Reklama
--> 

Festival »Není ticho jako ticho«

Opět po roce je tu Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Jeho čtvrtý ročník začíná dnes a končí příští neděli. Ve dvou desítkách měst ČR proběhne na devadesát kulturních, sportovních i osvětových akcí, které jsou určené především pro širokou veřejnost.

V současné době žije u nás asi půl milionu lidí, kteří mají problém se sluchem: jsou neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí. Cílem kampaně je šířit osvětu o sluchovém postižení, vysvětlovat pravidla komunikace a propagovat komunikační prostředky, které napomáhají odstraňovat bariéry mezi světem slyšících a neslyšících, řekla v úvodu včerejšího semináře pořádaného v Senátu Monika Jindrová, ředitelka organizace Orbi pontes (Mosty světu), jež festival pořádá. »Motto Není ticho jako ticho se pro tento festival již vžilo.«

Účastníci semináře vyslechli dobré zprávy svědčící o pokroku na poli zařazení lidí se sluchovým postižením do běžného života. Jak informoval Petr Vysuček, prezident Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), v Hradci Králové bude otevřena Vyšší odborná škola pro výuku tlumočníků znakového jazyka. Akreditace oboru byla schválena na počátku září. »To je velký krok kupředu,« zdůraznil Vysuček, který je sám neslyšící.

Kde však přetrvávají problémy? Dosud nebyla vydána prováděcí vyhláška k zákonu o neslyšících a hluchoslepých, a v důsledku toho, například, rodiče takto postižených dětí nemají možnost kurzů znakového jazyka zdarma. Jaroslav Winter, šéfredaktor portálu Helpnet.cz, se pozastavil nad tím, proč veřejnoprávní televize, která stále zdokonaluje služby skrytého titulkování pořadů (např. se živě titulkují Otázky Václava Moravce, Sama doma…), nedokáže toto dostatečně zpropagovat. »Kdo jste kdy viděl upoutávku ve vysílání ČT na to, že stačí na teletextu namačkat 888, abyste viděli skryté titulky?« zeptal se s tím, že i diváci, kteří mají běžné potíže se sluchem, by rádi této možnosti využili.

Winter zopakoval komunikační možnosti sluchově postižených. Je to český znakový jazyk, znakovaná čeština, dále odezírání, které však není stoprocentní jistotou pro správné pochopení mluveného. Ti, kteří jsou postiženi minimálně středně těžkou nedoslýchavostí, užívají sluchadel (týká se až 200 tisíc občanů). Na devět stovek našich spoluobčanů používá tzv. kochleární implantát, jehož vnitřní část je voperována do spánkové kosti pacienta a vnitřního ucha. Podle Jarmily Radové z Nadačního fondu Prolomené ticho jsou takové zkušenosti, že je-li náhrada implantována již v raném dětství, dostavují se pozitivní výsledky. Ovšem nic není všespasitelné, připustila. Někteří nositelé implantátu žijí standardním životem, studují běžné školy, pracují, mají slyšící přátele, jiní pociťují sluchovou nepohodu.

»Pro nedoslýchavé a ohluchlé je vhodný simultánní přepis mluvené řeči,« pokračoval Winter s tím, že tyto přepisy umožňuje např. spolupráce Nadace Vodafone s Českou unií neslyšících. Přepisy jsou nezbytné mj. u soudních jednání, a tato praxe probíhá u českých soudů bez problémů. Od roku 2008 bylo uskutečněno během velkých akcí 3292 přepisů na plátno. Služby neslyšícím poskytují i některé bankovní domy či telefonní operátoři, a řada dalších organizací.

Hluchoslepí s červenobílou holí

Novinkou letošního Týdne komunikace je zviditelnění problematiky hluchoslepých, kteří při sobě nosí bílou hůl s červeným pruhem. Jejich handicap způsobuje závažné potíže v psychosociální oblasti. Dana Ťukalová (Klub přátel červenobílé hole), která je sama hluchoslepá, poukázala na to, že neexistuje u nás jediný pečovatelský dům pro hluchoslepé.

Seminář byl tlumočen do znakového jazyka a simultánně přepisován. Přepis zajistila sociální firma Transkript online zaměstnávající nevidomé přepisovatele.

Více informací o programu Týdnu komunikace, jehož mediálním partnerem jsou i Haló noviny, na www.orbipontes.cz.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 7 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama