Rozhovor s historikem a politologem profesorem Jerry Harrisem, předsedou Asociace globálních studií v Severní Americe

Bez odstranění vykořisťování nelze řešit životní prostředí

Patříte k americkým levicovým intelektuálům. Máte nějakou platformu ve Spojených státech, kde si levicoví politici a umělci a odboráři tříbí názory? Mám na mysli nějaké periodikum, konference apod.

Dnes už žádné takové diskusní fórum nenajdete. Časopisy The Nation a Mother Jones jsou asi ty nejčtenější, avšak jsou orientovány k sociální demokracii. The Nation měl největší náklad asi před deseti lety, kdy se jednalo celonárodně o 300 000 výtisků. Z těch nově se objevujících bych vyzdvihl časopisy Jacobin a Marxist a taktéž existuje řádka deníků, například světově uznávaný Monthly Review řízený Johnem Bellamy Fosterem nebo Science & Society pod vedením Davida Laibmana.

Labor Note je levicový tisk, který každý rok pořádá konferenci v Detroitu, která je vždy velmi navštěvovaná. A Left Forum v New Yorku taktéž na svou každoroční konferenci přitahuje kolem tisícovky lidí. Stejně tak Portside a CCDS (Komise pro dialog demokracie a socialismu) mají velmi dobré elektronické noviny. Ke každoročním levicovým akademickým konferencím se řadí Spolek radikálních politických ekonomů, Asociace globálních studií a Studium pracujících tříd. Žádné ze zmíněných fór není veliké, avšak v průběhu let na sebe vážou nemalou síť levicových intelektuálů.

U nás je velmi znám Noam Chomsky, který do ČR před časem přijel. Ačkoli se o jeho myšlenky zajímalo hodně lidí, většina pravicových médií a politiků v ČR ho dehonestovala. Jakou má pozici v USA a celkově jak se mohou vyjadřovat k veřejným věcem v USA levicoví intelektuálové?

Levice se v mainstreamových masmédiích téměř neobjevuje. Je sice několik levicových sociálních demokratů a keynesiánských ekonomů, kteří se občas ve velkých mediích objeví, avšak to se děje velmi zřídka. Editor Nation se po dobu několika let pravidelně účastnil diskusí v nedělních ranních pořadech a Paul Krugman, držitel Nobelovy ceny za ekonomii, má pravidelný sloupek v New York Times, kde byl kritický mj. k ekonomické taktice Obamy. Další sociální demokrat Harold Meyerson, který psal pro Washington Post, nedávno ztratil práci. Černošští intelektuálové Cornel West a Ta-Nehisi Coates mají do médií pouze symbolický přístup. Coates bude autorem série příběhů pro vydavatelství Marvel o superhrdinovi zvaném Černý Panter, což může být zajímavý způsob jak oslovit mladistvé.

Kvůli přehlížení levice v médiích se stala politická kampaň Bernieho Sanderse velmi důležitou, protože nutí i významná média pokrýt činnost socialistického kandidáta, takže miliony Američanů, mnozí poprvé v životě, mají možnost slyšet soustavnou kritiku národních problémů také z levé strany. Avšak podle nedávno proběhnuvší studie vychází na jeden příspěvek ve zprávách ve prospěch Sanderse asi 85 příspěvků pro Donalda Trumpa, nicméně přesto výzkumy ukazují, že mladí Američané ve věku 18-27 let tíhnou o něco více k socialismu než ke kapitalismu, takže do budoucna máme naději.

Jste znám kritickými názory na kapitalistickou globalizaci. V čem vidíte její největší problémy? A co proti ní dělat?

Globální kapitalismus čelí dvěma hlubokým strukturním problémům, ekonomické nerovnosti a odříkání si, a kolapsu životního prostředí. V jižní Evropě a Latinské Americe se stala hnutí proti těmto neduhům úspěšná, a to jak díky existenci silných sociálních hnutí, tak vítězstvím ve volbách. Ale neoliberalismus není jen politická strategie, je to hluboce zažitá ideologie sektorů, kterou následují nadnárodní kapitalisté. Dnes si musí významné sektory vládnoucí třídy uvědomit, jak těžké jsou problémy našeho životního prostředí.

Tento sektor nyní prosazuje zelený kapitalismus, a to nejen jako způsob, jak zabránit globálnímu oteplování, ale také jako obnovení kapitalistické akumulace. V očích vládnoucí třídy je to cesta k vyřešení ekonomické stagnace s nadějí na nové technologie, nové trhy a nová pracovní místa. Když ekonomika začne růst, budou se moci pohnout ze stavu odříkání. Ale jejich poslední snahy v Paříži (Světové klimatické fórum, které se konalo v Paříži od 30. 11. do 11. 12. 2015 – pozn. aut.) nevedly k žádným vymáhacím mechanismům, jen cílily na životní prostředí, které visí výhradně na trzích a korporacích.

Levice potřebuje silně zatlačit, v ulicích i ve volbách, ale zároveň se potřebuje spojit s těmi, kteří se chtějí posunout za kapitalismus fosilních paliv a odříkání. Levice potřebuje svázat tyto dvě záležitosti, takže problémy životního prostředí nemohou být vyřešeny bez vyřešení lidských problémů chudoby a vykořisťování. Nakonec i lidé jsou součástí přírody, nejsou od ní odděleni.

Některé zelené korporace vyrábějící solární panely a větrné turbíny přesunuly svou produkci do nízkopříjmových oblastí globálního Jihu. Takže pro některé je zelený kapitalismus jen nový způsob, jak vydělávat peníze. Potřebujeme tedy toto přetlačit vlastní progresivní a radikální agendou.

U nás prakticky neznáme situaci běžných lidí ve vaší zemi. My jsme pyšní například na systém zdravotní péče z veřejného pojištění, na veřejné bezplatné školství – obojí bylo rozvinuto v období socialistické etapy Československa. Je běžnému Američanovi známo, že tyto veřejné systémy mohou dobře fungovat?

Lidé ve Spojených státech vědí o ČR velmi málo, stejně tak o pozitivních aspektech socialismu pro zemi. Bezplatné univerzitní vzdělání a zdravotnictví jsou součástí Sandersovy kampaně a jsou, tak jako socialistické ideje, předkládány nové generaci. Bohužel, když se většině Američanů řekne Česká republika, vybaví si jen sovětskou invazi v roce 1968, pád komunistické vlády a že Praha je nádherné město na návštěvu a má levné pivo.

Jak se díváte na takové lidi, jako je Julian Assange? Postavil se v USA za tohoto pronásledovaného člověka, který odhalil neblahé praktiky amerických špiček, někdo?

Assange a Wikileaks hráli velkou roli v odhalování zločinů a pokrytectví globálního kapitalismu. Největší dopad Wikileaks byl ve zveřejnění videa, kde helikoptéra USA v Iráku postřílela skupinu arabských novinářů. Wikileaks také publikovaly informace od Chelsea Manninga, vojáka USA, který je nyní ve vězení za zveřejňování tzv. tajemství Spojených států. V národních médiích se objevila řada lidí bránících Assange s odvoláním na občanská práva a svobodu slova a přístupu k informacím.

Ovšem Edward Snowden měl význam ještě větší, protože odhalil tajnou službu sledující každého včetně prezidentů spojeneckých států. Jeho objevy vedly k rychle se šířícímu vzteku, který zasáhl celou veřejnost, a dokonce ke změně několika zákonů. Takže jej mnozí vidí jako hrdinu a má mnoho ochránců. Ale vláda USA je neodpouštějící a chce ho ve vězení.

Vaši předci zakládali Komunistickou stranu USA, byli pronásledováni či žili v ilegalitě v době mccarthismu. Bylo toto impulsem, proč se u vás vypěstovaly levicové názory?

Ve Spojených státech jsou děti komunistů zvány děti rudých plen. Můj otec, který vyrostl v židovském sirotčinci, bojoval ve španělské občanské válce a byl členem mezinárodních brigád, byl interbrigadistou. Ačkoli celá má rodina opustila v roce 1958 komunistickou stranu, stále si udrželi marxistickou ideologii a byli hrdi na svou historii. Takže od raného dětství jsem byl veden k rasové rovnosti, sociální solidaritě a socialismu. S přicházejícími šedesátými lety se vše, co mě naučili, potvrdilo v podobě hnutí občanských práv, války ve Vietnamu a hnutí za práva žen.

Takže mohu říci, že počínaje prarodiči byla moje rodina marxistickou přes 100 let, a jsem hrdý, že mohu pokračovat v její tradici.

Uvedl jste, že globální kapitál ovládá lidi po celém světě prostřednictvím masových médií. Mediální manipulaci zažíváme i my v ČR. Jak se tomu bránit?

Fakt, že vaše noviny mají pěknou podporu čtenářů, je velice povzbudivý.

Vládnoucí třída ví, že monopol na poli informačním je zásadní pro udržení kontroly nad politickou situací a možnosti určovat hranice akceptovatelné politické debaty. Když se porozhlédnete po světě a podíváte se na zpátečnické kapitalisty, jako je Berlusconi či Murdoch, zjistíte, že jsou to majitelé velkých médií. Po zvolení konzervativních parlamentů ve Venezuele a Argentině byl jedním z jejich prvních aktů útok na místní, státem vlastněná média.

Velkým protiproudem proti tomuto je internet a tisíce alternativních informačních stránek, které nabízí. Pro levicové strany je nezbytné, aby měly atraktivní a profesionální webové stránky, aby dosáhly k mladým. A také by neměly donekonečna opakovat stranická hesla, ale dělat investigativní žurnalistiku a otevřít svůj tisk dalším radikálním skupinám a myslitelům.

V listopadu tomu bylo 52 let, co byl spáchán atentát na prezidenta J. F. Kennedyho. Kdo atentát spáchal?

Věřím, že Lee H. Oswald Kennedyho zabil, avšak nemusel být jediným střelcem. Ten případ v sobě nese tajemství a možná se nikdy pravdu nedozvíme. Jsou nějaké drobné důkazy, že do toho mohli být zapleteni někteří zpátečničtí Kubánci ve Spojených státech či mafie. Obě skupiny byly nešťastné z toho, že prohrály Kubu. Mafie měla na Kubě majoritní vlastnictví, které bylo zkonfiskováno po revoluci, a Kubánci, kteří před revolucí utekli, byli rozhořčeni z porážky v invazi do Zátoky sviní a vinili Kennedyho za to, že je více nepodpořil.

Každopádně konspirační teorie nemám rád, ačkoli jsou ve Spojených státech dosti populární. Chybí jim konkrétní politické analýzy a podobají se spíše filmu než realitě. Ale idea, že Oswald nebyl jediným střelcem, ale že jich bylo více, je teorií, které věřím.

Jak vlivný je v americké politice zpravodajec George Friedman, jenž se vyjadřuje, že právě Evropa má být předurčena pro budoucí válečný konflikt a že pro zachování amerického impéria je nutné zlikvidovat vazby mezi Ruskem a Německem, resp. Evropskou unií?

Friedman je zakladatelem soukromé geopolitické výzvědné služby Stratford. V USA je spousta expertních skupin a Stratford je respektován i v nejvyšších kruzích. Ale stejně je jedním hlasem z mnoha. Stratford začal studiem války na Balkáně a odmítá tvrzení, že pád Sovětského svazu vedl k nestabilitě mnoha částí světa. Budeme-li pracovat s tímto předpokladem, nebude moc překvapivé, že problémy na Ukrajině vedly Friedmana k vidění Ruska jako rostoucí hrozby.

Mnozí z vládnoucí třídy hlásají, že Rusko je největším nebezpečím pro USA, ale jsou i tací, kteří vidí Čínu jako hlavního soupeře, nebo ti, kteří za hlavní hrozbu považují terorismus.

Další frakce zase prohlašuje, že Čína a Rusko by měly být integrovány do současného světového systému skrz ekonomické svazky se Západem. Různí odborníci jsou financováni z různých ideologických kruhů kapitalistické třídy, fondů a politické elity. Toto poskytuje vládnoucí třídě široký dosah výzkumů a řadu intelektuálů sloužících udržení síly Spojených států.

Rada pro zahraniční záležitosti je hlavním centrem myšlení a Pentagon má také k dispozici řadu myslitelů vázaných na Armádu USA. Takže je důležité porozumět tomu, že kapitalistická třída a Spojené státy podporují bohatou a rozsáhlou intelektuální základnu, která uvažuje nad tím, jak nejlépe a nejefektivněji udržovat nadvládu nad světem.

Říká se, že svět se změnil po 11. září 2001. Věříte v oficiální verzi těchto událostí, nebo máte pochyby?

Svět se po jedenáctém září s válkou v Iráku opravdu změnil. Vládnoucí skupině to dalo nového nepřítele, na kterého může zaměřit pozornost, a to zrovna v momentě, kdy mezinárodní hnutí za spravedlnost nabývalo na síle a šířilo neoliberalismus, takže to byl ostrý obrat politických událostí.

Na otázku, jestli věřím oficiální verzi, předpokládám, že odkazujete na odporující verze o 11. září, které říkají, že se jedná o konspiraci Bushovy administrativy. Upřímně, tyto konspirační teorie vnímám jako fantazii, které chybí jakékoli důkazy v podobě nálezů a analýz. Nakonec al-Kajdá a bin Ládin se hrdě k odpovědnosti za útok přiznali. To, co se stalo poté, byl zkonstruovaný příběh lží o Iráku a Saddámu Husajnovi ve snaze ospravedlnit invazi USA. Takže konzervativci z vládnoucí skupiny USA využili příležitosti na zmanipulování 11. září, aby mohli podpořit své imperialistické zájmy na Blízkém východě.

Zpátečničtí fundamentalisté a imperialismus USA jsou zrcadlovými odrazy sebe samotných, obojí potřebuje nepřítele k ospravedlnění svých činů a moci. Zločiny jednoho ospravedlňují zločiny druhého a to vyúsťuje v nekončící kruh násilí.

Levice je v odporování imperialismu USA dobrá, ale potřebuje být také dobrá v odporu absolutně zpátečnickému charakteru teroristických organizací a toho musí být dosaženo bez pádu do pasti evropského nebo amerického nacionalismu. Dobrým způsobem, jak začít, je ukázání solidarity a sympatie s uprchlíky, kteří utíkají před násilím. Ve skutečnosti je naší mezinárodní povinností tak učinit. Nijak se to neliší od pomoci a azylu Židům a Evropanům, kteří utíkali před nacismem. Tato »povodeň lidí« jsou naši bratři a sestry.

Monika HOŘENÍ, Vojtěch MICHAL


  • Profesor Jerry Harris je významným americkým levicovým historikem, žije v Chicagu. Loni na podzim vystoupil v Praze na besedách Klubu společenských věd a Spojenectví Práce a Solidarity.

Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.5, celkem 39 hlasů.

Monika HOŘENÍ, Vojtěch MICHAL

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


kafrmi
2016-02-01 21:11
wIadin no ke zlepšení došlo zcela určitě díky domácím kotlům.
Nenechte se vysmát. Že to tak nefunguje jinde. Ještě jste mohl napsat,
že se životní prostředí zlepšilo na Kladensku, když tam zrušili
hutě.
wIadin
2016-02-01 13:41
Jak vypadalo životní prostředí např. v severních Čechách v době
kdy "vykořisťování bylo odstraněno" a dnes v době kdy je
"vykořisťování obnoveno" ví každý. Dokonce i v těch
místech zase začaly růst stromy. Taková pohroma, že?
kafrmi
2016-02-01 12:44
No já bych řekl, že největší vykořisťování lidí ohledně rádoby
ekologie, ale spíše dáním lehkého výdělku soukromníkům je u nás.
Platíme za všechno, nové kotle, kontroly kmínů, topidel atd.
Důchodcům přidaly 40 Kč a jen na těchto nesmyslných poplatcích
zaplatí tisíce.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.