Šikana

V médiích proběhla zpráva o smrti 55leté učitelky v souvislosti se šikanou žáky z její třídy. Ve víru dalších událostí, migrace, placení výkupného za unesené dívky či výměny Fajáda za naše zadržované občany tato událost poněkud zapadla.

Je to však velmi závažný jev naší společnosti a reakce na ni se mi zdá málo razantní. Studenti střední školy nejsou žádní malí kluci, ale téměř dospělí lidé, kteří by měli znát základní pravidla slušného chování. Je naše společnost již tak netečná a otrlá, že si neuvědomuje, kam takové chování může vést? Mlčící většina nic proti tomu neudělala a jen přihlížela. Chybí nám hrdinové, kteří rozlišují dobro a zlo a dokážou se postavit na stranu slabšího? Kam až jsme se to dostali. V nemocnicích musí mít ochranku proti agresivním pacientům, učitelé ve školách se bojí svých žáků, jsou napadáni záchranáři. Jak si vážíme jeden druhého, jaká je úcta ke starším spoluobčanům, jak se chováme k ženám? Tady nepomůže represe státních orgánů, soudy a tresty. Je to obrázek celé společnosti, odráží se v tom i současná situace v Evropě, Sýrii, Iráku, Libyi a dalších rozvrácených státech. Je-li možné bezpráví ve velkém, proč by to nešlo v malém. Prosazuje se právo silnějšího, ať v mezinárodním měřítku, tak i v menším.

Jak se jedná se zákazníky v marketech, jak se chovají banky, energetické společnosti, zaměstnavatelé k zaměstnancům. Je to jeden řetězec, který nakonec může skončit u jedné středoškolské učitelky. Ve společenských vztazích chybí naprosto úcta k člověku jako myslící a cítící bytosti. Je jen jednotka, která může vyprodukovat nějaký zisk pro vládnoucí elitu a není-li tomu tak, potom ztrácí hodnotu, nikoho nezajímá a končí jako lidský odpad. Žijeme ve společnosti, která je zaměřena pouze na zisk, výkon a bezohledné prosazování individuálních zájmů.

Měli bychom si uchovat lidský přístup, oceňovat lidi podle jejich osobních kvalit, a ne podle velikosti konta či síly pěsti. Naší povinností je bránit slabší a společensky znemožnit agresory.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 48 hlasů.

Věra ŽIŽKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Gartouzek
2016-02-17 16:14
Hajek.jiri51 – „Co bylo dřív, slepice nebo vejce?“ Krátkozrací
vnímají v zadání, že jde o vejce, z něhož se vyklube kuře –
slepice. Avšak v otázce je vejce bráno jako takové a vejce snášeli
již ještěři. Takže zde nevidím žádný problém. ..... Mnoho lidí
vnímá odděleně rodinu a společnost. Psychologové uvádějí, že
základní charakterové rysy osobnosti dítě jsou zformovány již v
předškolním věku, kdy se ukončuje hlavní rozvoj velkého mozku. V
raném dětství rodina je pro dítě hlavním představitelem
společnosti, rodina je součást společnosti. Proto je mnohdy
zavádějící oddělovat kategorie „rodina“ a „společnost“. Pokud
se podíváme na problém z pohledu společnosti, jako organizovaného
celku, pak povinnosti společnosti je zajišťovat přípravu děti a
mládež na život v dospělosti prostřednictvím škol. A součásti
života v dospělosti bývá výchova dětí v rodině. Zde společnost
jako taková selhává a tak má svůj podíl na té bídě, protože
neposkytuje mládeží potřebné informace o zákonitostech ve výchově
dětí v rodinách, ač tato společnost potřebnými fundovanými
informacemi dnes disponuje. ..... Na tento problém upozorňoval i J. A.
Komenský. Uvědomil si význam výchovy v rodinách, proto napsal knihu
»Informatorium školy mateřské« pro rodiče, kde píše: "A
protož jak daleko s nimi v které té věci do šesti svých let
směřovati a jakými cestami jíti mají, již ukázáno býti má."
... "Avšak poněvadž všeho toho základem jest život a zdraví
dobré, ukáže se nejprve, jak toho rodičové dítkám svým dobývati a
v něm utvrzovati mohou." Společnost v této oblasti dosud selhává,
tím nese spoluzodpovědnost celé vedení společnosti - zákonodárci i
ministerstvo školství a nejvíce profesoři pedagogických fakult,
kteří mají být v oblasti výchovy nejvíce fundovaní a sami by měli
prosazovat výuku rodičovské pedagogiky na školách. I oni nesou velký
podíl na současné bídě, jen to lidé takto nevidí.
Gartouzek
2016-02-17 16:13
RJ: Děkuji za radu, využiji ji.
hajek.jiri51
2016-02-16 14:44
V dnešní době je to už jen nářek nad rozlitým mlékem. Pane
Gartouzek, opravdu si myslíte, že společnost, což je trochu
rozsáhlejší a složitější fenomén jako rodina, nemá na té bídě
svůj podíl? Mně to připomíná ten problém, jestli byla první slepice
nebo vejce.
halonoviny
2016-02-16 14:37
Pokud jde o zavedení jakékoli rubriky na webové stránky KSČM,
obracejte se na mediální oddělení ÚV KSČM, možná pochodíte u
Roberta Kvacskaie, to je rozumný kluk. Jak by pak ale ta rubrika byla
naplňována v praxi, to je druhá věc... RJ
Gartouzek
2016-02-16 10:58
Ano, souhlasím, že jde o velký společenský problém, avšak hlavní
příčiny spočívají ve výchově dětí v rodinách, ve výchovných
chybách rodičů a o tom by se měli mladí učit na středních
školách. Soudružko Žižková, můžete podpořit zavedení rubriky
"VÝCHOVA" na webových stránkách KSČM, to bude víc, než
tento článek. Nestačí pouhé apelace na lidský přístup. To je jako
nahazování hrachu na zeď. Povinnosti společnosti je vzdělávat v
oblasti rodičovské výchovy o výchovných chybách rodičů, které
vedou k bezohlednosti a agresivitě.
petr.krafka
2016-02-16 09:50
Ale prosím vás,paní Žižková.Vždyť tohle zřejmě kryla samotná
škola.Reakce zástupkyně ředitele tomu plně začíná následovat,když
samotný říďa skončil raději na neschopence.A výraz paní
zástupkyně při poskytování informací v médiích moc krásně
napovídá na český vlezdop-delismus,smutné na tom je jen jediné.Že
totiž ta kantorka raději z tak profláknutého výukového institutu
neodešla jinam.Možná mohla nejen žít,ale zbavit se toho stresu z
takových darebáků.Víme?Co vlastně lze očekávat od společnosti,kde
prachy jsou "až" na prvním místě? Po průšvihu pak
zákonitě přichází styl:"Ruka ruku myje aneb nic jsme neviděli a
neslyšeli."
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.