Reklama

Diskutujme o nepodmíněném základním příjmu

Nepodmíněný základní příjem (NZP), jeho přednosti i nedostatky - bylo na pořadu dalšího pražského semináře levicové platformy Spojenectví Práce a Solidarity. Téma je dosud i pro levici nejednoznačné, prozatím nabízí více otázek než odpovědí.

Hlavní řečník semináře Štěpán Mairovský vnímá tento příjem jako nástroj, jak odstranit past chudoby a jak snižovat příjmovou nerovnost ve společnosti. »Na rozdíl od současného systému sociálních dávek NZP pomáhá nejen těm nejchudším, i středním vrstvám,« vysvětlil. Tento systém v určité podobě funguje či fungoval na Aljašce, v Namibii, Íránu, a v současné době je zaváděn v nizozemském Utrechtu.

NZP je interpretován jako systém sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky vyplácené ve stejné výši všem lidem a bez jakýchkoli podmínek. Belgický myslitel Philippe van Parijs definoval NZP jako pravidelnou finanční platbu vyplácenou politickou komunitou (státem, krajem, městem, EU) každému. Ono každému je však věcí diskuse.

Mairovský zmínil důvody, které hovoří pro zavedení institutu NZP. Nástup do zaměstnání nebo zvýšení platu nemusí vždy znamenat nárůst čistého příjmu, uvedl příklad. Paradoxně přidáním mzdy může živitel-otec dětí ztratit přídavky na děti a ve finále tedy být na tom hůře. Pokud by společnost vyplácela NZP, nárůst mzdy či nástup do zaměstnání bude vždy znamenat vyšší příjem.

Pokud by NZP dostávali všichni občané, tedy i lidé na okraji společnosti, snížilo by to otřesné projevy bezdomovectví, žebráctví, kriminality, která koreluje s chudobou. Důležité je i snížení byrokratického aparátu, jenž nyní posuzuje a propočítává velmi složitý systém sociálních dávek. »Sjednotili bychom základní druhy podpor,« vysvětlil Mairovský a dodal, že díky pravidelnému příjmu i pro ty nejchudší pravděpodobně stoupne inkaso spotřebních daní (vyšší příjem státního rozpočtu).

Jako je NZP, byl by i nepodmíněný základní důchod. Ten by měl jednu část stejnou pro každého seniora/seniorku, druhá část by byla zásluhová. Znamenalo by to především zvýšení nejnižších důchodů, u ostatních by důchod zůstal přibližně na stejné úrovni. V tomto smyslu již nyní u nás probíhají konkrétní úvahy i propočty.

Nehrozí zahálka?

NZP má i svá negativa, nezakrýval Mairovský, jenž se problematice věnuje dlouhodobě a systematicky. Může demotivovat k práci, erár nemusí mít dostatek zdrojů pro vyplácení NZP všem občanům, zaměstnavatelé by v důsledku vyplácení NZP mohli snižovat mzdy apod. Právě negativa vyvolala bohatou diskusi, která je nejcennější součástí seminářů SPaS. Někteří z diskutujících se domnívají, že lidé by v případě bezpracného pobírání dávek NZP zdegenerovali a podlehli zahálce, což Mairovský vyvrátil, neboť by lidé i nadále pracovali, ovšem v důsledku snižující se délky pracovní doby by se věnovali ve vyšší míře jiným smysluplným činnostem.

Řečník upozornil, že NZP je diskutován na půdě České pirátské strany, Strany zelených, KSČM i ČSSD. Levicová frakce ve SZ Zelená Re:vize podle Mairovského usiluje o to, aby se do vznikajícího nového stranického programu institut NZP dostal. KSČM má ve svém volebním programu pro roky 2013-17 »podporu veřejné diskuse o evropské iniciativě za tzv. bezpodmínečný základní příjem s cílem z dlouhodobého hlediska garantovat všem občanům EU bezpodmínečné, individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k vedení důstojného života«. Nezavrhujme koncept NZP, diskutujme - takto vyzněly závěry semináře.

V lednu 2013 Evropská komise zaregistrovala Evropskou občanskou iniciativu za základní příjem, která vedla roční kampaň ve státech EU. Cílem bylo vyvolat diskusi a projednávání v EP. Potřebný milion podpisů se získat nepodařilo.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.7, celkem 17 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama