Reklama

Štědrá rodičovská komplikuje návrat žen do práce

Situace žen-matek na trhu práce není dobrá. Štědrá rodičovská dovolená paradoxně snižuje možnosti jejich návratu do zaměstnání, mnohé z žen se řadí do fronty na úřadech práce. Vyplývá to z výzkumu, který provedla společnost Gender Studies.

Analytička CERGE-EI Klára Kalíšková představila studii Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce. Většina žen si volí tříletou nebo delší rodičovskou dovolenou, pouze asi dvacet procent žen s dvouletým dítětem je již zpět po mateřské pauze na trhu práce. Ekonomická aktivita žen narůstá až od tří let věku dítěte, rychlejší návrat do práce volí ženy s vyšším vzděláním.

Kalíšková dovodila, že dlouhá rodičovská dovolená českých žen vede po jejím ukončení k vyšší nezaměstnanosti. Vracejí-li se ženy s maturitním a vyšším vzděláním a tříletými dětmi, vykazují 12procentní nezaměstnanost, ženy bez maturity 28procentní. Téměř třicet procent žen s dvouletými a většina žen (60 %, resp. přes 65 %) s tříletými či čtyřletými dětmi se stává nezaměstnanými bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené.

Ačkoli ženy mají podle zákona právo na návrat do svého předchozího zaměstnání až do tří let věku dítěte, mnohé nezískají zaměstnání. Důvody analytička vidí v tom, že některé matky jsou doma déle než tři roky, nebo již neexistuje zaměstnavatel, ke kterému by se měly vrátit, pracovní místa jsou zrušena nebo – a to též dokládají studie – se někteří zaměstnavatelé snaží ženě naznačit, že již o ni nemají zájem.

I délka nezaměstnanosti není zanedbatelná, uvedla Kalíšková. Převážná většina nezaměstnaných žen (po rodičovské dovolené) s 5-7letým dítětem totiž nemůže najít práci déle než rok.

Slaďování se zadrhává

Společnost Gender Studies představila i další výzkum, který se také dotýká žen a mateřství: Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině. Základem jsou přetrvávající obecné rozdíly ve mzdách mezi ženami a muži, uvedla problém ekonomka Mariola Pytliková. V současnosti se průměrná měsíční mzda žen pohybuje přibližně na úrovni 78 % průměrné mzdy mužů a střední mzda na úrovni 85 % mediánu mezd mužů. K největším rozdílům dochází ve věku, kdy ženy pečují o děti (např. ve věku 35-39 let činí měsíční rozdíl přes 31 %), a tato diference se snižuje směrem k mladším ročníkům žen a naopak také k době, kdy už jsou jejich děti odrostlé. Čím více dětí žena má, tím více se rozevírají mzdové nůžky: s jedním dítětem je 20procentní rozdíl ve mzdě, se třemi dětmi 36procentní (měřeno měsíční mzdou). U žen, které mají děti nad 18 let, je rozdíl mezd muži vs. ženy 22procentní, u bezdětných 15procentní. Výsledky analýz odhalují, že prodloužení celkové doby rodičovské dovolené o jeden rok je spojeno se snížením mzdy průměrně o 1,1 % (za jinak stejných podmínek).

Socioložka Alena Křížková rozebrala ženy-matky podnikající jako OSVČ. Je jich v ČR 12 %, což je o něco více, než činí průměr v EU. Jako OSVČ hledají to, co často nenabízí zaměstnanecký poměr – flexibilitu.

Závěr výzkumu je následující: štědrá mateřská a rodičovská dovolená v ČR (jedna z nejvyšších v Evropě) spolu s nastavením daňově-dávkového systému, nedostatečný počet zařízení předškolní péče o děti a nízké využití flexibilních forem zaměstnání ze strany zaměstnavatelů vede ženy, aby spíše zůstávaly doma s dětmi déle. Nedochází tedy k požadovanému slaďování profese s péčí o rodinu. »I vysokoškolačky dělají nerozumná rozhodnutí a jsou doma až čtyři roky, přičemž tím ohrožují svůj návrat do zaměstnání,« podotkla Křížková. Ideální by podle ředitelky Gender Studies Heleny Skálové bylo, věnovat se rané péči o děti, pak realizovat sdílenou péči s partnerem a již v nízkém věku dítěte se zapojit do práce. »Jsou ovšem k tomu nutná kvalitní předškolní zařízení, a to je problém,« poznamenala s tím, že páteřní musí být síť mateřských škol, doplněná alternativami.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 37 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.