Reklama

O domácím násilí nelze mlčet

Policie loni vykázala z bytu 1378 násilníků. Oproti roku 2013 to je o jedenáct případů vykázání více. Z toho se ve 174 případech jednalo o vykázání opakované.

Nejhorší situace je v Praze, kde došlo k 213 případům vykázání, následuje kraj Moravskoslezský se sto padesáti případy a Ústecký, kde je evidováno 125 vykázání. Oběťmi domácího násilí jsou ve většině případů ženy, které podle odborníků poté, co se do takové situace dostanou, velmi rychle podléhají depresím a ztrátě osobnosti. Nejsou ochotny o této situaci mluvit, sdílná není ani veřejnost. Fenomén domácího násilí je podle nich poznamenaný mnoha mýty, vysokou mírou společenské tolerance i nedostatečnou kvalifikovaností odborníků.

Intervenční centra, která vznikla před osmi lety jako služba pro pomoc obětem domácího násilí, včera novinářům představila celostátní kampaň, s názvem Mlčení bolí. Ta má rozbourat mýty kolem domácího násilí. Kampaň je součástí projektu, jehož cílem je připravit specialisty na řešení případů domácího násilí v řadách policie, justice a úřadů věnujících se ochraně dětí. »Cílem projektu je systémově zkvalitnit reakci institucí na domácí násilí,« řekl Vladimír Vedra z Asociace pracovníků intervenčních center. Impulsem podle něj byly zkušenosti klientů těchto poraden a snaha lépe využít příklady z praxe, jak případy domácího násilí řešit. Řada institucí podle asociace stále neví, jak s oběťmi domácího násilí jednat, jak jim pomoci. Stále se podle něj objevují případy, kdy policie nedokáže stav v rodině kvalifikovaně posoudit a k vykázání násilné osoby nedojde. Děti zůstávají často bez ochrany, někdy jsou dokonce soudem nuceny stýkat se s násilnou osobou, nebo jsou jí dokonce svěřeny do péče.

V České republice působí osmnáct intervenčních center. Jejich činnost navazuje na rozhodnutí policie o vykázání násilníka ze společného obydlí. I když policie loni rozhodla o vykázání násilníka z bytu ve 1378 případech, centra poskytla pomoc téměř 4700 obětem fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického nebo sexuálního násilí v rámci rodiny nebo mezi partnery. Předsedkyně asociace Martina Vojtíšková vysvětlila rozdíl v těchto číslech mimo jiné tím, že se na poradny začaly obracet i skutečné či potenciální oběti z rodin, kde k zásahu policie nedošlo.

Podle asociace tvoří nejrizikovější skupinu manželské a partnerské páry ve věku 27 až 40 let. Stoupá ale také počet případů násilí mezi zletilými dětmi a rodiči, i násilí páchaného na seniorech.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.8, celkem 10 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.