Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Víc heren = víc peněz? V Praze to bude minulostí!

Peníze z hazardu budou od příštího léta rozdělovány nikoli podle počtu heren, jak je tomu nyní, ale podle počtu obyvatel. Zastupitelé kývli na návrh vedení města, který dlouhodobě prosazují komunisté. Ti slaví úspěch i v tom, že město se rozhodlo obnovit partnerství s Moskvou a Petrohradem. KSČM připravila změny ke jmenování lidí do orgánů městských akciových společností, odmítla další rošády v miliardovém tendru na svoz a likvidaci odpadu, podpořila navýšení peněz pro městské části či změny v územním plánování vedoucí k ochraně krajiny. Komunisté hlasovali i pro prodej městských bytů lidem, kterým to bylo slíbeno, za podmínky, že výnosy z privatizace půjdou do fondu rozvoje sociálního bydlení.

Další noční maratón absolvovali pražští zastupitelé, kteří ve čtvrtek pokračovali v přerušeném jednání, na němž 23. října v brzkých ranních hodinách odvolali čtyři radní. Že bude opět živo, ukázal už začátek! Koaliční strany ANO a ČSSD chtěly z programu vyřadit bod týkající se členství starostky Prahy 10 Radmily Kleslové (ANO) v orgánech akciových společností. »Účelové ohýbání jednacího řádu je pro klub KSČM nepřijatelné. Pokud byste tak postupovali, můžete nás rovnou poslat domů, vše zrušit, vzít zpátky, byli bychom tady totiž zbytečně. Takové rozhodnutí by nepožívalo právní ochrany, nám by nezbylo než bránit se, sdělit vše sdělovacím prostředkům,« reagoval zastupitel Ivan Hrůza (KSČM). »Místo věcného řešení to tady opět začalo chaosem, což je jasná ukázka pokračujících sporů. Lidé, kteří sem přišli, protože je jednání zajímá, a vzali si kvůli tomu třeba i dovolenou, se musí smát nebo být pěkně naštvaní,« zhodnotila úvod schůze předsedkyně zastupitelského klubu KSČM Marta Semelová. Komunistům vadilo především to, že podstatné věci, které už v říjnu neúspěšně navrhovali zařadit k projednání, na programu chyběly: kauzy Opencard, Škodův palác nebo situace kolem pražského dopravního podniku.

Vypustit bod týkající se orgánů akciových společností z programu se části koalice nepodařilo, zastupitelé ho nakonec rozšířili obecně na účast politiků v těchto orgánech. Už při tomto hlasování se ukázalo, že koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) stále není jednotná. Diskuse trvala více než dvě hodiny, Piráti přednesli návrh na průhlednější nominace do orgánů společností: rozhodovala by nominační komise, jeden člověk by mohl být v orgánech pouze dvou firem, místo by muselo být zaručeno i opozici… Komunisté tomu vyjádřili podporu a nachystali vlastní pozměňovací návrhy. Například, aby jeden člověk mohl být zástupcem města nanejvýš v jedné společnosti nebo aby lidi do orgánů firem nominoval výbor (nikoli komise), kde by byli zástupci všech stran zastoupených v ZHMP. Podle Hrůzy tím chce KSČM přispět ke změně politiky pražského zastupitelstva, aby byla otevřenější, překonala neblahou praxi a do budoucna odstranila jakékoli pochybnosti o pozadí dosavadních praktik. »Je to reakce na to, co se tady doposud děje, jak jsou léta tyto funkce obsazovány. Politické hrátky vítězí jak nad zájmy občanů, tak i nad fungováním té které firmy, nad odborností. Je třeba lišit mezi představenstvy a dozorčími radami. V představenstvech společností by měli být odborníci, v dozorčích radách i zástupci města, tedy politici, aby tyto rady plnily kontrolní funkci,« řekla Semelová.

