Rozhovor s bývalým poradcem federálního předsedy vlády Ing. Petrem Gregorem

Žádný komunismus tu nebyl

Vaše reakce na názor historika Michala Kopečka, jenž v prosinci minulého roku v jedné literární příloze zkreslil některé skutečnosti v souvislosti s minulým režimem, nebyla zmíněnou přílohou zveřejněna. Nás zaujaly některé myšlenky, které jste zdůraznil. Například ta o »komunismu«, tedy o tom, že tady vládl před listopadem 1989. Vládl, nebo nevládl?

Předpokládám, že každý rozumný občan, který v ČR žil v minulém století, ví, že tu žádný komunismus, vezmeme-li za základ díla Karla Marxe, nikdy nebyl. Jen pro přesnost: komunismem Marx a Engels mysleli společnost, kde každý všechno dostává podle svých potřeb. A o něčem podobném se nám v oné době ani nesnilo.

Co tedy tady před Listopadem bylo?

Sám mohu potvrdit, že jsem v období 1948-1989 zažil pouze lidově demokratické zřízení a několik typů socialismu, ale komunismus nikoliv. Kdo by jej rád viděl, doporučuji, aby navštívil třeba Izrael a některý z kibuců, tam se dají spatřit i zažít některé prvky z předpokládaného komunismu. Ani v KLDR není komunismus. Jde o záměrné matení pojmů v rámci zkreslující propagandy.

Něco jiného je, že zde vládla komunistická strana spolu s dalšími stranami sdruženými v Národní frontě.

Jak s tím vším tedy souvisí zákon o protiprávnosti komunistického režimu, o němž jste se také zmínil?

Nejen já, ale i všechny trochu myslící bytosti vědí, že tento zákon je naprostý paskvil právě proto, že, jak jsem již řekl, tu žádný komunistický režim nikdy nebyl. Proto vytvořit zákon s tímto názvem znamená, že je od samého počátku neplatný, více méně politicky deklarativní. A to neříkám já, ale renomovaní právníci a někteří politologové. Je to pouze matoucí politicky ideologizovaný fakt. Obdobně lze ohodnotit i lustrační zákon, který plošně postihl tisíce lidí, ale konkrétní viníci nebyli nikdy potrestáni. Navíc obdobné složky mají všechny státy na světě bez výjimky.

Michal Kopeček psal také o postkomunistické transformaci. Jak ji chápat?

Nechci polemizovat v žádném případě s konstatováním pana Kopečka o celkové situaci ve státě, do hlubšího hodnocení a komplexní analýzy se stejně nepouští, údajně je ještě z hlediska historie brzo nebo spíše se analýzy a srovnávání bojí. Moji odezvu na jeho článek jsem mu prostřednictvím redakce zaslal, ale neozval se, asi ví proč. Moc argumentů pro svá tvrzení by stejně neměl.

Nemá význam hlouběji analyzovat celkové pojetí transformace, respektive velké privatizace, a už vůbec ne malé privatizace. Důsledky tohoto procesu poneseme ještě dlouho, respektive se jich nikdy nezbavíme. Jak to bylo s vytvářením nové třídy kapitalistů, hovoří otevřeně někteří z aktérů událostí, jako jsou pánové Stráský, Ježek, Komárek, i samotný bývalý prezident Klaus. Přednost měli v »podnikání« chartisté, členové OF, ODS a ODA a jejich příbuzní, známí a kamarádi. O církevních restitucích ani nemluvě. Výsledky převratu se zcela promrhaly. Ptám se sám sebe, co to je postkomunistická transformace, když tu žádný komunismus nebyl? Co je to dědictví komunismu, když tu žádný nebyl? Transformace bývalého režimu není dokončena, a jak ukazuje vývoj, ani nikdy nebude, a dokonce ani být nemůže.

Jaká je vlastně dnes, podle vás, vůbec ona tolik neustále zdůrazňovaná demokracie?

Demokracie je hodně široký pojem a v České republice zůstala v mnoha ohledech pouze na papíře. Často je zcela jako pojem zneužívaná, cenzura je téměř ve všech médiích. Zažíváme masivní dezinformační kampaně veřejnoprávních institucí, divím se, že generální ředitel České televize je ještě ve své funkci. V demokratické zemi by byl již dávno odvolán. Mafie vládne všude, kam jen oko dohlédne, o tom mluvila již paní JUDr. Benešová, policií počínaje a konče soudnictvím a státním zastupitelstvím. Kdybych neměl vlastní zkušenosti, tak bych to nepsal.

Vysoký stupeň korupce, daňové úniky obrovského rozsahu, senioři a postižení na odpis, vysoká sledovanost osob a tím omezování osobní svobody atd. Upozorňuji na řadu omezení při demonstracích, i těch činností, které nejsou vandalstvím anebo výtržnictvím, už se nedá ani všechno říci naplno a popravdě. Zcela jednoduše, některé kategorie občanů jsou si rovnější, záleží na tom, jaký kapitál mají na účtech nebo jaký majetek oproti druhým.

Autor statě hovoří také o tom, že problémy současné společnosti – v zásadě dělené na srovnatelné poloviny – jsou způsobeny především působením postkomunistických mentálních struktur, což je opravdu přinejmenším úsměvné. To se panu Kopečkovi skutečně povedlo.

Napsal jste, v souvislosti se »zločiny padesátých let«, že by se nemělo čekat na odhalení zločinů současného režimu. Co jste tím myslel? A vůbec, jaké zločiny jste měl na mysli?

Nezpochybňuji některé naprosto zbytečné kroky bývalého režimu, zejména v padesátých a šedesátých letech minulého století. Sám bych to ale tehdy jako dítě školou povinné těžko spravedlivě hodnotil. Hlavně, že to hodnotí fundovaně ti, kteří to nezažili a narodili se až v 80. letech minulého století, od těch to opravdu sedí. Nebylo by od věci pojmenovat exaktně »zločiny« tohoto současného režimu a rozhodně nečekat na to, až uplyne dalších padesát let, jak doporučuje pan Kopeček. Zřízení Ústavu pro zkoumání totalitních režimů je vyhazováním peněz daňových poplatníků a o jeho nadbytečnosti se píše již dlouho, např. stojí za přečtení stanovisko pana PhDr. Jiřího Jaroše Nickelliho.

Přínosem by tedy bylo spíše zkoumání »zločinů současného režimu«. Bylo by to dlouhé vyprávění. Začíná již velkou privatizací a pokračuje malou privatizací, jak bylo již v úvodu řečeno, kdy každý neměl stejnou startovní čáru. Ti, kteří kradli již za bývalého režimu, skupovali velké hodnoty za babku, včetně nastrčených bílých koní, a tunelovali zejména banky.

Nelze přehlédnout nefunkčnost práva, právo zejména obchodní mělo být nastaveno dříve, než vypukla privatizace. Ještě dodnes neexistuje institut všude tak běžný, jako jsou například majetková přiznání. Lidé jsou záměrně zaháněni do bídy, naprosto nemístné je exekuční bezpráví a běsnění, o lichvě ani nemluvě, což se často týká oficiálních bankovních a peněžních ústavů, které pracují někdy téměř na hraně lichvy. Často se setkáváme s nelegálními obchody, například s lihem, tabákem nebo palivem. Oficiálně je přiznáváno mafiánské rozkrádání veřejných financí. Zaměstnanec je dnes zboží.

Jedním z dalších otřesných faktorů je privatizace politiky. Agresivita ve společnosti stoupá, přetíženost pracovníků a zaměstnanců také, psychiatrické kliniky se nenudí, přibylo sebevražd. Co ještě dodat… Snad jen to, že jsme součástí zločinecké NATO, úzce spolupracujeme, naši žoldnéři jsou nasazováni i do operací neschválených OSN. Podílíme se tak negativně na současné migrační krizi, kdy byly rozvráceny státy, jako je Irák, Libye nebo Sýrie, a kdy pokračují boje v Afghánistánu nebo Pákistánu.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.5, celkem 538 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2016-02-23 19:24
Vanguarde, nazývat Stalina komunistou je vulgarismus, stejně jako tvrdit,
že komunisté jsou zločinci. Ať se vám to líbí, nebo ne! R. Janouch
joska.korinek
2016-02-23 15:05
Ale vanguarde, co se věcného dá napsat k vašim kydům? A neříkejte
mně soudruhu. Vašim soudruhem jsem nikdy nebyl a nikdy nebudu.
joska.korinek
2016-02-23 14:37
O tom vanguardovi jsem nejdřív podle jeho kydů myslel, že jej v
pětačtyřicátém zapomněli odsunout, ale teď vidím, že by si tam s
ním asi nevěděli rady. Ale možná, že tenkrát ještě nebyl ani na
světě.
fronda
2016-02-23 00:02
Lidstvo směřuje ke komunismu mílovými kroky a to ještě automatizace
výroby prakticky skoro ani nezačala. Je otázka, jak si stoupenci
kapitalismu na věčné časy představují budoucnost, když zanedlouho
třeba 5% lidí dokáže vyrobit dost pro všechny (zatím kapitalismus
vždy dokázal své problémy řešit - válkou). I ten nedokonalý
sovětský model se ukázal být daleko mírumilovnější a
humanističtější než kapitalismus, byť ve své
"demokratické" formě. Ani nejobratnější propagandista nic
nenadělá s faktem, že třeba Havel měl ruce od krve daleko víc, než
všichni komunističtí prezidenti dohromady.
janmakovicka
2016-02-22 23:01
Filosofický slovník (Praha 2009) definuje komunismus takto: ideologické
učení …hlásající převod všech vlastnických a politických práv
na společenství (komunitu), jejíž členové jsou si rovni a pracují
pro společné blaho. Podle T.G. Masaryka : …na základě humanitní
ideje…žádá se rovnost hospodářská – bratrství, to znamená
komunism“(Ideály humanitní). Podle TGM komunismus funguje v
náboženských komunitách, v minulosti to byly první křesťanské obce
v dávnověku a ovšem v současnosti např. v Izraeli kibuce. Myšlenky
komunismu jako společnosti majetkové rovnosti jsou velmi staré. „Od
dob křesťanství Nový zákon uvádí myšlenku Ježíše z Nazareta, že
majetek stojí mezi člověkem a Bohem, nebo…že majetek odcizuje
člověka jeho podstatě“(Literární noviny 2/2016). Že vláda
komunistické strany nepředstavuje komunismus je evidentní, stejně tak
vláda politické strany, která má v názvu demokratická, neznamená
demokracii. Mohli bychom si také položit otázku, zda minulý režim
lze charakterizovat jako socialistický, názory na to se různí, ale o
tom až někdy jindy.
Gartouzek
2016-02-22 21:32
RJ: Jen jsem se snažil upozornit, že pojem "komunismus"
nevnímají všichni stejně a za tím si stojím. Zajímaly by mne
definice pojmu "komunismus", jak si ho vykládají jednotliví
diskutující.
halonoviny
2016-02-22 21:05
Není, protože jsem o tom přesvědčen. A nejen já. Když jsem na toto
téma napsal minulý týden Redakční sloupek, stal se jedním ze dvou
nejlépe hodnocených a zároveň nejčtenějších článků týdne -
takže asi se mnou v tom hodnocení souhlasí víc lidí. A odkývalo mi to
už i pár kapacit, což mi ke spokojenosti stačí. Vaše falešné snahy
dokazovat si černobílým viděním světa svou antikomo
"pravdu" mě neiritují. R. Janouch
halonoviny
2016-02-22 20:09
e173rb: chtít po Vanguardovi, aby se nad sebou zamyslel, je jako chtít po
hráči 5. stovky žebříčku ATP, aby porazil Djokoviče v jeho
současné formě... (záměrně jsem použil příměr z tenisu, když
nemáte rád fotbal) :) R. Janouch
halonoviny
2016-02-22 20:05
Donalde, když už srovnáváte s popíráním holocaustu nesmyslně něco,
co s ním nemá nic společného, tak pište aspoň správně holocaust a
nepočešťujte - ve jménu těch obětí holocaustu! RJ
halonoviny
2016-02-22 20:03
A vtipné je, že tam, kde si tím chce ospravedlnit svoji nevědeckou
lež, tak si Vanguard vypůjčuje i "komunistické" teoretiky a
překladatele Marxe či Lenina. Tady je nutno podotknout, že žádný
překlad originálu nemůže být průkazným důkazem jakéhokoli
tvrzení. Jedině ten originál! R. Janouch
halonoviny
2016-02-22 20:00
Na vysvětlenou Vanguardovi... Neznám komunistu, který by se spojil s
Hitlerem. To by asi nejvíc obětí 2. světové války nebyli právě
komunisté, že?! Jestli se s Hitlerem účelově spojil Stalin, tak mě to
nepřekvapuje, ale to rozhodně nebyl komunista! R. Janouch
e173rb
2016-02-22 20:00
Obdivuji pana Gregora, že má ještě vůli dokládat argumenty to, co je
dnes zcela zřejmé snad všem aspoň trošku myslícím lidem i bez
dokládání. Zřejmě kvůli vysoké koncentrovanosti mi nedopatřením
sklouzly oči i na výplody Vanguarda a nedá mi na jejich nesmyslnost
nereagovat. Vanguarde, co zase nechápete na tom, že v Československu
nikdy žádný komunismus nebyl? Když už na to nejste schopen přijít
sám, tak je to srozumitelně napsáno i ve vámi uvedeném odkazu na
Lenina(mimochodem nevím proč odkazujete na Lenina, když se odvoláváte
na Marxe, věřte že se nejedná o jednu a tutéž osobnost. Ale to jen
taková drobnost, kterou lze ve vašem případě tolerovat), kde se píše
o PRVNÍ FÁZI KOMUNISTICKÉ SPOLEČNOSTI, tedy nikoli o komunismu jako
takovém. To je jako kdybyste první fázi stavby domu(projektovou
přípravu), nazval domem. To snad jedině že byste si po vzoru
newyorských bezdomovců zalezl do kartonové krabice a přikryl se těmi
plány. Nebo kdybyste si v restauraci objednal řízek s bramborama a pivo
a přinesli vám nakrájené vepřové obalené ve vejci a strouhance, pár
právě vykopaných brambor a k zapití trošku rozemletého ječmene se
slovy, to jsou zatím jen první fáze, ale nepoznáte rozdíl od hotového
produktu. Vanguarde(a další), aspoň se pokuste používat občas tu
oblast mezi ušima, když už jste se s ní také narodili. P.S. I Lenin v
jiné části textu píše naprosto srozumitelně snad i pro vás:
"Tedy v první fázi komunistické společnosti (která se, obyčejně
nazývá socialismem) není „buržoasní právo“ odstraněno úplně,
ale jen zčásti..." P.P.S. Označujete se za
"antikomunistu", to je myslím diagnózou samo o sobě. Opravdu
vám nepřijde zvrácené takto negativisticky formovat svou osobnost? Mě
třeba neuchvacuje fotbal, ale určitě bych se nenazýval
"antifotbalistou" a už vůbec by mě nenapadlo dolézat za
fanoušky fotbalu a vnucovat jim jak je fotbal primitivní. Připadal bych
si dost "divně". Prostě mě fotbal nebere a tím je řečeno
vše. Zkuste se nad sebou zamyslet.
halonoviny
2016-02-22 19:59
Vanguardovo populistické srovnávání nesrovnatelného už bych byl
smázl, ale protože reaguje v témže příspěvku na zbytečné osočení
z náckovství, tak bohužel nemohu. R. Janouch
halonoviny
2016-02-22 19:44
Svět je postavenej na hlavu. Když Gartouzek obhajuje účelové
tendenční označování minulého režimu za komunismus a Donald coby
zaslepený fanatický antikomunista správně napíše, že tu komunismus
samozřejmě nebyl, tak jsou asi skvrny na slunci, nebo co... RJ
tomasklima162
2016-02-22 17:18
Nebylo by spravedlivější, aby jste teď komunismus budovali někde
jinde? Je přece ne fér, aby jsme my toto Velké Štěstí měli hned
dvakrát a některé jiné národy ani jednou.
joska.korinek
2016-02-22 17:07
Vanguarde, měl byste si ten článek přečíst celý, ne jen nadpis.
Třeba objevíte, že je to o něčem jiném. Dovolí-li to ovšem váš
náckovský naturel.
Gartouzek
2016-02-22 12:14
Pro tento článek jsem nenašel vhodný pojem, tak jsem si ho vymyslel:
„marxcentrismus“. Je to směr marxistického myšlení, které se
projevuje neschopnosti jiného úhlu pohledu, než je klasicky marxismus.
... Antikomunistická ideologie se rozvíjela odlišně od komunistické,
tím došlo k rozdílnému výkladu pojmu „komunismus“. V článku je
pojem „komunismus“ vykládán pouze z marxistického pohledu. V
současných slovnících je vedle marxistického výkladu pojmu uváděn i
antikomunistický výklad pojmu, který komunismus chápe jako zřízení,
kde moc mají komunisté, kde je společenské vlastnictví firem a kde se
upřednostňuje kolektivismus. Z pohledu antikomunistů jimi uváděný
pojem „komunismus“ zahrnuje nejen vizi komunistické společnosti, ale
i socialistické zřízení. Antikomunisté užívají místo
marxistického pojmu socialismus komunismus. Když dva říkají stejný
pojem, neznamená to, že vždy myslí totéž. Autor tohoto článku
nepoložil v úvodu základní otázku: Jak definují pojem
„komunismus“ autoři výroku „Před listopadem 1989 u nás vládl
komunismus“? Antikomunisté pojmem komunismus myslí v podstatě
socialismus a komunistické ideje. Tudíž z jejich výkladu pomu mají
pravdu a článek „Žádný komunismus tu nebyl“ se jim nejspíše
jeví jako nesmyslný. ... Ve slovnících lze nalézt řadu pojmů, které
mají i více výkladů. Jeden výklad nepopírá existenci jiného
výkladu. Každý dobrý vojenský stratég se snaží co nejrychleji a co
nejlépe poznat svého nepřítele, podívat se na situaci jeho očima.
Mnozí marxisté jsou schopni si podržet nadhled a zohledňovat i jiné
úhly pohledu. Marxcentricté toho nejsou schopni, ignorují i slovníky
jako realitu, které uvádějí dvojí výklady pojmu „komunismus“.
1 | 2 | 3
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.