FOTO - Pixabay

Častá výměna ministrů našemu školství nepomáhá

Ministři školství se u nás střídají víc, než je zdrávo. Bez ohledu na vládu, která je právě u moci. Ani v loni neřídil školství celý rok stejný ministr, čtvrtý rok za sebou se měnil. Koncem května byl odvolán Marcel Chládek (ČSSD), nahradila ho Kateřina Valachová (ČSSD).

»Pro školství je nestabilita velký problém. Co ministr, to nějaké novinky. Ministryně Valachová pokračuje v některých změnách, které inicioval už ministr Chládek – některé jsou k dobrému, ale také mění něco, s čím se nepočítalo. Konkrétně nyní je velký problém speciální školství pro děti s lehkou mozkovou poruchou,« reagovala pro náš list členka sněmovního školského výboru Marta Semelová (KSČM).

Ještě za Chládka byla na jaře schválena novela školského zákona, která má od září 2016 ulehčit integraci dětí s různými problémy do běžných škol a v níž byly už od letošního září zakázány nezdravé potraviny a nápoje ve školních automatech a bufetech. Stále tam ale zůstávají, nový tým pod vedením Valachové musí tyto novinky zavést do praxe prostřednictvím vyhlášek. Co konkrétně se ve školách nesmí prodávat, stále není jasné. Ačkoliv zákon platí, chybí vyhláška, kterou by se ředitelé museli řídit. Teprve nedávno dostal její návrh konkrétní podobu, vyhláška by měla platit snad od února. Podle Semelové vyhláška už měla být na ministerstvech zdravotnictví a školství dávno zpracována. »Měly na to dostatek času, je opravdu nutná. Nezdravé potraviny a nápoje, které se ve školách v automatech prodávají, tam opravdu nemají co dělat,« zdůraznila.

Osm měsíců před účinností novely není jasné, jak budou konkrétně fungovat změny v přístupu ke vzdělávání dětí s potřebou podpory. Klíčová vyhláška by měla být schválena do konce roku. Ministryně prezentuje jako nejdůležitější, že školy budou mít nově nárok na financování podpory těchto dětí přímo ze státního rozpočtu. Týká se to i asistentů pedagoga. Podstatná část odborné i laické veřejnosti má obavy. Tvrdí, že školy na změny nejsou připraveny. Je otázka, jaký bude přístup k doporučením ze strany školských poraden. Tato pracoviště navíc nemusejí mít dostatečnou kapacitu. Řada obav je spojena s rušením přílohy pro lehce mentálně postižené, kteří se nově budou vzdělávat podle individuálních plánů s případnou redukcí učiva. Má to ulehčit jejich začlenění do běžných škol. Zároveň to bude znamenat také změnu ve fungování tzv. základních škol praktických.

Právě proto, že se o tom stále moc diskutuje a není to ověřené, navrhuje Semelová pozměňovací návrh k novele školského zákona, kterou právě projednává sněmovna, jde o posunutí účinnosti daného paragrafu o dva roky.

Poslední rok školky pomůže dětem i učitelům

Chládek byl také na začátku příprav další novely s povinným posledním rokem školky. Valachová zavedení povinnou předškolní docházku ponechala. Dlouholetá bývalá učitelka mateřské školy, členka sociálního a zdravotního výboru sněmovny Alena Nohavová, stejně jako její kolegové v klubu poslanců KSČM, dlouhodobě takovou změnu podporuje. »Předškolní vzdělávání je hodně důležité pro přípravu a rozvoj osobnosti dětí, které půjdou do první třídy základní školy. Předškolní vzdělávání má u nás dlouhodobou tradici, je na vysoké úrovni, v minulosti nám ho mnohé státy záviděly, učily se od nás. Je důležité, aby děti předtím, než zasednou do školních lavic, byly na tuto změnu připraveny, byly skutečně sociálně zralé, naučily se udržet pozornost. To vše učitelům pomůže. Ne všechny děti mají dnes vypěstované sociální návyky,« poznamenala Nohavová.

Chládek také připravoval povinnou maturitou z matematiky, tu Valachová posunula o dva roky, na rok 2021. U přijímacích zkoušek na maturitní obory se od možnosti, že by si školy mohly vybírat z různých testů, vrátila k jednotnému zadání pro všechny.

Ministrům školství za ČSSD se nedá upřít snaha zlepšit podmínky pro práci učitelů. Od listopadu se jim průměrně o 3,3 % zvýšil platový tarif, přičemž si výrazněji polepšili ti nejzkušenější. Byla také schválena novela zákona o pedagogických pracovnících zakazující propouštění učitelů na prázdniny.

Sportovní kluby se dočkají dotací

Soukromá vysoká škola UJAK se marně snažila zachovat magisterské obory zaměřené na speciální pedagogiku. Akreditační komise se v září vyjádřila negativně k prodloužení akreditace, která tak 30. září vypršela. Studium bylo ukončeno asi 700 lidem, převážně učitelům, kteří si doplňovali kvalifikaci. Poslankyně Semelová vidí problém v tom, že se u nás objevily soukromé školy, které ne vždy zajišťují potřebnou kvalitu. Nabytím účinnosti zákona o pedagogických pracovnících, kdy je povinná kvalifikace, ale naopak došlo k tomu, že učitelé, kteří si 10 let z různých důvodů nedoplnili kvalifikaci, se najednou hlásili na obor speciální pedagogika, kterou mnohé školy nenabízely, a jim nezbylo než jít na soukromou školu.

Valachová zanechala stopu také v oblasti sportu. Odblokovala koaliční spor o novelu zákona o podpoře sportu a dostala ji do sněmovny. Ministerstvo také převzalo přímou kontrolu nad rozdělováním části dotací, která je zaměřena na podporu sportu dětí a mládeže v regionech.

Návrh novely zákona o sportu přivítal člen školského výboru Ivo Pojezný (KSČM). »Jsem rád, že paní ministryně hned po nástupu tuto tematiku zpracovala. Má to kladné odezvy přímo od tělovýchovných jednot a sportovních klubů, protože současně s tímto zákonem připravila ministryně dotační tituly do těchto základních článků sportu. Jedná se hlavně o dotační program týkající se právě podpory sportovních klubů, základních článků v regionech, v malých obcích,« sdělil Pojezný. Je rád, že se také připravuje registr sportovců, podle kterého budou peníze chodit trvale do základních oddílů, na mládež, která nedělá sport vrcholově, ale výkonnostně. To poslanec KSČM považuje za velké pozitivum.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 17 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.