Rozhovor s bývalým poradcem federálního předsedy vlády Ing. Petrem Gregorem

Žádný komunismus tu nebyl

Vaše reakce na názor historika Michala Kopečka, jenž v prosinci minulého roku v jedné literární příloze zkreslil některé skutečnosti v souvislosti s minulým režimem, nebyla zmíněnou přílohou zveřejněna. Nás zaujaly některé myšlenky, které jste zdůraznil. Například ta o »komunismu«, tedy o tom, že tady vládl před listopadem 1989. Vládl, nebo nevládl?

Předpokládám, že každý rozumný občan, který v ČR žil v minulém století, ví, že tu žádný komunismus, vezmeme-li za základ díla Karla Marxe, nikdy nebyl. Jen pro přesnost: komunismem Marx a Engels mysleli společnost, kde každý všechno dostává podle svých potřeb. A o něčem podobném se nám v oné době ani nesnilo.

Co tedy tady před Listopadem bylo?

Sám mohu potvrdit, že jsem v období 1948-1989 zažil pouze lidově demokratické zřízení a několik typů socialismu, ale komunismus nikoliv. Kdo by jej rád viděl, doporučuji, aby navštívil třeba Izrael a některý z kibuců, tam se dají spatřit i zažít některé prvky z předpokládaného komunismu. Ani v KLDR není komunismus. Jde o záměrné matení pojmů v rámci zkreslující propagandy.

Něco jiného je, že zde vládla komunistická strana spolu s dalšími stranami sdruženými v Národní frontě.

Jak s tím vším tedy souvisí zákon o protiprávnosti komunistického režimu, o němž jste se také zmínil?

Nejen já, ale i všechny trochu myslící bytosti vědí, že tento zákon je naprostý paskvil právě proto, že, jak jsem již řekl, tu žádný komunistický režim nikdy nebyl. Proto vytvořit zákon s tímto názvem znamená, že je od samého počátku neplatný, více méně politicky deklarativní. A to neříkám já, ale renomovaní právníci a někteří politologové. Je to pouze matoucí politicky ideologizovaný fakt. Obdobně lze ohodnotit i lustrační zákon, který plošně postihl tisíce lidí, ale konkrétní viníci nebyli nikdy potrestáni. Navíc obdobné složky mají všechny státy na světě bez výjimky.

Michal Kopeček psal také o postkomunistické transformaci. Jak ji chápat?

Nechci polemizovat v žádném případě s konstatováním pana Kopečka o celkové situaci ve státě, do hlubšího hodnocení a komplexní analýzy se stejně nepouští, údajně je ještě z hlediska historie brzo nebo spíše se analýzy a srovnávání bojí. Moji odezvu na jeho článek jsem mu prostřednictvím redakce zaslal, ale neozval se, asi ví proč. Moc argumentů pro svá tvrzení by stejně neměl.

Nemá význam hlouběji analyzovat celkové pojetí transformace, respektive velké privatizace, a už vůbec ne malé privatizace. Důsledky tohoto procesu poneseme ještě dlouho, respektive se jich nikdy nezbavíme. Jak to bylo s vytvářením nové třídy kapitalistů, hovoří otevřeně někteří z aktérů událostí, jako jsou pánové Stráský, Ježek, Komárek, i samotný bývalý prezident Klaus. Přednost měli v »podnikání« chartisté, členové OF, ODS a ODA a jejich příbuzní, známí a kamarádi. O církevních restitucích ani nemluvě. Výsledky převratu se zcela promrhaly. Ptám se sám sebe, co to je postkomunistická transformace, když tu žádný komunismus nebyl? Co je to dědictví komunismu, když tu žádný nebyl? Transformace bývalého režimu není dokončena, a jak ukazuje vývoj, ani nikdy nebude, a dokonce ani být nemůže.

Jaká je vlastně dnes, podle vás, vůbec ona tolik neustále zdůrazňovaná demokracie?

Demokracie je hodně široký pojem a v České republice zůstala v mnoha ohledech pouze na papíře. Často je zcela jako pojem zneužívaná, cenzura je téměř ve všech médiích. Zažíváme masivní dezinformační kampaně veřejnoprávních institucí, divím se, že generální ředitel České televize je ještě ve své funkci. V demokratické zemi by byl již dávno odvolán. Mafie vládne všude, kam jen oko dohlédne, o tom mluvila již paní JUDr. Benešová, policií počínaje a konče soudnictvím a státním zastupitelstvím. Kdybych neměl vlastní zkušenosti, tak bych to nepsal.

Vysoký stupeň korupce, daňové úniky obrovského rozsahu, senioři a postižení na odpis, vysoká sledovanost osob a tím omezování osobní svobody atd. Upozorňuji na řadu omezení při demonstracích, i těch činností, které nejsou vandalstvím anebo výtržnictvím, už se nedá ani všechno říci naplno a popravdě. Zcela jednoduše, některé kategorie občanů jsou si rovnější, záleží na tom, jaký kapitál mají na účtech nebo jaký majetek oproti druhým.

Autor statě hovoří také o tom, že problémy současné společnosti – v zásadě dělené na srovnatelné poloviny – jsou způsobeny především působením postkomunistických mentálních struktur, což je opravdu přinejmenším úsměvné. To se panu Kopečkovi skutečně povedlo.

Napsal jste, v souvislosti se »zločiny padesátých let«, že by se nemělo čekat na odhalení zločinů současného režimu. Co jste tím myslel? A vůbec, jaké zločiny jste měl na mysli?

Nezpochybňuji některé naprosto zbytečné kroky bývalého režimu, zejména v padesátých a šedesátých letech minulého století. Sám bych to ale tehdy jako dítě školou povinné těžko spravedlivě hodnotil. Hlavně, že to hodnotí fundovaně ti, kteří to nezažili a narodili se až v 80. letech minulého století, od těch to opravdu sedí. Nebylo by od věci pojmenovat exaktně »zločiny« tohoto současného režimu a rozhodně nečekat na to, až uplyne dalších padesát let, jak doporučuje pan Kopeček. Zřízení Ústavu pro zkoumání totalitních režimů je vyhazováním peněz daňových poplatníků a o jeho nadbytečnosti se píše již dlouho, např. stojí za přečtení stanovisko pana PhDr. Jiřího Jaroše Nickelliho.

Přínosem by tedy bylo spíše zkoumání »zločinů současného režimu«. Bylo by to dlouhé vyprávění. Začíná již velkou privatizací a pokračuje malou privatizací, jak bylo již v úvodu řečeno, kdy každý neměl stejnou startovní čáru. Ti, kteří kradli již za bývalého režimu, skupovali velké hodnoty za babku, včetně nastrčených bílých koní, a tunelovali zejména banky.

Nelze přehlédnout nefunkčnost práva, právo zejména obchodní mělo být nastaveno dříve, než vypukla privatizace. Ještě dodnes neexistuje institut všude tak běžný, jako jsou například majetková přiznání. Lidé jsou záměrně zaháněni do bídy, naprosto nemístné je exekuční bezpráví a běsnění, o lichvě ani nemluvě, což se často týká oficiálních bankovních a peněžních ústavů, které pracují někdy téměř na hraně lichvy. Často se setkáváme s nelegálními obchody, například s lihem, tabákem nebo palivem. Oficiálně je přiznáváno mafiánské rozkrádání veřejných financí. Zaměstnanec je dnes zboží.

