Jan Šinágl za dozoru Tomáše Peciny vyvěšuje znak Sudetoněmeckého sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. FOTO – autorka

»Pravda« sudetských Němců smí znít veřejně?

Strohé sdělení v plánu událostí ČTK na 8. dubna 2015, že se tentýž den koná v salonku jedné pražské restaurace ustavující valná hromada Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, probudilo můj novinářský zájem. Jací lidé se tam asi sejdou? O co jde spolku, jenž se o registraci ucházel několik let, neboť ministerstvo vnitra považovalo přípravným výborem prezentovaný program za něco, co je v rozporu s českou Ústavou a českými dějinami?

»Dobrý den,« zdravím u vchodu do salonku. - »Dobrý den. Já vás poznávám,« zní odezva známého antikomunisty Jana Šinágla, který mi podává ruku a ptá se: »Nejste z německého rozhlasu?« - »Ne ne, já jsem z českých médií,« odpovídám a mířím k volnému stolku.

V místnosti je prozatím asi dvanáct lidí, celkový počet na akci nepřekročil patnáct. Poznávám Pavla Kamase, brněnského vydavatele Hitlerových projevů. Německy hovoří s dalšími muži. Hned u vstupu sedí společně se Šináglem Tomáš Pecina a Wolfgang Habermann. Všichni tři jsou členy přípravného výboru a svolavateli ustavující valné hromady. I od dalších stolků se ozývá němčina.

Čekáme akademickou čtvrthodinku. Šinágl mezitím vytahuje na světlo boží velký spolkový znak. Černo-tmavočervená říšská orlice s křížem, erbem řádu německých rytířů, tradiční symbolika sudetských Němců. Začínáme.

Hned se dozvídám, že jedním z mužů, se kterým si Kamas povídá, je Felix Vogt-Gruber, předseda německého Witikobundu, militantní větve německého Sudetendeutsche Landsmannschaftu (SL), založené sudetoněmeckými nacisty. I v Německu je, pochopitelně, Witikobund považován za extremistický. Lapám po dechu…

Šinágl pokračuje s představováním. Nezapomene ani na mě. »Toto je Monika Hoření z komunistických Haló novin,« vysloví jakoby nic a já cítím, jak se na mě všichni přítomní upřeně dívají. Jeden z účastníků, sedící po mé pravici, ihned startuje kameru a soustředěně si mě několik minut natáčí. Škoda, že nikdo jiný z tuzemských novinářů na akci nedorazil, bylo by nás zvěčněno více…

Slovo si bere Pecina, já sahám po tužce a poznámkovém bloku. Popisuje stav, kdy na jedné straně stojí sudetští Němci a proti nim národ, »ve kterém možná 95 % lidí věří, že vyhnání a oloupení německého etnika v roce 1945 bylo v zásadě správnou a omluvitelnou věcí«. Pecina lituje, že sudetští Němci dnes nemají ani podporu své vlády, ani podporu své tradiční kmenové organizace, SL, »jež změnila své stanovy tak, aby bylo jasné, že ani ona se napříště nebude ve věci nároků vyhnaných občanů Československé republiky německého původu angažovat«. Nyní však ČR byla po pět let trvajícím právním sporu donucena uznat, raduje se Pecina, že »pravda« sudetských Němců smí znít ve veřejném prostoru, poprvé po 70 letech, a i čeští občané smějí říkat, že »vyhnání sudetských Němců bylo etnickou čistkou, zločinem a genocidou, a Edvard Beneš, uctívaný Prezident Budovatel, válečným zločincem«.

Tu následuje Pecinovo »vizionářství«: »Dovršení toho, oč se snažíme, bude věcí příští a možná až přespříští generace Čechů a sudetských Němců, našich dětí a dětí našich dětí.« Tam tedy směřuje činnost právě ustavené organizace (…že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku - znějí mi v mysli slova Edvarda Beneše vyřčená po válce). Pecina odmítá »smíření« bez spravedlnosti, a onou spravedlností evidentně míní uznání nároků odsunutých Němců. Na závěr výkřik takřka vlastenecký: »Náš spolek je a za všech okolností musí být přínosem pro tuto zemi, pro naši vlast, kterou milujeme a pro kterou chceme jen to nejlepší.« Vážně? Němci si prý z období třetí říše a jejího pádu poučení odnesli, je přesvědčen Pecina, a nyní je na Češích, aby učinili totéž…

Projev je odměněn potleskem, následuje neméně patetická řeč Šináglova, jenž v úvodu halasně vítá zástupce médií i z ČR. Pikantní situace, když jediným přítomným novinářem jsem právě já.

