Rozhovor Haló novin s armádním generálem Miroslavem Vackem, posledním ministrem národní obrany ČSSR

Američané moc dobře vědí, co si mohou dovolit

Stává se vám, že vás někdo z bývalých či současných vojáků pozná, zavede s vámi řeč a sdělí svůj názor třeba i na vývoj v armádě?

Stává. Někdy mě lidé pozdravují a přiznávám, že s odstupem doby je to jakési ocenění, které potěší. Poslední čtvrtstoletí bylo trochu obtížnější pro některé naše občany, takže podle potřeby měnili své dřívější názory na život a lidi, se kterými měli něco do činění. Dokazovat množství sympatií k sobě, to nemíním a ani by to pro někoho nemuselo působit pravdivě. V mém stařeckém věku mi to ale dělá dobře a svým počtem je toho až nadmíru.

Nemíním sám sebe líčit jako vojáka, který byl vždy a ke všem spravedlivý. Vojenský režim byl více strohý oproti civilnímu a to mohlo někdy vést i k chybnému jednání. Snažil jsem se vždy postupovat slušně a posuzovat podobně případné nedostatky v práci svých podřízených. Všechno mělo ale své meze. Ani chyby ve svém jednání však nemohu vyloučit. Nejednal jsem tak proto, abych snad ve stáří pociťoval nějakou velkou vděčnost.

Udržujete stále vazbu na Armádu ČR? Myslím to tak, zdali vás ministerstvo například zve na nějaké slavnostní akce?

V žádném případě se příslušníkům AČR nevnucuji, ani svými názory nebo radami. Po odchodu do zálohy jsem si užil všechno možné, od výslechů před různými komisemi až po větší pozornost od nově vzniklých bezpečnostních orgánů. V AČR zastávají vrcholné funkce i důstojníci, kteří jsou absolventy našich vysokých vojenských škol a sloužili v ČSLA, vhledem k věku, na funkcích nižších. Jsou to také pouze lidé, pro které musí zůstat to hlavní - práce v armádě - na prvním místě.

Vztahy velení AČR k mé osobě se změnily k lepšímu v době, kdy funkci náčelníka generálního štábu vykonával generál Picek (snad mu tímto hodnocením už neublížím!). Jsem tedy zván na různé akce. Nejsem však Pražan, ale pouze přespolní, takže zdaleka ne všeho se zúčastňuji.

Znáte činnost iniciativy Čs. vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO, v níž působí např. pan Obrtel?

Tato společnost se nově ustanovuje. Při všem, co je dovoleno v naší demokratické společnosti, by neměla být její činnost posuzována jako protizákonná. Já pro sebe hodnotím pplk. MUDr. Marka Obrtela jako odvážného občana, který při svých poznatcích, jež získal působením v různých misích AČR, dovede říkat pravdu. To si zatím nedovolil takto otevřeně nikdo z našich asi 17 tisíc válečných veteránů. Vystupuje a nezakrývá své názory ani při styku s některými svými vrstevníky z NATO.

Je samozřejmě snaha o jakoukoliv kompromitaci členů tohoto společenství a sdělovací prostředky toho už využily, když se nevhodně vyjadřoval k situaci jeden ze členů. Četl jsem i jejich Deklaraci rady národní domobrany a s ní související zásady práce a organizační otázky s uvedením, že jsou veřejnou apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů. Je příznivé, že kromě MUDr. Obrtela jsou ve vedení i další mladší lidé, jako podnikatelka paní Lisková (v roce 2014 kandidátka za nezávislé na primátorku Ostravy), nebo poručík v. v. PhDr. František Krejča (který už v roce 1993 pracoval jako redaktor zpravodajství v ČT). Je důležité, aby k zákonné ochraně svých členů byla registrována u ministerstva vnitra, pokud tak již neučinila.

Když sledujete zpravodajství a posloucháte výroky vysokých představitelů NATO, například Stoltenberga či »našeho« generála Pavla, nezahrávají si s ohněm?

