Z tiskové konference

Vraždy v kontextu domácího násilí

Přibližně polovina evidovaných vražd je spáchána mezi partnery nebo v širším rodinném kruhu. V případě vraždy motivované osobními vztahy převažují mezi oběťmi, jež byly nebo jsou životní partnerkou/ partnerem pachatele, výrazně ženy, a to 84 procent.

Zaznělo na včerejší tiskové konferenci obecně prospěšné společnosti proFem konané ve spolupráci s Oddělením rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky v rámci představení studie Vraždy v kontextu domácího násilí.

Jejími autory jsou experti na problematiku domácího násilí, spolupracující s proFem, Jiřina Voňková a David Oplatek. Voňková, která je zkušenou sociální pracovnicí a kriminoložkou, podílející se na tvorbě legislativy o domácím násilí, čísla o vraždách upřesnila dle zdrojů Institutu pro kriminologii a sociální prevenci takto: V roce 2013 bylo oběťmi trestného činu vraždy, motivované osobními vztahy, 112 osob. Mezi těmito osobami dvaapadesát bylo obětí dokonaného trestného činu vraždy, 57 osob přežilo pokus o vraždu, tři osoby byly oběťmi trestné činnosti ve stadiu přípravy. V případě 55 obětí ze zmíněných 112 se jednalo o rodiče, děti, příp. jiné příbuzné. Také zde se jednalo o oběti většinou ženského pohlaví.

David Oplatek, Jiřina Voňková a Jitka Poláková

Detailní informace o obětech násilné kriminality je však složité získat z dostupných dat. Autoři studie se proto snažili statistiku založit např. na rozsudcích z pravomocně ukončených trestních spisů z let 2012-1013, které získali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím oslovením krajských a vrchních soudů. Domácí násilí však není při všech soudech násilných činů bráno v potaz, vysvětlil Oplatek, a doložil to například medializovaným případem zavražděné spisovatelky Simony M. Podle proFemu se soudy s domácím násilím nevypořádají zcela dostatečně, kdy nerozhodují o souběhu trestného činu vraždy a trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Studie, kterou uvedla ředitelka proFemu Jitka Poláková, navrhuje typologii partnerských agresorů, která může zvýšit efektivitu práce s partnerským násilím. Ze studie vyplývá, že jsou-li pachatelkami vraždy v kontextu domácího násilí ženy, příčinou vraždy bývá často dlouhodobé týrání ze strany partnera a čin tyto ženy spáchají v bezprostředním ohrožení života, aby zabránily další agresi. Důležité jsou včasná identifikace rodin ohrožených domácím násilím a vhodná intervence odpovědných institucí a širokého okolí v počáteční fázi.

Vláda má akční plán

Na vysoký výskyt forem násilí popisovaných ve studii Vraždy v kontextu domácího násilí reaguje vláda, jež má k dispozici již loni přijatou Vládní strategii pro rovnost žen a mužů (obsahující také boj proti domácímu násilí) a především Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015-2018. Připomněli je Lucia Zachariášová a Radan Šafařík z Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. Součástí akčního plánu je nejen prevence, pomoc obětem, zřízení bezplatné telefonní linky pro oběti, vybudování aspoň jednoho azylového domu pro oběti v každém kraji apod., ale také práce s násilnými osobami, aby se předešlo recidivě jejich nepřípustného chování.

Na otázku Haló novin, kdy už konečně bude ČR podepsána pod Úmluvou proti násilí na ženách (Istanbulskou úmluvou), o čemž se stále hovoří, odpověděla Zachariášová. Podle jejích informací (stojí v čele oddělení rovnosti žen a mužů úřadu vlády) zodpovědné ministerstvo spravedlnosti do konce roku připraví veškeré podklady. »V návaznosti na úkol v prioritách vlády by k tomu mělo dojít,« dodala.

Domácí násilí, které je trestným činem, zasahuje nejen oběť a zúčastněné děti, ale i další blízké osoby a celou společnost. Domácí násilí zažívá v ČR každá třetí žena, znásilnění v životě zažilo pět procent českých žen. Studii o vraždách v kontextu domácího násilí zafinancoval Slovensko-český ženský fond.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.3, celkem 8 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.