Jedním z dalších otřesných faktorů je privatizace politiky. Agresivita ve společnosti stoupá, přetíženost pracovníků a zaměstnanců také, psychiatrické kliniky se nenudí, přibylo sebevražd. Co ještě dodat… Snad jen to, že jsme součástí zločinecké NATO, úzce spolupracujeme, naši žoldnéři jsou nasazováni i do operací neschválených OSN. Podílíme se tak negativně na současné migrační krizi, kdy byly rozvráceny státy, jako je Irák, Libye nebo Sýrie, a kdy pokračují boje v Afghánistánu nebo Pákistánu.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.5, celkem 538 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2016-02-25 12:30
Přesně tak, Gartouzku, jak píše vanguard. Ono nešlo ani o totalitu
komunistů, ale o totalitu KSČ, a to je rozdíl. Nicméně na otázku,
proč nepoužívá termín totalita KSČ/KSSS atp. už mně neodpověděl.
Proč asi? Musel by uznat, že to nezní tak komunistickobijecky, jako
"za komunismu", nebo "zločiny komunistů". A
vanguardova jediná životní náplň přece je být generálem po bitvě a
vykřikovat, jací byli komunisti zločinci, srovnatelní s nácky atd.,
atp. Nic jiného neumí. A s takovými lidmi chcete diskutovat? No, proč
ne, šlechtí Vás to, problém je, že oni diskutovat nechtějí. S
nikým. Mají svou pravdu (ve skutečnosti lež) a ať už za její
rozsévání zde jsou kýmsi placeni či nikoli, rozhodně sem nepřišli
konstruktivně polemizovat, přišli sem jen vykřikovat nesmysly jako, že
každý člen KSČ za 1. republiky musel vědět o monstrprocesech. Což je
samozřejmě nesmysl. Nevěděli to ani lidé jako Masaryk či Beneš, tak
neexistuje důkaz, že to musel vědět každý komunista... Nemyslete si,
Gartouzku, že jsem se s těmito pány diskutovat nesnažil. A nejednou.
Rozhodně to předcházelo tomu občasnému smazu, když už to jo
přehnali se svým urážením obyčejných poctivých komunistů... R.
Janouch
fronda
2016-02-24 23:57
vanguard: Monstrprocesy se konaly v "demokratické" ČSR, ve
vězení byli Gottwald i další. Rudé právo bylo cenzurováno.
Protestovala proti tomu tehdy Horáková nebo Zemínová? Sociální ani
národnostní problémy nebyly řešeny. Korupce dosahovala téměř
dnešních hodnot. Nakonec sami "demokrati" zlikvidovali v roce
1938 demokracii a nastolili diktaturu. První obětí se stali komunisti.
Až potom Židi, Cikáni a další. Proto je nutné připomínat zločiny
"demokratů".
Gartouzek
2016-02-24 23:56
R..J.: I překreslovači dějin jsou lidé. Pouze odsuzovat je snadné.
Snažím se porozumět myšlení druhých lidí. Chci-li něco měnit,
musím nejdříve problému co nejvíce porozumět. Například tato velká
diskuse je jako jeden o voze a druhý o koze. Když si do pojmu
„komunismus“ dosadím výklady pojmu dvou odpůrců, tak mi vychází
následující: Jeden tvrdí, že tady byl totalitní systém vlády
komunistické strany. Druhý to nevyvrací a reaguje tvrzením, že tady
nebyla společnost, kde by byla absolutní rovnost všech, kde by bylo
všechno všech a kde by nebyly peníze. Na to první zase opakuje svou a
tak dokola. O čem se tady vlastně ti dva dohadují? Cituji Váš velmi
dobrý chvályhodný dotaz: „Proč použijí termín komunismus a ne
totalita KSČ / totalita KSSS atp?“ Proč se nezeptat jich: Vážení
pánové, proč používáte raději termín komunismus a ne totalita
komunistů? Mám jinou otázku, proč mnozí marxisté v diskuzích
nepoloží odpůrcům kontrolní otázku: „Pojmem komunismus myslíte
totalitu komunistů nebo společnost dle komunistického ideálu?“ Huba
by jim neupadla a o tom je můj původní příspěvek. Psal jsem nepřímo
o neschopnosti některých osob položit jednoduchou kontrolní otázku.
Myslím si, že mnozí odpůrci jsou si dobře vědomi rozdílných
výkladů pojmu „komunismus“ a jen pro své pobavení marxisty
dráždí a mnozí se nechávají opakovaně vydráždit, místo aby
položili jednoduchou kontrolní otázku.
halonoviny
2016-02-24 19:49
Vanguarde, Stalin opravdu komunista nebyl. Z hlediska vyššího principu