Veřejnost má právo na informace

Nyní je to podle ní neprůhledné, což ukazují kauzy z posledních dnů, týdnů a měsíců. »Veřejnost má právo vědět, proč je kdo do dozorčích rad a představenstev jmenován, za co jsou ti lidé ve skutečnosti placeni a v jaké výši. Není možné pokračovat v praxi, kdy sedí v několika radách či představenstvech najednou zřejmě zázrační odborníci na všechno,« uvedla. Veřejnost přítomná v sále odměnila Semelovou potleskem. Na následnou diskusi, v níž někteří zastupitelé láteřili, že se to příliš paušalizuje a všichni politici se házejí do jednoho pytle, komunistická zastupitelka reagovala: »Někomu se zdá, že se to zbytečně dramatizuje, přitom nejde o nic jiného, než do toho vnést více průhlednosti a transparentnosti. Nikdo nechce paušalizovat, říkat, že všichni lidé, kteří v orgánech akciových společností působí, jsou neodborníci, nerozumí tomu. Nemůžeme ale popřít, že Praha se v posledních letech stala symbolem korupce, jedna aféra stíhá druhou, včetně právě obsazování dozorčích rad a představenstev. Cílem návrhu je napomoci transparentnosti a průhlednosti.« Hrůza zopakoval, že »Kleslová je jen špičkou ledovce«. Připomněl svá slova z minula. »Podstata vzniklého velmi vážného problému leží v zavedeném systému, kde se obsazování pozic a členství v orgánech stává kořistí vládnoucích koalic. Proč paní Kleslová vadí právě dnes? Dříve nevadila, a všichni víme, že dnes vadí kvůli vnitřním sporům v klubu ANO. Kdyby nebyly, o tomto vážném problému by se nemluvilo,« uvedl. I jej veřejnost odměnila potleskem.

Koalice si podle něj rozděluje pašalíky. »Klub KSČM a veřejnost zajímá, kdo rozhodl o jednotlivých osobách, měl by být zveřejněn seznam politiků, jejich příjmy za rok 2014, případně za rok 2015. Bez odstranění příčin totiž nelze zabránit škodlivým následkům. Připomínám, že celá řada politických subjektů, působících dnes v ZHMP, ve svých předvolebních programech slibovala změnu předcházející nemravné politiky uplatňované právě při výběru zástupců do orgánů firem ve vlastnictví státu, obcí a územních celků. Žel, jak známo, ani po dvou letech zákon proti takzvaným trafikám neprošel zákonodárným procesem, a jak se ukazuje, v Praze nebyl očistný proces dosud ani zahájen,« dodal. Je podle něj třeba najít nový způsob rozhodování a kvalitativně lepší praxi, která by naplnila vizi deklarovanou politickými subjekty v předvolebních slibech. »Vůbec přitom nepochybuji o tom, že to od nás veřejnost naléhavě očekává a že jsme jí to dlužni,« řekl.

Zastupitelé nakonec schválili, že ukládají radě a výboru pro legislativu zpracovat pravidla, která budou do konce ledna příštího roku předložena zastupitelstvu. Podle komunistů by v orgánech akciových společností měli být i zástupci zaměstnanců - odborů, s čímž vyslovil souhlas i bývalý náměstek primátorky Matěj Stropnický (SZ, Trojkoalice), který později každému komunistickému zastupiteli přinesl jedno jablíčko. Jablka po celý den dostával od lidí, jež vyslovovali nesouhlas s jeho odvoláním. To, že se podělil i s komunisty, bylo symbolické: hlasovali proti jeho odvolání a podpořili tak jeho úsilí proti ovládnutí města developery.

Zapeklitá situace s odpady

Zastupitelstvem nebyl schválen návrh hnutí ANO na změny v miliardovém tendru na svoz a likvidaci odpadu. Pro návrh hlasovali jen tři zastupitelé. Navrhované rozdělení zakázky by podle radní pro infrastrukturu Jany Plamínkové (STAN, Trojkoalice) ohrozilo vyvážení kontejnerů z ulic a donutilo by Prahu znovu bez soutěže prodloužit stávající smlouvy. Haló noviny o tom již informovaly. Problematický desetiletý tendr za 13 miliard korun zastupitelé těsnou většinou schválili na začátku letošního roku. Vítěz by se měl o odpad starat od příštího roku. »KSČM prosazuje, aby strategické firmy byly ve vlastnictví hlavního města, důležité jsou ale podmínky jejich nabytí, podstatné je průhledné výběrové řízení. Tehdy jste to protlačili silou, pana Stropnického jste chtěli vyloučit za to, že to nepodpořil,« uvedla Semelová směrem k vedení města. »Následně jsme ocenili, že paní Plamínková svolala dvě schůzky odborníků a zástupců městských částí, zaznělo tam plno připomínek, pak se ale nedělo nic a nyní jsme v zapeklité situaci. Zase přicházíte s tím, že se to má změnit. Je ale třeba vyhodnotit připomínky a navrhnout postup. Bojíme se, že rozdělením spalovny a svozu odpadu město ztratí kontrolu. Z materiálu nevyplývá, jak to bude s malešickou spalovnou, kdo ji ovládne. Navíc není zcela jasné, zda je to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V materiálu se argumentuje tím, že se svoz odpadů pro občany zlevní, chybí ale analýza. Není také jasné, zda se tím ruší schválené výběrové řízení,« řekla Semelová.

»Naším zájmem je, abychom v dané situaci jako většinoví vlastníci udělali všechno pro to, aby Pražské služby v budoucnu korektně a bez doprovodných aktivit výběrové řízení vyhrály, aby pracovaly tak, že by mohly takový tendr vyhrát. Pražské služby zaměstnávají asi 1700 lidí. Není možné postupovat zkratkovitě. Nedělat nic je špatně, dělat něco polovičatě je také špatně. Měla by se najít společná cesta opozice a koalice. Měla by se rozeběhnout debata,« řekl Hrůza. »Jinak se radním dává cesta, jak vykročit k trestnímu stíhání. Pokračovat stylem dalších jednacích řízení bez zveřejnění je nepřijatelné. Pokud bychom přistoupili na tento tisk, bylo by to riziko. Jednejme jako zodpovědní hospodáři,« podotkl. KSČM upřednostňuje dohodu akcionářů, ne rozdělení spalovny a svozu odpadů. »Nevíte-li, jak Kellner (Petr Kellner je majoritní vlastník PPF - pozn. red.) řeší vytlačování malých akcionářů, jděte k němu do učení a on vám vysvětlí, jak se to dělá,“ uvedl. »Fascinuje mě skutečnost, že přestože víme, že směřujeme pouze ke třídění a zbytek se má pálit, Pražské služby nemají třídičku. Fascinuje mě, že to ještě nikoho nenapadlo, řešíme to až nyní. Fascinuje mě, že jsme koncem roku zakoupili za 50 milionů nové nádoby, což nepovažuji za příliš ekonomické hospodaření, které by měly Pražské služby produkovat,« dodal.

Tichá revoluce v územním plánování

Pražské zastupitelstvo se zabývalo i několika body týkajícími se územního plánování.

»Rok připravovaná tichá revoluce v územním plánování se dnes na zastupitelstvu přeci jen odehrála. Zastupitelé za velkého odporu zejména Tomáše Hudečka přijali princip nerozšiřovat město do krajiny a soustředit jeho rozvoj do středu (ovšem o míru regulace se bude ještě bojovat). Drtivá většina změn byla odsouhlasena v podobě, kterou vygeneroval mnou nastavený transparentní proces, tedy z velké části zamítnuta hned na začátku. Zamítnuta byla i zástavba Trojmezí i Džbánu například. Přerušeno bylo pořizování změny u Waltrovky finanční skupině Penta, přestože Městská část Praha 5 ústy starosty a opět za podpůrného halasení Hudečka trvala na tom, že písemnou smlouvu s investorem, již nově vyžadujeme, vyjednává (ale zatím nemá). Ústním dohodičkám je šlus, alespoň prozatím,« okomentoval to na sociální síti Facebook Stropnický. Komunisté tuto »tichou revoluci« podpořili, jelikož způsob územního plánování prosazovaný bývalým primátorem Tomášem Hudečkem (dnes předseda klubu nezávislých zastupitelů) od počátku kritizovali a zásahy do krajiny odmítají. U bodu týkajícího se Prahy 5 se strhla ostrá diskuse, která měla do věcnosti daleko. Na projevy Hudečka a dalších reagoval Hrůza: »V tomto bodě máte jako hlavní program okopávat kolegu Stropnického. Prosím, zanechte toho, to, co řekl, má logiku, proč bychom to měli nějakými tendenčními politickými útoky rozmělňovat? Návrh má racionalitu.«

Zastupitelé schválili ukončení pořizování pouze celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, o kterém zastupitelstvo rozhodlo v únoru 2008, nyní radě uložilo ukončení realizovat. Komunisté to podpořili. »Chápeme, že je to třeba, když kvůli bývalému primátorovi Hudečkovi bylo rozhodnuto, že 16 500 připomínek k územnímu plánu, který byl v minulosti zadán, bylo hozeno za hlavu, čímž byla hozena za hlavu i práce všech, kteří na tom pracovali. Začal se dělat Metropolitní plán. Došlo k prodloužení, územní plán měl být hotov do roku 2016, Metropolitní plán bude zřejmě až v roce 2020,« uvedla Semelová. Zeptala se, jaký bude postup, jelikož je několik vln změn a vše na zastupitelstvu musí projít různými fázemi schvalovacího procesu. »Zajímá nás, jak bude probíhat jednání na výborech, jak se to bude stíhat. Novým usnesením totiž rušíme označení celoměstsky významné změny, vše by mělo být na stejné úrovni, i dílčí změny. Přitom něco je důležité z pohledu města, něco pro stavebníky, mohou vzniknout zmatky. Rozumíme ale tomu, že je to potřeba, když je plán posunut do roku 2020. Musí se něco schvalovat, nemůže být vše zastaveno,« řekla.

Peníze z privatizace na výstavbu a opravy

Zastupitelka Helena Briardová (KSČM) se vyjádřila k návrhům prodeje bytových domů. »KSČM není zastánkyní prodeje domů a pozemků. Hlasovali jsme ale pro privatizaci bytů podle původních pravidel, protože občanům byla slíbena a dlouho na ni čekají,« uvedla pro Haló noviny. Nyní totiž tamní nájemníci musejí platit vysoké nájmy, což mnohým činí problémy. Briardová na vedení města apelovala, aby peníze z prodeje šly do nedávno zřízeného fondu rozvoje sociálního bydlení - na výstavbu a na opravy domů. »Zřejmě bude schválen zákon o sociálním bydlení, který by měl být v platnosti od roku 2017, bude tedy třeba adaptovat sociální byty,« řekla. Radní Radek Lacko (ANO) reagoval, že peníze do fondu půjdou. Zřízení fondu, který vznikl k 1. březnu letošního roku, komunisté uvítali od samého začátku. Dlouho předtím po něm volali. »Opakovaně jsme žádali o vytvoření takového systému, který by prostředky z prodeje bytového fondu, ale i zvyšujícího se nájemného (s čímž jsme ovšem nesouhlasili), akumuloval pro zpětné použití v oblasti bytového hospodářství,« uvedla již počátkem roku Semelová. Fond vznikl přes velké protesty ODS a TOP 09.

Konec finanční motivace k hazardu

Komunisté uvítali, že od 1. července budou peníze z hazardu městským částem přidělovány nikoli podle počtu heren a hracích automatů, ale podle počtu občanů. Rozhodlo o tom zastupitelstvo. Po tom, aby peníze byly rozdělovány podle jiného klíče, volali zastupitelé KSČM dlouho, protože stávající systém městské části nemotivuje k omezení hazardu, natož k jeho nulové toleranci. Proto to komunisté považují i za svůj úspěch. »Říkáme: konečně dochází ke změně,« okomentovala to Semelová. »Očekáváme ale, že to nebude poslední krok, ale jak bylo slíbeno, budou připraveny další kroky, které by postupně vedly k nulové toleranci hazardu,« dodala. Následně reagovala na zastupitele a bývalého radního Jiřího Nouzu (TOP 09), který apeloval, aby se o rozdělování peněz z hazardu diskutovalo. »Diskutujeme už několik let. Dlouhodobě jsou na tom bity městské části, které se s tím chtěly poprat. Hazard je celopražský problém a je třeba jej celopražsky řešit, aby se gambleři nestěhovali pouze z jedné MČ do druhé,« řekla předsedkyně klubu KSČM.

Více peněz městským částem

Komunisté hlasovali také pro to, aby rozpočet na příští rok počítal s navýšením peněz pro městské části, o což žádají starostové, kteří se zúčastnili jednání a někteří vydrželi až do nočních hodin, kdy se na bod dostalo. Zastupitelé to schválili. Starosta Kbel Pavel Žďárský zkritizoval chování některých koaličních zastupitelů, kteří podle něj nejenže nechtějí vyslyšet hlas starostů, jež dobře vědí, co trápí jejich městské části, ale vysmívají se jim do obličeje. »Chápeme, že starostové mají obavy z nedostatku financí, jejich požadavky podporujeme,« řekla Semelová. »Pro mnohé městské části a funkcionáře je to nejistota, nelze se divit obavám, že budou žít v rozpočtovém provizoriu, že nebudou schopni financovat místní potřeby. Městské části byly dlouhodobě podfinancovány, neměly peníze na rozvoj.  Jako dlouhodobý zastupitel Prahy 6 mohu říci, že kdyby naše městská část nefinancovala chodníky, byly by neschůdné, nepouživatelné, lidé by padali na zem, bylo by plno zranění. Změna rozpočtového určení daní připravila Prahu o velké peníze, což má dopad i na městské části - o stovky milionů korun se snižují příjmy a zvyšují výdaje. Najděme prosím prostor pro více jak 500 milionů pro městské části, je to požadavek zdola,« apeloval Hrůza.

Obnovení partnerství Prahy s ruskými městy

Ještě před čtvrtečním jednáním udělalo komunistům radost, že Praha obnoví partnerství s Moskvou a Petrohradem. Na návrh primátorky Adriany Krnáčové (za ANO) to nedávno schválil výbor pro kulturu. »Považujeme to i za naše vítězství,« reagovala pro náš list Semelová, která Krnáčovou ohledně nesmyslného pozastavení partnerství s ruskými městy opakovaně interpelovala. Partnerství s ruskými městy loni přerušila tehdejší Hudečkova rada. Na současné vedení metropole se kvůli tomu obrátila i předsedkyně Institutu slovanských strategických studií, pověřená zároveň Světovou radou Rusínů Podkarpatské Ukrajiny, Radmila Zemanová-Kopecká. Uvedla mimo jiné, že nezná případ jiné evropské metropole, která by jednostranně sáhla k podobnému kroku. Semelová v interpelaci mimo jiné uvedla: »K tomuto neuváženému kroku přistoupil bývalý primátor Hudeček, který zároveň vyzval další města, aby ho následovala. Vedení oslovených měst naštěstí zachovala chladnou hlavu a toto zkratkovité jednání odmítla.«

»Není pochyb o tom, že teatrální pozastavení partnerství s Moskvou a Petrohradem ze strany bývalého primátora poškodilo nejen hlavní město, ale celou ČR, a to jak ekonomicky, tak politicky. Jen turistický ruch poškodila bývalá radnice o 30 %. Přitom Moskva byla do té doby partnerským městem Prahy od roku 1995, o pět let později uzavřela obě města dohodu o přátelských vztazích a spolupráci.« Letos v červnu komunistická zastupitelka připomněla, že primátorka v reakci na předešlé interpelace (Semelové a Kopecké-Zemanové) přislíbila, že se touto záležitostí bude zabývat, usnesení bývalého vedení města přehodnotí a předloží nové. Na interpelaci tehdy odpověděl náměstek Petr Dolínek (ČSSD), který řekl, že se uskutečnila schůzka vedení města s velvyslancem Ruska, město se snaží jít cestou aktivit hlavně na kulturní a dopravní bázi, potom prý spolupráci vyhodnotí a partnerství obnoví. Stalo se!

Zastupitelé jednali téměř do půlnoci, jelikož měli ještě hodně neprojednaných bodů před sebou, jednání přerušili, pokračovat v něm budou ve čtvrtek 26. listopadu, kdy je čeká i nové listopadové zastupitelstvo. Shodli se na tom, že současná schůze ZHMP, která začala již 22. října, je zatím nejdelší v historii pražského zastupitelstva.

(ac)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.6, celkem 8 hlasů.

(ac)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama