Poslanci se nepřetrhnou?

»Podporuji odpor proti atomové energetice. Přinesly však vynaložené prostředky kýžený úspěch?« ptá se druhý viceprezident hornorakouského zemského sněmu Adalbert Cramer ze strany Svobodných. Jeho partaj proto v interpelaci na radního pro životní prostředí Rudiho Anschobera (Zelení) požádala o informaci, kolik peněz bylo za minulých 10 let poskytnuto protiatomovým iniciativám. Zatím ji nemá.

A zemský předseda Svobodných Manfred Haimbuchner ho na tříkrálovém setkání politických špiček Horních Rakous doplnil: »Nabývám dojmu, že čím víc peněz se posílá sdružením v jižních Čechách, tím rychleji se připravuje dostavba atomové elektrárny Temelín.«

Sněm zasedal jen 11 dní

Horní Rakousy patří k nejbohatším rakouským zemím. Tomu odpovídá i rozpočet, s nímž hospodaří linecká vláda: Pohybuje se kolem čtyř miliard eur (100 miliard Kč).

Dotace na podporu »protiatomové ofenzivy«, kterou dnes koordinuje Anschoberův bezprostřední podřízený, protiatomový pověřenec ing. Dalibor Stráský, činí podle oficiálních hornorakouských údajů prakticky zanedbatelných 400 tisíc eur ročně.

Přesto si zemští poslanci v dnešní úsporné době kladou otázku, zda se s penězi daňových poplatníků nakládá hospodárně. A Rakouské průmyslové sdružení (IV) se ptá, rovněž v zájmu stejných daňových poplatníků, zda poslanci odvádějí za své platy náležitou práci.


»Říkáme, že existuje jistý potenciál,« odpověděl deníku Oberösterreichische Nachrichten generální tajemník IV Christoph Neumayr diplomaticky. Sdružení vycházelo z vlastní analýzy loňské činnosti hornorakouského zemského sněmu. Zjistilo, že plénum zasedalo během devíti měsíců jen 11 dní. Prý však aktivně pracovali ve výborech, brání se poslanci. Neumayr přesto soudí, že skutečně nejsou náležitě vytíženi.

Což neznamená, že by se celkem devět zemských parlamentů v Rakousku mělo zrušit. Spíš by měly pracovat efektivněji. Poslanci by například mohli působit jako zmocněnci Spolkové rady, horní komory parlamentu. Každý pátý hornorakouský poslanec by tak dostal úkol navíc. Zbylý čas by měli podle Neumayra investovat do »výchovy k demokracii«.

Efektivnost musí být všude

Hornorakouský lidovecký hejtman Josef Pühringer se spolupráci se Spolkovou radou nebrání, dokonce si vzpomněl, že zemské poslance už na pomoc posílali. »Naráželo to však na termínové problémy,« postěžoval si.

A zcela odmítl myšlenku průmyslníků, že by se zmenšením zemských sněmů a případným zrušením Spolkové rady daly sanovat veřejné finance.

Přejeme-li si politiku blízkou občanům, dodal, musíme poskytnout poslancům možnost být s občany. Tak třeba poslanci Národní rady (parlamentní dolní komory) na to mají kvůli 150 pracovním dnům stráveným ve vídeňské sněmovně příliš málo času.


Totéž podle něj platí o obecní a okresní správě. Jenže Neumayr připomíná, že efektivnost se musí prosazovat na všech úrovních. Nástrojem jsou zemské rozpočty, které se formují v jednotlivých rakouských zemích podle místních zvyklostí, nikoli shodně; jako příkladný uvádí přístup Štýrska.

A loňská bilance 56 poslanců hornorakouského zemského sněmu? Na plenárním zasedání strávili 11 dnů, kromě toho pracovali po celé devítiměsíční zasedací období v 16 výborech. Přijali 74 rozhodnutí, z toho 28 zákonodárných a 18 rezolucí na adresu vídeňské vlády; jedna se jmenuje Odpovídající postup proti bezpečnostnímu dumpingu na základě doporučení Evropské komise o zátěžových testech atomových elektráren...

----------------------------------

Platy zemských politiků v Rakousku

(v eurech, bez příplatků)

Šéf zemského sněmu       12 240

Šéf poslaneckého klubu   11 424

Hejtman                         16 320

Náměstek hejtmana        15 504

Člen zemské vlády          14 688

Řadový poslanec             6528

----------------------------------

(kp)


Zajímají-li vás další články v našem deníku, přečtěte si vše buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích), nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 9 hlasů.

(kp)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.