Ne ČSR, nýbrž Bohemia

Neboť se Šinágl prý nechce stydět, že jsme »se vyhnuli tématu, jak se naše země zachovala vůči 3,5 milionu spoluobčanů a po válce je připravila o všechno, a také o to nejcennější – domov«, chtěl by přispět k tomu, aby »zločiny spáchané při vyhnání na vlastních spoluobčanech naším národem byly spravedlivě posouzeny,« čte klidným hlasem svůj projev. Připomíná prolínání osudů Němců a Čechů a jejich mísení, »což vedlo k mimořádně úspěšné symbióze«. Vznik Československa v roce 1918 nebyl dle něho bezproblémový, z jeho pohledu to byla chyba, za kterou prý platíme dodnes. Jediným správným řešením měl být vznik státu, pro nějž má i název: Bohemia. »Doma mohl být každý hrdým Čechem, Sudeťanem, Moravanem, Slezanem a dalším, ale v zahraničí by jistě byli stejně hrdými Bohemiany,« spřádá nápady.

Na akci se mluví česky i německy, něco je německým hostům překládáno simultánně. I Šináglova řeč je odměněna potleskem. Následuje rozvleklé čtení několika dopisů. Dozvídáme se, co píše Bernd Posselt českým sudeťákům, co oni jemu, jak si vzájemně vysvětlují použití shodného názvu, který se německému landsmanšaftu nezamlouvá. Zmiňována je i korespondence s šéfem pražské sudetoněmecké kanceláře Bartonem.

Tu vstoupí do salonku advokátka Klára Samková, někdejší poslankyně, a namíří si to přímo k »mému« stolku. Nijak neskrývá, že do sudetoněmeckého sdružení chce vstoupit ihned. Mezitím se pánové Šinágl a spol. vzájemně zvolili do vedení spolku a odebrali se k notáři.

Vydávat knihy, odkrývat hroby…

Přichází čas na dotazy. Pecina okatě vyzývá ke kladení dotazů o činnosti spolku, jako kdyby jeho slova měla směřovat právě mně. »Jaké budou další kroky?« vykřikne Samková. - Jsme prozatím »v právním polovědomí až bezvědomí,« odpovídá Pecina a odmítá, prozatím, případnou žalobu na český stát za protahování registrace. V současné době jsou prý aktivity spolku z větší části paralyzovány, neboť ministerstvo vnitra dle jeho slov nerespektuje rozsudek Nejvyššího správního soudu a blokuje zápis spolku do veřejného rejstříku. Ale pak, co pak? - Chceme založit vlastní vydavatelství Sudetenverlag, budeme stavět pomníky, odkrývat masové hroby a pořádat přednáškové akce, nastiňuje plány Pecina. Jaké tituly by se mohly vydat? vyzvídá Samková. Pecina jmenuje dva, z nichž jeden s pracovním názvem »Dr. Edvard Beneš - lhář, pokrytec, válečný zločinec« má být od jakéhosi Krystlíka.

Ačkoli jsem si na počátku akce objednala kávu a minerálku, pověstný knedlík v krku mi znemožnil volně polykat doušky blahodárné tekutiny… Štípnu se do nohy. Nacházím se v členském státě někdejší protihitlerovské koalice, a píše se rok 2015?

Stanovy vypovídají o všem

V pauze si beru stanovy spolku a přihlášku. Vše je v provedení německém i českém. Zajímavé je, že kdo se chce stát členem, musí doložit svůj podpis notářským ověřením. Že by se novým členům nedůvěřovalo?

Ve stanovách vidím černé na bílém, co zaznívalo z úst zakladatelů i agilních prvních členů. Spolek sice odmítá násilí, ovšem »zejména odsuzuje vyhnání, genocidium a etnické čistky, k nimž došlo po druhé světové válce na území střední a východní Evropy.« Násilí, které se dělo před druhou světovou válkou a v jejím průběhu, je evidentně mimo zájem…

Spolek pokládá osoby, jež se »vyhnání, genocidia a etnických čistek« dopustily, jakkoli se na tomto jednání podílely nebo k němu daly podnět, za válečné zločince, kteří měli být postaveni před soud. Za projev bezpráví považuje dekrety prezidenta republiky »o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa«, dekret »o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci« apod. Dekrety by měly být dle spolku zrušeny a odsunutí Němci by měli získat náhradu škody a satisfakci za nemajetkovou újmu, dále by jim nebo jejich dědicům mělo být obnoveno vlastnické právo k prý neprávem konfiskovanému majetku a - budou-li mít o to zájem, mělo by jim být uděleno státní občanství ČR.

Oči mi létaly po jedenáctistránkovém dokumentu a poléval mě studený pot. Spolek se hlásí k cílům prosazovaným SL se sídlem na adrese Hochstrasse 8, München. Tak jaképak spory s německými sudetskými Němci? Na to reaguje jeden z adeptů členství. Hovoří špatnou češtinou. Ve stanovách jsou prý ustanovení v rozporu s tím, co padlo na sněmu SL, který již nemá propříště usilovat o »návrat do vlasti« či návrat majetku. Pecina s klidem odpovídá, že změna stanov SL není definitivní, je tam prý napadena u německého soudu, a pokud se u německých soukmenovců nic nezmění, zruší se zkrátka odkaz na SL ve stanovách českého spolku. V dalším diskusním kolečku Šinágl vysvětluje, jak je škoda, že televize nevysílá přímým přenosem průběh Sudetoněmeckých dnů. Jak pěkná byla závěrečná mše, vlajkosláva, rozplývá se při líčení detailů.

Samková se chystá odejít. Dříve, než zmizí, je jí slavnostně orazítkována přihláška s členským číslem »jedna«. Tímto mé znemožnění v této zemi dosáhlo vrcholu, jsem definitivně svobodnou, říká u toho smějíc se a »historický« okamžik zachycují fotoaparáty. Za Samkovou raději mizím i já. Potřebuji čerstvý vzduch.

Stydím se, že v roce 70. výročí osvobození Československa a světa od fašismu je umožněna obnova spolku, jenž má v názvu sudetoněmecký. Považuji to za provokaci. Českoslovenští Němci spojili svůj osud s nacistickým Německem. Dobrovolně a ve své drtivé většině. Svou cestu si vybrali sami, a proto po právu museli opustit zemi, které se svým jednáním zřekli. »Úlohu sudetoněmeckého henleinovského hnutí na rozbití a zničení ČSR vylíčil již čs. spolužalobce Norimberského soudu generál justiční služby ČSR JUDr. Bohuslav Ečer, který přesně vylíčil podstatu a cíle sudetoněmeckého hnutí u nás, zradu tzv. sudetských Němců na ČSR a podíl na zločinech páchaných proti českému národu,« zareagoval na vznik pochybné organizace člen ČSBS a odbojář Jiří Jaroš Nickelli.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 195 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


