Rozhovor s bývalým poradcem federálního předsedy vlády Ing. Petrem Gregorem

Žádný komunismus tu nebyl

Vaše reakce na názor historika Michala Kopečka, jenž v prosinci minulého roku v jedné literární příloze zkreslil některé skutečnosti v souvislosti s minulým režimem, nebyla zmíněnou přílohou zveřejněna. Nás zaujaly některé myšlenky, které jste zdůraznil. Například ta o »komunismu«, tedy o tom, že tady vládl před listopadem 1989. Vládl, nebo nevládl?

Předpokládám, že každý rozumný občan, který v ČR žil v minulém století, ví, že tu žádný komunismus, vezmeme-li za základ díla Karla Marxe, nikdy nebyl. Jen pro přesnost: komunismem Marx a Engels mysleli společnost, kde každý všechno dostává podle svých potřeb. A o něčem podobném se nám v oné době ani nesnilo.

Co tedy tady před Listopadem bylo?

Sám mohu potvrdit, že jsem v období 1948-1989 zažil pouze lidově demokratické zřízení a několik typů socialismu, ale komunismus nikoliv. Kdo by jej rád viděl, doporučuji, aby navštívil třeba Izrael a některý z kibuců, tam se dají spatřit i zažít některé prvky z předpokládaného komunismu. Ani v KLDR není komunismus. Jde o záměrné matení pojmů v rámci zkreslující propagandy.

Něco jiného je, že zde vládla komunistická strana spolu s dalšími stranami sdruženými v Národní frontě.

Jak s tím vším tedy souvisí zákon o protiprávnosti komunistického režimu, o němž jste se také zmínil?

Nejen já, ale i všechny trochu myslící bytosti vědí, že tento zákon je naprostý paskvil právě proto, že, jak jsem již řekl, tu žádný komunistický režim nikdy nebyl. Proto vytvořit zákon s tímto názvem znamená, že je od samého počátku neplatný, více méně politicky deklarativní. A to neříkám já, ale renomovaní právníci a někteří politologové. Je to pouze matoucí politicky ideologizovaný fakt. Obdobně lze ohodnotit i lustrační zákon, který plošně postihl tisíce lidí, ale konkrétní viníci nebyli nikdy potrestáni. Navíc obdobné složky mají všechny státy na světě bez výjimky.

Michal Kopeček psal také o postkomunistické transformaci. Jak ji chápat?

Nechci polemizovat v žádném případě s konstatováním pana Kopečka o celkové situaci ve státě, do hlubšího hodnocení a komplexní analýzy se stejně nepouští, údajně je ještě z hlediska historie brzo nebo spíše se analýzy a srovnávání bojí. Moji odezvu na jeho článek jsem mu prostřednictvím redakce zaslal, ale neozval se, asi ví proč. Moc argumentů pro svá tvrzení by stejně neměl.

Nemá význam hlouběji analyzovat celkové pojetí transformace, respektive velké privatizace, a už vůbec ne malé privatizace. Důsledky tohoto procesu poneseme ještě dlouho, respektive se jich nikdy nezbavíme. Jak to bylo s vytvářením nové třídy kapitalistů, hovoří otevřeně někteří z aktérů událostí, jako jsou pánové Stráský, Ježek, Komárek, i samotný bývalý prezident Klaus. Přednost měli v »podnikání« chartisté, členové OF, ODS a ODA a jejich příbuzní, známí a kamarádi. O církevních restitucích ani nemluvě. Výsledky převratu se zcela promrhaly. Ptám se sám sebe, co to je postkomunistická transformace, když tu žádný komunismus nebyl? Co je to dědictví komunismu, když tu žádný nebyl? Transformace bývalého režimu není dokončena, a jak ukazuje vývoj, ani nikdy nebude, a dokonce ani být nemůže.

Jaká je vlastně dnes, podle vás, vůbec ona tolik neustále zdůrazňovaná demokracie?

Demokracie je hodně široký pojem a v České republice zůstala v mnoha ohledech pouze na papíře. Často je zcela jako pojem zneužívaná, cenzura je téměř ve všech médiích. Zažíváme masivní dezinformační kampaně veřejnoprávních institucí, divím se, že generální ředitel České televize je ještě ve své funkci. V demokratické zemi by byl již dávno odvolán. Mafie vládne všude, kam jen oko dohlédne, o tom mluvila již paní JUDr. Benešová, policií počínaje a konče soudnictvím a státním zastupitelstvím. Kdybych neměl vlastní zkušenosti, tak bych to nepsal.

Vysoký stupeň korupce, daňové úniky obrovského rozsahu, senioři a postižení na odpis, vysoká sledovanost osob a tím omezování osobní svobody atd. Upozorňuji na řadu omezení při demonstracích, i těch činností, které nejsou vandalstvím anebo výtržnictvím, už se nedá ani všechno říci naplno a popravdě. Zcela jednoduše, některé kategorie občanů jsou si rovnější, záleží na tom, jaký kapitál mají na účtech nebo jaký majetek oproti druhým.

Autor statě hovoří také o tom, že problémy současné společnosti – v zásadě dělené na srovnatelné poloviny – jsou způsobeny především působením postkomunistických mentálních struktur, což je opravdu přinejmenším úsměvné. To se panu Kopečkovi skutečně povedlo.

Napsal jste, v souvislosti se »zločiny padesátých let«, že by se nemělo čekat na odhalení zločinů současného režimu. Co jste tím myslel? A vůbec, jaké zločiny jste měl na mysli?

Nezpochybňuji některé naprosto zbytečné kroky bývalého režimu, zejména v padesátých a šedesátých letech minulého století. Sám bych to ale tehdy jako dítě školou povinné těžko spravedlivě hodnotil. Hlavně, že to hodnotí fundovaně ti, kteří to nezažili a narodili se až v 80. letech minulého století, od těch to opravdu sedí. Nebylo by od věci pojmenovat exaktně »zločiny« tohoto současného režimu a rozhodně nečekat na to, až uplyne dalších padesát let, jak doporučuje pan Kopeček. Zřízení Ústavu pro zkoumání totalitních režimů je vyhazováním peněz daňových poplatníků a o jeho nadbytečnosti se píše již dlouho, např. stojí za přečtení stanovisko pana PhDr. Jiřího Jaroše Nickelliho.

Přínosem by tedy bylo spíše zkoumání »zločinů současného režimu«. Bylo by to dlouhé vyprávění. Začíná již velkou privatizací a pokračuje malou privatizací, jak bylo již v úvodu řečeno, kdy každý neměl stejnou startovní čáru. Ti, kteří kradli již za bývalého režimu, skupovali velké hodnoty za babku, včetně nastrčených bílých koní, a tunelovali zejména banky.

Nelze přehlédnout nefunkčnost práva, právo zejména obchodní mělo být nastaveno dříve, než vypukla privatizace. Ještě dodnes neexistuje institut všude tak běžný, jako jsou například majetková přiznání. Lidé jsou záměrně zaháněni do bídy, naprosto nemístné je exekuční bezpráví a běsnění, o lichvě ani nemluvě, což se často týká oficiálních bankovních a peněžních ústavů, které pracují někdy téměř na hraně lichvy. Často se setkáváme s nelegálními obchody, například s lihem, tabákem nebo palivem. Oficiálně je přiznáváno mafiánské rozkrádání veřejných financí. Zaměstnanec je dnes zboží.

Jedním z dalších otřesných faktorů je privatizace politiky. Agresivita ve společnosti stoupá, přetíženost pracovníků a zaměstnanců také, psychiatrické kliniky se nenudí, přibylo sebevražd. Co ještě dodat… Snad jen to, že jsme součástí zločinecké NATO, úzce spolupracujeme, naši žoldnéři jsou nasazováni i do operací neschválených OSN. Podílíme se tak negativně na současné migrační krizi, kdy byly rozvráceny státy, jako je Irák, Libye nebo Sýrie, a kdy pokračují boje v Afghánistánu nebo Pákistánu.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.5, celkem 538 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2016-03-05 00:05
R. Janouch: Můžou malé státy vůbec být plně suverénní, nebo je to
jenom kalkulace velmocí? České země prakticky nikdy plně suverénní
nebyly. Po válce šlo o volbu mezi Moskvou a Washingtonem, ne mezi Moskvou
a nezávislostí. Jugoslávii se Západ snažil odloudit, poskytoval
půjčky a obchodní příležitosti, ale když už ji nepotřeboval, o to
tvrdší bylo zúčtování v 90. letech.
fronda
2016-03-04 23:56
vanguard: Zase ta selektivní spravedlnost a dvojí metr. Omluvy za
zločiny kapitalismu se nedočkáme, naopak my se můžeme omlouvat
tisíckrát, ale pravičáčtí "dyslektici" nic nevidí. Klement
Gottwald ve svém projevu reagoval mj. na výhrůžky násilím ze strany
pravice a kolaborující socdem (sociálfašistů): "hrrr na dělníky
a komunisty". Navázali by tak na potlačení Pařížské komuny, na
krvavou neděli atd. atd., byla to zcela reálná hrozba. Ovšem doba se
změnila, v roce 1929 měli pokrokoví lidé celého světa mocného
spojence, Sovětský svaz a na to právě Gottwald upozornil. -----
"Vzpomínky", to je vesměs propaganda. Jak známo, lidi nedojmou
fakta a argumenty, ale právě vzpomínky, příběh konkrétního
člověka, s kterým se mohou ztotožnit. Vzpoměňme na chudáka ubitého
studenta Šmída. Naopak civilisté zavraždění z výšky demokratickým
dronem, to je jen nějaká beztvará hmota, to snad ani nejsou lidi, těm
někdo těžko bude stavět pomníky a pojmenovávat po nich ulice, že.
halonoviny
2016-03-02 20:34
Frondo, Vaši reakci jsem příliš nepochopil. Jugoslávie přece byla
součástí sovětského bloku. Jen Tito odmítal být takovou loutkou
Kremlu jako Gottwald a jeho nástupci. Naštěstí! R. Janouch
halonoviny
2016-03-02 20:33
Donalde, protože to nebyly zločiny komunismu, ale zločiny vládnoucí
KSČ - a to je sakra rozdíl - jak jistě dobře víte, protože hloupý
nejste! R. Janouch
halonoviny
2016-03-02 20:32
Vanguarde, jako naprostý mimoň se tu projevujete leda vy. Fronda logicky
bude vinu vedení KSČ v 50. letech poněkud zlehčovat, vy ale všechno
naopak silně nadsazujete. I stupidní kecy Klémy z 29. roku. Když to
tehdy říkal, samozřejmě šlo o nadsázku, vůbec si neuměl
představit, že se to jednou zčásti naplní. Protože o procesech 50.
let tady nerozhodoval on, ale Kreml. On a jeho věrní byli jen loutkovými
vykonavateli... Bohužel! R. Janouch
fronda
2016-03-01 23:25
Kdepak, k žádné fyzické likvidaci bývalé vykořisťovatelské třídy
po roce 1948 nedošlo. "Kroucení krkem" spočívalo ve zbavení
hospodářské a tím i politické moci. A s tím začal už prezident
Beneš v roce 1945. -------- Excesy a politické vraždy v 50. letech
bohužel byly (tak jako po revoluci v Anglii i ve Francii...), ale šlo asi
o 200 lidí, z velké části o komunisty. Říkám bohužel. Odsoudí
někdy stoupenci tohoto režimu masové vraždění, spáchané v
uplynulých letech v útočných válkách ve jménu "svobody" a
"lidských práv"? Zatím jsou kritici těchto masakrů režimem
popotahováni po soudech.
fronda
2016-03-01 22:41
K tomu Chruščovovi. Nešlo o jeho iniciativu, v podstatě přednesl
výsledky vyšetřování. Vědělo o tom předem celé kolektivní
vedení, Molotov, Malenkov, Kaganovič, Mikojan atd. --- V tom Gottwaldově
projevu šlo o metaforu a nadsázku (podobně jako když Zeman
prohlašoval, že bude vázat průkazky ČSSD do kůže členů ODS),
čehož důkazem je, že vláda KSČ, i v těch 50. letech, byla zdaleka
nejméně krvavým a násilným režimem ze všech. Včetně toho
současného, včetně první republiky...
fronda
2016-02-28 18:22
donald.kacerowski: Protože režimní propaganda sveřepě mlčí o
zločinech kapitalismu, ale je schopna označit za zločin komunismu kde
co. Třeba když je popraven špión nebo odsouzený keťas zemře ve
vězení... A to jsme právě měli 60. výročí, kdy komunisti sami
přiznali a odsoudili excesy, kdy něco podobného můžeme čekat od
"demokratů"? Jakže je to s tou třískou v oku bližního a
břevnem v oku vlatním?
fronda
2016-02-28 18:15
R. Janouch: Takže taková Venezuela? To pořád neřeší ten problém,
že proti nám stál silný a bohatý Západ, odhodlaný zničit
protivníka prakticky za každou cenu (stupeň odhodlání jsme v
uplynulých letech viděli ve světě mnohokrát). To nás stálo spoustu
prostředků a ty by někde chyběly v každém případě. Ušetřit na
obraně, na investicích, na spotřebním zboží, půjčit si, řešit to
inflací? Československo to podle mě zvládalo celkem slušně. Ohledně
předností Jugoslávie je otázka, jestli šlo o výhody tržního
samosprávného socialismu, nebo o uplácení Západem, aby se nepřidala k
sovětskému bloku.
halonoviny
2016-02-26 16:22
Frondo, to je prosté. Nebylo nutné napodobovat. Stačilo snažit se plnit
volební sliby z roku 1946 a ti lidé by za novou ekipou šli z
přesvědčení, doopravdy, ne ve stínu "gilotiny", resp.
provazu. Pak ani nemusel být vítězný únor devalvován následnou
parodií na volby v květnu 1948 a dále... Lidi by ten režim prostě
podporovali rádi, minimálně jako v Jugoslávii. Ta se cestou
skutečného socialismu, cestou rozumu (chcete-li zlaté střední cesty)
vydala a fungovalo to i bez diktátu Kremlu... R. Janouch
halonoviny
2016-02-26 16:17
Vanguarde, pak byste ale neměl psát, co všechno se událo za komunismu,
ale za/během první fáze komunismu - jinak už zkreslujete! RJ
Gartouzek
2016-02-26 12:52
Tato diskuse se mi líbí, stala se plodnou, za což děkuji všem, kteří
k plodnosti přispěli. Zde je vidět, že se dá bouřlivě a velmi
zajímavě diskutovat i bez vulgarismů. :-)
fronda
2016-02-26 00:04
hajek.jiri51: Pan syn se plete. Růst ekonomické úrovně a produktivity
výroby nutně povede právě ke komunismu. Kibuc, to není komunismus, to
je ta omezená skupina osob.
fronda
2016-02-26 00:01
Je jasné, že antikomunisté budou neustále připomínat "zločiny
komunismu" a popírat zločiny kapitalismu, od toho jsou to
antikomunisté. Ovšem tzv. moderní demokratická levice by měla říct,
jak by to v podmínkách studené války a embarga dělala jinak a lépe. V
meziválečném období se buržoazní demokracie neuvěřitelně
zdiskreditovala, existovala koloniální impéria, kde žádná demokracie
neplatila. Proč by komunisté tehdy měli něco takového napodobovat?
joska.korinek
2016-02-25 21:20
Bože, to je tady vědců přes politiku a historii. Hlavy otevřené jako
vanguard nebo klima 162 (to je IQ nebo číslo karty u dr. Chocholouška?)
se předhánějí, který z nich vyřkne větší kravinu. Není divu, v
hlavách otevřených po úrazu krumpáčem bývá průvan.
tomasklima162
2016-02-25 16:52
V demokratické společnosti není popírání komunismu nebo holocaustu
trestné, protože svoboda slova je nedělitelná. Je to ale velmi
neslušné a tak se nemůžete divit, že se vás normální lidé tak
štítí.
halonoviny
2016-02-25 16:10
Promiňte, nepoužil jste termín první etapa, ale první stádium. Ve
výsledku je to ale to samé... První stádium komunismu není komunismus.
To by pochopilo i dítě z prvního stupně ZŠ...! RJ
halonoviny
2016-02-25 16:08
Vanguarde, v podstatě jste jen potvrdil moje slova. Proč nepoužíváte
spojení dvou slov, ale jednoho (tří/dvou), není ve vaší lenosti či
pohodlnosti, ale účelové snaze fabulovat, překreslovat (dějiny) atp.
... Mohu vás ujistit, že ani většina Rusů, kteří v Moskvě žili, o
procesech nic nevěděla, než to odhalil Chruščov (zrovna dnes je to 60
let, nepletu-li se). To, že jste si někde našel nějakého Weila,
ještě neznamená, že když se k tomu nějakým způsobem dostal on, že
to museli vědět všichni. Prostě to pro ně bylo tak nepředstavitelné,
že Weila považovali za provokatéra, no. Nelze se divit... A jinak, jak
jste tu psal o socialismu coby první etapě komunismu, od kdy se první
etapa něčeho rovná tomu onomu v konečné fázi? :) R. Janouch
hajek.jiri51
2016-02-25 14:21
Vanguarde, jen tak pro srandu. Projev s krocením krků pronesl nedávno
Obama. A to je v pořádku anebo je Obama komunista? A nebylo by lepší
dělit lidi podle toho co dělají pro své okolí - na dobré a zlé,
místo škatulkování, v Tvém případě totálně primitivním, ale
obecně, ovšem vždy účelově, na komunisty a nekomunisty, muslimy a
křesťany, černé a bílé, pravicové a levicové ... ?
halonoviny
2016-02-25 12:31
Doxanet: ano, bohužel je to téměř bezvýhradně tak... U nás
konkrétně bych jako výjimky mohl označit jedině Dubčeka či Ludvíka
Svobodu? R. Janouch
1 | 2 | 3
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.