Organizace upozornily na plnění rozvojových cílů OSN

U příležitosti nadcházejícího zářijového summitu Organizace spojených národů (OSN), který by měl schválit program nazvaný Cíle udržitelného rozvoje do roku 2030, byla v Praze na veřejném prostranství zahájena výstava Silná OSN - lepší svět. Pořadatelem je pražské Informační centrum OSN. Záštitu přijali premiér a ministr zahraničí ČR.

Současně dobrovolníci Českého fóra pro rozvojovou spolupráci a kampaně Česko proti chudobě distribuovali po celé republice patnáct tisíc výtisků novin nazvaných Dobré zprávy ze světa (World‘s Best News), které informují o pokroku na poli sociálního rozvoje v rozvojových zemích. Zejména je obsah věnován datům, nakolik se světu podařilo snížit chudobu, což je úkol vytýčený v Rozvojových cílech tisíciletí, schválených OSN na léta 2000–2015. Pavel Přibyl, ředitel Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, k tomu uvedl: »Jsem rád, že v době, kdy naší zemí hýbe překotný vývoj událostí spojený s migrační vlnou, mohli naši dobrovolníci veřejnosti přinést i dobré zprávy o mezinárodním rozvoji. Je důležité si uvědomit, že existují i úspěchy. A zároveň, že v úsilí o důstojné a environmentálně ohleduplné živobytí na celém světě není radno polevovat, neboť nezúčastněný postoj může mít fatální důsledky.«

Úspěchy jsou

Podle OSN došlo ke snížení extrémní chudoby a hladu na polovinu: V roce 1990 měla téměř polovina obyvatelstva v rozvojových zemích příjem nižší než 1,25 USD za den, nyní počet těchto obyvatel poklesl na 14 %. Devadesát jedna procent dětí v rozvojových zemích nyní navštěvuje školu. K pokroku došlo zejména v zemích jižně od Sahary. Došlo ke snížení dětské úmrtnosti, úmrtnost dětí před pátým rokem života poklesla od roku 1990 z 9 % na 4,3 %. Taktéž se snížila úmrtnost matek, na polovinu poklesla od roku 1990 úmrtnost matek při porodu. Od roku 1990 získalo téměř 1,6 mld. lidí přístup k pitné vodě. Ozónová díra se uzavírá, problémů v životním prostředí však zůstává celá řada, od změny klimatu po vyčerpávání přírodních zdrojů, uvádí OSN. Chlapci a dívky nyní chodí do školy stejným dílem a ve světových parlamentech je dvakrát více žen než před dvaceti lety. Stále je to ale pouhá pětina, říká OSN.

Boj proti HIV/AIDS, malárii a jiným onemocněním má též úspěchy: od roku 2000 poklesl počet nově nakažených virem HIV o 40 %, úmrtí způsobená malárií poklesla o 58 %. V posledních deseti letech bylo v subsaharské Africe distribuováno více než 900 milionů sítí proti komárům. Téměř 80 % vývozů z rozvojových zemí nyní přichází na světové trhy bez cla, což OSN považuje za vytvoření globálního partnerství pro rozvoj. Devadesát pět procent obyvatelstva na světě žije v oblastech s pokrytím mobilní sítí a 43 % obyvatel má přístup k internetu. V roce 2000 se jednalo o 6 %.

Tento rok je také rokem sedmdesátého výročí založení OSN, pod jejíž patronaci plnění rozvojových cílů spadá. Venkovní výstava, konaná v Praze na Jungmannově náměstí, potrvá do 3. října.

(mh)

FOTO – OSN/Petr BONĚK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 7 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.