knizek
2015-04-26 10:47
Stále platí: Podej čertu prst a peklem se ti odmění. Čí to byl prst
tentokrát?
yucon.fox
2015-04-25 10:24
Nemaá náhodou 7 mil. Rusů žijících na Donbasu podobný osud, vy
bojovníku proti fašismu?
joe.metelka
2015-04-24 14:25
Pane Proximafb! Už jsme spolu komunikovali o složitosti odsunu Němců po
válce. Já Vám k tomu uvedu jednu perličku: v mládí jsem žil v malém
městečku ve vnitrozemí. Žila tam jedna německá rodina a měla ještě
babičku. Rodina byla úplně pohodová, bratr pána přežil dokonce jako
německý voják bitvu u Stalingradu. Jedinou větu, kterou jsem od něj
slyšel byla: "To bylo hrozný!" Rodina se občas stýkala s
rodinou mého švagra. No a ta babička jednou před sestrou prohlásila:
"Ten pan Novotný (to byl švagr), je tak hodná člověk, jako by to
ani Čech nebyl. Tehdy jsme to nebrali jako závažnou věc, ale to co teď
páchá Šinágl a spol., to je donebevolající a člověk si musí tu
příhodu tím spíš připomenout.
proximafb
2015-04-24 07:36
Pane Němec, mně vyvraždění Lidic, Javoříčka a dalších českých
vesnic říká to samé, co Vám. Tyto zrůdné činy fašistů musí
odsoudit každý rozumně myslící člověk na celé planetě Zemi.
Fašismus je nutné zlo, proti kterému musí bojovat celý svět. To ale
neznamená, že budeme uplatňovat kolektivní vinu na lidech, kteří
neměli s fašismem nic společného a jejich proviněním bylo pouze to,
že se narodili jako Němci na českém území.
Kreckapitalismu
2015-04-24 06:14
Ale guarde, ja jsem prece pro potrestani komunistu a svazaku, Topolanka,
necase a podobnych
Kreckapitalismu
2015-04-24 06:09
Proxi, ja za to nemuzu ze si se bal spitat
janmakovicka
2015-04-23 23:40
Podle oficiálních údajů bylo v ČSR k 9. 12. 1945 Němců 1 918 181 z
toho antifašistů bylo 51 776, ti do odsunu nastoupit nemuseli, odsun se
netýkal také některých odborníků a dále těch, kteří žili ve
smíšeném manželství. Někteří antifašisté odešli dobrovolně z
rodinných důvodů, jiní proto, že těžko snášeli antiněmeckou
atmosféru, která po válce ve společnosti nepochybně existovala.
Údaje o počtech odsunutých se různí, také v důsledku poválečných
zmatků, nicméně lze konstatovat, že odsun se všech Němců netýkal.
josef.nemec53
2015-04-23 21:05
jenom takové malé připomenutí p. proximafb a co teda Vám osobně
říká Javoříčko,lidice a další zničené ČESKÉ vesnice...
janmakovicka
2015-04-23 19:41
Myslím, že nelze přepisovat historii. Fakta jsou neúprosná. V
parlamentních volbách 1935 dostala Sudetendeutsche Partei 1 249 530
hlasů, tedy co do počtu hlasů nejvíc v celé ČSR. Podotýkám, že
volby v ČSR byly povinně tajné a účast ve volbách byla povinná.V
komunálních volbách v roce 1938 obdržela Henleinova strana cca 90 %
hlasů, v červenci 1938 měla SdP už 1,3 milionů členů, což
představovalo 40,6 % všech obyvatel ČSR německé národnosti (včetně
dětí). Německé strany, které se hlásily k demokracii téměř
zanikly.Když Hitler 3. 10. 1938 (tedy po Mnichovu) přijel do tzv. Sudet
dostalo se mu nadšeného přivítání: "Atmosféra je nepopsatelná,
nesrovnatelná s ničím, co zatím tento kraj, tito lidé zažili.Davové
šílenství, nadšení tak frenetické, že přechází v hysterii."
proximafb
2015-04-23 14:56
Pane Němec, u nás také zůstalo mnoho smíšených rodin a nikdo je
nešikanoval. Jenomže na druhé straně zmizely beze stopy celé německé
vesnice. Dnes najdete v lesích jen rozvaliny jejich obydlí, kam se jezdí
dívat jejich potomci z Bavorska, kteří přispívají na opravy kapliček
nebo Božích muk, jejichž základy se tu dochovaly. Je dobře, že se
ostranily zadrátované hranice a nastal opět čilý turistický ruch a
spolupráce jako před válkou. Nenávist v sousedských vztazích musí
skončit, protože k ničemu dobrému neprospívá.
