Sudetoněmecké sdružení svolalo valnou hromadu

Čtení zdravic, úvodní projevy zakladatelů i slavnostní orazítkování první přihlášky. Takový byl program včerejší ustavující valné hromady Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která proběhla v Praze.

Spolek byl před několika týdny na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) zaregistrován, když byl předtím několikrát odmítnut k registraci ministerstvem vnitra z důvodu názvu a především deklarovaného obsahu činnosti, který nemůže být považován jako gesto porozumění mezi Čechy a Němci.

Jan Šinágl věší znak Sudetoněmeckého sdružení v barvách černé a tmavočervené, erbovním zvířetem je orlice. FOTO - Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Není nic důležitějšího než rozsudek NSS, uvedl v úvodní řeči jeden ze zakladatelů Tomáš Pecina, a hned dodal, že to, oč se spolek snaží, bude dovršeno až příštími generacemi. »Pusťme se i my do práce.«

Podle stanov datovaných 8. dubnem 2015, jež byly na valné hromadě k dispozici, spolek odmítá násilí a vystupuje proti jakékoli formě diskriminace na základě etnického původu nebo jazyka, »zejména odsuzuje vyhnání, genocidium a etnické čistky, k nimž došlo po druhé světové válce na území střední a východní Evropy«. Osoby, které se tohoto jednání dopustily, jakkoli se na něm podílely nebo k němu daly podnět, pokládá spolek za válečné zločince, kteří »měli být postaveni před soud«. Spolek je přesvědčen, že dekrety prezidenta republiky z roku 1945 (některé jsou konkrétně vyjmenovány) by měly být zrušeny, a uznává právo osob, »jež se staly obětí zločinů…, na náhradu škody a na satisfakci za nemajetkovou újmu, kterou utrpěly, aby bylo jim nebo jejich dědicům obnoveno vlastnické právo k neprávem konfiskovanému majetku…«

Německý národ prý učinil vše, co bylo v jeho silách, aby se vyrovnal s dědictvím nacismu, proto »je nyní na Češích, aby učinili totéž,« poznamenal Pecina.

Další ze zakladatelů, Jan Šinágl, ve své řeči označil vznik ČSR v roce 1918 ze svého pohledu »za chybu, za kterou platíme dodnes«. Poté přečetl dopisy od předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernda Posselta, neboť se český spolek hlásí k cílům mnichovské »matky«. Posselt poukázal na zavádějící podobnost názvu českého spolku s mnichovským a z toho důvodu prý na ustavující valnou hromadu nepřijel. Možnou spolupráci však připouští, pokud by činnost českých příznivců sudetských Němců sledovala shodné cíle jako SL. »Naše iniciativa je výrazem solidarity s osudem sudetských Němců, my Češi nejsme lhostejní k sudetoněmecké věci,« odpověděl Pecina dopisem Posseltovi.

V diskusi se ukázalo, jaké další kroky spolek zamýšlí: založit vlastní vydavatelství, pro něž je již určen název (Sudetenverlag), »stavět pomníky, odkrývat masové hroby,« zmínil Pecina. Akce, na níž bylo asi patnáct účastníků, se zúčastnil také Felix Vogt Gruber, předseda Witikobundu, nejradikálnější součásti SL - organizace založené bývalými sudetskými nacisty a i v Německu považované za extremistickou.

Z celostátních médií průběh valné hromady sledoval jen náš list.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 89 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


o.motl
2015-04-10 18:09
Proč ten povyk, soudruzi? Čeští Němci v roce 1938 pouze uplatnili
právo na sebeurčení, stejně jako Rusové loni na Krymu. Takže jejich
požadavky na odškodnění jsou oprávněné, byli odsunuti neprávem. Pro
pana/soudruha hmrazka: doba, kdy jste posílali lidi k lopatě, už dávno
minula.
hmrazek
2015-04-10 13:05
Tyto soudci kteří tohle dovolili by měli s okamžitou platností
skončit u lopaty a né nosit talár soudce!!!!!! Toto je patá kolona
jako v roce 1938 To je nehorázné a poliček všem kteří proti fašismu
tehdy bojovali!!!
knizek
2015-04-10 08:44
Jak známo, název Sudety si vymysleli Němci (podle Süd - jih), rádi by
zhltli celou ČR, jako za války, kdy jsme léta byli součástí
Velkoněmecké říše. Po válce bylo vítěznými mocnostmi jednoznačně
rozhodnuto a tehdejší prezident Beneš podle toho vydal své dekrety
(ještě jsme neměli parlament), které pak parlament schválil s
platností zákonů. Tehdejší dobu vrátit nelze a tudíž nelze ani
měnit tehdejší zákony, natož řešit nějaké odškodně; totiž
dodnes nám nebyly poskytnuty ani válečné reparace za napáchané
škody, na které jsme nárok neztratili. Nemůžeme dopustit, aby nám tu
znovu působila pátá kolona. Zřejmě je to tím, že v současné době
ztrácíme hospodářský vliv přílivem cizích majitelů a cizinců
vůbec, kteří se tu viditelně roztahují a podléháme diktátu EU aj.
Zúžily se možnosti správy země, tolik dluhů jsme nikdy neměli. Lid
ztrácí vliv a často se dostanou k veslu nezkušení, takže nadále
chudneme. Stále více se naše síly drobí i v malichernostech. Kdypak
se zase dáme dohromady a pány se stane lid? Podobně tomu je s
mezinárodní podporou, sami se jí postupně vzdáváme a necháme se
ovládat nikoli osvědčenými přáteli. Kam až to necháme dojít?
Z.LUDKA
2015-04-10 00:40
Tak a je to tady,kolaboranti a vlastizrádci lezou na světlo,nyní ještě
založit organizaci Hitlerjugend a můžou se začít vyznamenávat
Svatováclavskou orlicí.Pamatujme si lidí kteří tento spolek
prosadili,jejich čas také příjde.
irados
2015-04-09 13:46
Jistě by měl AH radost. Media buď nemají čas, jelikož je
důležitější porcovat a dehonestovat prezidenta na všechny způsoby a
nebo prostě nechtějí a souhlasí . Raději jezdí za Pussy do Londýna
pleningeri
2015-04-09 09:16
Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
= oficiální pátá kolona revanše. To se prezident Beneš musí obracet
v hrobě spolu s mrtvými antifašisty a rudoarmějci kam až to plyšoví
papaláši po sedmdesáti letech po skončení války dotáhli.
Kreckapitalismu
2015-04-09 02:30
Kdyby si ceska vlada rekla o reparace a restituce od nemcu, jako si o ne
zada Recko. A sinagl je sasek. Gotwalda na nej.
jirichmelarcik
2015-04-08 22:37
Vrah či hrdina, všichni jedna rodina. Ještě dlouho ne!
janmakovicka
2015-04-08 22:35
Jak se jmenují ti soudci, kteří rozhodli o registraci organizace,
jejíž cíle jsou evidentně nepřátelské vůči českému státu?
Myslím, že jména těch lidí by neměla zůstat v anonymitě.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.