Ve funkci ministra jsem měl příležitost jednat i s tehdejším generálním tajemníkem NATO Manfredem Wörnerem. Ani za tři hodiny jsme nedospěli ke shodě v tom, co chtěl prosazovat. Choval se velmi slušně, ale pro sebe jsem dospěl k závěru, že to byl vlastně jenom nějaký »poštovní doručovatel« názorů vyšších míst NATO. Tento názor mi zůstal doposud na ty osoby, které funkci generálního tajemníka NATO zastávají.

S generálem Pavlem se znám a není mi příjemné komentovat jeho názory v současné funkci předsedy náčelníků Generálního štábu NATO. Po dobu výkonu funkce náčelníka generálního štábu se mi zdál celkem přijatelný. To, co hlásá dnes, je bohužel poplatné »přidělené« funkci. To byla vždy přednost NATO před postupy Varšavské smlouvy, když i významnější funkce svěřovalo někomu ze členských států, ale přitom je dokázalo náležitě usměrňovat v tom, co si mohou dovolovat.

Tedy i generál Pavel je pouze hlasatelem něčeho, co mají pevně v rukou jiní. Pochybuji, že by on svými výroky mohl »zdolat« Ruskou federaci. Totiž Američané sami moc dobře vědí, co si mohou dovolit. A asi mají zatím větší obavy než český generál.

NATO deklaruje, že Rusko je pro něho nepřítelem. Generál Pavel loni dokonce připustil možnost, že by NATO stálo před rozhodnutím, zda jít kvůli případně Ruskem obsazenému Pobaltí do války s Ruskem. Ta válka by mohla být i jaderná. Uvažovat o jaderné válce znamená přece uvažovat o konci civilizace. Jak to hodnotíte?

Myslím si to, co jsem už uvedl. Osoby v takové funkci, kterou zastává generál Pavel, jsou pouze hlasatelé něčeho, co vyhovuje propagandě, ale nemůže vést k rozpoutání války. Na to jsou jiné osobnosti. Právě proto, že zasvěcenější lidé, kteří rozhodují, co by se ve světě mohlo nebo mělo stát, znají dobře rovnováhu ozbrojených sil mocností, tak se raději vyhnou jejím důsledkům, které by zažily i po případném vítězství.

Co říkáte masám uprchlíků, kteří směřují do Evropy?

Masu imigrantů raději nebudu komentovat moc obšírně, protože naše sdělovací prostředky mají své hody, že je - a bude - asi dlouho o čem psát. Přikláním se však k názorům, že to je někým přece jenom vhodně zvolený způsob, jak ekonomicky oslabovat Evropu a vytvářet si prostor pro výhodnější podmínky pro sebe (pro USA). Mnohá fakta však hovoří přesvědčivě o tom, že dosavadní přístup může opravdu časem vyznít pro nás tragicky.

Když jste sledoval například invazi USA do Iráku bez souhlasu Rady bezpečnosti, útok na Libyi nebo obecně tzv. arabské jaro, tušil jste jako zkušený voják, že z toho vyplyne v krátkém čase »pro nás« průšvih?

Kdo připustí, že některé státy jsou označovány jako nedemokratické a nerespektující lidská práva, a zároveň nevezme v úvahu historický vývoj v těchto zemích, dopouští se jiného bezpráví. Znal jsem trochu ze služebních cest Irák i Libyi a nebudu líčit všechny jejich přednosti. Ale rozbít jejich státní aparát vojensky, a když si nevědí rady ti, co to způsobili, jak dál postupovat, tak raději zvolí odchod z takto rozvalené země? Bohužel to není jenom Irák a Libye, které zdědily po takových zásazích dvojvládí nebo uchopení moci kmenovými náčelníky. A teprve potom tam nastává ta »opravdová demokracie«.