mravního nebyl! To, že byl šéfem KSSS z něj ještě nedělá
komunistu, stejně jako to, že Kalousek se nazývá předsedou
demokratické strany z něj ještě nedělá demokrata! Jako komunista žil
a pracoval (a padl) Šverma, jako demokrat žil a pracoval třeba ten TGM.
Ke každému solidní diskutér přistupuje individuálně a tendenčně
nenálepkuje jen podle barvy stranické knížky. To mohou dělat buď jen
hlupáci, nebo podvodníci - vyberte si... R. Janouch
halonoviny
2016-02-24 19:42
Vanguarde, co si myslí Marta, je mi vcelku ukradené. Právo na její
názor jí neberu, ale bude pro mě vždy irelevantní, protože Marta
není vědkyně-filozofka. Oba máme svůj subjektivní názor, ale ani v
jednom případě to nic nevypovídá o současné KSČM. O té vypovídá
jen její program, ev. stanovy. A tam se o komunismu, nebo o
následováníhodnosti soudruhů Stalina či Gottwalda naštěstí nic
nepíše! R. Janouch
halonoviny
2016-02-24 19:40
Gartouzku, jak můžete tak v klidu diskutovat s účelovými
překreslovači dějin jako v tomto případě vanguard či doxanet, to
nechápu. Jejich výklad ("praktický") slova komunismus je
pochopitelně totálně nevědecký - TGM a Joska Kořínek zde to vystihli
zcela přesně... Prostě objektivně komunismus může nastat až tehdy,
dojdeme-li k absolutní rovnosti všech, kdy všechno bude všech,
přestanou existovat peníze atp. A to se nikdy nestane. Proto komunismus
je prostě čistě pohádkovou utopií, ale proto taky tady nikdy nemohl
být. A ten, kdo tvrdí opak, to tvrdí buď z nevědomosti, nebo
účelově lže, protože se mu to hodí do krámu při jeho
antikomunistickém hrdinství 27 let po pádu bývalého režimu, tedy 27
let po bitvě, kdy je každý generál, že?! Proč použijí termín
komunismus a ne totalita KSČ/totalita KSSS atp.? Bylo by to naprosto
přesné a huba by jim neupadla. Ale nebylo by to tak fatální ve snaze
zdiskreditovat onu ušlechtilou komunistickou ideu jako takovou... Museli
by přiznat, že Gottwald a Šverma opravdu nebyli stejní, ač oba svého
času spolupracovali v jedné straně a jejím vedení!!! R. Janouch
joska.korinek
2016-02-24 14:56
Na cestování jsem pohodlný a chudý, ale slyšel jsem, že už i ty
kibucy jsou většinou „privatyzovány“.
hajek.jiri51
2016-02-24 12:54
Ale ještě přece něco. Můj syn, když byl vysokoškolák, řekl v
debatě, že společnost založená na komunistických principech může
existovat jen na úrovni omezené skupiny osob. Jinak to
"různost", v tom nejšiřším slova smyslu prakticky
znemožní. Dal jsem mu za pravdu. A od té doby vím, že komunizmus, byť
tam o něm není ani zmínka, existuje a přežívá už dnes. V oněch v
článku vzpomenutých izraelských kibucech.
Gartouzek
2016-02-24 12:51
joska.korinek: Co je a co není přirozenosti člověka vědecky řeší
evoluční a vývojová psychologie, také antropologie. Proto jejich
poznávání se více blíží pravdě. Politologové toto obvykle řeší
dle politických zájmů.
hajek.jiri51
2016-02-24 12:42
Joska - konečně něco rozumné a srozumitelné.
Gartouzek
2016-02-24 12:41
vanguard: Děkuji za výklad. Dle mého názoru - teoreticky: Komunistická
idea komunismu by se dala realizovat za předpokladu, že obyvatelstvo má
prosociální chování, až na výjimky. Prosociální chování se
považuje v psychologii za nejvyšší úroveň sociálního chování,
které je přirozeným projevem rozvinutých vyšších sociálních
schopností a dovedností. Velice zajímavý jev se objevil v
kapitalistické personalistice firem. Personalisté významných firem
stále více vyžadují od uchazečů o práci rozvinutost vyššich
sociálních schopností a dovedností pod pojmem soft skills (měkké
schopnosti). Zejména v souvislosti s týmovou spolupráci a se
snižováním zbytečných ztrát v kapitalistických firmách. Začínají
se v inzerátech nabízející práci objevovat požadavky na rozvinutou
empatii. Empatie často motivuje k levicovému smýšlení. Nevím, co na
to politologové. Uvidíme, co se bude dít dál.
joska.korinek
2016-02-24 11:35
Nechte už toho mudrování o pohádkové, leč nesmyslné ideologii. TGM
kdysi řekl: „ … odmítám komunism, protože to není v lidské
přirozenosti.“ Nejspíš to vystihl přesně. ¬– A tak teď máme
opět kapitalismus. Ten v lidské přirozenosti je. Bohužel. Škoda, že
nevyšel ten pokus o socialismus.
Gartouzek
2016-02-24 00:47
fronda: Co je to dost pro všechny? Kdo to rozhodne, kdo řekne: „Od
nynějška mají všichni všeho dost!“ Podle čeho se to pozná?
Všichni budou mít rezidence, jachty, vlastní letadla? Všichni si budou
moci létat do vesmíru na víkend? No jo, ale všechno to vyžaduje
personál – služby. A jak to bude v komunismu se službami? Služby
nebudou? V současné době se značná část pracovníků přesouvá z
výroby do oblasti služeb. Tak tomu bude i v situaci, že ve výrobě by
pracovalo pouze jedno procento práceschopného obyvatelstva. Dle mého
názoru, samotný rozvoj automatizace ve výrobě není garancí zániku
kapitalismu. A jak má nastat samotný pád kapitalismu? Akcionáři a
bankéři řeknou: „Všichni mají všeho dost, vzdáváme se svých
akcií, firem, bank?“
Gartouzek
2016-02-24 00:42
vanguard: Často používáte pojem „komunismus“? Můžete mi napsat
Váš osobní výklad pojmu „komunismus“? Co si pod tímto pojmem
představujete Vy osobně? Rád bych se ve Vašem textu lépe
orientoval.
Gartouzek
2016-02-24 00:40
R.J.: Správný výklad? V řadě vědeckých prací se zohledňuje, že
některé pojmy mívají různé výklady a proto někteří autoři u
klíčových pojmů pro čtenáře připojují výklad, s nímž se v dané
práci ztotožňují. Některé diplomové práce o psychologii nebo
filozofii obsahují výklady celé řady jednotlivých autorů. ... V
článku Ing. Petr Gregog uvedl výklad pojmu „komunismus“ s nímž se
ztotožňuje. Historik Michal Kopečka má stejný výklad? ... Souhlasím,
že termínu „komunismus“ řada osob účelově zneužívá. Myslím
si, že mnohdy jejich cílem je nalákat komunisty do slepé uličky a pak
se „pást“ na tom, jak se snaží dostat z ní ven.
Gartouzek
2016-02-24 00:38
j.besorna: Zřejmě došlo k neporozumění mého textu. Hledal jsem
pomocí Google, ale citaci „socialismus se vyčerpal“ ve spojitosti se
mnou jsem nenašel. Možná jste četl nějaký příspěvek, kdy jsem
poukazoval na nárůst egoismu v socialistickém zřízení, který vedl k
restauraci kapitalismu. K tomu však došlo vlivem strategických chyb,
které souvisí s výchovou, nikoli, že by se socialismus vyčerpal.
Počkám si na historiky, věřím, že mi dají za pravdu. Kdybych
věřil, že socialismus se vyčerpal, tak bych tady vůbec nebyl.
hajek.jiri51
2016-02-23 20:25
K některým příspěvkům z druhé stránky. Vanguarde, dokázal jste
akorát že, že ničemu nerozumíte! A Marxovi obzvlášť. Pokud
myslíte, pane Janouch, pakt Ribbentrop-Molotov, do toho byl Stalin, bez
ohledu jestli byl, nebo nebyl komunista, dokopán "demokraty"
Chamberlainem, Daladierem a spol. směrujícím Adolfa na Východ. Paktem
jim to elegantně vrátil. Doporučuji knihu Partitura 2. světové války!
Doplněk k Frondovi. Havel taky vychlastal daleko víc z hradních zásob
alkoholu, než všichni předcházející prezidenti, TGM počínaje,
dohromady. Zajímavá možnost - dá se vykořisťovat robot? Pokud ne a
pokud to stihne, zlikviduje se kapitalizmus automatizací sám.
halonoviny
2016-02-23 19:29
Fronda: výborný příspěvek:)
halonoviny
2016-02-23 19:28
Právě Donalde, angličtina je na rozdíl od řečtiny považována za
světový jazyk, takže dodržujme anglický přepis a nedělejme v tom
bordel:) RJ
halonoviny
2016-02-23 19:27
Gartouzku, jenže Vy jste tím svým příspěvkem nahrál tady vanguardům
a spol., kteří toho termínu komunismus účelově zneužívají... K
vašemu dotazu - zodpověděl ho již Jan Makovička citací z toho
slovníku a citací TGM - zcela se s tímto (podle mě jediným správným)
výkladem ztotožňuji. R. Janouch
1 | 2 | 3
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.