Reklama

Příkladem mohou být zahraniční zkušenosti

Je čas na nové právní nástroje boje proti domácímu násilí, inspirované zahraničím? Takovou otázku posuzovali účastníci a účastnice konference s mezinárodní účastí, jež se konala v Praze v horní komoře parlamentu v předvečer Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách. Připomíná se 25. listopadu.

Polská socioložka a právnička Aleksandra Nižyňská, která je autorkou první komplexní studie věnující se ekonomickému násilí v partnerských vztazích v Polsku, přednesla zkušenosti své země se zálohovaným výživným. »Neplacení výživného je vlastně formou ekonomického násilí,« zdůraznila polská odbornice.

U našich severních sousedů existuje státní Fond pro výživné, který si prošel svými peripetiemi (byl zaveden, poté zrušen, aby byl v roce 2007 na vyžádání veřejnosti obnoven). Vyplácí ze státních prostředků peněžitou podporu těm dětem, jejichž pečující rodič ji nemůže vymoci po druhém z rodičů. Fond pak tyto peníze svými pákami vymáhá na dlužníkovi. Na otázku z pléna, jaká je účinnost vymáhání dlužného výživného, Nižyňská připustila, že nízká - do deseti procent celkové dlužné částky. Polský stát přistupuje k trestání dlužníků správním i trestním řízením.

Význam školské sociální práce

Vysokoškolská pedagožka docentka Tatiana Matulayová, působící na Katedře křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vyzdvihla dosud nerozpoznaný potenciál kvalifikované školské sociální práce, zahrnující systém poradenských služeb pro žáky. Ačkoli v naší legislativě taková pozice dosud neexistuje, objektivní podmínky pro její legislativní ukotvení jsou. Matulayová je autorkou řady výzkumů z této oblasti a jeden z nich dokazuje, že učitelé sami by přivítali takovouto profesi ve školním prostředí. Například by to pomohlo řešení problémů chudých žáků, etnických skupin, žáků s problémovým chováním, předcházelo by se projevům agrese a šikany atd. »Jedinečně by to přispělo k sociálnímu fungování,« poznamenala. Škola totiž zabezpečuje nejen vzdělávací funkci, ale též funkci socializační, připravuje budoucí občany a plní úlohu integrační.

Častými argumenty proti institutu školského sociálního pracovníka je, že nejsou zdroje, podotkla docentka. Na Slovensku, odkud Matulayová pochází, byly díky grantové podpoře rozjety pilotní programy a školští sociální pracovníci již působí v některých městech, např. v Trenčíně, Ilavě, Ružomberoku, a osvědčili se. »Například se zlepšila docházka dětí do školy, děti si pochvalují, že se mohou někomu svěřovat se svými problémy,« uvedla další přínosy. Školští sociální pracovníci, kteří komunikují s širokou komunitou, OSPOD, policií apod., mohou mít na starosti i více škol. »V české školské legislativě se prozatím nepočítá s touto pozicí (šancí je novela zákona o pedagogických pracovnících), která v sobě zahrnuje plnění jiných úkolů, než zajišťují například školní psychologové,« poznamenala s tím, že bychom měli jako společnost udělat co možno nejvíce pro vyšší bezpečí škol.

Na konferenci vystoupily také norské odbornice z organizace SEIF, zabývající se pomocí přistěhovalcům a uprchlíkům, Gerd Fleischerová a Belinda de Leónová. Sedmašedesát procent žen v norských azylových domech jsou ženy národnostních menšin, 10 % žen v Norsku se stane obětí násilí mezi osobami blízkými, uvedly. Norsko musí řešit i zločiny z důvodu tzv. cti. Organizace SEIF podporuje mladistvé dívky, případně ženy, které jsou ohroženy násilím, mění jim identitu, stěhuje je do jiných částí Norska. V důsledku imigrantské vlny je to problém velmi závažný.

Konferenci pořádal senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s organizací proFem, o. p. s.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 4 hlasy.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.