Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Filipojakubská noc, ohýnky a ohně. Jak na bezpečné pálení čarodějnic

Oheň, čarodějnické kostýmy, opékání vuřtů, upalování figurín čarodějnic a samozřejmě i nějaký ten lahodný mok na posilněnou – to vše patří k dnešní filipojakubské noci. Její tradice sahají do dávných dob prarodičů našich prarodičů a jejich prapraprarodičů. My se ale dnes nevydáme zpět v čase, ale naopak směrem k tomu, co nastane v budoucnu, tedy v následujících hodinách. Aby vaše čarodějnické oslavy proběhly bez problémů, od toho jsou tu dnešní Haló rady. A je jich hned třináct, což sice pro někoho znamená nešťastné číslo, ale pro nás je šťastné, a pro vás – pokud se budete našich doporučení dnes večer držet – bude také, uvidíte…

Filipojakubská noc byla odjakživa pokládána za magickou. Jenže kouzlo může velice brzy zmizet, pokud zapálíte nejen ohýnek na kontrolovaném místě, ale i hmotné statky, příbytky či dokonce části lesa. Proto je potřeba řídit se některými zásadami, které vám umožní strávit úžasný večer a noc – a nemuset na prvního května řešit hmotné, finanční, či ještě hůře zdravotní následky takových oslav.

1. Ze zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) si všichni občané musí počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, jinak jim hrozí desetitisícové pokuty. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, tedy i pálení ohňů při oslavě čarodějnického dne, předem oznámit hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 tisíc korun. V ohlášení je nutné uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon). Povinnost hlásit pálení nemají samotní občané jako fyzické osoby, přesto je doporučováno celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru.

2. Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater bývá vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin.

3. Oheň rozdělávejte alespoň 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit. Pro zajímavost lze v této souvislosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.

4. Oheň nezakládejte ani pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem.

5. Za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň ve volné přírodě raději vůbec nerozdělávejte.

6. Respektujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nevystavíte porušení zákona o požární ochraně a následnému finančnímu postihu, který může být až pětimístný.

7. Při rozdělávání vatry dbejte na její stabilitu. Dospod patří největší kmeny, směrem vzhůru najdou své uplatnění ty menší a užší. Pokud chystáte opravdu velkou vatru, je pyramida de facto jediným vskutku bezpečným tvarovým řešením, přičemž stabilitu můžete zvýšit i například záseky na polenech.

8. Na rozdělání ohně rozhodně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému vznícení oděvu. Do ohně nepatří ani jakékoli pyrotechnické pomůcky a už vůbec ne například pneumatiky, jak to bohužel mnohde bývá k vidění.

9. Po zapálení oheň neroznášejte po okolí, např. na větvi či hořícím papíru, ani vatru nepřeskakujte, jak bývá bohužel zvykem. Je to velmi nebezpečné.

10. Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru. Kdyby přesto došlo na nejhorší, protože oheň je dobrý sluha, ale zlý pán (jak se tak říkává), mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požáru. Podle velikosti hranice může postačit pouhý kbelík s vodou, ale také by mohla být zapotřebí zahradní hadice nebo dokonce až cisterna s vodou. Pokud se situace vymkne vaší kontrole, ať už jste prevenci věnovali jakkoli zvýšenou pozornost, mějte neustále před očima telefonní spojení na hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

11. Už v úvodu bylo řečeno, že k pořádné čarodějnické oslavě patří i trochu říznější nápoje. A pokud nezůstane u jednoho či dvou »prcků«, začíná to s člověku velmi rychle stoupat do hlavy, a pak činí věci, kterých by se se střízlivou myslí vyvaroval. Ztrácí smysl jasného úsudku a s ohněm může vyvádět kousky, kterými ohrožuje zdraví svoje i svého okolí. Nejde jen o zmíněné přeskoky přes ohniště, ale i o různé hry s hořícími plameny, či dokonce o nekontrolovatelné a nezamýšlené pády do plamenů, kdy hrozí opilcům vznik těžkých popálenin i rozšíření ohně do okolí. Proto, prosíme, pijte s mírou – a rozhodně nemáme na mysli kamaráda Míru (vždyť jsme také napsali malé »m«).

12. Opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně.

Plameny důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí ani trochu kouřit a popel i půda pod ohništěm musejí být chladné. Lesní hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. A pak nastávají problémy v době, kdy už si v bezpeční domova myslíme, že už je po zábavě a že máme přírodní živel zcela pod kontrolou.

13. Místo pálení je lépe po dobu minimálně pěti dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat, přičemž příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být nijak zataraseny. No a my vám držíme palce, abyste na letošní filipojakubské oslavy navždy vzpomínali jen a jen v dobrém, abyste si je užili a abyste poznali na vlastní kůži něco z magie, kterou dnešní den na svém sklonku od pradávných věků přitahuje…

 

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO - autorka


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 12 hlasů.

Marcela ŠPIČKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama