestního řízení učinili osobní prohlídku 10 soudců a dalších pracovníků. Rovněž prohlíželi kanceláře soudu, nejen těchto soudců a podle libosti zabavovali počítače, dokumenty a originály ze soudních spisů. Nejednalo se tedy »pouze o útok na konkrétní podezřelé fyzické osoby, ale také na soud jako celek«. Jde o nejvýraznější příklad zásahů moci výkonné do moci soudní v souvislosti s tímto řízením.

Je projevem postupujícího rozkladu ukrajinského státu, podobně jako útok proti KS Ukrajiny je útokem proti celému ústavnímu systému politických stran, který začal již před prvním jednáním fyzickým napadením právních zástupců KS Ukrajiny přímo v soudní budově a před zraky přestavitelů generální prokuratury, ministerstva spravedlnosti, Státní registrační služby Ukrajiny a policistů určených k udržování pořádků v budově soudu. Fašistická bojůvka tam tehdy působila zcela beztrestně...

Zahlceni fabulacemi

Kateřina Konečná k tomu uvedla, že »Evropský parlament je zahlcen jednostrannými informacemi z Kyjeva. K naší velké lítosti se však v těchto informacích neobjevuje ani slovo o zásadním porušování politických práv na Ukrajině. Konkrétním příkladem je zmanipulované soudní řízení o zákazu KS Ukrajiny. Rozhodnutí současných ukrajinských elit vyloučit KS Ukrajiny z možnosti účastnit se voleb znamená, že občanům bylo upřeno právo na svobodný výběr. Je povinností evropských demokratických struktur zabývat se a objektivně informovat veřejnost o tomto porušování základních lidských práv na Ukrajině.«

Poslanci GUE/NGL vyjádřili podporu a hlubokou solidaritu se soudruhy z KS Ukrajiny. Na referujícího zazněly dotazy ohledně možného přesunu soudního projednávání na vyšší mezinárodní úroveň a také ohledně zapojení levicové frakce na podporu a pomoc KS Ukrajiny zejména v tomto řízení.

Zabránit rozvratu světového pořádku

V odpovědi Kubát upozornil na to, že problém Ukrajiny a nakonec i KS Ukrajiny je podmíněn globální úrovní politických vztahů a že v rámci frakce je sice hezké, pokud zaznívají výzvy k mezinárodní solidaritě atp., ale že skutečné řešení spočívá v zabránění americké politiky rozvratu světového politického pořádku.

Zejména ve vojenské oblasti je tou protiváhou Rusko. Pokud jde o přenos soudního projednávání na jinou (mezinárodní) úroveň, dovodil Kubát, že Ukrajina je účastníkem evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, z níž vyplývá, že pokud by byla KS Ukrajiny v dané věci neúspěšná, pak až poté, co vyčerpá všechny dostupné vnitrostátní opravné prostředky, může podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

(za)

 

 

 

 

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 63 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama