Redakční sloupek

Padouch, nebo hrdina?

Nedlouho po posledním ideologickém ataku vůči populárnímu seriálu Třicet případů majora Zemana se jeden z největších veřejnoprávních komunistobijců Vladimír Kučera (uvádí mj. i pořad Politické spektrum) rozhodl ve své Historii.cs pošpinit památku jednoho z nejpoctivějších komunistů dějin - Jana Švermy. Už jen bulvární název odvysílaného dílu Šverma - padouch, nebo hrdina? byl více než provokující, byl skandální. A zvážíme-li, že Šverma za Slovenského národního povstání v partyzánském boji proti nacistickým vrahům dobrovolně vsadil to nejcennější, co měl - vlastní život (když opakovaně nevyužil možnosti odletět z nečasem zasažených podzimních slovenských hor do bezpečí moskevského exilu), pak jde o název až cynicky nechutný!

Co se však nestalo. Hosté tohoto dílu (a nechyběl mezi nimi pochopitelně ani zástupce režimem protežovaného ÚSTRu) Švermu na rozdíl od moderátora a průvodce debatou spíš šetřili. A to dokonce víc, než zjevně Kučera čekal. A ač se snažil sebevíc kydat hnůj, nešlo to. Aby také ano, když si na paškál vzal člověka bytostně čistého a obětavého, člověka, který se ve svém životě nedopustil jediného vědomého přehmatu, jediné křivdy či něčeho podobného.

Takže nakonec tenhle díl Historie.cs nedopadl vůbec špatně a na nejednoho diváka zapůsobil dost možná opačně, než měl. A mojí maličkosti navíc evokoval možnost veřejného zamyšlení se nad diskriminací pojmů komunismus, komunista...

Všude totiž slýcháme, jak »za komunismu« bylo všechno špatně a jak »komunisté mučili a popravovali« (nejlépe stejně jako nacisté) atp. Pomineme-li, že za minulého režimu zdaleka všechno špatně nebylo a že srovnávat množství a povahu obětí třeba padesátých let s těmi, které pronásledovala tzv. třetí říše, je samo o sobě historický nesmysl, pak se zastavme nad vlastními termíny.

Mohlo vůbec něco být »za komunismu« takové či onaké? Nemohlo. Protože komunismus zatím ještě nikdy nikde neexistoval. A skuteční komunisté, jakým byl třeba právě Jan Šverma, by (snad s výjimkou sebeobrany) nikdy nikomu neublížili. Komunistou se totiž nestal automaticky každý, kdo si kdy pořídil rudou legitimaci. Být komunistou znamená v první řadě žít jako komunista. Žít nezištně, pro druhé, pro nějaký ušlechtilý cíl - jako třeba právě ten Jan Šverma... Proto bychom účelové zjednodušování a zneužívání těchto pojmů měli tvrdě odmítat. Vždy a všude!

Roman JANOUCH


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 136 hlasů.

Roman JANOUCH

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2016-02-19 15:04
A tenhle pan vysokoškolský učitel zase nesahá ani po kotníky
Švermovi... Že si ho Kučera do Historie.cs nepozval...?! By si notovali.
Takhle tam pan moderátor byl osamocen jak sám voják v poli:) RJ
halonoviny
2016-02-18 17:02
Pokud jsem přetiskl názor paní Ivanky, neznamená to, že s ním musím
bezvýhradně souhlasit. Je to má služba čtenářce, která by se ráda
do diskusí zde zapojila, ale nepouští ji systém registrace... Jinak
přetisknu ještě dvě její odpovědi vanguardovi a donaldovi:
Vanguardovi nevadí jak po zániku SSSR vzniká jedna válka za druhou,
zvyšují se dluhy, sebevraždy, závislí na drogách, žebráci,
nezaměstnaní , jak Slovanům hrozí zánik, proto si ho nevážím, je
to zrádce a mele dokola to samý už rok a půl. Kdyby nebylo
zločinů kapitalismu, nebylo by zločinů komunismu. Třídní boj
odstraní beztřídní společnost. To, že některá vrstva na západě
žije konzumním způsobem života je také špatně, ničí se
přírodní zdroje , energie příroda nemá nazbyt. Tak atˇ už mu to
někdo řekne třeba vy . díky Iva H.
halonoviny
2016-02-18 16:38
Donald (2): Myslel jsem si o vás, že jste inteligentnější než
vanguard, havlík a někteří jiní fanatiční antikomunisté zde... Ale
pokud je pro vás pahistorické cancání nějakého Bohumila Doležala
víc než nejvyšší možná lidská oběť ve jménu míru a pokroku,
devalvoval jste se definitivně vy sám! V onom popisovaném pořadu
Historie.cs jeden z historiků podotkl, že pohlížet na tehdejší kroky
Švermy prizmatem dnešní doby by bylo značně zjednodušující a
neobjektivní... Asi tak nějak! R. Janouch
halonoviny
2016-02-18 16:33
Donalde, a že vás netrápí násilnosti, likvidace a genocidy poloviny
planety v podání USA (za posledních 140 let)?! Že vy si tak cíleně
selektivně vybíráte ty nepravosti jen na jedné straně barikády...
Pozoruhodné! R. Janouch
halonoviny
2016-02-18 16:31
Prchal (ale i Vanguard): No to proto, že jste asi nepochopili ironii v tom
projevu (okolnosti, za kterých k němu došlo), to se to potom vytrhává
z kontextů... A Havlíkovi vyřiďte, že sadistický úchyl byl
především Batista se svými pohunky (a za podpory CIA), ten Batista,
jehož krvavé diktatury Che s Castrem Kubu právě zbavili!!! Já myslím,
že už i v USA pochopili, že systematické šikany Ostrova svobody už
bylo po 55 letech dost, proto tam Obama v březnu pojede. Dost pochybuji,
že by s masovými vrahy si podával ruce a sedal s nimi za jeden stůl,
ne? Když je to přece reprezentant té nejúžasnější demokracie na
světě, jak by nás jistě poučil Donald... R. Janouch
jaroslavprchal
2016-02-18 10:05
Antal – jistě pane Antale víte, že všechny buržoazní revoluce v
Evropě proběhly v době, kdy už v těchto zemích panovaly poměrně
rozvinuté výrobní vztahy na bázi tzv. kapitalismu. Nešlo tedy o
prosazení kapitalismu násilnou cestou, ale o uchopení politické moci
třídou, která ji celkem oprávněně požadovala na základě svého
ekonomického postavení. Proto nelze o husitství hovořit jako o
buržoazní revoluci, a to ani raněburžoazní, protože v té době byla
v Čechách ekonomika na úrovni individuální řemeslné výroby. To
samé platí o tzv. socialistických revolucích. Moci se domáhaly skupiny
lidí, které se teprve chystaly socialismus budovat a navíc nevěděly
jak. Nakonec nevybudovaly nic jiného, než nevýkonný státní
kapitalismus, který navíc utlačoval dělníky víc než kapitalismus
otevřený, protože měl monopol na vše. Mzdami počínaje a výrobními
programy konče. Proto byly tyto historické děje odsouzeny k zániku. I
když to někdy, např. v SSSR, trvalo celkem dlouho. Ale to už je zase
jiná kapitola – o násilném udržování nefungujících režimů.
fronda
2016-02-17 23:06
Když to shrneme, tak za komunisty zůstalo daleko méně mrtvých než za
"demokraty" a to ještě komunisti své chyby sami od sebe
přiznali a distancovali se od nich. Takže když "demokrat"
vyčítá komunistovi nějaký teror atd., je to pokrytectví a dvojí
metr.
antal
2016-02-17 21:27
Jaroslav Prchal, neuvádzate argumenty. Podobne je to s vaším hodnotením
marxizmu. Význam husitstva spočíva hlavne v tom, že český národ ako
prvý z európskych národov začal rozhodný útok proti nadvláde cirkvi
ako najmocnejšej zložky feudálnej sústavy. Husitstvo podlomilo
predovšetkým materiálnu moc cirkvi tým, že previedlo obrovský presun
v držbe pôdy zosvetštením (sekularizáciou) väčšiny cirkevného
pozemkového majetku. Išlo teda o premenu feudálnych vzťahov, nie
cirkevných, nie odstránenie cirkvi ale feudalizmu. Ďalším veľkým
dielom husitského revolučného hnutia bolo odstránenie rafinovaného
systému finančného vysávania zo strany Ríma, kam v predhusitskej dobe
odchádzali obrovské sumy peňazí v podobe odpustkov, desiatkov a
najrôznejších foriem poplatkov za prepožičiavanie cirkevných
hodností ap. Priamym následkom husitstva sa stalo prenikavé uvoľnenie
poddanských vzťahov. Po porážke husitstva po celý zvyšok 15. st.
šľachta novými zákonodarnými opatreniami snažila sa obnoviť a
prehĺbiť moc vrchnosti nad poddanými. Zo snemovných uznesení sem
smerujúcich je dôležitý najmä zákon z roku 1487, ktorým sa znovu, s
novými sankciami, zakazuje sťahovanie poddaných bez zvolenia vrchnosti z
panstva na panstvo a z panstva do miest. Význam husitstva teda spočíva v
premene sociálno-politických a vlastníckych vzťahov a nie odstránení
cirkvi. V tomto zmysle ide o ranoburžoáznu revolúciu. A pridám vám
ešte jednu násilnú udalosť formovania kapitalizmu. V r. 1368/69
zvíťazil vo vojne obchodný zväz miest Hanza (200 miest) nad dánskym
kráľom. Obchodnému (kupeckému) kapitálu ako prvej forme kapitálu sa
tým uvoľnil veľký priestor pre svoj rozvoj.
jaroslavprchal
2016-02-17 20:44
Janouchu, to není vklad, to je citát, pokud jste schopen pochopit ten
rozdíl.
halonoviny
2016-02-17 20:40
Vanguarde, paní Ivanka H. vám posílá reakci na vaše zdejší
příspěvky. Bohužel systém ji neumožňuje se přímo registrovat, tak
to poslala přes můj mail: ,, Vanguarde, přečti si černou knihu
kapitalismu a potom pochopíš proč jsme my komunisti museli všem
fašistům a jejich pomahačům vyprášit kožich.A budeme to muset brzy
udělat znovu, protože zase přivedli svět na pokraj propasti. V Cˇíně
je socialismus podnikají tam státní a družstevní firmy. Cˇína na
rozdíl od demokratických EU a USA nebombarduje civilisty. Cˇína bude
první velmoc, která vykročí k vrcholné ideji lidstva k humánní
komunistické společnosti.
halonoviny
2016-02-17 19:58
Prchale, víte, ona obnovená knihovna není vůbec zárukou kvality či
novějších, tj. pravdivějších informací... Například vaše vklady
do úst Che Guevarovi jsou zcela nesmyslné! Kuba nemá s KLDR totožného
zhola nic - a o nějaké bídě už vůbec u Ostrova svobody nemůže být
řeč! RJ
jaroslavprchal
2016-02-17 19:10
Antal - Husitská revolúcia ako ranoburžoázna revolúcia v
Čechách.POkud si pane Antale vzpomínám, tak poslední, kdo hlásal tuto
tézi byl v padesátých letech prof. Josef Macek. Byla to hodně násilná
konstrukce a dneska už je to jen úsměvné čtení k odpolední nedělní
kávě. V současnosti už nikdo nepochybuje o tom, že husitská revoluce
bylo hnutí jen a jen náboženské, možná se slabými náznaky hnutí
sociálního. To je ovšem velice sporné, protože husitského hnutí se
účastnily všechny vrstvy národa od vysoké šlechty až po prostý lid.
Časem ovšem toto náboženské hnutí zplanělo a zejména polní vojska
neměla daleko k lupičským bandám. Však také obnova zomě po
ukončení husitských válek trvala pěkných pár roků. A takhle je to s