proximafb
2015-04-23 14:41
Pane Metelko, zcela s Vámi souhlasím. Také si to myslím.
joe.metelka
2015-04-23 13:42
Pane Proximafb. Omlouvám se za zkomolení Vašeho jména. Další můj
omyl spočíval v tom, že jsem chtěl reagovat na váš příspěvek v
jiném článku. Váš poznatek ze života v pohraničí přináší pravdu
o složitosti celé situace v poválečném období. Určitě i Vám jde o
to, aby se křivdy nenapravovaly zase jenom křivdami. Musí je ovšem
napravovat lidé spravedliví, bez nepřátelských emocí a podněcování
nenávisti. Nejsem si jistý, že Sudetoněmecké sdružení v Čechách,
na Moravě a ve Slezku, prezentované lidmi typu p. Šinágla toho bude
schopno.
josef.nemec53
2015-04-23 13:32
tak je to zde,jenom zbývá aby Šinágl vedl v Praze Majdan a nic nám zde
nechybí a jenom pár slov k proximafb,,žil jsem na Moravskotřebovsku a
vím že tam žilo několik německých rodin klidně a bez nějakých
keců ze strany třeba úřadů,,vše je v lidech,určitě víte sám že
kdyby sem přišli Číňané tak si mnoho našich vládních činitelů a
nejen oni nechají udělat šikmé oči
karelvazler
2015-04-23 10:51
svině
proximafb
2015-04-23 09:32
Pane Metelko, máte pravdu ! Co jste napsal, s tím naprosto souhlasím.
Já v pohraničí vyrůstal, tak také o tom něco vím. Většina obyvatel
v našem horském pohraničí byla německá a naprostá většina Němců
byli drobní zemědělci, které politika nezajímala, protože si svůj
chléb vezdejší museli zasloužit velmi tvrdou prací. Když přišel k
moci Hitler, odvedl jejich synky na frontu a většina se jich už domů
nevrátila. Naprostá většina těchto malorolníků byli antifašisté,
přesto si museli vzít svá skromná zavazadla a odsunout se do Německa.
Veškerý majetek, který tu budovaly celé generace, tu museli zanechat. O
ten se postarali nejprve zlatokopové z českého vnitrozemí, a co
neukradli oni, to zničila nakonec druhá vlna přistěhovalců - Cikáni,
Rumuni, popřípadě armáda, která zde zřídila svoje vojenské újezdy.
To je také jeden z obrazů odsunu, o kterém se nemohlo dlouhá léta ani
špitnout. Když pravdu, tak pravdu !
Kreckapitalismu
2015-04-23 03:36
Nejak se jim nepovedlo se trefit na hitlerovy narozeniny. Ale treba si
zahavlovali, Sinagl rve "HAJL HAVEL". Ten sasek s americkou
vlajkou.
Kreckapitalismu
2015-04-23 03:33
Je spravne ze Halo Noviny a Monika Horeni tohle hlasi. ALL THAT EVIL NEEDS
IS A SILENCE OF DECENT PEOPLE. Thomas Jefferson. (anglictinu necht po me
opravi muj sekretar harfa, ktery uz po me opravuje cestin)
hajek.jiri51
2015-04-23 01:41
Výborně harfo, výborně! Jen do nich! Jedině HaNo svým informováním
podpořilo sudeťáky! Ostatní svým mlčením dali razantně najevo svůj
nesouhlas.
joe.metelka
2015-04-22 23:27
Tak to se tedy pan Šinágl (možná, že se bude jednou psát Schinagel),
zase jednou vycejchnoval. Vzpomínám, jak před lety navečer po svém
obludném vystoupení na shromáždění slušných lidí na pražském
Výstavišti, procházel Washingtonovou ulicí s dvěma mladíky a jak pan
vlastenec s nimi živě komunikoval (pochopitelně, že s českými
vlastenci anglicky). O tom, že zločinci nazývají bývalého prezidenta
Beneše vlastizrádcem se dávno ví. Já jsem se jednou dokonce dočetl,
jak jedna spisovatelská zrůda nazvala vlastizrádcem dokonce i bývalého
prezidenta generála Svobodu, který prošel dvěma světovými válkami,
ve válce padl jeho syn Mirek a jeho žena s dcerou Zoe, která ještě
snad žije, se po celou válku stěhovaly po známých, protože po nich
pátralo gestapo i s domácími pomahači. A Československo zachránil
ještě v roce 1968! Takže tohle je historicky podložená pravda. Pane
profimax, už jsme se jednou setkali, přemýšlejte o tom, co jsem teď
napsal!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.