Nebezpečí byrokracie

Slovníková definice hovoří o byrokracii jako systému vlády, kde nejdůležitější rozhodnutí provádějí státní úředníci namísto volených představitelů. Je to systém vlády, který maximalizuje vzdálenost mezi těmi, kteří rozhodují, těmi, kteří nesou odpovědnost, a těmi, kteří následky rozhodnutí nesou na svých bedrech.

Někdo na ministerstvu vydá vyhlášku, odpovědnost za ni a hlavně za její plnění má jiný. Občan postižený rozhodnutím zpravidla marně tápe, kam se obrátit s prosbou o pomoc. Soudy též nemají na růžích ustláno. Ze stovek nejrůznějších kauz se k vynesení ortelu dostane pouhý zlomek zpravidla právě proto, že nelze nalézt konkrétního odpovědného. Velkou chybou našeho polistopadového uspořádání je to, že lákavá hesla o svobodě nejsou podložena odpovědností, vymahatelností práva.

Zatímním dovršením procesu byrokratizace společnosti je zákon o státní službě, zapouzdřující vyvolené (nikoli však nejschopnější) úředníky ve skleníkovém prostředí existenčních jistot a izolace od strastí a rizik běžného života. Druhým je trvale rostoucí absolutní i relativní počet zaměstnanců státu doprovázený vznikem nových úřadů, aniž by nějaký zanikl. Třetím je ověřený fakt, že racionální byrokrat (tudíž maximalizující svou moc) vždy a všude požaduje rozšíření svého hájemství a navýšení svého rozpočtu. Moc byrokrata je přímo úměrná počtu podřízených a velikosti svěřených financí. Řada studií dokládá, že při určitém počtu úředníků si tito úředníci navzájem přidělávají práci natolik, že si »vystačí«.

Maximalizace moci byrokracie znamená růst moci státu. To známe dobře z rozšiřování sfér, kdy nás úředník vede za ruku v domnění, že stát nejlépe ví, co potřebujeme. Mnohým tato péče státu vyhovuje. Do doby, než si uvědomí, kolik finančních prostředků si metastázující státní chapadla vyžadují. Andrej Babiš nám to ukazuje každý den.

Nebuďme však pesimisté. Šance s byrokracií zatočit stále ještě existuje. Nesmiřovat se s šikanou byrokratů. Volit a podporovat politiky, kteří s ní bojují, odmítají ji ze samé podstaty. Je to obtížné, nicméně stále reálné.

Ladislav ŠAFRÁNEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 28 hlasů.

Ladislav ŠAFRÁNEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


ferdaholub
2016-02-08 11:09
Pokud nebudou pojmenováni viníci stavu,kde prim hraje zcela jistě stát,
v něm exekutiva a tam jednotliví ministři,jako vrcholní gestoři pro
jednotlivé zákony a současně nebudou pro nečinnost v této oblasti
majetkově sankcionováni,pak to již nikdo v této zemi nemůže
očekávat ani nejmenší zlepšení !
jirichmelarcik
2016-02-06 22:58
Autor má zajisté pravdu. Ovšem náprava by potřebovala každých 20 let
byrokratické zemětřesení sedmého stupně. Protože to se nekoná,
zbývají následující možnosti:1)"Zakopat" na dosažených
pozicích, nic nového nedělat, nic nevymýšlet a jak jen to půjde
skončit. 2)Odejít do šedé nebo černé ekonomiky a doufat, že si
úřady vystačí vzájemným zaměstnáváním. Jenomže se najde
iniciativní blbec, který dělá kariéru a je zase zle. Nepřipomíná to
situaci v níž se minulý režim zhroutil?Jenže tam alespoň byla vize,
že vše zachrání všemocný trh.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.