většinou vašich tvrzení. Nevím, kam na to chodíte, ale nejspíš
byste si měl obnovit knihovnu.
jaroslavprchal
2016-02-17 19:03
RJ - Nejde o žádné účelové spojování KLDR a Kuby, jak se mi
snažíte namluvit. Oba režimy neblaze prosluly množstvím vězněných
politických odpůrců, stovkami poprav (jak hezky to vyjádřil hrdina
kubánské revoluce Che Guevara: Ano, popravovali jsme, popravujeme a
budeme popravovat), čistkami ve vlastních řadách - v KLDR jsou
notoricky známé, na Kubě např. generál Ochoa), zbídačením
vlastního obyvatelstva. Kuba přidala už jen vývoz revoluce, např. do
Angoly, ale zejména do celé jižní Ameriky. Žádný rozdíl mezi nimi
není.
Gartouzek
2016-02-17 16:19
Antal: Děkuji za reakci. Ve svých příspěvcích nechci nic
absolutizovat, nepracuji s tvrdými, ale měkkými daty. Například, když
v turistickém průvodci je popisována charakteristika obyvatel Kuby,
také nejde absolutizování. Víme, že úplně všichni obyvatelé nejsou
takoví. Obvykle v příspěvcích popisuji krajnosti, jako typy
(typologie) mezi nimiž je škála mezistupňů. A i ty stupně se nesmí
absolutizovat. Ono je to vše náročné na představivost. ..... Když
socialismus dávám do souvislosti s morální kategorií, tak tím
nepopírám existenci socialismu jako vývojový stupeň v dějinách.
Oboje vnímám jako rozdílné pohledy na tentýž socialismus. To je jako
s popisem budovy, když budu popisovat budovu z bočního pohledu, tak
nepopírám čelní pohled ani pohled z ptačí perspektivy. Také mohu
popisovat pohledy na budovu v různých řezech. Ačkoli jednotlivé popisy
se budou hodně lišit, všechny budou pravdivé. Čím vice pohledů, tím
více se přiblížíme pravdivému poznání. Proto se snažím poukazovat
na netradiční pohledy na společnost. Jinak s Vámi souhlasím, až na tu
poslední větu. Dlouho se zajímám o tuto problematiku a přečetl jsem
si řadu knih o psychologii, zejména vývojové psychologii a o
rozvíjení sociálních schopností a dovedností. Poznatky z psychologie
mne vedou k nesouhlasu s poslední větou ohledně egoistického chování.
Egoistické chování není záležitost rozumového poznávání, ale je
to projev málo rozvinutých sociálních schopností a dovedností.
Kdybych měl celé toto blíže popsat, bylo by to v rozsahu učebnice.
halonoviny
2016-02-17 15:29
No v Rakousku žádné davy zbídačených proletářů nejsou, ale v USA
(matce novodobého kapitalismu) už ano. A na té Kubě nemají za sebou 60
let budování kapitalismu, ale pouze 25. Skutečný socialismus tam
začali budovat až po pádu SSSR. Do té doby tam byl čistokrevný
castrismus, který se vymykal všem nám známým ismům (v negativním,
ale i v pozitivním slova smyslu). KLDR pak socialismus nebudovala nikdy!
R. Janouch
antal
2016-02-17 15:28
Sú úsmevní títo naši pravicoví táraji. Dokážu si mýliť aj
bohatstvo s vyspelosťou, rozvinutosťou. Toto dokázali rozlíšiť už
starovekí myslitelia, keď pokladali bohatstvo za predzvesť rozkladu
spoločnosti, zániku systému. Kto študoval dejiny, mohol si všimnúť,
že vývoj v bode vyčerpania potenciálu systému môže ísť evolučnou
a revolučnou cestou. Známym historickým príkladom je vývoj Číny po
r. 1368 s nástupom dynastie Ming. Čína bola mnohonásobne vyspelejšia
ako Európa, ekonomicky, technicky, kultúrne, politicky. Tento blahobytný
vývoj ale mal negatívny dopad na vývoj, Čína sa nevybrala revolučnou
cestou ku kapitalizmu, ale evolučne rozvíjala feudalizmus do jeho
vyspelej, liberálnej podoby. Čína bola bohatšia ako Európa, ale jej
systém bol zastaranejší, čo bolo zdrojom toho, že nakoniec v v 19. st.
sa dostala pod vplyv Západu. A nad čím dumajú historici, prečo sa tak
stalo. Aj v prípade vývoja Číny po r. 1989 pôsobil tento faktor, ale
naopak, Čínu síce pseudoodborníci považujú za rozvojovú krajinu,
porovnávajúc znovu jej bohatstvo so Západom, ale jej socialistický
