Nesouhlasím

Člověk má vždy soucítit s těmi, jež ohrožuje válka a terorismus. Je pro mě naprosto nepřijatelné hrubé vyjádření Michala Kesudise, který nadšeně oslavuje smrt českých vojáků, kteří loni v červenci položili své životy v Afghánistánu. Nikdo z nás neví, kdy může terorismus ohrozit bezprostředně Českou republiku. Tato hrůzná filozofie odmítá respektovat hranice a mrtvých po celém světě neustále přibývá.

Kesudis již není členem KSČM. Jeho členství bylo pozastaveno. Mějme však na zřeteli, že myšlenky, které vyslovil, jsou velmi nebezpečným názorem, se kterým zásadně nesouhlasím. KSČM nesouhlasí s vojenskými misemi, podporuje je v případě, že se jedná o humanitární misi. Vyjádření Kesudise překročilo mez, kterou jsem schopna tolerovat. Rodiny zabitých vojáků si nezaslouží nic než úctu a tichou vzpomínku. Každý z těch, jež padli při plnění vojenské operace na cizím území, měl před sebou ještě dlouhý život, který zničil útok teroristů. A proto se o to více snažme, aby válečné vřavy a terorismus neohrožovaly klidný život lidí po celém světě. Kesudis se svým zvráceným názorem je jen dokladem, kam až může zajít uctívání těchto hrůz.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3, celkem 61 hlasů.

Kateřina KONEČNÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jaromir.habr
2015-05-26 18:35
... 4. Jste si vědoma toho, že stejným termínem, jako jste užila Vy,
označovali nacisté české vlastence, když na území protektorátu
Čechy a Morava vyhazovali do vzduchu mosty a železnice a pokoušeli se
tak bránit svoji vlast proti okupantovi jediným možným účinným
způsobem, tedy způsobem, který okupanti vždy označovali a označují
za teroristické metody? 5. Jaký je tedy podle Vás rozdíl mezi
českým vlastencem, který vnímal cizí armádu na území své vlasti
jako nepřátele či okupanty, a mezi Afgháncem, který má dnes stejný
pohled?
jaromir.habr
2015-05-26 18:34
Paní poslankyně, kdybyste alespoň odlišila formu a podstatu výroků
Michala Kesudise, pak bychom se nejspíš shodli, že forma je velmi
sporná až nepřijatelná. Když jste však dokonce namísto argumentů k
jednotlivým výrokům Michala Kesudise mu vložila do úst, co neřekl a
následně z něj učinila stoupence terorismu, poněkud mne mrazí při
vědomí, kdo Českou republiku v Evropském parlamentu reprezentuje. A
předpokládám-li, že termín „komunistická“ v názvu KSČM je
stále ještě myšlen vážně, nikoli podobně, jako například termíny
„svoboda“ či „demokracie“ (jenž jsou dnes coby maska užívány
neoliberály k maskování jejich pokusu o přenastavení světa dle jejich
zájmů, kdy svoboda a demokracie jsou jim ve skutečnosti už jen
obtížnou koulí u nohy při jejich globálním rozletu), pak poněkud
váhám, zda jste v KSČM správně. Aby mé výroky nebyly chápány
jakkoli jinak než jako kritika, položím zde alespoň několik
nejdůležitějších otázek, které je nutno odpovědět, mají-li se
vyjasnit postoje a rozdíly mezi nimi, pokud jde o předmětné výroky,
situaci v Afghánistánu i aktuální globálně politickou situaci
obecně. 1. Co je závadného na tom za žoldáka považovat (a v rámci
svobody projevu toto veřejně vyslovit) kohokoli, kdo za úplatu a na
rozkaz (tedy vzdáním se výhradního práva užití vlastní vůle) je
ochoten střílet do lidí, a to ve zcela jiné situaci než při obraně
vlasti během jejího bezprostředního vojenského ohrožení? 2. Co je
závadného na tom konstatovat, že člověk, který je svéprávný a
dobrovolně přijme zaměstnání, jehož nedílnou součástí je vysoká
míra ohrožení vlastního zdraví či života, se dočkal toho, čeho si
byl dobře vědom a za co byl dobře placen, a že tedy není důvod ho,
obzvlášť v tržních podmínkách, litovat? 3. Onu „úctu a tichou
vzpomínku“ si podle Vás zaslouží například i rodiny padlých
nacistů? Tkví rozdíl v termínu „odbojář“ a „terorista“ v
tomto případě ještě v něčem jiném, než v ideologické či
politické osobní preferenci pozorovatele či hodnotitele?
kafrmi
2015-05-24 21:58
Člověk má vždy soucítit s těmi, jež ohrožuje válka a
terorismus..... S tím se dá souhlasit, ale též by neměl podporovat ty,
kteří za ním stojí ne ho svými činy podporují. Ne, že bych se
chtěl jeho názoru vehementně zastávat, ale důležité je hledat
příčinu a až potom důsledky.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.