Často se uvádí, že Američané zradili slib daný v roce 1989 M. Gorbačovovi, že ke sjednocení Německa dojde za podmínky, že se nebude NATO rozšiřovat dále na východ. Byl jste v té době ve vysoké politice, vzpomínáte si na tuto situaci?

Američané samozřejmě dodržují pouze to, co zůstává pro ně výhodné. Byl jsem jenom dvakrát v roce 1990 s prezidentem Václavem Havlem v Moskvě na jednáních o NATO a Varšavské smlouvě. Chybou Gorbačova a zvláště Jelcina bylo, že netrvali na stejné likvidaci NATO, jaká byla provedena ve Varšavské smlouvě. V potřebné míře jsem byl však informován pouze do doby, než jsem z funkce ministra byl odstraněn.

Co vám proběhlo hlavou, když jste se před časem dozvěděl o sestřelení ruské stíhačky Tureckem?

Ve světě se odehrává tolik událostí vojenského charakteru, že sestřelení ruské stíhačky nemůže zůstat bez povšimnutí a oprávněně z ruské strany je i využíváno. Litovat můžeme jenom ruského pilota, ale umírá všude ve válkách už tolik lidí, že to bohužel u této ruské stíhačky ztrácí onen lidský rozměr.

V ČR roste mezi částí občanů nechuť k NATO. Je možné z tohoto paktu vystoupit?

Chtěl bych odpovědět sarkasticky: Vlezli jsme tam, tak co nám zbývá, než držet »hubu a krok«… Víte, oni jsou velmi chytří, NATO udrží. A vystoupit? To je tak posichrované a provázané, aby to nešlo. Uvědomte si, kdo řídí svět. Cílem NATO je nastoupit na Rusko. Vadí mu v tom ruský prezident Vladimir Putin. Nebýt jeho, byla by Ruská federace již rozložená a rozdělená, a tím by vzniklo nástupiště pro válku s Čínou. Proto jde NATO cestou pokusů o odstranění Putina od moci. Avšak tato situace, tento tlak, vede v Rusku k tomu, že se národ sjednocuje a stmeluje právě kolem svého prezidenta. Jinak platí, jak už jsem uvedl, že Američané se bojí jaderné války s Rusy. Vědí, že by to odskákali taky.

Vystupovat otevřeně proti našemu členství v NATO může být pro naše občany dosti významné, bude-li podloženo pravdivými důkazy, jak provedl MUDr. Obrtel. Možná, že by se nalezli a svůj názor vyslovili i někteří další naši vojenští veteráni. K samotnému zrušení členství však nemůže dojít, pokud některá z budoucích vlád ČR o to nepožádá. Ale na to nelze v příštích 20-30 letech spoléhat. Snaha řešit to referendem - to by bylo možné, až by zákonně bylo uznávaným prostředkem i tam, kde se to dnes nehodí.

Očekávat, že by NATO samo sebe zlikvidovalo, je více než iluzorní. Znovu připomínám, že USA jsou stále nejsilnější vojenskou supervelmocí. Své malé »přívěsky« (jako je i ČR) potřebují pouze k tomu, aby vše, co vojensky arogantně provádějí, bylo zakrýváno právě tím »demokratickým postupem«. Vznikne-li silné vojenské uskupení ve státech BRICS, potom se mohou USA dočkat i toho, jak ony se vypořádaly s Varšavskou smlouvou.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 592 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


wIadin
2016-02-15 14:19
To je dobře, že i soudruh Vacek došel k tomu, že se NATO nerozpustí a
že Česko z něj nevystoupí. Ostatní jeho názory, jsoucí v linii s
názory Kremlu, nebudu komentovat. Ctí ho snad akorát to, že nedal do
lidí v roce 1989 střílet.
hajek.jiri51
2016-02-14 13:40
Realistické názory správného člověka a odborníka.
ferdaholub
2016-02-14 12:10
Také to tak vidím.
kafrmi
2016-02-13 16:49
Pravdivě napsaný článek.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.