systém je modernejší ako západný, preto dal aj väčší priestor
rozvoju výrobných síl. Dnešný západ je síce bohatý, ale nevyspelý,
má zastaraný systém. Neprichádza so žiadnymi veľkými koncepciami,
ideálmi, všetko sa točí už len okolo plného žalúdka. xxxxxxxxxxx
Drobný príklad z bežného života. Ak porovnáme študentika s
prázdnymi vreckami s bohatým päťdesiatnikom, tak povieme,
päťdesiatnik je vyspelý, študentík zaotalý. Hoci potenciál je
nesporne väčší práve u študenta. Asi tak k zámene bohatstva a
vyspelosti.
antal
2016-02-17 15:14
Jaroslav Prchal, komikom ste tu Vy. Pretože tárate do vetra. Všetky
systémy vznikali cez diktatúry. Aj kapitalizmus. Spomeniem len stručne:
Anglická buržoázna revolúcia 1940-1660 a Cromwellova diktatúra
parlamentu voči monarchii. V r. 1649 popravený anglický kráľ. Druhá
anglická burž. revolúcia - Slávna revolúcia r. 1688, vyhnanie
anglického kráľa z Anglicka. Francúzska buržoázna revolúcia
1789-1799. 21.1.1793 popravený francúzsky kráľ aj s kráľovnou.
Nizozemská burž. revolúcia 1566 - 1609. Husitská revolúcia ako
ranoburžoázna revolúcia v Čechách. Nemecká sedliacka vojna ako
ranoburžoázna revolúcia. Buržoázna revolúcia v Číne
1911. xxxxxxxxxxxxxxx Pôvodná akumulácia kapitálu bola násilným
vyvlastnením malých roľníkov, remeselníkov a miliónov domorodých
obyvateľov na rôznych kontinentoch. Bola podmienená rozvojom vlnárskej
manufaktúry ako prvej formy kap. výroby, čo viedlo k premene ornej pôdy
na pasienky pre ovce. Došlo k masívnemu vyvlastňovaniu roľníkov, až
sa aj monarchie zľakli obludnosti procesu. Zákon Henricha VII z r. 1489
zakazoval búrať všetky roľnícke domy, ku ktorým patrilo najmenej 20
akrov pôdy. Zákon obnovil aj Henrich VIII. Ak v 17. st. boli súkromní
roľníci početnejší ako nájomcovia, okolo r. 1750 úplne vymizli.
Západ vyvlastnil celé svetadiely, zbavil pozemkov pôdy pôvodných
obyvateľov. Takže celý vznik kapitalizmu je jedno veľké násilie a Vy
tu tárate ako malý chlapec. Všimnime si socialistické revolúcie.
Počas VOSR v Rusku zahynulo 6 ľudí. Neviem o tom, žeby zahynuli nejakí
ľudia v Československu, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, ap.
počas socialistických revolúcií. Obete boli až následne počas
pokusov buržoázie odstrániť socializmus vyvolaním občianskych
vojen.
halonoviny
2016-02-17 13:34
I to je dvojsečné. V zemích bývalého východního bloku zase nebyli
bezdomovci, lidi bez práce, nebylo tolik sociálního zoufalství. A ano,
západní sféra vlivu docela prosperovala, i obyčejní lidé v ní,
protože těch horních 10 % v době bipolárního světa přece jen volilo
opatrnější politiku, ne tak výrazné rozevírání asociálních
nůžek mezi jednotlivými společenskými vrstvami, aby lidi dole
nenaštvali a nevnukli jim myšlenku, že Východní blok by mohl
představovat alternativu. Až po pádu sovětských satelitů to
zbohatlíci rozjeli naplno a vrátili se ke zločinné podstatě
kapitalismu 19. století - postavené na vykořisťování člověka
člověkem... RJ
halonoviny
2016-02-17 12:30
Jenže on ten režim dalším stovkám tisíc lidí výrazně pomohl,
takže nic není tak černobílé, jak se snažíte účelově tendenčně
vykládat... A co se týče Kuby (nebo třeba Běloruska), osvícenská
diktatura má vlastně ke skutečné demokracii blíž, než diktatura
neviditelné ruky trhu, která nám byla vnucena naším novým
"Velkým bratrem"... R. Janouch
halonoviny
2016-02-17 12:02
Vanguarde, n. r. od vás Martu dobře znám, už 20 let, a vím, jak
obětavě pracuje po celou tu dobu ve prospěch prostých lidí, jak se ono
demos a kratos, tedy vládu lidu, snaží každodenně naplňovat. Tak ji
přestaňte urážet jen proto, že v jedné věci je pomýlená. Na druhou
stranu tím shazujete leda tak sám sebe. R. Janouch
1 | 2 | 3
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.