Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Sudetoněmecké sdružení svolalo valnou hromadu

Čtení zdravic, úvodní projevy zakladatelů i slavnostní orazítkování první přihlášky. Takový byl program včerejší ustavující valné hromady Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která proběhla v Praze.

Spolek byl před několika týdny na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) zaregistrován, když byl předtím několikrát odmítnut k registraci ministerstvem vnitra z důvodu názvu a především deklarovaného obsahu činnosti, který nemůže být považován jako gesto porozumění mezi Čechy a Němci.

Není nic důležitějšího než rozsudek NSS, uvedl v úvodní řeči jeden ze zakladatelů Tomáš Pecina, a hned dodal, že to, oč se spolek snaží, bude dovršeno až příštími generacemi. »Pusťme se i my do práce.«

Podle stanov datovaných 8. dubnem 2015, jež byly na valné hromadě k dispozici, spolek odmítá násilí a vystupuje proti jakékoli formě diskriminace na základě etnického původu nebo jazyka, »zejména odsuzuje vyhnání, genocidium a etnické čistky, k nimž došlo po druhé světové válce na území střední a východní Evropy«. Osoby, které se tohoto jednání dopustily, jakkoli se na něm podílely nebo k němu daly podnět, pokládá spolek za válečné zločince, kteří »měli být postaveni před soud«. Spolek je přesvědčen, že dekrety prezidenta republiky z roku 1945 (některé jsou konkrétně vyjmenovány) by měly být zrušeny, a uznává právo osob, »jež se staly obětí zločinů…, na náhradu škody a na satisfakci za nemajetkovou újmu, kterou utrpěly, aby bylo jim nebo jejich dědicům obnoveno vlastnické právo k neprávem konfiskovanému majetku…«

Německý národ prý učinil vše, co bylo v jeho silách, aby se vyrovnal s dědictvím nacismu, proto »je nyní na Češích, aby učinili totéž,« poznamenal Pecina.

Další ze zakladatelů, Jan Šinágl, ve své řeči označil vznik ČSR v roce 1918 ze svého pohledu »za chybu, za kterou platíme dodnes«. Poté přečetl dopisy od předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernda Posselta, neboť se český spolek hlásí k cílům mnichovské »matky«. Posselt poukázal na zavádějící podobnost názvu českého spolku s mnichovským a z toho důvodu prý na ustavující valnou hromadu nepřijel. Možnou spolupráci však připouští, pokud by činnost českých příznivců sudetských Němců sledovala shodné cíle jako SL. »Naše iniciativa je výrazem solidarity s osudem sudetských Němců, my Češi nejsme lhostejní k sudetoněmecké věci,« odpověděl Pecina dopisem Posseltovi.

V diskusi se ukázalo, jaké další kroky spolek zamýšlí: založit vlastní vydavatelství, pro něž je již určen název (Sudetenverlag), »stavět pomníky, odkrývat masové hroby,« zmínil Pecina. Akce, na níž bylo asi patnáct účastníků, se zúčastnil také Felix Vogt Gruber, předseda Witikobundu, nejradikálnější součásti SL - organizace založené bývalými sudetskými nacisty a i v Německu považované za extremistickou.

Z celostátních médií průběh valné hromady sledoval jen náš list.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 89 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama